ČESKÉ BUDĚJOVICE: Příležitost pro zaměstnavatele z Jihočeského kraje prezentovat se a vyhrát...

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Příležitost pro zaměstnavatele z Jihočeského kraje prezentovat se a vyhrát ocenění Společnost přátelská k zaměstnávání 55+


 

Jihočeské společnosti mají už potřetí příležitost zapojit se do soutěže o získání ocenění Společnost přátelská zaměstnávání 55+, jejímž cílem je zviditelnit a ocenit firmy, které dávají příležitost a zohledňují práci i se staršími osobami. Od 20. dubna 2022 se tak mohou zaměstnavatelé z Jihočeského kraje registrovat přes jednoduchý formulář. Vítězové se mohou těšit na zajímavé a hodnotné ceny od jednotlivých partnerů soutěže.

„Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí pracovního trhu a v budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Proto jsme se před třemi lety rozhodli podpořit zaměstnávání osob vyššího věku formou soutěže, kde oceňujeme ty zaměstnavatele, jež nabízí pracovní příležitosti i starším pracovníkům. Snažíme se tak podpořit překonávání předsudků při zaměstnávání osob vyššího věku+,“ uvádí Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která je spoluorganizátorem soutěže. Ta je určena zaměstnavatelům z řad firem, neziskových organizací, veřejné správy, ale i dalším organizacím.

Stárnutí obyvatelstva je celoevropským problémem. Podle odhadů Evropské komise bude v EU kolem roku 2050 každá třetí osoba starší 65 let, zatímco v současnosti je to každá šestá. Predikce pro Českou republiku nevyznívají o mnoho lépe. Bude tedy zapotřebí přizpůsobit se tomuto trendu, a to jak z pohledu trhu práce, tak i samotných zaměstnavatelů, kterým přirozeně budou zaměstnanci stárnout. Tématem stárnutí se tedy začal ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí zabývat i Jihočeský pakt zaměstnanosti a jeho členové, kteří tak již v roce 2019 zareagovali medializováním tématu prostřednictvím ocenění Společnost přátelská zaměstnávání 55+.

Soutěž probíhá ve třech kategoriích rozdělených podle velikosti společnosti. Ocenění přináší zapojeným společnostem nejen konkurenční výhodu ve formě propagace, ale také pomáhá ke zvýšení image společnosti v regionu. Pozitivním efektem je také často zlepšení pracovních vztahů, zejména na mezigenerační úrovni. Všichni přihlášení pak na slavnostním vyhlášení získají ocenění a vítězové každé kategorie se mohou těšit na hodnotné ceny, a to ve formě dárků i voucherů na zajímavé vzdělávání, či mediální prostor v Denících a zpravodaji Jihočeský podnikatel.

Každý zaměstnavatel má možnost se přihlásit, a to zasláním vyplněné přihlášky a dotazníku do 30. června 2022 přes jednoduchý online formulář. Přihlášku spolu s podmínkami a dalšími informacemi naleznou zájemci na webových stránkách Jihočeského paktu zaměstnanosti www.jcpakt.cz, kde jsou také uvedeny kontakty na organizátory soutěže.

Soutěž od roku 2019 probíhá v rámci politiky Implementace stárnutí na krajské úrovni ve spolupráci s Jihočeským paktem zaměstnanosti a dalšími partnery. Cílem této aktivity je představit zaměstnavatele, kteří zaměstnávají starší osoby, pracují s nimi a mohou se tak stát dobrým příkladem pro ostatní společnosti, které mají stále velké předsudky při zaměstnávání těchto lidí.


 

  • Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, o. p. s. (dále JSRLZ) je odbornou organizací zaměřenou na realizaci aktivit v oblasti rozvoje lidských zdrojů a na zpracování analýz a šetření spojených s touto problematikou. JSRLZ byla založena v roce 2005 Jihočeskou hospodářskou komorou (JHK) s cílem zajistit komunikaci a spolupráci mezi regionálními aktéry trhu práce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zajistit realizaci konkrétních aktivity, které budou v souladu s potřebami Jihočeského regionu. Posláním Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, o.p.s. je působit jako odborná platforma s vysokou neformální autoritou spojující pohledy regionálních aktérů a přispívat ke strategickému orientování činností těchto aktérů zainteresovaných na rozvoji lidských zdrojů spolu s podněcováním, přípravou a realizací aktivit naplňující klíčové priority v regionu.

Text a foto: (tzjsrlz)

 

 


 

 

 

Komentáře

komentářů