Okno do minulosti

Okno do minulosti

Tam, kde kdysi domy stály, kříž obnovený zlatě září..... Život chudý a odříkavý, ale také šťastný a bezstarostný, mám hodně času vracet se v...

  Jarní procházka Šumavou! Čerstvá zeleň odívá mladé i staré stromoví a tichem lesa se rozléhá milostné vábení žežulčino. Jak jen daleko sahá zrak, vlnící...

  „Vzpomínáš si na ten požár Vimperka na začátku století?“............ Protáhlé vimperské náměstí klesá dosti prudce z kopce dolů a jeho dnešní podobu předurčil ohnivým...

Střídavě ve Vimperku a Sušici se v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století konala vždy v druhé polovině června Setkání mládeže na Šumavě....

První tři červnové dny roku 1983 patřily na stadionu Družby ve Vimperku XVIII. okresní olympiádě mládeže v lehké atletice. Do Vimperka přijelo hájit barvy...

  Tam v světě kopců a vrchů, kde les roste z dolin k samému temeni, a i ten miloučký kamenný starý svatý je už...

  Asi kilometr jihovýchodně od šumavské železniční stanice Lipka stávala Tomášova huť. Poprvé je horská sklárna připomínána v roce 1601. Patřila sklenáři Balcarovi. Po jeho...

  Praha (PROTEXT) - Spotřební družstva České republiky vystupující pod označením COOP slaví v roce 2017 již 170 let od založení prvního moderního družstva na...

  Středověké osídlení v několika případech sleduje trasu Vimperské větve Zlaté stezky, což je jediný případ, kdy je ve středověku trvale osídlena horská část sledovaného...

  Národní podnik Šumavan Vimperk měl své závody v Domažlicích, Klatovech, Kasejovicích, Vodňanech, Prachaticích a ve Vimperku. Specializoval se na výrobu především pánských košil a...

  Vimperk, 1. května 1983: prvomájový průvod ulicemi města a manifestace na náměstí. Hlavní projev pronesl tehdejší předseda Českého Ústředního výboru Socialistického svazu mládeže Miroslav Šlouf. Foto:...