Z PRVNÍ RUKY: 9. května – 15. května 2022. Tiskové zprávy úřadů...

Z PRVNÍ RUKY: 9. května – 15. května 2022. Tiskové zprávy úřadů a institucí, informace z Jihočeského kraje, radnice ve Vimperku i další aktuality dne

Jarní Vimperk / Foto: (red) – Za krásnější Vimperk


 

 

14. května – Výběr z médií: rostoucí zájem o svatby, kompenzace podniků kvůli válce a velká poptávka po zájezdech

V českém tisku se v sobotu dočtete, že zájem o svatby po dvou letech koronavirové pandemie roste, zvedají se však i ceny za obřady. Píše to Mf Dnes. Lidové noviny informují o kompenzacích podniků od státu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu. Starší lokomotivy budou nahrazeny, uvádí Deník. A podle Práva je letos poptávka Čechů po zájezdech enormní. Více se dočtete v sobotním výběru z médií Radiožurnálu.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vedení společnost Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. a zástupci ZO OS KOVO se dohodli na navýšení mezd o 8 %

Vimperský závod Rohde & Schwarz, výherce prestižního ocenění „Sodexo zaměstnavatel regionu 2021“, se již několik let řadí mezi nejvýznamnější společnosti Jihočeského kraje. V pátek 6. května 2022 vedení společnosti a zástupci odborové organizace uzavřeli novou kolektivní smlouvu. Výsledkem několika týdenního jednání je nárůst tarifních mezd zaměstnanců i vyšší příplatky.

Navzdory nepříznivým podmínkám na trhu v posledních letech, spojených především s pandemií Covid-19, pokračuje společnost Rohde & Schwarz Vimperk v personálním růstu a rozšiřuje své kapacity. Ve vimperském závodě zaměstnává společnost v současnosti více než 900 zaměstnanců. Rohde & Schwarz také neustále investuje do nových technologií a automatizovaných řešení, které umožňují větší efektivitu a flexibilitu výrobních procesů.

Investice se nevyhýbají ani zaměstnancům. Ti se mohou v roce 2023 těšit na rozšíření kapacit oblíbené firemní školky Koumáčci. Kromě nadstandardních benefitů, které společnost svým zaměstnancům dlouhodobě poskytuje, docházelo kontinuálně ke zvyšování mezd u všech pracovníků i v minulých letech. V roce 2021 byl také vyplacen mimořádný bonus ve výši 20.000 Kč za nasazení a obětavost v období pandemie Covid-19. Aby společnost mohla ještě více a lépe reflektovat přání ze strany zaměstnanců, spolupracuje dlouhodobě se ZO OS KOVO.

Nové znění kolektivní smlouvy přináší hned několik zvýšení a příplatků. V první řadě dojde k nárůstu tarifních mezd o 7,75 %. V následujících letech je pak garantován nárůst mezd s ohledem na vývoj inflace. Další úpravy v odměňování se týkají postupného navýšení příplatku na dopravu o 50 % a příplatku za směnný provoz, kdy zaměstnanci získají příplatek 55 Kč/hod za práci v časovém rozmezí od 20:00 do 6:00. Úpravy se také dočká příspěvek na penzijní a zdravotní pojištění, na který nyní snáze dosáhnou i noví zaměstnanci.

Nově uzavřená smlouva bude platná po následující 3 hospodářské roky, tedy do 30. 6. 2025. Nárůst mezd a další úpravy příspěvků budou pro Rohde & Schwarz závod Vimperk, s.r.o. představovat růst objemu mzdových nákladů v novém obchodním roce o 8 %, to představuje jedno z nejvyšších navýšení v rámci průmyslových firem Jihočeského kraje. Nárůstem také dojde ke zvýšení průměrné mzdy v závodě, ta po navýšení přesáhne 44 000 Kč měsíčně. „Naším cílem je udržet si pozici stabilního zaměstnavatele. Kontinuální zvyšování mezd a vyšší investice do našich zaměstnanců chápeme jako logický krok,“ říká Milan Černý, vedoucí Personálního oddělení.

Jak uvádí předseda místní odborové organizace Marek Malý: „Právě ukončené kolektivní vyjednávání bylo ovlivněno strmým růstem inflace, nestabilní geopolitickou situací a dále zesilujícími problémy v dodavatelských řetězcích. Jsem rádi, že i v těchto turbulentních časech se podařilo najít společnou shodu, která v podobě nové kolektivní smlouvy přináší stabilitu a jistotu pro zaměstnance Rohde & Schwarz na další období.“

 

(tz)


 

 

Výskyt akutních respiračních infekcí v kraji klesá jen pomalu

ČESKÉ BUDĚJOVICE 13. května – V končícím 19. týdnu v Jihočeském kraji počet akutních respiračních infekcí /ARI/ přeci jen poklesl blíže k úrovni, která je pro toto roční období typická. Oproti předchozímu týdnu incidence poklesla o 5,8 % na 867 případů na sto tisíc obyvatel kraje.

Pro srovnání: Aktuální týdenní incidence COVID-19 v kraji byla k pátku 32 případů na sto tisíc obyvatel kraje. Pozitivní je, že výskyt chřipky a chřipce podobných onemocnění (ILI) je po celou sezonu minimální, v týdnu byl 2 případy na sto tisíc obyvatel kraje.

Největší výskyt ARI je tradičně ve skupině dětí do pěti let, kde se relativní nemocnost snížila o 6,4 % a je 3 079 případů na sto tisíc. V dalších věkových skupinách je nemocnost výrazně nižší, nejvíce poklesla mezi seniory. Nejvyšší incidenci mezi okresy Jihočeského kraje má okres Jindřichův Hradec, který měl k dnešku 1 050 případů na sto tisíc obyvatel okresu. Nejméně vykazuje okres České Budějovice – 746 na sto tisíc. Relativní nemocnost v týdnu klesla ve všech věkových skupinách a ve všech okresech Jihočeského kraje, nepatrně na Prachaticku (-0,1%) a nejvíce na Táborsku (-14,2 %).

(tzkhs)


 

Policejní kontrolu dříví na kamionech usnadňuje aplikace Lesů ČR

Hradec Králové, 13. května 2022 – Na náklad dřevní kulatiny převážené kamiony se zaměřují dopravní policisté. Jejich kontroly už druhým rokem usnadňuje mobilní aplikace Lesů ČR. Ta eviduje každou fůru dřeva, kterou Lesy ČR prodají v rámci vlastního obchodu a která opouští lesní skládku. Státní podnik se tak snaží předcházet krádežím. 

Při stovkách dopravně-bezpečnostních policejních akcí i běžných silničních kontrol použila Policie ČR mobilní aplikaci, v níž je detailní záznam o trase převáženého dříví i objemu včetně fotografie naložené soupravy. Policista tak snadno tyto informace porovná s realitou.

Dříví uskladněné v lesích je třeba bezpečně  expedovat odběratelům. Jde o státní majetek a finanční prostředky. Chceme s policií zabránit krádežím,“ uvedl Jiří Groda pověřený vedením Lesů ČR s tím, že podnik chrání dříví před zloději také závorami, používáním fotopastí i GPS trackerů v kládách, které sledují polohu. „Využíváme tak jeden z nejmodernějších způsobů ochrany dříví,“ dodal Groda.

V roce 2021 státní lesníci odhalili a nahlásili policii krádeže tří tisíc metrů krychlových dřeva v hodnotě 2,2 miliony korun. Nejvíce případů zaznamenali v severních Čechách, kde kulminuje kůrovcová kalamita.

(tzlčr)


 

ČOI i v roce 2021 kontrolovala dodržování zákona o obalech

(Praha, 13. květen 2022) Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly, které byly zaměřené na zákon o obalech. V roce 2021 provedla celkem 3 323 kontrol a porušení tohoto zákona zjistila ve 110 případech. Za jeho nedodržení pak uložila 71 pokut ve výši 394 000 Kč.

Více na webu České obchodní inspekce: www.coi.cz

(tzčoi)


 

Blud Prachatického deníku

Dnešní internetová verze Prachatického deníku přináší i tento novinářský blud: 

Květnatou louku mají také ve Vimperku, na trase od autobusového nádraží směrem k městskému parku. Vimperští se pro změnu inspirovali ve Strakonicích, kde mají louku na břehu řeky Otavy. Tam zvolili směs s rozdílnou dobou i délkou kvetení, aby si lidé mohli rozkvetlou louku užít celé léto. Poprvé ve Vimperku květnatou louku zaseli v roce 2014. O rok později už těšila oko nejen Vimperáků, ale také turistů.

Ve Vimperku dobře víme, že místo květnaté louky máme od června 2018 rákosníčkovo hřiště.

(red)


 

 

Den linky 155. Zdravotnické záchranné služby připravují po dvou letech akce pro veřejnost

Po dvouleté koronavirové odmlce slaví opět zdravotnické záchranné služby po celé republice naplno Den linky 155. Symbolické datum 15. 5. letos vychází na tuto neděli. Ve většině krajů konají akce pro veřejnost, při kterých se velcí i malí návštěvníci seznámí s technikou a vybavením zdravotníků nebo si osvěží postupy při poskytování první pomoci.

Jihočeští záchranáři připravili akci na pondělí 16.5.2022 od 10 do 16 hodin na Náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích. Návštěvníci uvidí vedle vozidla pro řešení následků mimořádných událostí také sanitní vozy záchranářů a lékařů s veškerým používaným vybavením, nebo simulované pracoviště zdravotnického operačního střediska. Pod dohledem profesionálních zdravotníků si budou moct vyzkoušet správný postup při poskytování první pomoci u život ohrožujících stavů, včetně použití automatického externího defibrilátoru.

Přes milion událostí

Záchranné služby za loňský rok evidují v součtu přes 1 012 000 událostí, kdy po vytočení tísňové linky 155 vyjížděly k pacientům záchranářské, případně i lékařské posádky. Oproti předchozímu roku je to přibližně pětiprocentní nárůst, navíc v náročných podmínkách protiepidemických opatření. I v posledních měsících letošního roku hlásí záchranné služby napříč republikou vzrůstající počet výjezdů.

