PRACHATICE: Okresní soutěž mladých cyklistů tradičně ovládli školáci ze Šumavských Hoštic

PRACHATICE: Okresní soutěž mladých cyklistů tradičně ovládli školáci ze Šumavských Hoštic

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů má svoji tradici sahající až do šedesátých let 19. století, je vyvrcholením celoroční výuky dopravní výchovy žáků základních škol. Žáci prvního i druhého stupně základních škol soutěží ve vědomostech z pravidel silničního provozu, dovednostech jízdy na kole a v zásadách poskytování první pomoci.

Soutěžní program pro začínající cyklisty každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP a je určen dětem starším 10 let, tj. žákům 4. – 9. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, popř. dalších alternativních škol, a to ve dvou kategoriích. Do I. kategorie se hlásí děti ve věku 10 – 12 let, do II. kategorie se pak hlásí žáci od 13 – 16 let, kteří stanoveného věku dosáhli v příslušném kalendářním roce konání soutěže.

Cílem programu je přispívat ke zvýšení efektivity dopravní výchovy a působení na žáky ve školách, aby si děti osvojili správné a bezpečné chování v silničním provozu. Dopravní výchova má také přispět ke snižování dopravní nehodovosti u dětí a ke zvyšování dovedností a znalostí žáků v oblasti pravidel silničního provozu zejména pro cyklisty. Dopravní výchova by měla také přispět ke zdokonalení dětí v technice jízdy na kole, podněcovat, zvyšovat zájem žáků o bezpečnou dopravu a dopravní výchovu.

Okresní kolo mladých cyklistů se konalo v Prachaticích dne 10. května 2022 v dobře připraveném zázemí areálu Domů dětí a mládeže. Do soutěže se zapojilo celkem 7 základních škol, a to ZŠ Národní Prachatice, ZŠ Zlatá Stezka Prachatice, ZŠ Volary, ZŠ Vacov, ZŠ Šumavské Hoštice, ZŠ Čkyně a ZŠ Lhenice.

V kategorii mladších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Zlatá Stezka Prachatice a na 3. místě ZŠ Národní.

V kategorii starších žáků se na 1. místě umístila ZŠ Šumavské Hoštice, na 2. místě ZŠ Zlatá Stezka a na 3. místě ZŠ Vacov.

Vítězná družstva postupují dále do krajského kola, které se bude konat dne 31. května 2022 v Táboře.

Soutěžící prokázali velmi dobrou připravenost, žáci škol brali soutěž vážně a dokázali, že dopravní výchova je důležitou složkou přípravy dorůstající generace a nelze ji brát na lehkou váhu.

 

Text a foto: Martina JOKLOVÁ, Policie ČR

 

 


 

 

 

Komentáře

komentářů