Z PRVNÍ RUKY: 11. týden 2023. Tiskové zprávy úřadů a institucí, výběr...

Z PRVNÍ RUKY: 11. týden 2023. Tiskové zprávy úřadů a institucí, výběr z médií, informace z Jihočeského kraje a radnice ve Vimperku i další aktuality týdne

Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

Zaměstnavatelé v oblasti pracovněprávních vztahů nejčastěji chybují při odměňování zaměstnanců

Opava, 17. března 2023 – Státní úřad inspekce práce se při svých kontrolách zaměřuje mimo jiné také na pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Za celý rok 2022 provedly orgány inspekce práce v této oblasti celkem 3 920 kontrol, při kterých zjistily celkem 6 498 porušení právních předpisů. Nejčastěji zaměstnavatelé chybovali v oblasti odměňování zaměstnanců (2 543 porušení), v oblasti pracovního poměru a dohod konaných mimo pracovní poměr (1 635 porušení), dodržování pracovní doby (819 porušení), poskytování náhrad (776 porušení) a v oblasti agenturního zaměstnávání (210 porušení).

Za prokázaná porušení právních předpisů v oblasti pracovněprávních vztahů bylo zaměstnavatelům v roce 2022 uloženo celkem 897 pokut v souhrnné výši 24 327 650 Kč, dále byl ve 20 případech kontrolovaným osobám jako pachatelům přestupků uložen správní trest napomenutí.

Z pohledu veřejnosti a zaměstnanců jsou velmi důležitou součástí kontrolní činnosti orgánů inspekce práce kontroly prováděné na základě podnětů, kdy je poukazováno na možné porušování pracovněprávních předpisů ze strany konkrétních zaměstnavatelů. Do oblasti pracovněprávních vztahů bylo v roce 2022 podáno celkem 3 079 podnětů ke kontrolám a na základě těchto podnětů bylo v této oblasti provedeno 2 060 kontrol. Podněty nejčastěji upozorňovaly na nedodržování povinností zaměstnavatelů v oblasti odměňování. Převážná část obdržených podnětů je řešena kontrolou a kontroly na základě podnětů tak představují významnou část provedených kontrol inspekce práce (obdobně jako v předchozích obdobích, i v roce 2022 byla na základě podnětů provedena více než polovina všech kontrol). Přijaté podněty Státní úřad inspekce práce statisticky sleduje, vyhodnocuje, a získané informace zohledňuje i v dalším zaměření ročních programů kontrolní činnosti.

Oblast pracovněprávních vztahů bude i v letošním roce pod pečlivým dohledem Státního úřadu inspekce práce, kdy podle ročního programu kontrolních akcí je naplánováno minimálně 3 800 kontrol zaměřených na dodržování povinností stanovených zaměstnavatelům právními předpisy v této oblasti.

(tz-súip)


 

Známe nejlepší statistické plakáty roku 2023

Porota složená ze zástupců Českého statistického úřadu a Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlásila výsledky národního kola 7. ročníku soutěže o nejlepší statistický plakát. Vítězné plakáty budou reprezentovat Českou republiku na mezinárodním kole soutěže, které se uskuteční v červenci v kanadské Ottawě.

Letošního národního kola soutěže, konaného v rámci projektu statistické gramotnosti, se zúčastnilo 842 žáků ve 314 týmech na 37 školách. Soutěž je určena 1-5členným týmům žáků druhého stupně základních škol, studentů středních škol a bakalářských programů vysokých škol.

„V dnešní dynamické době je jednou z klíčových dovedností práce s daty, jejich správné pochopení i vyhodnocení. Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát rozvoj těchto dovedností podporuje a pomáhá šířit statistickou gramotnost žáků a studentů,“ vysvětluje Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Další podrobnosti o vítězích: https://www.czso.cz/csu/czso/zname-nejlepsi-statisticke-plakaty-roku-2023

(tz-čsú)


 

Čtyři z pěti kontrolovaných internetových prodejců vloni porušili zákon

(Praha, 17. březen 2023) Česká obchodní inspekce v průběhu minulého roku uskutečnila 1 064 kontrol zaměřených na internetové obchody. Porušení právních předpisů zjistila v 839 případech, což je téměř 80 %. Nejedná se o obraz trhu, kontrol ČOI jsou převážně cílené na internetové prodejce, na které je větší množství podání spotřebitelů, nebo kde v minulosti byly odhaleny problémy.

Obchodníci nejvíce nedodržovali povinnost řádně informovat spotřebitele o možnostech reklamace, dále pak někteří uváděli nepravdivé informace o výrobku nebo o sobě, což tedy znamená, že vůči spotřebiteli použili nekalou obchodní praktiku.

Více na webu České obchodní inspekce: www.coi.cz

(tz-čoi)


 

Více chytrých prvků v síti i nové rozvodny. Společnost EG.D letos investuje přes sedm miliard korun do inovací distribuční sítě

Nároky na distribuční síť se každým rokem zvyšují. Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, se musí vypořádat s rekordním počtem žádostí o připojení obnovitelných zdrojů i s rozvojem elektromobility. Aby zajistila bezpečnou a spolehlivou dodávku energií svým zákazníkům, musí každoročně investovat do obnovy a inovací své distribuční sítě. Letos plánuje prostředky oproti loňskému roku ještě navýšit a vynaloží přes sedm miliard korun. Vzniknou nové rozvodny, v síti se bude objevovat čím dál tím více chytrých technologií a venkovní vedení se bude přesouvat pod zem.

