ZDENĚK KUTIL: Nelze prodávat dřevní hmotu za miliony korun jen na základě...

ZDENĚK KUTIL: Nelze prodávat dřevní hmotu za miliony korun jen na základě ústních dohod

Kontrolní výbor byl pověřen usnesením zastupitelstva ke kontrole Městských lesů Vimperk. Vypracoval zprávu, kde doporučoval uzavírat písemné smlouvy na veškerý prodej dřevní hmoty. Dále konstatoval, že doporučuje hospodářský audit Městských lesů. Audit, který byl předložen, se pouze vypořádával s nálezem kontrolního výboru. Není auditem společnosti a nedává jasný obraz o stavu hospodaření. Jako zastupitel města se nemohu spokojit s konstatováním, že zákon nevyžaduje písemné smlouvy na prodej dřevní hmoty. Skutečně je pro mě nemyslitelné prodávat dřevní hmotu na základě ústních dohod v řádových objemech milionu Kč. Výběr auditora je minimálně podezřelý. Ve skutečnosti byla provedena dvě výběrová řízení, výsledkem posledního je výběr (za 4. nejvyšší cenu) auditorské společnosti, která má jasné vazby na město Vimperk. Respektuji rozhodnutí většiny zastupitelů o odvolání kontrolního výboru. Nesouhlasím však s názorem, že by práce a výsledky kontrolního výboru vytvářely umělé kauzy. Velmi korektně jsme se snažili předkládat zastupitelům svá zjištění a nálezy. Z pozice svého mandátu zastupitele budu i nadále prosazovat transparentní hospodaření s majetkem města Vimperka.

Zdeněk KUTIL, zastupitel Vimperka a předseda odvolaného kontrolního výboru zastupitelstva

 

 

 

Komentáře

komentářů