Z PRVNÍ RUKY: 21. týden 2023. Tiskové zprávy úřadů a firem, výběr...

Z PRVNÍ RUKY: 21. týden 2023. Tiskové zprávy úřadů a firem, výběr z médií, informace z Jihočeského kraje a radnice ve Vimperku i další aktuality týdne

Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

E.ON instaluje týdně pětkrát více fotovoltaických elektráren než před rokem. Na střeše ji mohou mít zákazníci do půl roku

Rekordní rok zažila společnost E.ON co se týče instalací fotovoltaických elektráren. Nárůst cen energií i touha po energetické nezávislosti vzbudila obrovskou vlnu poptávky po vlastních solárních řešeních. Zájem vzrostl v loňském roce meziročně o zhruba 400 %, na což musela společnost reagovat řadou opatření.

Aktuálně už je E.ON znovu schopen novým klientům instalovat FVE do půl roku od podpisu smlouvy. Zároveň dělá maximum pro to, aby v nejbližší době dotáhl i starší zakázky. V dnešní době má zhruba pětkrát větší instalační kapacity než před rokem a klienti se nemusejí obávat, že by se svého řešení nedočkali.

„Jsme velká stabilní společnost a dostojíme všem našim závazkům. Fotovoltaické elektrárny vždy nainstalujeme včetně vyřízení dotace, jak jsme se zavázali a jak je u nás běžným standardem. Vzhledem k tomu, co se aktuálně děje na tuzemském trhu s fotovoltaikami, čímž mám na mysli krach některých dodavatelských společností, se nemusejí klienti bát, že by se svého řešení nedočkali,“ říká Ondřej Hájek, vedoucí zákaznických řešení společnosti E.ON Energie.

Trh s fotovoltaikami prodělal v minulém roce skok, který byl naprosto neočekávaný a vývoj trhu mu do té doby vůbec neodpovídal. Na tak rychlou změnu v té době nebyl připravený celý trh. Termíny se prodlužovaly u dodavatelů i dalších subjektů a instalace se začaly zpožďovat. Prodlevy v termínech instalací se nevyhnuly ani společnosti E.ON.

„Zároveň je důležité říct, že když jsme viděli, jak se situace vyvíjí, tak jsme na více než čtyři měsíce dokonce zastavili příjem nových poptávek, abychom nápor, který nastal, dokázali zvládnout a instalovat řešení v přiměřeném čase. Postupně jsme také činili nápravná opatření, abychom zkrátili doby instalací,“ dodává Ondřej Hájek.

E.ON posílil instalační kapacity

E.ON posílil kapacitu zaměstnanců i instalačních partnerů. Zlepšil komunikaci s klienty. Přešel na nový systém, ve kterém dokáže odbavit mnohem větší počet poptávek než dřív. Výsledkem je fakt, že aktuálně E.ON týdně instaluje okolo 100 solárních řešení. Loni touto dobou to byl výrazně nižší počet zejména kvůli zpřetrhanému dodavatelskému řetězci.

„Udělali jsme všechno pro to, abychom co nejdřív splnili závazky vůči zákazníkům, kteří na fotovoltaiku už delší dobu čekali. Zároveň ale zachováváme maximální kvalitu a spolehlivost. Od smluv neodstupujeme ani je nepřeprodáváme, jako to dělají některé firmy na trhu. Vnímám, že aktuálně má řada lidí strach jít do pořízení solární elektrárny, ale u stabilního a zavedené partnera se toho bát nemusí. Vždy je ale dobré si dodavatele svého řešení dobře vybrat a zvážit všechny okolnosti,“ dodává Hájek.

Mezi varovné signály pro zákazníky může aktuálně patřit například extrémně rychlá slibovaná doba dodání nebo požadované výše zálohy vyšší než 50 % celkové ceny.

(tz-e.on)


 

PENNY KAŽDÝ DEN VĚNUJE JÍDLO VÍCE NEŽ ŠESTI STŮM LIDÍ

Od počátku roku 2019 věnovalo PENNY potřebným do potravinových bank 595 tun pomoci. To je 1 191 000 porcí jídla. Každý den tak PENNY poskytne jídlo v průměru více než 600 lidí.

 „S potravinovým bankami úzce spolupracujeme od roku 2017. Kromě přímé spolupráce a projektu na podporu logistiky a poskytování pomoci společně s Českou federací potravinových bank, samozřejmě pravidelně přispíváme přímo potravinami a drogistickým zbožím, a to nejen z našich obchodů, ale v době pandemie věnovali mimořádné dary za naše zákazníky, protože nebylo možné uspořádat tradiční sbírky potravin,“ říká Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY Česká republika a dodává: „Sami jsme od počátku roku 2019 věnovali přibližně 400 tun pomoci, a to včetně mimořádných darů ve výši 122 tun v době pandemie. Společně s příspěvky našich zákazníků na našich prodejnách v rámci sbírek je to pak 595 tun. Vnímáme tuto pomoc těm, kteří se nachází v nelehké životní situaci, zvláště v dnešní době, nejen jako nezbytnou, ale jako naši povinnost.“

Příspěvky do potravinových bank poskytuje PENNY z celé své obchodní sítě po celé republice. „Jedná se zejména o potraviny, kterým končí datum spotřeby. Celkově je největší zájem o uzeniny, dětské přesnídávky, o konzervy a trvanlivé potraviny obecně,“ popisuje Petr Baudyš, manažer kvality PENNY.

Přímá pomoc potravinovým bankám ze strany PENNY neustále roste. Zatímco v roce 2020 věnovalo na přímé pomoci 60,8 tuny potravin, v loňském roce už dosáhla její výše 74,8 tuny. Díky navýšení počtu prodejen v rámci Sbírky potravin v posledních letech pak došlo také k navýšení pomoci i ze strany zákazníků PENNY. Ti darovali během posledního kola sbírky na jaře 2023 přes 35 tun pomoci, což je o takřka 12 tun více než na jaře 2022.

(tz-penny)


 

Indie představuje pro jihočeské textilní firmy nové obchodní příležitosti

Indie je z našeho pohledu nekonečná ekonomická příležitost, vyplývá z již druhého setkání zástupců Jihočeské hospodářské komory a jihočeských textilních firem s indickým velvyslancem Hemantem H. Kotalwarem, které proběhlo v květnu na půdě písecké knihovny. Zástupci zúčastněných firem se shodují, že největší potenciál spolupráce vidí v zajištění dodávek potřebného materiálu či zajištění pracovních sil.

„Jsme “malá” ekonomika, která vždy byla založena na spolupráci, sdílení technologií a exportu. Obousměrná spolupráce se světem je pro nás životně důležitá. Indie je z našeho pohledu nekonečná ekonomická příležitost. Jen hlavní město Dillí má téměř dvakrát více obyvatel než celá ČR. Získání přímého kontaktu na konkrétní podnikatele, navíc s podporou místních politiků, je pro naše podnikatele obrovská výhoda,“ říká Vladimír Homola, místopředseda představenstva Jihočeské hospodářské komory (Jhk), který se setkal s indickým velvyslancem Hemantem H. Kotalwarem a jihočeskými firmami na kooperačním jednání v Písku. Vladimír Homola také upozorňuje, že jihočeské textilní firmy již obchodují například s Pákistánem, Mongolskem, Tureckem i Čínou. Spolupráci s Indií proto podle něj všechny zúčastněné firmy vidí jako budoucnost.

Zdenka Novotná z firmy ELKOTEX, s.r.o. vidí možnost potenciálu pro spolupráci v oblasti dodávek materiálu: „Nedávno jsme oslavili 30 let svého působení a za tu dobu jsme se museli jako rodinná firma vypořádat s mnoha výzvami, jako byl mimo jiné i nedostatek materiálu v době covidu. Velký potenciál proto vidíme právě v možném propojení na indické dodavatele kvalitních materiálů,“ uvádí Zdenka Novotná.