„Každoročně investujeme do sítě více než pět miliard korun. Letos plánujeme investice oproti minulým letům ještě navýšit, a to na více než sedm miliard korun. Abychom obstáli před výzvami, které před nás staví energetická tranzice, musíme síť nejen udržovat, ale také ji rozvíjet a chytře řídit. To se neobejde bez nemalých investic a důkladného plánování. Za navýšením investic stojí zejména prudce se zvyšující zájem o připojování obnovitelných zdrojů, zvláště fotovoltaických elektráren, u kterých jen vloni meziročně vzrostl počet žádostí o připojení o 430 %. Dále je to rozvoj dobíjecí infrastruktury pro elektromobily a v neposlední řadě větší nároky na stabilitu a kvalitu dodávek ze strany firem i domácností,“ přibližuje Pavel Čada, místopředseda představenstva společnosti EG.D.

Stále větší část prostředků jde přitom na chytrá řešení. V síti se tak objevuje stále více chytrých elektroměrů, trafostanic a dalších dálkově ovládaných prvků, které pomáhají síť lépe řídit a jsou předpokladem pro úspěšnou implementaci obnovitelných zdrojů do distribuční soustavy. Významný je v tomto ohledu i přeshraniční projekt inteligentních distribučních soustav ACON, na kterém se EG.D podílí dohromady se společností Západoslovenská distribučná.

Výměny vedení i nové rozvodny pro velmi vysoké napětí

Zhruba 1,6 miliardy korun plánuje letos EG.D investovat do zařízení na hladině velmi vysokého napětí. Více než třetinu této částky vynaloží na rekonstrukci venkovního vedení 110 kV především na Vysočině, jižní a východní Moravě. Celkově jde o sedm projektů a dokončeny by měly být v polovině listopadu. „Dále chceme tento rok rekonstruovat a modernizovat rozvodny asi za 550 milionů korun. Mezi nejvýznamnější projekty, které jsme již zahájili, patří přestavba spínací stanice na transformovnu 110/22 kV v Českých Budějovicích. Podobnou přestavbu trafostanice plánujeme letos zahájit i v Brně ve druhé polovině roku,“ říká Ladislav Mikuláš, vedoucí investic EG.D.

Do konce roku společnost plánuje dokončit ještě práce na rozvodnách v Sokolnicích, Břeclavi, Bučovicích, Jindřichově Hradci a Bahňáku. Realizovat bude i rozšíření zapouzdřené rozvodny v Příkopě o další 110kV pole a zahájí i práce na rozšíření transformovny v Blansku na 110 kV. „Všechny tyto stavby pomohou ještě více stabilizovat dodávky elektrické energie. Chytré prvky a vyšší automatizace jsou předpokladem pro to, abychom distribuční síť mohli dobře řídit a byli připraveni na vyšší zastoupení dodávek z obnovitelných zdrojů,“ dodává Ladislav Mikuláš.

Trendem je kabelizace

Výraznou část peněz investuje EG.D také do obnovy vysokého a nízkého napětí v regionech. Zde proinvestuje částku přes čtyři miliardy korun. „Jedná se o tisíce dílčích staveb lokálního významu na území jednotlivých obcí či měst. Nejčastěji jde o budování přeložek, rekonstrukce kratších úseků, budování kioskových trafostanic či opravy stávající infrastruktury,“ říká Bohdan Důbrava, vedoucí správy sítě EG.D.

Trendem je tzv. kabelizace neboli přesouvání venkovního vedení pod zem. Hlavním benefitem je větší odolnost vedení vůči extrémním přírodním vlivům. V případě extrémního počasí zajišťuje v zastavěných oblastech spolehlivější a bezpečnější dodávky elektrické energie. Stejně tak důležitou roli hraje i vytipovávání problematických lesních průseků, kde hrozí polomy a možné pády do vedení. Díky kabelizaci v zalesněných oblastech dojde ke zvýšení stability dodávek elektřiny během celého roku, a to i v období sněhových či větrných kalamit.

„Kabelizace sítí na hladinách vysokého a nízkého napětí umožňuje zvýšení kapacity a nasazení smart technologií, jakou je např. dálkové měření či ovládání. Díky tomu budeme mít k dispozici aktuální data o využitelnosti sítě a v dlouhodobém výhledu budeme moci připojit více nových obnovitelných zdrojů do sítě. Letos budeme kabelizovat řadu míst na Žďársku, Velkomeziříčsku, Brněnsku nebo Zlínsku. Pokračovat budeme i na Pálavě, kde pod povrch ukryjeme vedení v okolí jeskyně Turold nebo na soutoku řek Dyje a Moravy na Břeclavsku,“ doplňuje Bohdan Důbrava.

Přeložka pod dálnicí a další strategické stavby pro plynovody

Objem investovaných peněz oproti loňskému roku vzrostl i v případě plynárenské soustavy pod správou EG.D. Plyn distribuuje EG.D na jihu Čech a Pelhřimovsku. Letos je v plánu na modernizaci plynovodů a dalších součástí této infrastruktury vynaložit přes 350 milionů korun.

„Na jihu Čech a Pelhřimovsku chystáme několik strategických staveb. Jednou z nich je navýšení kapacity vysokotlakého potrubí v oblasti Sezimova Ústí, a to zejména kvůli zajištění dostatečného množství zemního plynu pro teplárnu Tábor. Plánujeme také realizovat důležité přeložky vysokotlakých plynovodů související s výstavbou dálnice D3. Část investic budeme směřovat i na klasickou obnovu pro zajištění spolehlivé distribuce zemního plynu, kdy dlouhodobým cílem je výměna ocelového potrubí za plastové, digitalizace plynárenského zařízení, jako jsou regulační stanice či systémy protikorozní ochrany,“ uzavírá Petr Honsa, vedoucí správy zemního plynu EG.D

(tz-eg.d)


 

PRIVÁTNÍ ZNAČKY NA VZESTUPU

V současné době nabízí PENNY 40 privátních značek se stovkami produktů, které zákazníci dostanou výhradně v tomto diskontním řetězci. Podíl těchto značek na celkovém prodeji pak díky jejich kvalitě a výhodným cenám v posledních měsících vzrostl na více než čtyřicet procent.

„S nabídkou produktů vyráběných výhradně pro náš řetězec jsme začali už v roce 1997, tedy více než před pětadvaceti lety. Tehdy se jednalo o mléčné produkty BONI a pivo Staročech. Od té doby se rodina našich značek značně rozrostla. Loni jsme představili například slané produkty SOLTY, cukrovinky ENJOY, mražené produkty MRAZIVÁ ČERSTVOST, a další. Také pro letošní rok připravujeme novinky, ať už to bude na trhu unikátní značková řada vín nebo prémiové destiláty a další,“ popisuje Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

První novinkou pro rok 2023 je nová řada českých a moravských vín od domácích producentů VINUM REGUM„Vína od této privátní značky jsme pečlivě vybírali od několika moravských vinařů. Ostatně, název v češtině znamená Víno králů. Věříme, že nabídka deseti druhů vína od bílého přes růžové až po červené zákazníky osloví a značka se stane stejně oblíbenou jako všechny naše značky, pro které k nám chodí,“ říká Vít Vojtěch. V nabídce vín značky Vinum Regum za 89,90 Kč nebudou chybět oblíbené odrůdy jako Frankovka, Zweigeltrebe, Muškát moravský, Ryzlink vlašský, Chardonnay nebo Veltlínské zelené. Zákazníci se navíc mohou těšit i na prémiovou řadu za 129,90 Kč, která nabídne odrůdy jako Tramín červený, Pálava, Rulandské šedé nebo Rulandské modré. V první polovině roku se pak zákazníci mohou těšit na prémiové destiláty z KRÁLOVSKÉ PALÍRNY v podobě karibského rumu, ginu nebo whisky.

V roce 2022 PENNY uvedlo na trh hned pět nových značek. Mezi nejoblíbenější se bezprostředně po svém uvedení zařadila značka cukrovinek ENJOY, stejně jako slané produkty SOLTY nebo džusy VITÁLKA. „Velmi dobrou odezvu od zákazníků máme i na řadu koření a ochucovadel GUSTITO nebo mražené produkty MRAZIVÁ ČERSTVOST. Postupně naše značky rozšiřujeme tak, abychom lidem nabízeli produkty napříč naší nabídkou. Proto máme mimo jiné i vlastní řady drogistického zboží nebo produktů pro domácí miláčky,“ dodává Vít Vojtěch.

Značky, které zákazníci koupí výhradně v některé z více než 400 prodejen PENNY, pravidelně získávají ocenění v nezávislých testech nebo v hodnocení spotřebitelů. Ve velkých testech nezávislého sdružení dTEST uspěly v posledních dvou letech nejen droždí a toastový chléb KARLOVA KORUNA, ale i bílý jogurt a tvarohy BONI. „V případě vlastních značek jsme u jejich přípravy od samotného začátku. Připravujeme je ve spolupráci s našimi dodavateli, a i po jejich uvedení na trh je neustále porovnáváme s konkurencí a podobnými produkty na trhu tak, abychom našim zákazníkům nabízeli vždy tu nejvyšší kvalitu za nejvýhodnější cenu. Při jejich vývoji nám pomáhají hodnocením kvality a chuti konkrétních produktů také naši zaměstnanci. Výsledky nezávislých testů tak jsou oceněním nejen naší, ale i jejich práce, a my díky tomu víme, že naši zákazníci skutečně dostávají tu nejvyšší kvalitu,“ popisuje Petr Baudyš, vedoucí oddělení kvality PENNY.

Privátní značky PENNY sklízí ocenění také v řadě dalších soutěžích. Například v rámci spotřebitelského programu Volba spotřebitelů získaly v posledních letech ocenění desítky produktů značek KARLOVA KORUNA, BONI, NATURALIA, ŘEZNÍKŮV TALÍŘ, NA GRIL nebo CRIP CROP. Pro zákazníky PENNY připravované produkty pravidelně rovněž získávají ocenění Česká chuťovka. Tento titul, udělovaný za podpory Ministerstva zdravotnictví a Senátu ČR a ve spolupráci s VŠCHT porotci na základě chuti, vzhledu a konzistence výrobků, získaly v posledních letech desítky produktů. Jen v roce 2022 toto ocenění získalo celkem 34 výrobků PENNY!

(tz-penny)


 

V roce 2022 zjistila Česká obchodní inspekce 15 podezření na diskriminaci

(Praha, 16. březen 2023) Česká obchodní inspekce v roce 2022 zjistila 15 podezření na některou z forem diskriminace spotřebitele.

V průběhu roku 2022 uskutečnila inspekce 157 kontrol a podezření na diskriminaci zjistila v 15 případech.

Více na webu České obchodní inspekce: www.coi.cz

(tz-čoi)


 

Podle 94 procent rodičů jsou děti s cukrovkou zdravější, pokud mají pohyb. Stát k tomu ale nepřispívá

Dostatek pohybu a organizovaný sport je důležitou součástí pro zdraví dětí, které se potýkají s cukrovkou. V průzkumu Sdružení sportovních svazů ČR (SSS ČR) to uvedlo 94 % rodičů. Prioritou pro ně je zábava a čas strávený s kamarády, nejčastěji si pak zkusily tři sportovní disciplíny. Zároveň podle 54 % rodičů stát pohybové aktivity dostatečně nepodporuje.

„Ještě větší procento rodičů si myslí, že stát k pohybu děti nepřivádí a tím je nemotivuje ke zdravějšímu životnímu stylu. Přitom k tomu má mnohé nástroje, které rozhodně nemusí být nějak významně nákladné,“ prohlásil Zdeněk Ertl, předseda SSS ČR.

Do průzkumu se zapojilo 660 rodičů dětí, které mají diabetes. Nejpočetnější věkovou skupinou bylo 11 až 15 let. Drtivá většina se shodla na tom, že děti s cukrovkou jsou zdravější, pokud mají dostatek pohybu, což jim ve skutečnosti může pomoci zvládnout jejich zdravotní stav. Proti tomuto názoru bylo pouhých 6 % rodičů. Podle většiny z nich stát ale nedělá dostatečné kroky k tomu, aby přivedl k pohybu a ke zvyšování kondice také děti, u kterých není aktivní pohyb součástí života.

„Tohle si myslí 62 % rodičů, což není dobrou vizitkou pro stát. Ministerstvo zdravotnictví přínosy sportu a pohybu a pro děti dlouhodobě neakcentuje. V podstatě je to oblast, na kterou se vůbec nezaměřuje, ačkoliv benefity jsou pro společnost obrovské a více pohybu by rozhodně dlouhodobě snížilo náklady na léčbu mnoha chorob a nemocí,“ tvrdil Zdeněk Ertl, předseda SSS ČR.

V průzkumu dále vyplynulo, že drtivá většina rodičů by přivítala, kdyby podpora pohybu dětí patřila mezi významné priority škol a vzdělávacího procesu (95 %). Rádi by, aby škola tyto aktivity podporovala nad rámec hodin tělesné výchovy. Například aktivním trávením přestávek, pohybovými chvilkami v běžných hodinách nebo vyšší podporou terénní výuky. S tím souhlasí 76 % rodičů.

Nejčastějšími důvody pro sportování dětí s cukrovkou je pak zábava a čas strávený s kamarády (67 %). Naopak důvody jako účast na turnajích uvedlo pouze 20 % rodičů a vítězství jako důvod pro sportování zaškrtlo jen 12 % respondentů. „Z toho se jednoznačně ukazuje, že většina rodičů nevnímá sport jako výkonnostní záležitost, ale hlavně jako zábavu a sociální aktivitu. Bohužel mnoho státních úředníků si stále myslí, že stát podporuje hlavně závodní sport. Není to však pravda,“ dodal Ertl.

(tz-sssčr)


 

Čeští středoškoláci chtějí podnikat. Byznys stavějí na aplikacích a místo o jednorožce často usilují o zebry

Studenti středních škol považují sami sebe za podnikavé a pětina z nich se chce po maturitě vrhnout do vlastního byznysu. Roste i počet mladých podnikatelů na celkovém počtu podnikajících v Česku. Část studentů pak láká podnikání, které přináší víc než jen zisk a dokáže přežít i během krize.

20 % studentů chce začít podnikat hned po maturitě, odhalil průzkum Mladí a podnikání, který si nechala zpracovat Česká spořitelna. Ve větší míře jde o studenty středních odborných škol a odborných učilišť (24 %), protože gymnazisté míří nejprve na vysoké školy a o podnikání před dvacátými narozeninami přemýšlí jen 12 % z nich. „Neplatí, že by o podnikání stáli méně. Je pro ně stejně lákavé jako pro jejich vrstevníky z odborných škol a učilišť, jen chtějí napřed vystudovat vysokou školu a do vlastního byznysu se pustit až potom,“ upřesňuje Adam Daniel, který se v České spořitelně věnuje finančnímu vzdělávání.

Jako hlavní motivaci k podnikání zmiňovali studenti možnost dělat něco, co je opravdu baví, vydělat si více peněz a mít větší svobodu. Z průzkumu vyplynul i další pozitivní fakt: na ty nepodnikavé, kteří mají raději stereotyp a nechají se vést podnikavými lidmi v okolí, ostatní studenti nepohlíželi nijak negativně. Podnikavost je v očích dnešních středoškoláků volbou, nikoliv nutností.

Fakt, že se počet mladých podnikatelů na celkovém počtu podnikajících lidí v České republice zvyšuje, potvrzuje i Věra Kameníčková z Czech Credit Bureau (CRIF). „Lidé do 30 let tvořili 52 % z celkového počtu osob, které v roce 2022 začaly s podnikáním. Zvyšuje se nejen podíl mladých podnikatelů na jejich celkovém počtu, ale tato věková skupina vykazuje i nejvyšší počet nově vzniklých podnikatelů na jednoho zaniklého. V roce 2022 připadlo na 10 zaniklých podnikatelů ve věku 18 až 30 let plných 105 nových podnikatelů ve stejné věkové skupině,“ popisuje Věra Kameníčková a dodává, že nejrychleji rostou počty mladých podnikatelů v Praze a Zlínském kraji.

Jsou ale i středoškoláci, kteří se do byznysu vrhnou ještě před maturitou. Maria Šimůnková potkala Jakuba Rychlého na soustředění soutěže Středoškolák roku, když jí bylo 17 let a Jakubovi 18. Zapovídali se a napadlo je, že by mohli začít pomáhat vrstevníkům s finanční gramotností. Vymysleli projekt a o měsíc později už se s ním hlásili do soutěže pro středoškoláky Soutěž a podnikej. V průběhu soutěže dostal jejich nápad reálnější podobu, ale bez podpory přidělené mentorky by ho asi nedotáhli. „Nedopadli jsme nijak hvězdně, nepostoupili jsme ani do celostátního kola. Naše mentorka nás ale přesvědčovala, abychom to nevzdávali – a tak jsme ji poslechli,“ směje se Maria.

