NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 19. září 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 19. září 2022

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 19. září 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 792

Rada města pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Janu Korbelovou a pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Michaelu Cwienczekovou a Bc. Danu Seberovou k administraci a podpisu darovacích smluv v rámci dotačního programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme II“.

 

Usnesení č. 799

Rada města rozhodla provést výběr zpracovatele žádosti o podporu na projekt s názvem „Městský úřad Vimperk – eGovernment“ do plánované 9. výzvy z IROP 2021 – 2027, eGovernment – SC 1.1, formou přímého zadání v souladu s bodem 7.3 Vnitřní směrnice č. 2/2020 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a zadat uvedenou zakázku Mgr. et Mgr. Lucii Duškové, IČO: 06238424, se sídlem Za Branou 770, 395 01 Pacov. Předpokládaná odměna za služby je dána cenovou nabídkou.

 

Usnesení č. 800

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Vimperk a J. V. v souvislosti s filmovým festivalem NaturVision – týden přírody 2022 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 801

Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění uměleckého výkonu mezi městem Vimperk a J. B. v souvislosti s filmovým festivalem NaturVision – týden přírody 2022 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 802

Rada města rozhodla udělit výjimku z OZV č. 3/2018 dne 24.09.2022 v době od 22:00 hodin do 01:00 hodin R. T., v souvislosti s konáním soukromé zahradní oslavy narozenin na Korkusově Huti.

 

Usnesení č. 803

Rada města na základě zprávy o hodnocení a posouzení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na akci „Město Vimperk – digitální pasport veřejného osvětlení“ rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti MK Consult, v. o. s. Drážďanská 493/4, 400 07 Ústí nad Labem. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů