E.ON V ČÍSLECH: 3 mg sirovodíku obsahoval v únoru m3 zemního plynu

E.ON V ČÍSLECH: 3 mg sirovodíku obsahoval v únoru m3 zemního plynu

 

3 miligramy sirovodíku obsahoval m3 zemního plynu při posledních únorových měřeních. Složení k poslednímu dni minulého měsíce bylo 90,8 % metanu, 5,3 % etanu a 1,1 % propanu. Zbytek tvoří vyšší uhlovodíky, oxid uhličitý, dusík a také síra, která je v obsažená v odorizační chemikálii a ve formě sirovodíku. Chemické složení zemního plynu tak plně odpovídá parametrům stanovených v řádu provozovatele distribuční soustavy a také v platné vyhlášce.

V poslední době se objevují informace o tom, že norský plyn obsahuje více sirovodíku než plyn ruský, což by mělo vést k častějším poruchám plynových kotlů kvůli tvorbě prachových částic sulfidu měďnatého. U našich zákazníků jsme zaznamenali jen jednotky případů, takže se nejedná o nijak enormní nárůst.

I když podobné případy zaznamenáváme spíše výjimečně, nejlepším řešením je v tomto ohledu prevence. Uživatelé by měli pravidelně dělat revize a servis kotlů, čímž nejsnáze předejdou vzniku případných problémů. Pokud už k zanášení dojde, je nejlepším řešením pravidelné čištění vnitřků odběrných plynových zařízení pomocí profukování, instalace odlučovacích filtrů, případně výměna měděných trubiček ve spotřebičích za trubičky ocelové.

Víme, že téma je nyní ve veřejném prostoru živé, proto se snažíme hledat cesty, jak našim zákazníkům poskytnout více informací ve spolupráci s ostatními distribučními společnostmi a především s Českým plynárenským svazem. Jeho prostřednictvím hledáme více užitečných informací o tvorbě prachových částic sulfidu měďnatého z jiných trhů. Zatím jsme získali informace od kolegů z Velké Británie a Německa, kteří nám potvrdili, že stopové množství sirovodíku obsažené v zemním plynu skutečně chemicky reaguje na povrchu měděných trubek za vzniku sulfidu měďnatého, který pak může zanášet plynové spotřebiče. Pravidelné kontroly a revize jsou tedy nyní důležitější než kdy dříve. Zákazníci E.ONu, kteří mají sjednaný produkt Komplet plyn, pak právě pravidelné revize mají už v ceně své komodity a nemusí se o ně starat.

 

Text a foto: (tz-e.on)


 

 

0 0 votes
Hodnocení článku
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře