KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE: Aktuality – 5. srpna 2022

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE JIHOČESKÉHO KRAJE: Aktuality – 5. srpna 2022


 

 

V kraji je 225 potvrzených případů lymeské boreliózy a 59 klíšťové encefalitidy

Jihočeští hygienici ve 31. týdnu registrují 225 nahlášených a potvrzených případů lymeské boreliózy, v týdnu přibylo 24 nových případů. Potvrzeno zatím bylo v průběhu sezony i 59 případů klíšťové encefalitidy, v tomto týdnu přibylo 10 nových případů.

Český hydrometeorologický ústav předpovídá pro další dny v regionu převážně střední a v horských oblastech Šumavy pro sobotu i mírnou aktivitu klíšťat.

„V tomto týdnu jsme zaznamenali 24 nově potvrzených případů lymeské boreliózy a 10 klíšťové encefalitidy, to je výrazný mezitýdenní nárůst. Vzhledem k počtu obyvatel je v relativním porovnání vysoký výskyt především na Českokrumlovsku, kde je 45 potvrzených případů lymeské borreliózy a 11 klíšťové encefalitidy. V absolutních číslech nejvyšší výskyt lymeské borreliózy registrujeme na Českobudějovicku, kde bylo potvrzeno 73 případů, vloni v tomto období to bylo 33. U lymeské boreliózy v této sezóně máme v kraji celkově 225 potvrzených případů, o 103 více než vloni v tomto období, kdy jsme jich měli 122. Největší nárůst vidíme na Českobudějovicku, kde je o 40 případů více než vloni. Jindřichohradecko má letos 43 potvrzených případů, stejně jako vloni, Táborsko má 41 případů, vloni jich mělo v tuto dobu pouze 6. Českokrumlovsko má 45 případů, vloni mělo 14. V západních okresech kraje je výskyt lymeské boreliózy nižší: Prachaticko hlásí 8 případů, Strakonicko 9 a Písecko 6 potvrzených případů,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

„U klíšťové encefalitidy v týdnu přibylo 10 nových potvrzených případů, i v případě tohoto onemocnění vidíme vysoký mezitýdenní nárůst. Registrujeme k dnešku celkem 59 potvrzených případů, vloni v tomto období jsme jich měli 29, výskyt je oproti loňsku dvojnásobný. Na Českobudějovicku máme aktuálně 18 potvrzených případů, 11 na Českokrumlovsku a 9 na Jindřichohradecku. Na Strakonicku je 8 případů, na Prachaticku 7 případů, na Táborsku 6. Na Písecku v této sezóně, podobně jako vloni, žádný případ potvrzen nebyl, výskyt klíšťové encefalitidy je zde dlouhodobě minimální,“ doplňuje epidemioložka KHS Jihočeského kraje MUDr. Gabriela Žampachová.

Co se týče výskytu alimentárních infekcí, typických pro letní sezónu, ve srovnání s loňským rokem je jich poněkud méně. U salmonelózy hygienici evidují 328 (vloni 436) případů, u kampylobakteriózy je k pátku evidováno 647 případů, vloni v tomto období bylo potvrzeno 662 případů.


 

• Klíšťová encefalitida je onemocnění virového původu s přírodní ohniskovostí, může mít fatální následky, například poškození nervového systému a ochrnutí
• Onemocnění klíšťovou encefalitidou se projeví v první fázi po jednom až dvou týdnech od přisátí zvýšenou teplotou či horečkou, malátností, bolestmi hlavy či kloubů
• Druhá fáze nastoupí po několika dnech relativního klidu vysokými horečkami a příznaky napadení centrálního nervového systému, kam kromě silných bolestí hlavy patří závratě, poruchy spánku, dezorientace, svalový třes či tuhost svalů v šíji
• U osob s oslabenou imunitou, souběžným chronickým onemocněním či u seniorů může být průběh závažný včetně ochrnutí a selhávání životně důležitých funkcí
• U všech pacientů je důležitý klid na lůžku a podpůrná léčba
• Lymeská borelióza je bakteriální onemocnění, asi pětkrát častější než klíšťová encefalitida, protože přítomnost borrelií vykazuje v ohniscích až deset procent populace klíšťat. V jižních Čechách se nejvíce případů vyskytuje dlouhodobě především na Jindřichohradecku a Táborsku, tedy v povodí Nežárky a Lužnice a v posledních letech stoupá výskyt i ve vyšších nadmořských výškách a z hlediska okresů na Českobudějovicku a Českokrumlovsku
• Proti lymeské borelióze neexistuje v našich podmínkách očkování, její příznaky je možné léčit antibiotiky
• U boreliózy může být symptomem prvního stádia červená skvrna, šířící se kolem místa přisátí
• Druhé stádium má chronický průběh a nastupuje i několik měsíců po přisátí
• Projevuje se bolestmi kloubů či postižením nervového systému, i borelióza může mít u oslabených pacientů závažný průběh
• Doporučovanou prevencí klíšťové encefalitidy je účinné očkování, které je optimální postoupit před začátkem hlavní sezóny aktivity klíšťat
• Důležitá je aktivní obrana při pobytu v přírodě – správné oblečení a použití repelentů
• Pro přenos infekční dávky z přisátého klíštěte postačí v případě encefalitidy několik málo hodin, třeba i pouhé dvě hodiny
• Aktivita klíšťat závisí na klimatických podmínkách, vyhovuje jim teplé vlhké počasí a může se lišit i v průběhu dne, kdy bývají klíšťata aktivnějších v ranních a dopoledních hodinách
• V našich podmínkách s oteplováním a zimami bez výrazných mrazů klíšťata migrují i do vyšších nadmořských výšek kolem tisíce metrů, o čemž svědčí nárůst počtu případů na Šumavě
• Hygienici evidují první případy onemocnění podle průběhu zimy, charakteru počasí atp. již v březnu či dubnu, první vrchol přichází v jarně-letních měsících, tedy v květnu – červnu, druhá vlna v letně-podzimních měsících, tedy v srpnu a září s tím, že poslední potvrzené případy se projevují běžně v říjnu i později

(tz-khs)


 

 

U Podolska trvá zákaz koupání, všechny ostatní sledované koupací oblasti mají trojku. Vadí hlavně sinice

Dnešní výsledky řádných rozborů vody ve sledovaných koupacích oblastech jižních Čech nedopadly příliš dobře. Podle laboratorních vyšetření vzorků vody, odebraných ve sledovaných lokalitách kraje v pondělí, nedošlo nikde ke zlepšení a všechny vykazují zhoršenou jakost vody, klasifikovanou na pětistupňové škále trojkou. U Podolska na Orlíku stále trvá zákaz koupání, vyhlášený KHS Jihočeského kraje 23. června.

„Kvalita vody u Podolska se nezlepšila ani šest týdnů od vyhlášení zákazu koupání. Voda zde je stále nebezpečná ke koupání a neodpovídá hygienickým požadavkům. V tomto týdnu zde byly opět velmi významně překročeny limitní hodnoty III. stupně pro ukazatele sinice a chlorofyl-a, a rovněž limitní hodnota ukazatele vodní květ. Rozbory potvrdily sníženou průhlednost. Upozorňujeme veřejnost, že zde při koupání a vodní rekreaci hrozí akutní poškození zdraví! Dne 23. 6. 2022 byl v této lokalitě vyhlášen dočasný zákaz používání povrchové vody ke koupání, který nadále trvá,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

V další sledované lokalitě na Orlíku u autokempu Radava dostala voda na pětistupňové škále trojku, značící zhoršenou jakost vody s mírně zvýšenou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou. Dle aktuálního rozboru je na Radavě překročena limitní hodnota pro sinice, chlorofyl-a, vytváří se vodní květ.