Linka 155 – spojení se zdravotníky za pár sekund

Po vytočení čísla 155 je volající během několika sekund spojen s profesionálními zdravotníky na zdravotnickém operačním středisku příslušné zdravotnické záchranné služby, kterých je v republice celkem 14, jedna v každém kraji a v hlavním městě. Dispečeři a dispečerky volajícímu poradí, jak účinně pomoci sobě nebo druhým, a v případě potřeby na místo vyšlou posádky záchranné služby. Výjezdových skupin je v České republice bezmála 600 a k pacientům vyráží ze 315 základen. V průměru v České republice vyjede z některé základny posádka každou půl minutu.

Novinky aplikace Záchranka

V souvislosti se Dnem linky 155 představí už v pátek 13. 5. aplikace Záchranka své inovace, mezi které patří hlavně vytvoření ukrajinské a vietnamské jazykové verze, na kterých se podíleli dobrovolníci z těchto komunit. Majitelé chytrých telefonů si mohou tuto aplikaci nainstalovat zdarma. Jejím prostřednictvím v případě nouze odešlou svou aktuální polohu a zároveň kontaktují záchrannou službu, což je zejména v situacích, kdy volající neví, kde se nachází, neocenitelná věc.

(tzzzsjčk)


 

Studie českých vědců v prestižním vědeckém časopise: očkování proti COVID-19 významně chrání i velmi zranitelné skupiny pacientů

Prestižní časopis Annals of Internal Medicine otiskl v květnu 2022 výsledky studie autorů Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), která prokázala významný ochranný efekt očkování proti COVID-19 u pacientů po transplantaci ledvin.

„Jsem velmi rád, že z České republiky a z českého zdravotnictví vzešla studie potvrzující účinnost očkování proti COVID-19 v reálné klinické praxi“ ocenil výsledky studie ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek a dále zdůraznil význam plošného sběru dat pro odpovědné hodnocení efektu očkování: „Pro mne jako pro ministra zdravotnictví je velmi důležité, že k realizaci studie napomohla centrálně sbíraná data o COVID-19. Centrální informační systém udržujeme samozřejmě nadále funkční, abychom byli připraveni na případnou další vlnu epidemie na podzim. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem nemocnicím, laboratořím a dalším subjektům za odpovědný sběr kvalitních dat.“

Do studie bylo zařazeno 2 101 pacientů po transplantaci ledvin, kteří do té doby neprodělali onemocnění COVID-19. Sledování pacientů pokrylo období od února do května 2021, tedy etapu vrcholného šíření varianty viru Alfa. Analýza primárních dat prokázala až 65% ochranný efekt očkování proti nákaze. Významná redukce rizika nákazy, téměř o 50 %, byla u očkovaných pacientů potvrzena i po komplexní analýze zohledňující široké spektrum faktorů, které mohou ovlivňovat pravděpodobnost nákazy u jednotlivých pacientů. Výsledky okomentoval i vedoucí výzkumného týmu, přednosta transplantačního centra v IKEM, profesor Ondřej Viklický „Účinnost očkování proti COVID-19 prokázalo mnoho vědeckých prací, přesto poznatky z klinické praxe u transplantovaných pacientů dosud chyběly. Výsledky naší studie považuji za zásadní, protože pacientům po transplantaci hrozí vysoké riziko těžkého průběhu COVID-19. Podávané imunosupresivní léky totiž významně zvyšují riziko infekčních onemocnění a zároveň omezují účinnost vakcín. Ve výzkumu budeme ve spolupráci s kolegy z ÚZIS dále pokračovat, zaměříme se i na studium dlouhodobých zdravotních dopadů u našich pacientů, kteří se virem nakazili“.

„Výsledky studie potvrzují vysokou účinnost očkování, kterou můžeme na reálných českých datech doložit u dalších skupin chronicky nemocných, např. u diabetiků či u onkologických pacientů. Účinnost vakcín proti COVID-19 se udržela i na počátku roku 2022 a velmi podstatně snížila zdravotní dopady nové varianty viru Omikron. Ochrana posilující dávky očkování proti těžkému průběhu nákazy dosahovala ve zranitelných populačních skupinách na počátku roku až 90 %“ doplnil ředitel ÚZIS ČR, prof. Ladislav Dušek.

(tzmz)


 

13. května – Výběr z médií: dražší léky, ovocnářům chybí brigádníci a ústup covidu prospěl mumiím v Brně

V českém tisku se v pátek dočtete, že zdražování dopadá i na léky, píše Mf Dnes. Ovocnářům chybí podle Deníku brigádníci pro sklizeň. A ústup covidu prospívá i mumiím, informuje Právo. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Oblíbené je hroznové víno bez pecek. Které hrozny jsou ale nejzdravější?

Hroznové víno je dnes k dostání v řadě podob. Bílé, růžové, fialové, modré… Je moudré ho zařadit do svého jídelníčku, protože má lidskému tělu mnoho co nabídnout nejenom po stránce chuťové, ale také díky obsahu řady zdraví prospěšných látek.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vysoké školy v Česku studuje 300 tisíc studentů, klesá zájem o techniku, v kurzu je zdravotnictví

V roce 2021 studovalo zdravotnické obory na vysokých školách v Česku poprvé více osob než obory technické. Zatímco studentů mírně přibývá, počet absolventů se v Česku i nadále snižuje. 