Indický velvyslanec Hemant H. Kotalwar, který zavítal na půdu Jihočeské hospodářské komory již podruhé, zdůraznil v rámci proběhlého jednání, že považuje Českou republiku za technologický vyspělou zemi a vidí zde velký potenciál pro spolupráci, a to především v oblasti dodavatelsko-odběratelských řetězců, technických textilií či vývozu a dovozu surovin. Vyzdvihl také oboustrannou výměnu zkušeností a posílení spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje. Indie je velmi závislá na textilním průmyslu. Textilní výroba se v posledních letech stala jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví v indické průmyslové výrobě, kde pracuje až 50 milionů obyvatel. V současné době ale prožívá nelehké časy, a to z důvodu klimatických změn, které sebou přináší úpravy ve výrobě, technologické změny a jejich vliv na uhlíkovou stopu.

Jihočeským firmám se dle Vladimíra Homoly otevírá možnost pro navázání nových obchodních vztahů a spolupráci: „Tato země nejenže nepředstavuje bezpečnostní riziko, ale je i seriózní partner s moderními technologiemi a obrovským trhem, kde naši podnikatelé mohou zahájit oboustranně výhodnou a bezpečnou spolupráci. Návštěva samotného velvyslance této silné a úspěšné země v Písku je toho důkazem. Indie je navíc označována jako největší demokracie světa, a proto tuto zemi považuji za našeho přirozeného partnera.“

Indickou delegaci a zástupce jihočeských firem z textilního a oděvního průmyslu přivítal 16. května na půdě písecké knihovny spolu se zástupci Jhk také starosta města Michal Čapek, který zdůraznil textilní tradici spjatou s městem Písek, kde dodnes působí významné textilní společnosti. Indický velvyslanec představil základní údaje a příležitosti indického trhu pro české firmy. Mezi hlavní témata diskuse patřilo posílení bilaterální česko-indické kooperace, propojení na dodavatele vstupních materiálů pro textilní průmysl v Jihočeském kraji, velmi rezonovalo také téma nedostatku pracovních sil. Jihočeské textilky, které se setkání účastnily, vidí největší potenciál spolupráce právě v zajištění dodávek potřebného materiálu či případné výpomoci v rámci zajištění pracovních sil. „Počty lidí, kteří mohou každý rok z těchto zemí přijet pracovat do Česka, jsou ovšem velmi nízké. Jejich zaměstnání brání kvóty a byrokracie. Je proto potřeba diskutovat o těchto věcech na vládní úrovni, jinak hrozí oslabení hospodářského růstu země,“ upozornil Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Indický velvyslanec navštívil Jihočeský kraj již podruhé, nejprve to bylo v březnu tohoto roku, kdy spolu se zástupci Jihočeské hospodářské komory navštívili prostory strojírenského holdingu MOTOR Jikov Group a.s., Vysokou školu technickou a ekonomickou, a nakonec prostory Jihočeské hospodářské komory, kde se jednalo o další možné spolupráci. V rámci navazujícího květnového setkání v Písku pozval indický velvyslanec jihočeskou delegaci na podnikatelskou misi do Indie, která by tak mohla být dalším navazujícím krokem této počínající spolupráce. Po mítinku v písecké knihovně se indická delegace přesunula na prohlídku společnosti KVALITEX Písek s.r.o., kde je majitel Josef Handrejch provedl výrobními prostory.

(tz-jhk)


 

Důvěra spotřebitelů i podnikatelů v ekonomiku se snížila

​​Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně snížil o 3,1 bodu na hodnotu 94,1, při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 2,8 bodu na hodnotu 95,2 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 4,4 bodu na hodnotu 88,5.

„Zhoršený ekonomický sentiment mezi podnikateli byl v květnu ovlivněn výrazným poklesem důvěry v odvětví průmyslu, kde velká část respondentů, zejména v sektoru automotive, očekává v příštích měsících pokles tempa růstu výrobní činnosti,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

„Květnové výsledky lze do jisté míry interpretovat jako určitou korekci výrazného růstu spotřebitelské důvěry v předešlém měsíci. Stojí za tím především výrazné zvýšení obav domácností ze zhoršení vývoje celkové hospodářské situace v České republice, ale také z jejich vlastní finanční situace v následujících dvanácti měsících. Pozitivně lze naopak vnímat meziměsíční zlepšení hodnocení současné finanční situace domácností,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Další podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/konjunkturalni-pruzkumy-kveten-2023

(tz-čsú)


 

Třeboňská nocturna a ZUŠ Třeboň představí mladé talentované umělce

I letos uvede festival Třeboňská nocturna ve spolupráci se ZUŠ Třeboň talenty v rámci charitativního večera Pódium mladých. Již 25. května vystoupí žáci a absolventi třeboňské umělecké školy v Divadle J. K. Tyla v Třeboni.

„Pódium mladých se již podruhé koná v měsíci květnu a je zároveň neoficiálním zahájením festivalu Třeboňská nocturna. Po zkušenostech z minulých let se můžeme těšit na elán a umění mladých začínajících hudebníků. Někteří se rozhodnou rozvíjet dál na uměleckých školách a je mi vždy potěšením, když slyším o domácích i zahraničních úspěších bývalých studentů ZUŠ Třeboň, ” říká ředitelka festivalu Irma Mrázková.

Patnácté Pódium mladých představí flétnistky Terezu Roblovou, Magdalenu Henišovou, Štěpánku Krynickou a Emu Vopelkovou, violoncellistku Lenku Pelouchovou, pianistky Barboru Budínovou, Magdu Bočkovou, Ivanu Sedleckou a Annu Košinovou, zpěvačky Sáru Hejlovou a Karolínu Sedláčkovou, akordeonistu Víta Chlapce, žákyně tanečního oboru, a recitátorky Stellu Hlivkovou a Justinu Frídovou. Večerem provede Jaroslava Šlechtová.

Zazní dílo Joseph Haydna, Hanuše Bonna, Bohuslava Martinů, Franze Dopplera, Leoše Janáčka, Vlastimila Třešňáka, Clauda Debussyho, Václava Trojana, Mikuláše Schneidera Trnavského, Alessandra a Domenica Scarlatti, Petra Iljiče Čajkovského, Pavla Samiece, Gennadije Saska a Josefa Myslivečka.

Vstupné na koncert Pódium mladých je dobrovolné, vybraná částka bude věnována šestiletému Šimonovi Utěšenému.

„Na tomto jedinečném koncertu vystoupí žáci, kteří vynikajícím způsobem reprezentují naší školu, účastní se celostátních a mezinárodních prestižních soutěží. Dále vybíráme z našich osvědčených absolventů navštěvujících střední školy s uměleckým zaměřením, konzervatoře a případně akademie. Šimonek Utěšený je velký bojovník. V patnácti měsících prodělal oboustranný zápal plic. Strávil mnoho času na nemocničním lůžku. Bohužel se u něj později objevili i jiné zdravotní komplikace. Dnes se učí prakticky vše od začátku. Vzornou a pomocnou roli v jeho životě má též velmi silná a obětavá maminka Lenka,” dodává Matouš Řeřicha, ředitel Základní umělecké školy Třeboň.

20. ročník letního mezinárodního festivalu klasické hudby Třeboňská nocturna proběhne ve dnech 11. – 15. července na různých místech města Třeboně. Vystoupí Talichovo kvarteto a Lilian Lefebvre (FR), Daniel Matejča a Jan Schulmeister, PhilHarmonia Octet, Jiří Stivín a Jaroslav Šindler, Rozhlasový Big Band Gustava Broma se sólisty Janem Smigmatorem a Tonyou Graves, festival zakončí sopranistka Eliška Weissová a slovenský barytonista Daniel Čapkovič v doprovodu Filharmonie Hradec Králové pod vedením dirigenta Jana Chalupeckého.

