NAŠE MĚSTO VIMPERK: Stalo se / nestalo se po kritice – Kontejner...

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Stalo se / nestalo se po kritice – Kontejner na trávu ve sportovním areálu – vyjádření starostky


 

Jak slíbila minulý týden v pátek, tak včera učinila. Vimperská starostka Jaroslava Martanová poslala naší redakci vyjádření (odpověď na otázky) k umístění zapáchajícího kontejneru na posečenou trávu z fotbalového hřiště ve sportovním areálu:

Otázky redakce: 

  • Jak a kým bylo za jeden den prokázáno, že nebylo poškozeno životní prostředí?
  • Byl proveden chemický rozbor černého výluhu, který evidentně spaluje přilehlý trávník?
  • Co se změnilo popotažením kontejneru?
  • Bude tím zabráněno dalšímu výluhu a kontaminaci spodních vrstev včetně šíření zápachu z tlející trávy?
  • Proč městské služby aspoň trochu neupravily okolní terén?
  • Neexistuje efektivnější způsob likvidace posečené trávy?
„Současné řešení umístění kontejneru v areálu letních sportů není optimální. S novým jednatelem Městských služeb Vimperk jsme při společné poradě řešili tuto otázku i za přítomnosti pana Ing. Kotála, vedoucího odboru životního prostředí. Domluvili jsme se na společné pochůzce na místě samém, kde prověříme možnosti pro jeho umístění pro letní sezonu 2023. Kontejner na trávu je nezbytné mít v tomto areálu z důvodu častého sekání travnatých ploch. Místo, které bude vybráno, musí být přístupné pro techniku zajišťující sekání trávy a zároveň by nemělo bránit v lepším využívání plochy a obtěžovat zápachem. Výluhem z trávy umístěné v kontejneru nedošlo k poškození životního prostředí.“
Jaroslava MARTANOVÁ, starostka města Vimperk

 

 

Informovali jsme:

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Stalo se / nestalo se po kritice – Kontejner na trávu ve sportovním areálu

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Všímavý objektiv – Kontejner ve sportovním areálu

 

Text a foto: (red) – Za krásnější Vimperk


 

 

 

Komentáře

komentářů