Okno do minulosti

Okno do minulosti

Na pomezí tří zemí rozkládá se Šumava. Neudeřila dosud sekera divočinou, věčným hvozdem se lidská stopa ještě nevine. Rys ještě, medvěd bytují tu spolu,...

Snad největším duchovním bohatstvím nějakého národa jsou jeho zapadlí lesní osídlenci ("seine Hintersassen in den Wäldern"), od nichž vycházejí vždy nové proudy síly. Ti...

  Připomeňme si další pamětihodné události z české historie, které měly pro naši zemi zásadní význam. Listopadový výběr nebyl jednoduchý, neboť v tomto měsíci došlo...

  Připomeňme si některé události z české minulosti, které měly pro naši zemi a náš národ zásadní význam a dodnes proto stojí za to se...

Česká kultura a státnost vznikala a rozvíjela se z křesťanských základních prvků a zdrojů převážně v rámci Svaté říše římské, přičemž Království české bylo...

Nejprve večerní, později za denního světla, to byl v sedmdesátých a osmdesátých letech běh ulicemi Vimperka na počest Velké říjnové socialistické revoluce, na jehož...

  Vimperk prožíval na podzim roku 1997 napjaté a bouřlivé dny. Lidé vyšli do ulic, setkávali se na shromážděních a schůzích, podepisovali petice, aby si...

15   Na snímku (pravděpodobně ze šedesátých let minulého století) jsou dělníci, kteří opravovali fasádu tehdejšího vimperského Lidového domu. Ten stával v místech dnešní Pražské ulice...

  Babička začala zadělávat na hnětynky a připomněla, že se blíží Havelské posvícení. Podzimní posvícení se slavilo nejokázaleji (co se týká pohoštění) z celého ročního...

  V říjnu 1971 začala nové éra vimperského ledního hokeje. Zimní stadion dostal umělou ledovou plochu. Vybudovali si ji občané svépomocí během jednoho roku. Některé...

V sobotu 8. října 1938 ve 14 hodin vstoupily do Vimperka směrem od Horní Vltavice jednotky německé branné moci. Co tomuto okamžiku předcházelo, popisují...