Tiráž

Tiráž

 

MAGAZÍN Za krásnější Vimperk

Nezávislý občasník s převážně nepolitickými informacemi (nejen) z Vimperska.

Vydavatel: Zdeněk Jungvirt

Technická podpora: Zdeněk Jungvirt ml.

www.zakrasnejsivimperk.cz

Příspěvky zasílejte na adresu: zd.jungvirt@seznam.cz.

Fotografie a obrázky pouze ve formátu JPG nebo PNG.

 

Nezveřejňujeme stanoviska politických stran, hnutí, sdružení a spolků, vyjma těch, které jsou zastoupeny v samosprávě města Vimperk a té se také ve svém příspěvku věnují.

Redakce si vyhrazuje právo krátit či jinak upravit zaslaný příspěvek, aniž by tím byl změněn jeho obsah.

Redakce si vyhrazuje právo nezveřejnit příspěvek, který se neslučuje s obsahovým zaměřením MAGAZÍNU, nebo by mohl poškodit osoby či skupiny v příspěvku uvedené.

Nezveřejňujeme předvolební agitaci jednotlivců a skupin.

Nezveřejňujeme obrazové příspěvky, které nelze redakčně zpracovat do přijatelné podoby.

 

 

 

Komentáře

komentářů