Aby získali další pohledy na věc, přihlásili svou aplikaci Nekrachni ještě do několika dalších akcelerátorů, například do Social Impact Award. „Během něj jsme se ujistili, že jdeme správným směrem a že chceme být neziskem. Nekrachni jsme pak oficiálně založili koncem léta 2021,“ vzpomíná Maria. Jejich aplikaci už používají tisíce mladých lidí a největší síla projektu spočívá právě v tom, že potřeby středoškoláků řeší prostřednictvím aplikace, sociálních sítí a newsletterů jejich vrstevníci. Letos hospodaří Nekrachni s rozpočtem 2,5 milionu korun, které získal od velkých firem. Na projektu momentálně spolupracuje 36 lidí a všichni fungují na dálku, protože část studentů včetně zakladatele Jakuba odjela v rámci Erasmu studovat do zahraničí.

Anna Hašlarová, programová manažerka akcelerátoru Social Impact Award, který pomáhá mladým lidem do 30 let rozjíždět společensky prospěšné podnikání, uvádí ještě jeden zajímavý postřeh. Mantrou dnešních mladých lidí zdaleka není jen vytvořit jednorožce, tedy startup, jehož tržní hodnota přesáhne miliardu dolarů. „Mladí dokážou velmi dobře a rychle reagovat na aktuální společenskou situaci. A své podnikání se pak snaží vést tak, aby mělo pozitivní dopad na společnost. Viděli jsme to například během posledního ročníku Social Impact Award. Zhruba polovina nejúspěšnějších projektů se věnovala tématu duševního zdraví, k čemuž je vedla osobní zkušenost i obrovský nárůst psychických problémů mladých Češek a Čechů v době pandemie.“

Část mladých tak stále více přemýšlí o podnikání, které bude řešit reálné problémy lidí a přinese hodnotu celé společnosti. O těchto projektech se ve světě byznysu začalo hovořit jako o zebrách, jejichž další výhodou je, že se jim daří lépe přežít i během krize. A nejen přežít, ale i růst, protože se umějí přizpůsobit a odpovídají na reálné potřeby trhu. Zebry navíc často mívají stejně jako jednorožci velmi dobré technologické zázemí.

To potvrzuje i Anna Hašlarová. „Poslední ročník Social Impact Award stál na zajímavých aplikacích, ať už šlo o Tinder pro mámy, chatbota pro duševní zdraví nebo vítězný projekt Animi, který pomáhá lidem s alexithymií. Právě Animi má podle nás i globální potenciál, protože tenhle problém postihuje 10 % populace a aplikace přináší řešení i pro terapeuty, kteří si s těmito pacienty často nevědí rady.“ Do dalšího ročníku programu Social Impact Award se mohou hlásit všechny potenciální zebry neboli společensky prospěšné projekty, jejichž zakladatelům je méně než 30 let a pro svůj projekt zatím nezískali finanční podporu vyšší než 3 tisíce eur. Uzávěrka přihlášek je do 20. května 2023.

Zhruba 90 % středoškolských studentů se podle úvodního průzkumu také shoduje v tom, že je důležité podnikavost a podnikání podporovat. Podle nich ale tuhle roli plní spíše rodiče než škola. Problematice se podrobněji věnuje například Asociace podnikavé Česko, která letos na jaře chystá zveřejnit mapu rozvoje podnikavosti ve vzdělávacím systému na úrovni základních i středních škol. „Rádi bychom tak vytvořili jakýsi rozcestník pro učitele, ředitele či zřizovatele škol a rodiče, aby byli schopni pro své žáky a děti najít nejvhodnější vzdělávací řešení. Chceme jednotlivé aktéry propojovat a nabízet jim vzájemnou inspiraci v tom, jak podnikavost a kreativitu v dětech a na školách rozvíjet,“ uzavírá ředitelka Asociace podnikavé Česko Anna Kačabová.

(tz-spoř)


 

Meziroční směnné relace se vrátily do pozitivních hodnot

V lednu 2023 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, meziročně rostly o 8,6 %. Dovozní ceny se meziměsíčně snížily o 2,0 %, meziročně se zvýšily o 8,1 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 101,8 %, meziročně 100,5 %.

„Ceny vývozu a dovozu byly v lednu významně ovlivněny pohybem kurzu koruny vůči euru a dolaru. Meziměsíčně klesly ceny ve vývozu o 0,2 % a v dovozu o 2 %, meziročně rostly ve vývozu o 8,6 % a v dovozu o 8,1 %. Meziroční směnné relace byly 100,5 %, do pozitivních hodnot se vrátily poprvé od dubna 2021,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Další podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-zbozi-leden-2023

(tz-čsú)


 

Meziroční cenový růst výrobců zpomalil

Meziměsíčně ceny zemědělských výrobců klesly o 0,7 % a meziročně vzrostly o 22,2 %. Ceny průmyslových výrobců se snížily meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byly vyšší o 16,0 %. Ceny stavebních prací vzrostly meziměsíčně o 0,6 % a meziročně o 10,4 %. Ceny tržních služeb pro podniky se meziměsíčně zvýšily o 1,1 % a meziročně o 5,6 %.

„Meziroční růst cen všech výrobců v únoru zpomalil. Ceny zemědělských výrobců meziročně vzrostly o 22,2 % a ceny průmyslových výrobců o 16 %. Ceny stavebních prací se meziročně zvýšily dle odhadů o 10,4 % a ceny tržních služeb pro podniky o 5,6 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Další podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-unor-2023

(tz-čsú)


 

Krajská soutěž HZS Jihočeského kraje v lezení na umělé stěně vyhrál tým z Českých Budějovic

Naposledy v roce 2020 hostila stanice táborských profesionálních hasičů krajskou soutěž HZS Jihočeského kraje v lezení na umělé stěně. V Táboře se dnes konal další – 21. ročník – tohoto sportovního klání.

Soutěž zahájili krátce po deváté hodině dopolední ředitel HZS Jihočeského kraje plk. Martin Sviták a ředitel pořádajícího územního odboru plk. Petr Hojsák. Pozvání na hasičskou soutěž přijal také senátor Marek Slabý, náměstek hejtmana Pavel Hroch a starosta města Tábor Štěpán Pavlík.

Jihočeské soutěže se zúčastnilo 31 hasičů-lezců ze všech sedmi územních odborů HZS Jihočeského kraje. Každý z územních odborů utvořil tříčlenné družstvo s tím, že jindřichohradečtí a táborští vyslali do soutěže družstva dvě. Mimo soutěžní družstvo směl každý územní odbor vyslat do soutěže i samotné lezce, kteří pak bojovali pouze v kategorii jednotlivců.

Šestá trasa rozhodla o celkovém pořadí: 5. místo – David Táborský (ÚO České Budějovice), 4. místo – Rostislav Mužík (ÚO Písek). Na třetím místě skončil Tomáš Suchopár (ÚO České Budějovice) a o prvenství se utkali českobudějovický Michal Ulrich a písecký Patrik Jirout. Vítězem krajského kola se nakonec stal Patrik Jirout.

V družstvech pak zvítězilo družstvo územního odboru České Budějovice, druzí byli hasiči z Písku, třetí skončili lezci územního odboru Jindřichův Hradec II.

(tz-vm)


 

Vyhněte se frontám a podejte přehled příjmů a nákladů na bydlení za 1. čtvrtletí 2023 elektronicky

Lidé, kterým Úřad práce ČR vyplácí příspěvek bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči, musí do konce dubna podat přehled rozhodných příjmů a v případě příspěvku na bydlení i  náklady na bydlení vzniklé a uhrazené za 1. kalendářní čtvrtletí 2023.

Současně se u této dávky jedná o jeden ze dvou ročních termínů, kdy je doložení potřebného podkladu podle platné legislativy povinné. U přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči nadále platí povinnost doložení rozhodných příjmů vždy za uplynulé čtvrtletí. Bez toho nemůže ÚP ČR vyhodnotit pokračování nároku na tyto dávky a případně upravit jejich měsíční výši.

Celá zpráva (textový dokument) – ZDE

(tz-úpčr)


 

E.ON rozšířil nabídku fixovaných produktů pro nové zákazníky na jeden i dva roky v elektřině i plynu

Společnost E.ON letos jako první na trhu přišla s akvizičním produktem na dodávku energií pod cenovým stropem pro nové zákazníky. Poté, co v únoru zlevnila pod strop i ceníky pro stávající zákazníky, rozšiřuje svou akviziční nabídku o další produkty. Po tříletém fixovaném produktu si mohou klienti fixovat ceny i na jeden a dva roky a to v obou komoditách – elektřině i plynu. Ve druhé polovině března by se měl úprav dočkat i tříletý fixovaný produkt, který bude mít klesající ceny během celého období až do konce roku 2025.

„Jako stabilní a férový dodavatel energií se snažíme své zákazníky dlouhodobě chránit a negativní dopady trhu na ně přenášíme vždy jen částečně a naopak ve chvílích, kdy to situace dovolí, chceme reflektovat pozitivní vývoj na energetických trzích a promítat ho do jejich ceníků. I proto jsme jako první v Česku mohli snížit svým klientům plošně ceny pod cenový strop. Podobnou možnost jsme nabídli už v lednu také novým zájemcům, kteří hledali stabilního dodavatele a to formou tříletého fixovaného produktu v elektřině i plynu. Tuhle nabídku využily stovky klientů, kteří chtěli mít jistotu cen energií na delší dobu. Následně jsme přidali dvouletý fixovaný produkt v plynu a reflektovali jsme další požadavky klientů a aktuálně už si u nás vybere i ten, pro kterého je tříletá nebo dvouletá fixovaná doba dlouhá,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

Od března E.ON nabízí nově produkty s cenami za dodávku pod cenovým stropem stanoveným vládou. Jedná se o dvouleté a jednoleté produkty v elektřině i plynu a vedle toho mohou zákazníci dál využívat tříletý fixovaný produkt v obou komoditách, který je v nabídce už od ledna. Ten v ceně dodávky komodity obsahuje i roční služby elektrikáře v hodnotě 3 000 korun nebo pravidelné roční revize plynových kotlů a spalinových cest ve variantách u plynu.

Nové fixované produkty patří k nejvýhodnějším na trhu

„Už před zlevněním pod cenový strop jsme měli pro naše stálé zákazníky na rozdíl od řady dalších konkurentů ceny jen těsně nad hranicí cenového stropu. Naše propracovaná nákupní strategie nám dovoluje teď připravit nabídku také pro nové zákazníky, která aktuálně patří ve fixovaných variantách u elektřiny i plynu k nejvýhodnějším na trhu,“ přibližuje Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti.

U nového produktu Variant Pro na dva roky je cena za silovou elektřinu v jednotarifní sazbě D01d zhruba o 10% nižší, než je aktuální cenový strop. A běžná domácnost, která elektřinou svítí a používá běžné spotřebiče a ročně spotřebuje zhruba 1,5 MWh, tak ročně ušetří zhruba 800 Kč oproti částce, kterou by platila při cenovém stropu. U plynu pak domácnost, která s ním kromě vaření i ohřívá vodu, ušetří s tímto produktem na jedné MWh téměř 16 % a když ročně spotřebuje přibližně 5 MWh plynu, oproti cenám na úrovni vládou stanoveného stropu ušetří ročně až 2 000 Kč. Výrazně pod cenovým stropem jsou i ceny u jednoletých fixovaných produktů. U elektřiny o přibližně 8,5 % a u plynu o 13 %.

Ceny tříletých fixovaných produktů budou postupně každý rok klesat

Ve druhé polovině března E.ON připravuje i úpravu tříletých fixovaných produktů Komplet Pro v elektřině a plynu. Ty budou mít tzv. degresivní nebo-li klesající charakter a v každém roce fixace se cena dodávky energií o něco sníží. Ceníky přitom budou platit do konce roku 2025. „Chápeme, že tři roky jsou na energetickém trhu dlouhá doba, kde se může stát spousta věcí. Naši klienti tak budou mít jistotu toho, že ať se bude dít cokoliv, jejich cena bude nejen stále pod cenovým stropem, ale postupně se bude čím dál tím víc snižovat a to třeba i v případě, kdy ceny na burzách porostou,“ doplňuje Radek Fišer, který upozorňuje i na to, že i v tomto případě platí, že klienti budou mít v cenách energií i služby elektrikáře nebo pravidelný roční servis kotle a kontrolu spalinových cest. Aktuálně příprava tříletého produktu finišuje a k dispozici by měl být pro zájemce ve druhé polovině března.

Úspory energií jsou stále důležité. Díky nim zákazníci mohou pomoci sobě i potřebným

Snížit ceny energií pomohly i úspory ve spotřebě ze strany zákazníků. Vzhledem k tomu, jak je šetření energií důležité, společnost E.ON k němu motivuje i nadále. Na konci ledna spustila projekt Energie pomáhají. V rámci projektu se podařilo propojit dvě pozitivní věci: Zákazníci energetickými úsporami šetří svoji peněženku a zároveň pomohou samoživitelkám, seniorům a pěstounům, kteří kvůli vysokým cenám energií a vysoké inflaci často nemají peníze ani na základní potřeby. A nic je to nestojí. Čím větší meziroční úspory zákazníci dosáhnou, tím více za ně E.ON pošle na pomoc ohroženým skupinám.

Klienti si mohou vybrat i cílovou organizaci, které E.ON na základě jejich úspor přispěje: SOS dětské vesničky, Charitu ČR a Nadaci Naše dítě.

Více informací najdou lidé na www.eon.cz/energie-pomahaji

Zajímavé tipy na energetické úspory jsou k dispozici na www.eon.cz/radce.

(tz-e.on)


 

Obchodní výměna mezi Českem a Slovenskem je i po 30 letech velmi intenzivní

Z pohledu vývozu si Slovensko dlouhodobě udržuje postavení našeho druhého největšího obchodního partnera, naopak u dovozu pokleslo za posledních třicet let z druhé příčky až na místo páté. Obchodní bilanci si s naším východním sousedem udržujeme po celou dobu od rozdělení v kladných hodnotách.

„Po celou dobu existence samostatné České republiky se nestalo, že by roční obchodní bilance se Slovenskem skončila se záporným výsledkem. Za uplynulých třicet let se přebytek obchodní bilance navýšil čtrnáctinásobně, a to z původních 15,5 mld. Kč na dnešních 220,5 mld. Kč,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

„Ve zbožové struktuře českého vývozu na Slovensko dominují i po třiceti letech stroje a dopravní prostředky, a to dokonce na úrovni podílu jedné třetiny oproti původní čtvrtině. V absolutním vyjádření to znamená nárůst z 22,0 mld. Kč na 147,8 mld. Kč,“ upozorňuje Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ. Druhé místo patří minerálním palivům a mazivům se 17 % oproti 10 % v roce 1993, třetí nejdůležitější skupinou jsou pak tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu. Stroje a dopravní prostředky jsou hlavní komoditní skupinou i na straně dovozu ze Slovenska.

„Motorová vozidla ve vzájemné obchodní výměně se Slovenskem hrála významnou roli před třiceti lety a významnou úlohu představují i v současnosti. Pokud jde o kategorii osobních automobilů, tak od nás na Slovensko bylo za třicet let vyvezeno lehce přes 918 600 vozidel, zatímco ze Slovenska k nám putovalo takřka 193 400,“ říká Vladimír Cába, vedoucí oddělení datové podpory zahraničního obchodu ČSÚ.

Více: https://www.czso.cz/csu/czso/obchodni-vymena-mezi-ceskem-a-slovenskem-je-i-po-30-letech-velmi-intenzivni

(tz-čsú)


 

Maloobchodní tržby meziročně klesaly devátý měsíc za sebou

Meziročně se tržby v maloobchodě v lednu snížily reálně o 7,7 %, meziměsíčně vzrostly o 0,3 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v lednu meziročně poklesly o 7,7 %. Meziroční pokles pokračoval už devátý měsíc v řadě. Nižší tržby zaznamenal prodej potravin a nepotravinářského zboží. Naopak prodej pohonných hmot v lednu vykázal druhý měsíc v řadě meziroční růst,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

„Vyšší zájem než loni měli spotřebitelé o oděvy a obuv a kosmetické a toaletní výrobky, v ostatních typech prodejen se tržby snížily. Internetové obchody zaznamenaly třináctý měsíc v řadě pokles prodeje,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Další podrobnosti:https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-leden-2023

(tz-čsú)


 

Téměř 90 % kontrolovaných zprostředkovatelů energií zneužilo důvěry spotřebitelů

(Praha, 13. březen 2023) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly zaměřené na zprostředkovatele smluv o dodávkách energií. V průběhu roku 2022 provedla 15 kontrol a při 13 kontrolách zjistila porušení zákona o ochraně spotřebitele, což je téměř 90 % případů.

Obchodníci vůči spotřebiteli nejčastěji použili klamavé konání, nekalé obchodní praktiky nebo neinformovali o možnostech reklamace. Od 1. července 2022 došlo ke změně působnosti orgánů dozoru v oblasti kontrol zprostředkovatelů smluv o dodávkách energií. Dozor nad zprostředkovateli vedenými v registru zprostředkovatelů vykonává již Energetický regulační úřad.

Více na webu České obchodní inspekce: www.coi.cz

(tz-čoi)


 

Jihočeské letiště poprvé povede člověk, který má zkušenosti s řízením velkého mezinárodního letiště

Vysoká odbornost, profesionalita a láska k Jihočeskému kraji. To jsou devizy, které nabízí společnosti Jihočeské letiště České Budějovice nový člen představenstva Ivan Trhlík, bývalý ředitel mezinárodního letiště v Bratislavě. Jeho nástup schválila Rada Jihočeského kraje jednomyslně na svém mimořádném zasedání v pondělí 13. března. Jak upozornil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, vedení letiště se díky tomuto kroku ujme manažer s mimořádnými profesními kvalitami.

Jihočeské letiště bude mít nového ředitele a poprvé jím bude člověk, který má zkušenosti s řízením mezinárodního letiště. Dnes jsme na radě kraje jmenovali Ivana Trhlíka novým členem představenstva letiště a pověřili ho jeho vedením. Je to člověk, který v letectví prožil celý svůj profesní život, na letištích pracovně prošel celou řadu profesí až po ředitele a předsedu představenstva letiště v Bratislavě s dvěma miliony odbavených cestujících za rok. Díky tomu se dlouhodobě profesně pohybuje v komunikaci s všemi organizacemi, které leteckou dopravu v ČR řídí a ovlivňují, což je pro nás naprosto klíčové. Sice se nám povedlo odblokovat letitou stagnaci letiště, ale teď nás čeká fáze proměnit ho na skutečně fungující mezinárodní letiště. K tomu je nezbytná úzká spolupráce s Řízením letového provozu s Úřadem pro civilní letectví, ale i s letištěm v Ruzyni. Schopnost komunikovat se zástupci leteckých společností a řada dalších věcí,“ vyjmenoval hejtman Kuba podle něhož byl rozvoj jihočeského letiště limitován právě tím, že skutečný odborník s reálnou zkušeností ve vedení společnosti chyběl. „Věřím, že příchodem nového ředitele se toto změní a společně uděláme vše, abychom maximálně využili prostředky, které byly do letiště investovány. Mám z toho radost a věřím, že je to další důležitý krok. Moje strategie je přivádět k nám na jih Čech profesionály ve svých oborech a s nimi pracovat na tom, aby náš Jihočeský kraj byl ten NEJ,“ dodal hejtman.

Nový člen představenstva Ivan Trhlík následně uvedl, že se na práci pro jihočeské letiště opravdu těší a zároveň slíbil, že pro jeho úspěšné rozlétání udělá maximum.  „S letectvím jsem spojil celý svůj dosavadní profesní život a jsem moc rád, že mohu své zkušenosti zúročit právě v Jihočeském kraji. Musím přiznat, že je mojí srdeční záležitostí,“ přiznal s úsměvem Trhlík, který se funkce ujme už 15. března na pětileté funkční období.

(tz-jč)


 

Úřad práce ČR podpořil v rámci projektu POVEZ II už přes 86 tis. lidí

Celkem 12 798 firem v celé České republice už získalo finanční podporu  díky projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II). Úřad práce ČR dosud přijal téměř 45 tis. žádostí o příspěvek na zabezpečení vzdělávacích aktivit.

V rámci těch schválených následně podpořil 86 527 zaměstnanců. Bezmála 10 tisíc z nich byli lidé starší 54 let. Objem poskytnutých prostředků na úhradu vzdělávání a příspěvky na mzdové náklady po dobu vzdělávání dosáhl 2,147 mld. Kč. Projekt spolufinancuje Evropský sociální fond prostřednictvím OP Zaměstnanost.

Celá tisková zpráva (textový dokument) ZDE

(tz-úpčr)


 

Důvěra vybraným institucím na přelomu let 2022 a 2023

V šetření CVVM SOÚ AV ČR byla v období od listopadu 2022 do ledna 2023 reprezentativnímu vzorku občanů ČR položena otázka, zda důvěřují vybraným institucím. Šetření konkrétně zjišťovalo důvěru ve vztahu k veřejnému ochránci práv (ombudsmanovi), Ústavnímu soudu a České národní bance.

České národní bance důvěřovalo 65 % Čechů, Ústavnímu soudu a veřejnému ochránci práv pak shodně 62 %.

U všech zkoumaných institucí převládá důvěra nad nedůvěrou.

V porovnání s posledním srovnatelným šetřením z července 2020, případně z prosince 2019 se důvěra u všech sledovaných institucí zvýšila.

(tz-cvvm)


 

 

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře