NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 16. května 2022

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Zápis ze zasedání městské rady dne 16. května 2022

 

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 16. května 2022 kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis některých usnesení bez redakční úpravy):

 

Usnesení č. 431

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20.12.2021, jejímž předmětem je dodávka „Rekonstrukce kuchyně, zázemí ZŠ Smetanova 405, Vimperk – gastro“ mezi městem Vimperk a společností HOSPIMED, spol. s r. o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha 3, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 433

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce „Vimperk, revitalizace veřejného prostranství před zimním stadionem“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností VKB stavby s. r. o., Buk 51, 383 01 Buk, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 434

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 7.3. čl. 7. vnitřní směrnice č. 2/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadat přímým zadáním veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Celokovový přístřešek a zpevněná plocha pro 17 kontejnerů a 3 nádoby 240 l v ulici Mírová u budovy čp. 433 – na pozemku parc. č. 1842/47, k. ú. Vimperk- ocelová konstrukce“ společnosti Wendi spol. s r. o. Průmyslová 572, 375 01 Týn nad Vltavou.

 

Usnesení č. 436

Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 7.3. čl. 7. vnitřní směrnice č. 2/2020, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, zadat přímým zadáním veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „Celokovový přístřešek a zpevněná plocha pro 17 kontejnerů a 3 nádoby 240 l v ulici Mírová u budovy čp. 433 – na pozemku parc. č. 1842/47, k. ú. Vimperk- stavební práce“ společnosti Reno Šumava stavby s. r. o. Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí.

 

Usnesení č. 439

Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zakázka na stavební práce „Vimperk, ČOV Lipka – kořenová čistírna“ mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a společností Stavimperk s. r. o., U Sloupů 19, 385 01 Vimperk, dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 440

Rada města na základě zprávy o hodnocení a posouzení nabídek, kterou pořídila hodnotící komise na zakázku malého rozsahu na akci „Vimperk, autobusová zastávka ul. 1. máje, spojovací chodník a Vimperk, autobusová zastávka ul. Sklářská – projektové práce“ rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku Ing. Miroslavu Janouškovi, Krátká 1264, 383 01 Prachatice. Tato nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

 

Usnesení č. 442

Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, jejímž předmětem je veřejná zakázka malého rozsahu na služby „Vimperk, revitalizace Pivovarských teras (projektové práce) mezi městem Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk a podnikatelkou Ing. Pavlínou Malíkovou, Ke Džbánu 25, 161 00 Praha 6 IČ 73919268 dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 443

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 5.000 Kč Františku Břečkovi, Svornosti 87, 385 01 Vimperk na částečnou úhradu nákladů v pořádání akce „Vimperská pouť – zábava“ na organizování kulturní akce v rámci v době konání poutě ve Vimperku, konané ve dnech 27.05.2022 – 29.5.2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.07.2022.

 

Usnesení č. 445

Rada města rozhodla přidělit dotaci ve výši 15.000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., MO Vimperk, Nad Stadionem 647, 385 01 Vimperk na částečnou úhradu nákladů při pořádání závodů dětí a mládeže v roce 2022. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 15.12.2022.

 

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání

 

 

Komentáře

komentářů