Na konci roku 2021 studovalo na vysokých školách v Česku celkem 304,1 tis. studentů. Více než devět z deseti z nich se vzdělávalo na některé z 26 veřejných vysokých škol a 28 tisíc na jedné z 32 soukromých škol.

„Největší pokles studentů postihl technické obory, růst naopak vykázala skupina oborů v oblasti zdravotní a sociální péče či v oblasti přírodních věd, matematiky a statistiky. Zdravotní a sociální péči v minulém roce studovalo 39,4 tis. osob, tj. o 12 % více než v roce 2010,“ říká Vendula Kašparová z odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ. Počet studentů technických věd, výroby a stavebnictví se v tomto období každoročně snižoval až na 38,5 tisíc v roce 2021, tj. o 40 % méně než v roce 2010. „V minulém roce tak poprvé zaznamenaly technické obory nižší počet studentů než obory zdravotnické. Před 20 lety byl přitom počet studentů technických oborů oproti skupině oborů zdravotnických téměř trojnásobný,“ dodává Vendula Kašparová.

Další podrobnosti naleznete v přiložené tiskové zprávě a na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/vysoke-skoly-v-cesku-studuje-cca-300-tisic-studentu-klesa-zajem-o-techniku-v-kurzu-je-zdravotnictvi

(tzčsú)


 

12. května – Výběr z médií: antedatovaný podpis bývalého ministra vnitra, drahá rajčata nebo ojeté elektromobily

Ve čtvrtek si v novinách nebo a internetu můžete přečíst například o tom, že české bazary začínají prodávat první ojeté elektromobily, jak píše týdeník Ekonom. Deník N se věnuje podezřelým okolnostem pověření bývalého policejního ředitele Vladislava Husáka, kterým už se věnuje Národní centrála proti organizovanému zločinu. Mf Dnes informuje o dražších českých rajčatech. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Preventivních vyšetření prsu ubývá. České poslankyně to spolu s Ministerstvem zdravotnictví a organizací Loono chtějí změnit

U příležitosti Českého dne proti rakovině se poslankyně Parlamentu ČR spojily s Ministerstvem zdravotnictví a organizací Loono v rámci osvětové kampaně s názvem „Poznej (si) prsa.“ Chtějí tak upozornit na významný pokles počtu žen, účastnících se preventivních vyšetření prsu. To u řady žen vede k zachycení rakoviny v pozdějším a často výrazně obtížněji léčitelném stádiu nemoci. V rámci akce vznikla koláž fotografií poslankyň, která má za cíl ukázat na nezbytnou prevenci spočívající v samovyšetření, a tedy v poznání vlastních prsou.

S nápadem na akci přišla poslankyně a členka sněmovního Výboru pro zdravotnictví Martina Lisová (TOP 09), která má s nádorovým onemocněním osobní zkušenost. Spolu s poslankyní Marií Jílkovou (KDU-ČSL) hledaly cesty, jak touto kampaní pomoci v prevenci všem, které onemocnění chtějí předejít, nebo ho minimálně zachytit v úvodní fázi. Do kampaně se zapojilo 23 poslankyň napříč politickým spektrem. Sama jsem, bez rodinné anamnézy, neměla ve 33 letech pocit, že by se mě toto téma týkalo. Na nádor jsem přišla při samovyšetření, ale když jsem pak ležela na „Žluťáku“ a viděla kolem sebe mnohem mladší ženy v těžších stádiích, bylo mi těžko. Přitom tomu často lze předejít preventivními prohlídkami i samovyšetřováním,“ uvedla Martina Lisová.

Akci podpořil i ministr zdravotnictví prof. Vlastimil Válek, který opětovné navýšení preventivních vyšetření i za pomoci motivačních programů řadí mezi priority Ministerstva zdravotnictví. Do vlády jsem šel s tím, že to chci zlepšit. Vedle rozšíření onkologické péče v regionech se s kolegy z ministerstva zaměříme i na preventivní programy. Mým plánem je, aby Česko bylo zdravější, protože zdravější společnost je produktivnější a obecně více spokojená.“

Prevenci onkologických onemocnění se dlouhodobě věnuje tým mladých lékařů, studentů medicíny a dalších profesionálů sdružený v organizaci Loono, která pořádá workshopy a webináře ve školách, firmách i na festivalech. „Loono již sedm let učí veřejnost o důležitosti prevence, proto jsme nadšení, že jsme byli přizváni na tuto tiskovou konferenci a mohli předvést, jak si správně samovyšetřit prsa. Samovyšetření je při prevenci onkologických onemocnění naprosto klíčové a může skutečně zachraňovat životy. Čím dříve se na rakovinu přijde, tím větší je šance na vyléčení,“ řekla Veronika Macková, marketingová ředitelka Loono.

„My ženy máme často tendenci starat se o všechny okolo, ale na sebe myslíme na posledním místě. Prevence stojí jen trochu času a její efekt je obrovský. Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorem u žen v Česku a může se týkat každé z nás. Příkladem je moje kamarádka, která je ve věku, kdy jí pojišťovna preventivní mamograf ještě neproplácí, a v její rodině se rakovina prsu také nevyskytuje. Přesto toto léto stráví onkologickou léčbou. Prosím, nezapomínejme na prevenci,” uvedla Marie Jílková (KDU-ČSL), členka Výboru pro sociální politiku.

Že je situace skutečně vážná, potvrzují i data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Pandemie covid-19 se významně promítla do poklesu návštěvnosti preventivních programů. Zejména v první polovině roku 2020 byl pokles velmi zásadní, např. počet provedených screeningových mamografií klesl v ČR meziročně o více než 15 %, v některých regionech až o více než 20 %. Ačkoli se screeningová centra snažila tento propad následně nahradit, úbytek vyšetření dosud nebyl vyrovnán. Klesající pokrytí populace prevencí povede k nárůstu pozdě zachycených vážných onemocnění, u kterých je významně menší šance na vyléčení“ doplnil ředitel ÚZIS ČR, prof. Ladislav Dušek.

(rtzmz)


 

Oznamování plánovaných odstávek elektrické energie ze strany distribuční společnosti EG.D

Společnost EG.D postupuje při ohlašování plánovaných odstávek podle všech platných nařízení, které jí ukládá Energetický zákon a o každé plánované odstávce informuje 15 dní předem tak, jak to legislativa nařizuje.

V září minulého roku jsme sjednotili na celém našem území systém oznamování a přešli na moderní způsoby ohlašování odstávek elektrické energie. Plakátky, které se ještě v první polovině loňského roku objevovaly například na jihu Čech na dotčených místech, vystřídalo elektronické oznamování pomocí SMS, emailů, datových schránek nebo mobilní aplikace Distribuce.

Nejjednodušším způsobem, jak si zákazníci informace zajistí, je, že se přihlásí do webového portálu Distribuce24. Do něj se zaregistrují na webu www.egd.cz. V portálu si pak po přihlášení sami vyberou, jakým způsobem budou chtít být o odstávkách informováni. Mohou si vybrat, jestli chtějí dostávat SMS, e-mail nebo informaci obdrží do datové schránky. Druhým způsobem je pak instalace mobilní aplikace Distribuce24 do chytrého telefonu (Ke stažení je na App Store i Google Play.). V ní si lidé přidají konkrétní odběrné místo a informace o plánovaném bezproudí se jim vždy zobrazí přímo v telefonu. Víme, že pro řadu lidí tohle znamenalo změnu, ale věřímeže si na ni zvykli nebo brzy zvyknou a ocení výhody, které jim elektronické oznamování přinese. Například i ty, že se včas dozvědí o případném odvolání plánované odstávky, což u předchozího plakátování nešlo zajistit. Na možnosti získání potřebných informací z elektronického oznamování také naše zákazníky vždy odkazujeme a radíme jim využít možností webového portálu i mobilní aplikace.

Portál Distribuce24 | EG.D (egd.cz)

Mobilní aplikace | EG.D (egd.cz)

Je pravda, že řada lidí byla zvyklá získávat informace o bezproudí z vývěsek obecních úřadů, obecních rozhlasů nebo v obecních zpravodajích. I tuhle možnost jsme se pro ně snažili zachovat. Informace obcím společnost EG.D vždy zasílá včas, ale jejich zveřejnění není jejich povinností a na takovou povinnost neodkazujeme.

(tzeg.d)


 

Tržby ve službách rostly; Slibný začátek roku v ubytovacích službách; Poklesla výroba masa

V 1. čtvrtletí se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně reálně zvýšily o 12,5 %. Sezónně očištěné tržby ve službách reálně mezičtvrtletně vzrostly o 1,2 %.

„Oproti prvnímu čtvrtletí minulého roku se tržby více než dvojnásobně zvýšily cestovním agenturám, kancelářím, rezervačním a souvisejícím činnostem a také v odvětví ubytování, což souvisí s loňskou nízkou srovnávací základnou ovlivněnou protiepidemickými opatřeními. Úrovně tržeb z prvního čtvrtletí roku 2020 však zatím nedosáhly,“ říká Tomáš Harák, vedoucí oddělení datové podpory statistiky obchodu, služeb a životního prostředí ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/sluzby-1-ctvrtleti-2022

V 1. čtvrtletí 2022 se v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 2,8 milionu hostů, z toho byla necelá třetina ze zahraničí, domácích hostů se ubytovalo 1,9 milionu. Počet přenocování vzrostl o 643,0 %. Po omezení se ubytovací služby pomalu vrací k normálu.

„Do hromadných ubytovacích zařízení přijelo ve sledovaném období 2,8 milionu hostů, což bylo desetkrát více než v loňském roce. Počet zahraničních návštěvníků se zvýšil šestnáctinásobně a také domácích hostů se ubytovalo výrazně více než loni,“ uvedla Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

„Návštěvnost se oproti minulému roku výrazně zvýšila, ale srovnávací základna je kvůli loňským pandemickým omezením na nízké úrovni. Výkony ubytování v 1. čtvrtletí zdaleka nedosáhly objemů z roku 2019, stále chybí především zahraniční hosté,“ sdělil Pavel Vančura, vedoucí oddělení statistiky cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/cestovni-ruch-1-ctvrtleti-2022

V 1. čtvrtletí 2022 se meziročně snížila výroba masa o 1,5 % na 111 669 tun, z toho nejvíce klesla výroba hovězího (17 435 tun; −2,3 %). Vepřového masa bylo vyrobeno 52 710 tun (−1,0 %) a drůbežího 41 502 tun (−1,6 %).

