ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Nezaměstnanost v kraji ke konci dubna klesla na 2,4...

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD: Nezaměstnanost v kraji ke konci dubna klesla na 2,4 %

 

V Jihočeském kraji bylo na úřadech práce ke konci dubna 2022 evidováno celkem 10 735 uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob činil 2,4 % a mezi kraji byl druhý nejnižší. Oproti konci března byl zaznamenán pokles počtu uchazečů (−9,3 %) a mírné snížení počtu volných pracovních míst (−1,2 %).

V rámci mezikrajského srovnání byla k 30. 4. 2022 zaznamenána nejvyšší nezaměstnanost v krajích Ústeckém a Moravskoslezském. Nejnižší nezaměstnanosti dosáhl Pardubický kraj. Meziměsíčně se nezaměstnanost snížila ve všech krajích ČR s výjimkou hlavního města Prahy a Ústeckého kraje, ve kterých vzrostl podíl nezaměstnaných osob. Největší pokles podílu nezaměstnaných osob na obyvatelstvu byl v Jihočeském kraji (−0,2 p. b.). Celorepublikový průměr (3,3 %) přesáhly kraje Ústecký, Moravskoslezský, Karlovarský, Jihomoravský a Liberecký.

Nejpříznivější poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními místy vykázalo v rámci mezikrajského srovnání hlavní město Praha (0,3 uchazeče na 1 volné pracovní místo). Nejméně příznivá situace byla v Moravskoslezském kraji, ve kterém na 1 pracovní místo připadalo 2,7 uchazečů.

Tab. 1 Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech k 30. 4. 2022

 

Ke konci měsíce dubna bylo na území Jihočeského kraje evidováno 10 735 uchazečů o zaměstnání, z toho dosažitelných bylo 9 484 osob. Meziměsíčně se počet nezaměstnaných osob v kraji snížil (−9,3 %). Obdobný trend vykazovaly všechny jihočeské okresy. V porovnání s minulým měsícem zaznamenal nejvyšší pokles počtu uchazečů o zaměstnání okres Jindřichův Hradec (−13,8 %).

Meziročně poklesl počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji o 24,6 %. Pokles byl zaznamenán ve všech okresech kraje.

Dosažitelných uchazečů, tedy těch, kteří jsou schopni nastoupit do pracovního poměru okamžitě při nabídce vhodného pracovního místa, bylo z celkového počtu nezaměstnaných v kraji 88,3 %. Ze statistických údajů vyplývá, že se v dubnu 2022 na jihočeských úřadech práce nově zaregistrovalo 1 628 osob a 2 729 osobám byla evidence ukončena, popřípadě z ní byli vyřazeni. Celkem 2 085 uchazečů našlo nové zaměstnání, z toho 40,3 % získalo nové zaměstnání díky úřadům práce.

Nárok na čerpání podpory v nezaměstnanosti mělo necelých 39 % uchazečů o zaměstnání. Nezaměstnaným na jihu Čech bylo vypláceno v průměru 9 293 Kč.

V Jihočeském kraji převažovaly v dubnu 2022 mezi nezaměstnanými ženy, které se na celkovém počtu osob bez zaměstnání podílely 54,5 %. Vyšší nezaměstnanost žen byla patrná ve všech okresech kraje. Nejvyšší podíl žen uvedl okres Písek (60,5 %).

Podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let / počet obyvatel ve věku 15–64 let v %) dosáhl koncem dubna v Jihočeském kraji hodnoty 2,4 %. V rámci mezikrajského srovnání byl nejnižší podíl nezaměstnaných osob již několikátý měsíc po sobě v Pardubickém kraji (2,3 %). Naopak nejvyšší podíl byl zaznamenán v kraji Ústeckém (5,3 %). Jihočeský kraj si v rámci mezikrajského srovnání polepšil ze třetí na druhou příčku. Podíl nezaměstnaných mužů i žen se meziměsíčně snížil.

Z celkového počtu nezaměstnaných představovali absolventi škol a mladiství 4,6 % a lidé se zdravotním postižením 18,4 %.

Tab. 2 Podíl nezaměstnaných osob a pracovní místa v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji a jeho okresech

 

Ke konci dubna bylo v nabídce jihočeských úřadů práce celkem 20 038 volných pracovních míst. Meziročně se jejich počet zvýšil o 0,5 %. Oproti minulému měsíci došlo ke snížení počtu pracovních míst o 1,2 %.

Na jedno volné pracovní místo připadalo k 30. dubnu 2022 v Jihočeském kraji 0,5 uchazečů (5. nejnižší počet mezi kraji), přičemž meziročně došlo k nepatrnému snížení (−0,2).

Graf 1 Uchazeči o zaměstnání a podíl nezaměstnaných osob v evidenci úřadu práce v Jihočeském kraji podle pohlaví (stav ke konci měsíce)

 

Mezi uchazeči o zaměstnání na jihu Čech převládali na konci dubna 2022 lidé ve věku 55 až 59 let (1 775 osob), kteří se na celkovém počtu uchazečů podíleli 16,5 %. Naopak ve věkové skupině do 19 let bylo osob hledajících zaměstnání nejméně (375). Průměrný věk uchazečů o zaměstnání byl ke konci dubna v kraji 44,3 let. Meziročně se zvýšil o 1,7 roku.

Graf 2 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle věku

 

Podle dosaženého vzdělání bylo mezi uchazeči o zaměstnání v kraji evidováno nejvíce osob s výučním listem. Osoby s tímto typem vzdělání se na celkovém počtu podílely 39,6 %. Naopak nejméně nezaměstnaných uvedlo vysokoškolské vzdělání (7,2 %).

Graf 3 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle dosaženého vzdělání

 

K 30. dubnu 2022 bylo v kraji 57,5 % žadatelů o práci evidováno kratší dobu než šest měsíců. V rámci meziročního srovnání však došlo k nárůstu počtu uchazečů v kategorii nad 24 měsíců (+30,4%).

Graf 4 Uchazeči o zaměstnání v Jihočeském kraji podle délky evidence nezaměstnanosti

 

(tzčsú)


 

 

Komentáře

komentářů