INFORMAČNÍ SERVIS 3

INFORMAČNÍ SERVIS 3

  Sezóna Prachatického muzea co nevidět začne a proto přinášíme naši nadílku výstav a doprovodných programů. První akcí, kterou můžete navštívit, je komentovaná prohlídka budovy muzea...

  Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravilo na 10. – 19. března tradiční výstavu orchidejí, exotických rostlin a zvířat. Otevřeno bude každý den od 9:00...

  1376 - o tolik meziročně vzrostl počet solárních elektráren, od nichž společnost E.ON Energie vykupuje elektřinu z obnovitelných zdrojů Vloni tak E.ON Energie vykoupila o...

  Je tady nová sezóna a také nová nabídka jarních přednášek v Muzeum středního Pootaví Strakonice. Startujeme s … Restaurování a obnova sochařských a stavebních památek v lese...

  Lesy České republiky, s.p. prodávají areál Špidrova Vimperk. Jedná se o areál, který tvoří pozemky převážně zpevněných ploch a stavby garáží a dílen. Na část...

  Na konci roku 2022 zařadilo Centrum pro výzkum veřejného mínění do svých pravidelných výzkumů otázky, v nichž občané České republiky vyjadřovali svoji spokojenost nebo...

  CVVM Sociologického ústavu AV ČR v šetření probíhajícím od listopadu 2022 do začátku ledna 2023 zjišťovalo, zda dotázaní důvěřují vybraným vrcholným politikům. Předložený seznam...

Za velkou bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku mírně nadpoloviční většina občanů považuje mezinárodní organizovaný zločin (52 %), téměř polovina teroristy (47 %), více než...

  60 % českých občanů pociťuje nějaké obavy, 40 % se ničeho neobává. Obavy nejčastěji budí válka (32 %), dále respondenti uváděli strach ze zdražování...

Poškozený, kterému vznikla újma na zdraví nebo věcná škoda v důsledku závady ve schůdnosti chodníku, má nárok na odškodnění ze strany jeho vlastníka, kterým...

    ČSÚ obohatil dosud zveřejněné výsledky Sčítání 2021 za obyvatelstvo o zjišťované ekonomické charakteristiky. K dispozici jsou údaje o ekonomické aktivitě obyvatel a členění zaměstnaných podle...