„Z výsledků živočišné výroby za 1. čtvrtletí letošního roku vystupuje do popředí nižší výroba masa a zvláště u prasat již znatelný pokles stavů. Pro chovatele prasat je to důsledek neudržitelného rozdílu mezi tempem růstu cen vstupů a cen, za které svou výrobu prodávají,“ říká Markéta Fiedlerová z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zivocisna-vyroba-1-ctvrtleti-2022

(tzčsú)


 

Ve středu si lze koupit žlutý květ a podpořit tím sbírku na boj s rakovinou

Ve středu se vydají tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách do ulic, aby lidem nabídly květy měsíčku lékařského s fialovou stužkou. Symbol Českého dne proti rakovině, jenž je spojen se sbírkou na nádorovou prevenci či zlepšení kvality života onkologických pacientů.

CELÝ ČLÁNEK


 

Odborníci varují před oplachováním drůbeže, důležité je naopak mytí rukou při vaření

Mytí masa před vařením je častý zvyk – a chyba, zejména u drůbeže, říkají odborníci. Dokazují to mimo jiné i výzkumy, aktuálně vědci měřili kontaminaci v kuchyni a porovnávali rozdíly v případě umytí a neumytí masa. Velmi důležitá je osobní hygiena při přípravě jídla, ukazují výsledky

CELÝ ČLÁNEK


 

11. května – Výběr z médií: technologie Huawei v 5G sítích, rekordní časy na trhu s uměním a kontroly lanovek

V českém tisku se ve středu dočtete, že Vodafone a T-Mobile budou v 5G sítích dál využívat technologie od čínské společnosti Huawei. Informuje o tom deník E15. Český trh s uměním zažívá podle Deníku N rekordní časy. A drážní úřad chce přísněji kontrolovat lanovky, píše Deník. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Rajčata v plechu obsahují produkty plísní, v testu mnohé propadly

Spotřebitelská organizace dTest podrobila zkoumání konzervovaná rajčata. Testy odhalily zdraví škodlivé látky, které jsou navíc odolné i vůči vysokým teplotám, dokáží tedy přečkat i tepelné opracování.

CELÝ ČLÁNEK


 

Chová se více skotu, méně prasat i drůbeže

Počty skotu v Česku ve srovnání s předchozím rokem stouply, zatímco v případě prasat, drůbeže, ovcí i koz poklesly. Vyplývá to z dubnového šetření Českého statistického úřadu o stavech hospodářských zvířat.

Stavy skotu celkem rostou již třetím rokem, k 1. dubnu 2022 se meziročně zvýšily o 1,1 % na 1 421 tisíc kusů, z toho stavy masných krav vzrostly na 230 tisíc (+ 1,1 %), počty krav dojených stagnují na úrovni 358 tisíc (- 0,1 %). Stavy býků ve výkrmu přesáhly 116 tisíc (+ 2,0 %).

Stavy prasat klesly proti stejnému období vloni téměř o 86 tisíc kusů (- 5,6 %) na 1 433 tisíc, v případě prasnic se snížily dokonce o 10,7 % na necelých 81 tisíc.

„V letošním roce jsou celkové stavy prasat i stavy prasnic nejnižší od počátku sledování v roce 1921. Nejvíce prasat se chovalo v 70. až 90. letech minulého století. Pod 4 miliony chovaných kusů stavy klesly v roce 2000, pod hranici 3 milionů v roce 2005 a 2 milionů v roce 2009,“ vysvětluje Renata Vodičková z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví ČSÚ.

Stavy drůbeže se meziročně snížily o 3,3 % na 23 026 tisíc kusů, z toho slepic o 6,4 % na 7 625 tisíc. Na celkovém počtu drůbeže se podílel kur domácí 96,4 %, z ostatní drůbeže se chovalo nejvíce, přes půl milionu, kachen.

Počty ovcí se meziročně snížily o 4,9 % na 174 tisíc kusů, koz o 3,2 % na necelých 25 tisíc.

Podrobnější údaje o stavech hospodářských zvířat podle druhů a kategorií, včetně členění dle jednotlivých krajů, jsou dostupné v aktuální publikaci Soupis hospodářských zvířat – 2022. Další informace k tématu přináší i dnes vydané časové řady.

(tzčsú)


 

Důchody porostou letos už potřetí. Od září se zvýší průměrně o 700 Kč

Všechny důchody, tedy nejen starobní, ale například i invalidní nebo vdovské, vzrostou od září letošního roku o dalších 5,2 %. U průměrného důchodu to znamená přilepšení o 700 korun. Půjde už o třetí letošní navýšení a celkem tak v roce 2022 důchody vzrostou v průměru o 2 500 korun. Důvodem další valorizace penzí je růst prakticky všech spotřebitelských cen a rekordně vysoká inflace, kterou dnes zveřejnil Český statistický úřad. Vláda by zvýšení důchodů měla potvrdit nejpozději 19. června.

S ohledem na rostoucí inflaci v posledních měsících vzrostou procentní výměry důchodů, takzvaná základní výměra v souladu se zákonem zůstane stejná. „Růst cen od února dosáhl 5,2 procenta a o stejné procento se zvýší i všechny důchody. Jsem velmi rád, že díky automatické valorizaci aspoň zčásti pomáháme našim seniorům zvládat stávající situaci, kdy zejména vyšší ceny potravin a energií velmi nemile zasahují do jejich peněženek,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU–ČSL).

Zářijovému zvýšení letos předchází další dvě valorizace. Od ledna dostali důchodci přidáno v průměru 805 korun, o dalších 8,2 procenta (tedy průměrně o 1017 korun) vzroste procentní výměra od června. „V minulých dnech se nám podařilo poměrně přesně zmapovat skupiny, které nejvíce trpí současným zdražováním. Vedle samoživitelek a početnějších rodin s dětmi to jsou právě senioři. V rámci této skupiny jsou na tom nejhůře samostatně žijící senioři s vyššími náklady na bydlení, včetně vytápění nebo elektřiny,“ připomněl ministr Jurečka.

Nejde nicméně o jediný krok, který stát v souvislosti se zdražováním dělá na pomoc seniorům. Početná skupina z nich má už dnes nárok na další podporu ze strany státu, např. příspěvek na bydlení. „Průměrná výše je 4 200 korun. To je příspěvek, který lidem může chodit každý další měsíc, takže je určitě žádoucí, aby ho dostali všichni, kterých se vysoké náklady za energie týkají. Rozhodně je to lepší řešení, než si půjčovat peníze nebo se dál uskromňovat,“ zdůraznil Jurečka. Bližší informace k příspěvku na bydlení a pomoci v energetické krizi naleznete zde. „Velmi bych si přál, aby se ani senioři neostýchali a požádali si o příspěvek na bydlení. Dovolím si vyzvat také jejich rodinné příslušníky, aby pomohli s osvětou a třeba i se samotným vyplněním formulářů. Žádost se dá podat i online bez nutnosti navštívit úřad práce,“ dodal ministr Jurečka s tím, že MPSV nyní intenzivně pracuje na tom, aby zjednodušilo administraci žádostí o příspěvek.

Z důchodového systému se, s ohledem na valorizaci plánovanou na září, vyplatí navíc zhruba 8 miliard korun. Po započtení lednového a červnového navýšení už půjde celkem o asi 28 miliard, přičemž vojáci a policisté dostanou přidáno z rozpočtů ministerstev obrany a vnitra.

(tzmpsv)


 

Meziroční růst cen zrychlil již podesáté za sebou.  Ceny energií opět výrazně rostly. Meziročně se prodalo více nepotravinářského zboží

Spotřebitelské ceny se meziměsíčně zvýšily o 1,8 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 14,2 %, což bylo o 1,5 procentního bodu více než v březnu.

„Spotřebitelské ceny vzrostly oproti loňskému dubnu o 14,2 %. Bylo to nejvíce za poslední tři desetiletí, kdy v prosinci 1993 meziroční růst cen dosáhl hodnoty 18,2 %. Výši dubnového meziročního indexu nejvíce ovlivnily ceny bydlení, pohonných hmot a potravin,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-duben-2022

V březnu 2022 vývozní ceny meziměsíčně rostly o 4,7 %, meziročně o 13,2 %. Dovozní ceny meziměsíčně rostly o 7,0 %, meziročně o 19,2 %. Hodnota směnných relací byla meziměsíčně 97,9 %, meziročně 95,0 %.

„V březnu 2022 meziměsíčně rostly vývozní ceny o 4,7 % a dovozní ceny o 7,0 %. Meziročně rostly ceny vývozu o 13,2 % a dovozu o 19,2 %. Výrazně se zvýšily zejména vývozní a dovozní ceny energií, meziročně přibližně o 150,0 %,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-zbozi-brezen-2022

Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu zvýšily reálně o 5,4 %, meziměsíčně klesly o 0,1 %.

„Významný nárůst tržeb zaznamenaly prodejny nepotravinářského zboží, které byly loni uzavřeny v důsledku protiepidemických opatření. Tržby prodejen oděvů a obuvi byly meziročně více než trojnásobné, v porovnání s rokem 2019 však byly o čtvrtinu nižší. Naopak pokles prodeje internetových a zásilkových obchodů byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z loňského roku,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

„Za celé první čtvrtletí se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,3 %. Spotřebitelé za pohonné hmoty utratili reálně o 14,8 % více než v loňském roce, za nepotravinářské zboží o 10,5 % více, naopak za potraviny tržby klesly o 1,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby snížily o 3,0 %,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Další podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-brezen-2022

(tzčsú)


 

10. května – Výběr z médií: spor společnosti ČEZ a Polska, ochrana whistleblowerů a zájem o privátní značky řetězců

V českém tisku se v úterý dočtete, že energetická společnost ČEZ se soudí s Polskem o čtvrt miliardy korun. Informují o tom Hospodářské noviny. Instituce a firmy s více než 50 zaměstnanci budou muset podle Lidových novin zajistit ochranu whistleblowerům. A lidé mají větší zájem o privátní značky obchodních řetězců, píše Mf Dnes. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

MPO podpoří úsporu vody v průmyslu. Pro podniky je připravena 1 miliarda korun z Národního plánu obnovy

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje z evropského Nástroje pro oživení a odolnost výzvu na podporu úspory vody v průmyslu. Prostředky z Národního plánu obnovy (NPO) v celkové výši 1 miliardy korun jsou určeny pro podnikatelské subjekty bez ohledu na velikost podniku. Podpořeny mohou být úsporné projekty z celé České republiky včetně těch na území hlavního města Prahy.