Program Pódia mladých 25. 5. Divadlo J. K. Tyla Třeboň:

Joseph HAYDN

 • Londýnské trio No. 1 pro dvě flétny a violoncello, 1. věta, Allegro
 • Tereza Roblová, příčná flétna Magdalena Henišová, příčná flétna Lenka Pelouchová, violoncello

Hanuš BONN

 • Sonáta o dvou větách
 • Stella Hlivková, recitace
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: MgA. Jiří Rezek

Bohuslav MARTINŮ

 • Chanson, Carillon
 • Barbora Budínová, klavír
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: BcA. Martina Krausová

Franz DOPPLER

 • Koncert d moll pro dvě flétny a klavír, 3. věta Ema Vopelková, příčná flétna
 • Štěpánka Krynická, příčná flétna
 • Magda Bočková, klavír
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: BcA. Tereza Roblová, BcA. Martina Krausová

Leoš JANÁČEK

 • Dobrou noc
 • Taneční obor
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: Vladimíra Strnadlová

Vlastimil TŘEŠŇÁK

 • Být nocí, či nebýt dnem?
 • Justina Fríd, recitace
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: MgA. Jiří Rezek

Claude DEBUSSY

 • Arabeska
 • Magda Bočková, klavír
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: BcA. Martina Krausová

Václav TROJAN: Měla jsem chlapce

Mikuláš SCHNEIDER TRNAVSKÝ: Pred kostolom lalia

Alessandro SCARLATTI: Le violette

 • Sára Hejlová, zpěv
 • Ivana Sedlecká, klavír
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: MgA. Stanislava Blažíčková

Domenico SCARLATTI: Sonáta K64

Pavel SAMIEC: Legenda

 • Vít Chlapec, akordeon
 • Konzervatoř Pardubice,
 • pedagog: Mgr. Jakub Jedlinský

Petr Iljič ČAJKOVSKIJ: Nocturno

Genadij SASKO: Toccata

 • Anna Košinová, klavír
 • Konzervatoř Č. Budějovice, MgA. Eva Peřinová

Josef MYSLIVEČEK: Dimmi

 • Sára Hejlová, zpěv
 • Karolína Sedláčková, zpěv
 • Ivana Sedlecká, klavír
 • ZUŠ Třeboň, pedagog: MgA. Stanislava Blažíčková Večerem provede Jaroslava Šlechtová

(tz-am)


 

PROGRAM LETNÍHO FESTIVALU TŘEBOŇSKÁ NOCTURNA

 

11. 7. 2023, Konírna, zámek Třeboň

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU

Talichovo kvarteto

Lilian Lefebvre / Francie – klarinet (vítěz MHS Pražské jaro roku 2022)

 

12. 7. 2023, Divadlo J. K. Tyla

Daniel Matejča – housle

Jan Schulmeister – klavír

 

13. 7. 2023, malé nádvoří, zámek Třeboň

PhilHarmonia Octet

 

13. 7. 2023, 22:00 hod., music bar Tunel

Jiří Stivín – flétny, saxofony

Jaroslav Šindler – kytara

 

14. 7. 2023, nádvoří Městského úřadu Třeboň

Rozhlasový Big Band Gustava Broma

Jan Smigmator

Tonya Graves

Vlado Valovič – dirigent

 

15. 7. 2023, 17:00 hod., loutkové divadlo v Divadle J. K. Tyla

Karel Dohnal – Harlekýn

 

15. 7. 2023, nádvoří Městského úřadu Třeboň

POCTA EMĚ DESTINNOVÉ

Eliška Weissová – soprán

Daniel Čapkovič – baryton / Slovensko

Filharmonie Hradec Králové

Jan Chalupecký – dirigent

 

Večery uvádí Martina Kociánová.

Začátky koncertů v 19.30 hodin

(tz-am)


 

Se zhoubným melanomem kůže se vloni léčilo víc než 16 tisíc klientů VZP, jejich počet meziročně opět vzrostl. VZP začne preventivní prohlídky plně proplácet

Mezi pojištěnci VZP bylo vloni 16 175 pacientů, kteří se léčili s některým z typů zhoubného melanomu kůže. Pojišťovna za jejich péči zaplatila 566 milionů korun, téměř 90 % úhrad tvořila biologická léčba. Melanom je nejagresivnější typ nádoru kůže, jehož incidence, tedy počet nových případů, stále stoupá. VZP proto od příštího roku bude preventivní prohlídky u dermatologa plně proplácet, chce tak přispět k včasnému záchytu onemocnění.

V mezinárodním srovnání si nevedeme špatně, více než polovina léčených melanomů je u nás zachycena včas, tzn. v prvním stádiu. Stále je zde ale 45 % těch, které jsou objeveny ve stádiích pozdějších. Proto je tak důležitá prevence, a proto je také dobře, že se VZP rozhodla preventivní prohlídky u dermatologa plně hradit,“ říká Tom Philipp, předseda správní rady VZP. Zprávu vydává pojišťovna při příležitosti Dne proti melanomu (24. května).

Namísto příspěvku VZP prohlídky plně uhradí

VZP na prohlídku kožních znamének přispívá klientům pět set korun, s odbornou společností se ale pojišťovna dohodla, že od příštího roku zařadí preventivní prohlídky u dermatologa za použití dermatoskopu mezi hrazené výkony. „Pro naše klienty to znamená, že nebudou v ordinacích za tyto prohlídky nic platit. Preventivní prohlídka provedená dermatoskopem u kožního lékaře bude plně hrazena pojišťovnou,“ říká Jan Bodnár, náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči a vysvětluje, proč je včasný záchyt nemoci tolik podstatný: „Pokud je melanom odhalen v tzv. první stadiu, znamená to pro pacienta téměř 100% šanci na úplné vyléčení. Ve čtvrtém stadiu už je to necelých 30 %, prognóza výsledku léčby se tedy prudce zhoršuje.“

Počet žádostí o příspěvek po covidu vloni rychle rostl

Vloni příspěvek na preventivní prohlídku využilo 25 901 klientů, tj. o 29 % více než v roce 2021 a dokonce o 36 % víc než v roce 2020, kdy došlo k výraznému propadu. V dotazníkové šetření mezi klienty, kteří tento benefit čerpali, téměř 60 % uvedlo, že byl pro ně příspěvek motivací k tomu, aby vyšetření postoupili.

Motivační program VZP Plus pro ambulantní specialisty

Ambulantním dermatologům hradí VZP už dnes za vyšetření optickým dermatoskopem v rámci prevence onkologického onemocnění kůže finanční odměnu za každého vyšetřeného klienta. Podmínkou je, aby vyšetření na pracovišti poskytovatele podstoupilo alespoň 100 pojištěnců VZP.

Prevence

Rakovina kůže patří v dnešní době k nejčastějším nádorovým onemocněním. Zhruba třetina až polovina melanomů vznikne z pigmentového znaménka. Velký vliv na jeho vznik má ultrafialové záření a také genetická výbava. Je potřeba svou kůži a mateřská znaménka pravidelně kontrolovat. Při jakékoli pochybnosti je nutné obrátit se na kožního lékaře, zejména pokud je znaménko asymetrické, „rozpité“, má nepravidelné výběžky, je tmavě hnědé až černé, nebo naopak skvrnité, větší než 5 milimetrů nebo přibývá na tloušťce. Mezi nejrizikovější skupiny pak patří tzv. světlé fototypy nebo lidé s oslabenou imunitou.

(tz-vzp)


 

Úřad práce výrazně zkrátil dobu vyřízení žádostí, úspěšně pokračuje v digitalizaci služeb pro klienty

Klíčové pokroky ve zkracování doby vyřizování žádostí i v procesu digitalizace služeb zaznamenal v minulých měsících Úřad práce ČR. Statistiky ukazují, že se podařilo výrazně snížit dobu vyřízení žádostí hlavně v případě příspěvku na bydlení, a to i na úřadech s největším vytížením. To se týká především Prahy. Stále více klientů už také žádá o dávky on-line. V hlavním městě je například více než 70 % všech žádostí o rodičovský příspěvek podáno elektronicky.

CELÁ ZPRÁVA (formát PDF)

(tz-mpsv)


 

Uzavírka v Šebestově končí

Z důvodu předčasného ukončení uzavírky v Šebestově dojde rovněž k ukončení výlukových jízdních řádů 370663, 370664, 380719, 320680.
Posledním dnem provozu výlukových jízdních řádů je pondělí 22. 5., a od úterý 23. 5. bude provoz již podle běžných jízdních řádů.

(tz-jikord)


 

Od roku 2012 klesá počet absolventů vysokých škol

V roce 2022 studovalo na vysokých školách v Česku 305 tisíc osob. Dlouhodobě narůstá zastoupení cizinců, kteří v minulém roce tvořili již 18 % všech vysokoškolských studentů. Zatímco studentů od roku 2019 mírně přibývá, počet absolventů se nadále snižuje. V roce 2022 klesl i počet poprvé zapsaných studentů.

„V roce 2022 absolvovalo vysokou školu v Česku celkem 58 699 osob, což je o 1 900 méně než v roce předchozím. V porovnání s rekordním rokem 2012, kdy vysokou školu absolvovalo celkem 94 090 studentů, jejich počet klesl dokonce o více než 35 tisíc, tedy o 38 %,“ uvedla Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. V roce 2022 po pěti letech klesl i počet poprvé zapsaných studentů na vysokých školách v Česku.

Další podrobnosti: https://www.czso.cz/csu/czso/od-roku-2012-klesa-pocet-absolventu-vysokych-skol

(tz-čsú)


 

Prácheňský ošetřovatelský den o nových začátcích

Strakonická nemocnice pokračuje v tradici Prácheňských ošetřovatelských dnů. Letos pořádá už 17. ročník této konference pro zdravotnické pracovníky. Uskuteční se 25. května v Domě kultury a jeho motto je „Každý konec může být novým začátkem…“.

Přes 250 zdravotníků se může těšit na zajímavé přednášky. Na úvod účastníky potěší Zlatíčka z Mateřské školy Lidická svým básničkovým pytlíčkem. Program konference je sestavený z pohledu zdraví a křehkosti našich životů. Jak se může všední den na jednotlivých pracovištích změnit na den neobyčejný a jak hledat rovnováhu mezi odpočinkem a prací zdravotníků. „V závěru konference přivítáme paní farářku Církve československé husitské Martinu Viktorii Kopeckou, která pomůže najít rovinu těla a duše v procesu uzdravování. Na konferenci se sjíždějí sestry nejen ze strakonické nemocnice, ale i z dalších nemocnic Jihočeského kraje a sociálních domovů,“ uvedla hlavní sestra Nemocnice Strakonice Edita Klavíková, která konferenci připravuje.

Konferenci pravidelně pořádá Nemocnice Strakonice, a.s. v květnu, a to k Mezinárodnímu dni sester. Ten připadá na 12. května a je spojen s narozením významné anglické ošetřovatelky a průkopnice v ošetřovatelství Florence Nightingale. Chceme tak poděkovat za práci a odhodlání, které svému povolání zdravotníci věnují. Konference obohacuje účastníky o nové vědomosti a poznatky z jejich oboru. Je ale také společenským setkáním, na kterém se potkávají přátelé.

(tz-nem)


 

Okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici, sahající až do šedesátých let 19. století. Je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěží ve vědomostech z pravidel silničního provozu, dovednostech jízdy na kole a v zásadách poskytování první pomoci.

Soutěžní program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP a je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to ve dvou kategoriích. Do I. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do II. kategorie se pak hlásí žáci od 13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat, zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Okresní kolo mladých cyklistů se konalo v Prachaticích dne 16. května 2023 v dobře připraveném zázemí areálu Domů dětí a mládeže. Do soutěže se zapojilo celkem 7 základních škol, a to ZŠ Národní Prachatice, ZŠ Zlatá Stezka Prachatice, ZŠ Volary, ZŠ Vacov, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Čkyně a ZŠ Smetanova Vimperk.

V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Smetanova Vimperk a na 3. místě ZŠ Zlatá stezka.

V kategorii starších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Zlatá stezka a na 3. místě ZŠ Vacov.

Vítězná družstva postupují dále do krajského kola, které se bude konat dne 7.6. 2023 v Českých Budějovicích.

Soutěžící prokázali velmi dobrou připravenost, žáci škol brali soutěž vážně a dokázali, že dopravní výchova je důležitou složkou přípravy dorůstající generace a nelze ji brát na lehkou váhu.

POLICIE ČR


 

 

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře