NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA: Informace k rekonstrukci rozhledny Poledník. Dbejte v okolí zvýšené...

NÁRODNÍ PARK ŠUMAVA: Informace k rekonstrukci rozhledny Poledník. Dbejte v okolí zvýšené opatrnosti

 

Tento týden došlo k předání pracoviště na Poledníku, kde proběhne kompletní rekonstrukce rozhledny. Stavební firma zahájí práce v průběhu měsíce srpna, a to hlavně ve vnitřních prostorách rozhledny a bude se stavět venkovní lešení okolo rozhledny. Ta bude oplocena přenosným oplocením, které bude sloužit pro zařízení staveniště (plechové sklady, stavební materiál, atd.).

Provoz nouzového nocoviště nebude letos omezen, přesto ale prosíme návštěvníky o dodržování bezpečnosti.

Stejně tak je nutné počítat se silnějším provozem na trase Velký Bor – Poledník (na mapě https://mapy.cz/s/lohugosojo). Touto trasou bude, především v prvním srpnovém týdnu, navážen materiál na stavbu a touto trasou bude také projíždět potřebná technika atd. Nejčilejší ruch bude v ranních a podvečerních hodinách. Prosíme proto, dbejte zvýšené opatrnosti a předem děkujeme za toleranci.

Stavební firma má naplánovány práce na rozhledně do té doby, do kdy jim to dovolí počasí. V příštím roce, v termínu od května 2021 až do 31.7. 2021 (opět s ohledem na počasí, především na sněhové podmínky), budou na řadě práce na fasádě – oprava stávajícího obložení a doplnění nových obkladů. V tomto období bude muset být, z důvodu bezpečnosti, uzavřeno nouzové nocoviště.

Rozhledna Poledník by tak měla být znovu otevřena v srpnu roku 2021.

Text a foto: FB – NP Šumava

 

 

 

Komentáře

komentářů