Podobné hodnocení, tedy zhoršenou jakost vody, klasifikovanou na pětistupňové škále trojkou, obdržely tento týden všechny další sledované lokality.

Staňkovský rybník na Jindřichohradecku vykazuje dle aktuálního rozboru zhoršenou jakost vody. Dle aktuálního rozboru je překročena limitní hodnota ukazatele sinice, chlorofyl-a a je zde snížená průhlednost. Sinice a chlorofyl a se objevují i ve výsledcích rozboru vody ze sousedního rybníku Hejtman, i tady je zhoršená jakost vody, překročeny byly limity pro sinice a chlorofyl a.

Zhoršenou jakost vody vykazují i všechny sledované oblasti na Lipně. U Lipna nad Vltavou byla dle aktuálního rozboru překročena limitní hodnota pro ukazatele sinice, chlorofyl-a a je zde snížená průhlednost. Prakticky totožné je hodnocení u Černé v Pošumaví. Zhoršenou jakost vody zapříčinily sinice, chlorofyl a, tvoří se vodní květ a je zde snížená průhlednost. U Horní Plané byly zjištěny nadlimitní sinice a chlorofyl a.

Prakticky ve všech sledovaných lokalitách představuje zhoršená jakost vody mírně zvýšenou pravděpodobnost vzniku zdravotních potíží při vodní rekreaci. U některých vnímavých jedinců by se mohly vyskytnout zdravotní obtíže, proto hygienici po koupání doporučují osprchovat se čistou vodou.

(tz-khs)


 

 

V jižních Čechách se rekreuje na 37 tisíc dětí, hygienici zatím řešili tři onemocnění s hromadným výskytem

Do začátku druhé poloviny prázdnin stihli hygienici v Jihočeském kraji 109 z plánovaných 125 kontrol. Nahlášeno dosud bylo konání 301 zotavovací akce (ZA), na nichž se průběžně rekreuje 34 952 dětí, a dále 53 jiných podobných akcí (JPA), kterých se účastní 1 745 dětí.

Celkově pracovníci KHS evidují na 354 akcích rekreaci téměř třiceti sedmi tisíc dětí, přesně 36 697, to je zatím o jeden a půl tisíce méně než o loňských prázdninách. Hlášen letos není žádný putovní tábor.
„Dosud jsme nemuseli vydat žádný zákaz konání akce a nezjistili jsme neohlášenou akci. Za první měsíc prázdnin jsme řešili ve dvou případech onemocnění s hromadným výskytem, která nebyla klasifikována jako epidemie. V červenci šlo o zotavovací akce na Táborsku a Jindřichohradecku. Třetí podobnou událost jsme zaznamenali nyní v prvním srpnovém týdnu v táboře na Písecku,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Po skautském táboře na Jindřichohradecku, kde se v první polovině července objevily zažívací potíže postupně u dvaceti dětí a laboratorně byly v biologických vzorcích potvrzeny noroviry, a gastroenteritidě na fotbalovém soustředění na Táborsku, kde onemocnělo postupně rovněž kolem dvacítky účastníků a organizátor akci předčasně ukončil, se na přelomu července a srpna objevila akutní gastritida postupně u osmi dětí a jedné dospělé osoby na zotavovací akci na Písecku.

„Vzhledem k velikosti akce, které se v uvedeném běhu zúčastnilo v pěti skupinách na 240 dětí, 15 vedoucích a další technický personál, bylo nutné zavést protiepidemická opatření včetně izolace nemocných, jejich odděleného ubytování, vyhrazení samostatného hygienického zařízení a úpravy režimu stravování a návštěv společných prostor. Dále je nutné zamezení fyzického kontaktu mezi účastníky akce a nově příchozími rekreanty z dalších nastupujících turnusů,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Jihočeského kraje Marie Nosková.

