ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

ŠUMAVA A POŠUMAVÍ

V pátek 1. května splují první vodáci v sezóně 2015 Teplou Vltavu od Soumarského mostu. Vody je dost a ještě stále jsou volná místa...

Už v pátek 1. května se opět otevřou dveře Návštěvnického centra Správy Národního parku Šumava v Borových Ladech, kde je umístěno 12 sov a...

Ekologické zdroje energie v rámci ostrovního provozu a především vyřešení a legalizace vypouštění odpadních vod. To jsou hlavní a velmi důležité provozní věci, které letos...

Ve středu 22. dubna uspořádalo Středisko environmentální výchovy Správy Národního parku Šumava Vimperk oslavy Dne Země pro 1. stupně ZŠ Smetanova a ZŠ TGM...

Loni narozené hříbě jménem Krys nabízí Správa Národního parku Šumava aktuálně k prodeji. Koně jménem Andy, Nesango, Libor, Cipísek a klisna jménem Karin s příslušenstvím...

Do víkendové akce Ukliďme svět se zapojili také členové přírodovědného kroužku při Správě Národního parku Šumava. Společně s rodiči sbírali odpadky v okolí Boubínského...

(Sobota, 18.4.2015) Pravé aprílové počasí doprovázelo první z plánované řady společných vycházek po vybraných lokalitách Národního parku a CHKO Šumava, kdy průvodcem je sám ředitel...

Silný vítr, který se na začátku dubna prohnal Šumavou, způsobil polomy v objemu necelých 31 tisíc m3. Tento údaj se ale s postupujícím zpracováním bude zpřesňovat....

Členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava ve Vimperku už v minulém měsíci u několika silničních úseků na Vimperku natáhli sítě, které znemožňují...

  Srdečně zveme. Jen se prosím předem zaregistrujte, volná místa zatím jsou. Pokud bude zájem velký, budeme hledat ještě další termín vycházky. (jd) - Správa Národního...

Nedávná havárie soukromého vrtulníku na území Modravy, opět potvrdila nutnost vydání opatření obecné povahy, které bude stanovovat podmínky pro lety nad územím Národního parku...