ZDENĚK KUTIL: Nejsem vimperský mafián. Budu i nadále prosazovat to nejlepší pro...

ZDENĚK KUTIL: Nejsem vimperský mafián. Budu i nadále prosazovat to nejlepší pro naše město

 

Redakce internetového deníku Za krásnější Vimperk se ptá vimperského zastupitele Zdeňka KUTILA (Jihočeši 2012):

 

 

 

 

 

Koaliční zastupitelé se v březnových Vimperských novinách obsáhle rozepsali o odvolání kontrolního výboru zastupitelstva, jehož jste byl předsedou. Připomeňme, že odvolání souviselo s auditem v Městských lesích (MěL) Vimperk. Podle zmíněného textu „kontrolní výbor ve skutečnosti řešil otázku s nakládáním majetku města v záležitostech, které se přímo týkaly majetkových zájmů předsedy kontrolního výboru nebo osob, se kterými jednal ve vzájemné shodě, případně v záležitostech, kde existuje značné podezření, že v nich o jeho majetkové zájmy šlo.“ Tolik citace z článku. Pisatelé svá tvrzení nikterak nekonkretizují, čtenář neví, co mají na mysli. Proto se ptám? Jaké vlastní majetkové zájmy nebo zájmy osob vám blízkých jste ve funkci předsedy kontrolního výboru (KV) prosazoval?

KV za dobu svého působení předložil zastupitelstvu města (ZM) 16 zpráv. Součástí zápisu KV bylo několik desítek záležitostí, kterými se KV zabýval. Pouze v jednom jediném případě jsem jako předseda KV mohl být ve střetu zájmu. Toto jsem zcela jasně deklaroval při jednání KV, ale i následně při předložení této zprávy ZM. Střet zájmu spočíval v tom, že moje stavební firma předložila nabídku na zveřejněný záměr pronájmu pozemku, kterým se KV také zabýval. Podotýkám, že nabídku na pronájem tohoto pozemku jsem podával ještě před svým zvolením do ZM. Nabídka mé firmy byla patnáctkrát výhodnější pro město Vimperk než nabídka vítězného uchazeče. KV jednomyslně došel k závěru, že byl bezdůvodně upřednostněn uchazeč s nižší cenou. Pisatelé své tvrzení nekonkretizují, pravděpodobně s úmyslem zpochybnit mé zájmy. V tomto konkrétním případě jsem zcela jednoznačně deklaroval odstoupení od své nabídky na pronájem pozemku a doporučoval nové výběrové řízení. Bezúspěšně. Za pronájem pozemku nyní zkasíruje město Vimperk cca 800 Kč ročně a od mé firmy mohlo dostávat cca 12 000 Kč ročně. Jestliže těsně před tím město za tento pozemek zaplatilo vítěznému uchazeči o pronájem 1 800 000 Kč, nelze se divit, že se tím zodpovědný KV zabýval.

 

Podle další části textu „skutečným důvodem kontroly byl spíše záměr předsedy a některých členů kontrolního výboru prověřit a případně kritizovat činnosti jednatele městských lesů, vůči kterým se volební uskupení předsedy kontrolního výboru vymezovalo již před volbami.“ Že se před volbami jednotlivá uskupení proti sobě vymezují, to je snad normální součást demokratické soutěže. Přesto je vám toto vyčítáno s poukazem na to, že jste chtěl jednateli městských lesů ublížit.

Již několikrát jsem já i ostatní členové KV toto podezření vyvraceli. Kontrolu v Městských lesích Vimperk jsme prováděli na základě usnesení ZM. Jednatel jakékoliv společnosti je zodpovědný ze své funkce za hospodaření a chod této společnosti. Za toto bere u MěL výplatu a odměny na konci roku. To, že je jednatel pod veřejnou kontrolou, beru jako samozřejmost. Každý, který má své hospodaření v pořádku, by měl uvítat jakýkoliv audit či kontrolu, která toto prokáže. O ubližování nemůže být řeč. Jde opět o zástupný důvod, jak zpochybnit naši práci.

 

Zdeněk Kutil je ve zmíněném článku popisován jako nějaký vimperský mafián. Jaký z toho máte pocit?

Díky své ženě, zaměstnancům a kolegům poměrně úspěšně podnikám v tomto městě. Závistí, osočováním, pomluvami a udáváním jsem konfrontován nepřetržitě. Překvapuje mě však od koaličních politiků neurčité a nekonkretizující napadání mé osoby týkající se určitých osobních výhod. Toto není hodné představitelů města. Funkci předsedy KV jsem převzal zodpovědně i s vědomím důsledků pro moji podnikatelskou činnost. O to více jsem dbal na transparentnost mého chování. Určitě se necítím jako vimperský mafián. V současné době zaměstnávám kolem 50 zaměstnanců a živnostníků z tohoto města. Je neslušné, i vůči těmto lidem, psát takovéto neurčité napadání do radničních novin.

 

Článek podepsal také Karel Beránek, který se spolupodílel na všech prověrkách a rozhodnutích kontrolního výboru. Pak ale odstoupil. Jak nyní s odstupem času hodnotíte jeho postoje?

Karel Beránek byl při všech jednáních KV zajedno s našimi závěry. Jeho chování v současné době je pravděpodobně ovlivněno jednáním celé koalice. Celou věc chápu jako nečistou politiku. Vimperské veřejnosti je známo, že některé majetkové kauzy jsou šetřeny Policií ČR na základě podnětu jednoho občana Vimperka. Podivuji se nad tím, že pokud policie vyzývá jednotlivé zastupitele k podání vysvětlení, má Karel Beránek při svém vysvětlování potřebu být zastoupen právníkem města Vimperka. I toto vypovídá o svědomí tohoto zastupitele.

 

Jistou pikantností určitě je podpis místostarosty Jiřího Caise. Není si třeba nalhávat, že se na svoji funkci dostal díky hlasům Jihočechů 2012. Teď jste pro něj ti nejhorší. Co řeknete k jeho postojům?

Jako člen sdružení Jihočeši 2012 jsem podporoval Jiřího Caise na volbu místostarosty. Byl jsem přesvědčen o možnosti lepšího rozvoje města Vimperka na základě programového prohlášení ODS. Činy a skutky pana místostarosty jsou však v rozporu s mým přesvědčením. Celá kauza MěL by nemusela vrcholit takovýto rozkolem, pokud by lidé jako místostarosta drželi své slovo a plnily své sliby. Slib, který dával pro podporu nezávislého auditu MěL, nedodržel. Jsem překvapen jeho podpisem na lživém prohlášení koalice. Jinak bez komentáře.

 

V komentáři na facebooku jste napsal: „Ano, moje firma nabídla patnáctkrát větší nájemné městu. Ano, šetřil to KV a došel ke zjištění, že město přišlo o tento vyšší nájem. Pozemek byl pronajat uchazeči za cca 800 Kč/rok.Tomu uchazeči, který před tím dostal za stejný pozemek 1 800 000,-Kč.“ Pochopil jsem to dobře, že jste nabízel roční nájem 12 000 korun, avšak radnice pronajala pozemek někomu jinému za roční nájemné 800 korun? Prosím, vysvětlete, jak to bylo.

Toto jsem již vysvětloval částečně v první odpovědi. Pozemek, který byl pronajat, byl pronajat jako pozemek na údržbu a sečení za 0,10 Kč/m2. Oproti zveřejněnému záměru byla pronajata pouze část pozemku, a to ta, která je lépe přístupná a lépe se udržuje. Na tomto pozemku je zahradní domek a vybavení. Toto bylo v nájemní smlouvě opomenuto. Každý zahrádkář ve Vimperku platí městu Vimperk dvacetkrát více za metr čtvereční na rok. Troufám si tvrdit, že není zahrádkáře ve Vimperku, který by nejprve svůj pozemek prodal za bezmála 2 miliony korun a poté si ho od města takto výhodně pronajal.

 

V jednom z dalších komentářů ne facebooku jste starostku města nařknul ze lži při jednání ZM a v rozhovoru pro regionální noviny. Můžete toto vysvětlit?

Na svém prohlášení si trvám. Je doložitelné a dohledatelné. Pokud hlavní představitel města vědomě a opakovaně popírá přijaté usnesení ZM, občanům sděluje, že takovéto usnesení neexistuje a zároveň toto tvrzení používá jako svůj podpůrný argument pro odvolání nepohodlných členů KV, tak nelze tvrdit nic jiného než to, že jde o lež. Bohužel pro toto město.

 

Co bude dál? Jak bude zastupitel Zdeněk Kutil naplňovat svůj mandát a jaké ponaučení si z toho všeho, co se událo, co bylo řečeno a napsáno, vezme?

Jsem konzistentní ve svých názorech a přesvědčeních. Jsem přesvědčen o ohromném potencionálu tohoto města. V tomto městě žije a pracuje spoustu slušných a schopných občanů. Lidí, kteří toto město milují a myslí to s ním dobře. Dovolím si tvrdit, že jako rodák se mohu počítat mezi ně. V duchu této myšlenky budu i nadále prosazovat to nejlepší, co si toto město zaslouží.

Děkujeme za odpovědi.

Připravil: Zdeněk JUNGVIRT – Za krásnější Vimperk

 

 

Komentáře

komentářů