Hygienici na akci provedli odběr biologického materiálu personálu kuchyně a dalšího materiálu a nyní čekají na výsledky. Byla provedena kontrola stravovacího sektoru a ostatních prostor tábora, stejně tak i zdroj vody byl bez závad. Nový turnus nastupuje na tábor v neděli 7. srpna. Hygienici v Jihočeském kraji červenci udělili dvě blokové pokuty v celkové výši 11 000 korun, tisícovou za zamrazování syrových potravin a desetitisícovou za zásadní pochybení v zajištění nezávadné pitné vody, kdy zřizovatel nepředložil zcela zásadní protokol o provedení zkráceného rozboru jakosti pitné vody, a zásobování vodou muselo být řešeno dovozem pitné vody. Řešili zatím jeden podnět, který byl následnou kontrolou shledán jako neoprávněný.

(tz-khs)


 

 

Koronavirus v Jihočeském kraji

Od středy v Jihočeském kraji přibylo celkem 187 potvrzených případů COVID-19. V kraji je k dnešku celkově 254 215 potvrzených onemocnění. Z toho je 249 582 osob vyléčených (+20). Dnes byla dohlášena tři úmrtí v souvislosti s COVID-19 starších osob z Táborska. Dosud bylo v kraji potvrzeno 2 391 úmrtí pacientů s COVID-19. Aktivních případů je 2 242, od středy přibylo 164 aktivních případů.

K čtvrtku byla v kraji týdenní incidence, tedy počet případů za posledních sedm dní, přepočtený na sto tisíc obyvatel regionu, 120 případů na sto tisíc obyvatel Jihočeského kraje (0 od středy). Jihočeský kraj momentálně patří mezi kraje s nejnižší týdenní incidencí. Vyšší incidenci než je celorepublikový průměr mají Praha se 195 případy (-5) na sto tisíc obyvatel, Středočeský kraj má 160 případů (-6) na sto tisíc obyvatel regionu, kraj Jihomoravský má 155 případů (-6), kraj Královéhradecký 149 případů (-1) a kraj Zlínský 145 případů na sto tisíc obyvatel kraje (-4). Další kraje mají od 100 (Liberecký) do 143 (Karlovarský) případů na sto tisíc obyvatel. Celorepublikový průměr byl ve čtvrtek 145 případů (-3) na sto tisíc obyvatel ČR.

Co se týče aktuálních regionálních dat, ve čtvrtek bylo 163 aktivních případů na Prachaticku (+10), 183 aktivních případů na Českokrumlovsku (+9), na Strakonicku je 231 otevřených případů (+14), 311 na Písecku (+20), 329 je na Jindřichohradecku (+44), 376 je na Táborsku (+9) a 649 aktivních případů je na Českobudějovicku (+58).

V kraji bylo onemocnění dosud potvrzeno u 133 578 žen (+106) a 120 637 mužů (+81). V dosavadním průběhu pandemie bylo potvrzeno onemocnění celkem u 79 413 osob z Českobudějovicka (+64), 39 473 z Táborska (+19), 35 632 z Jindřichohradecka (+47), 30 283 z Písecka (+21), 28 914 ze Strakonicka (+16), 21 114 z Českokrumlovska (+10) a 19 386 z Prachaticka (+10).

Co se týče počtu případů podle věkových skupin občanů Jihočeského kraje, mezi kojenci bylo k dnešnímu odpoledni potvrzeno celkem 347 případů (0), v kategorii dětí 1-4 roky 5 454 (+4), v kategorii 5-9 let 13 785 (+3), ve skupině 10-14 let 19 517 (+7), v kategorii 15-19 let 16 867 (+6), v kategorii 20-24 let 13 272 (+9), v kategorii 25-34 let 35 125 (+18), v kategorii 35-44 let 44 610 (+32), v kategorii 45-54 let 44 234 (+36), v kategorii 55-64 let 29 477 (+51), v kategorii 65–74 let 18 287 (+30) a ve skupině seniorů nad 75 let to bylo 13 240 případů (+21).

(tz-khs)


 

 

Komentáře

komentářů