Chceme v maximální možné míře podpořit oblast udržitelného nakládání s vodou. Podpora je proto zaměřena na opatření na úspory vody a optimalizaci využívání vody v podnikatelské sféře jako součást zavádění principů oběhového hospodářství a adaptace hospodářství na změny klimatu,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Podpora má přispět ke snížení roční spotřeby vody v rámci vodního hospodářství podniku.

Žádosti o podporu bude možné podávat od 12. května do 30. září 2022. Výzva je otevřena pro všechny podnikatelské subjekty včetně podniků vlastněných až ze 100 % veřejným subjektem. Míra podpory je jednotná pro všechny žadatele, a to ve výši 40 %. Maximální částka podpory na projekt činí 25 milionů korun.

„Posouzení podnikatelských záměrů se opírá o metodiku hodnocení využívání vody, tedy o tzv. vodní audit podniku v rozsahu předmětu projektu,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Podpořeny budou projekty, které u opatření navrhovaných vodním auditem dosáhnou úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3/rok.“

Bližší informace, včetně textu výzvy a jejích příloh, jsou k dispozici na www.mpo.cz/cz/podnikani/narodni-plan-obnovy/vyzvy.

(tzmpo)


 

Nezaměstnanost v dubnu mírně klesla

Úřad práce ČR evidoval k 30. 4. 2022 celkem 243 658 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 9 215 méně než v předchozím měsíci a o 54 218 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob poklesl na 3,3 %. To je o 0,1 p. b. méně než v březnu a o 0,8 p.b. méně než před rokem. Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat  EUROSTATU (za březen) nejnižší v celé EU, a to 2,3 % (průměr EU 6,4 %).

(tzčsú)


 

9. května – Výběr z médií: dražší česká vesmírná mise Slavia, pojištění u elektrokoloběžek a žádné zálohy PET lahví

V českém tisku se v pondělí dočtete, že česká vesmírná mise Slavia má stát mnohem více, než bylo původně v plánu. Informuje o tom deník E15. Pojišťovny reagují podle Deníku na rostoucí počet nehod na elektrokoloběžkách. A stát ani nadále neplánuje nařídit povinné zálohování PET lahví, píšou Hospodářské noviny. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Začíná výuka motorkářů v autoškolách

Autoškoly začaly s výcvikem budoucích motorkářů. Už šest let platí přísnější pravidla při praktických závěrečných zkouškách, které musí žadatelé o řidičský průkaz na motorku absolvovat. Skládají se ze dvou částí. Nejprve jízdy na cvičišti, pak samostatné jízdy v běžném provozu, kterou vede zkušební komisař buď z vozidla autoškoly, nebo z dalšího motocyklu. Dorozumívají se přes komunikační zařízení.

S jarním počasím přibývá na silnicích motorkářů. Stejně tak se každoročně v tomto období zvyšuje i počet zájemců o získání řidičského oprávnění k užívání motocyklu. Cesta k němu vede primárně do autoškoly, kde je nutné k přihlášce přiložit ještě posudek o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře. Motocyklům je vyhrazeno několik řidičských oprávnění, a tak si musí žadatel vybrat, jakou motorku bude řídit. Existují čtyři skupiny a každá z nich má svá pravidla a podmínky. Rozděleny jsou podle typu a výkonu motorky a také věku, který opravňuje motocyklisty stroj řídit.

S výcvikem skupiny AM je možné začít ve 14 letech. Od 15. roku se lze připravit na získání řidičského oprávnění skupiny A1. V 17 letech může zájemce osedlat v rámci výcviku výkonnější stroje, pokud usiluje o řidičské oprávnění skupiny A2. Pro získání řidičského oprávnění skupiny A musí zájemce dovršit věku 24 let (výcvik může zahájit ve 23 letech). Získat ho je možné i po dvou letech od udělení řidičského oprávnění skupiny A2. Žadatel pak musí udělat jen doplňkovou zkoušku z jízdy. Skupina A umožňuje motorky řídit bez omezení výkonu. „Teoreticky tak může za řídítka nejsilnějších mašin legálně usednout dvacetiletý mladík. Nejsilnější stroje nejsou vhodné pro každého. Nováčci by měli začít na nižších kubaturách,“ upozorňuje vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti a místopředseda Asociace autoškol ČR Ing. Jiří Novotný.

U standardního kurzu je nutné nejprve projít písemnou částí závěrečné zkoušky. Praktická závěrečná zkouška je rozdělená na dvě části. První, na cvičišti, zahrnuje kontrolu vozidla před jízdou (funkčnost osvětlení, technický stav a povinná motocyklová výbava) a jízdní zkoušky. Tam žák musí předvést svoje řidičské schopnosti při pomalé i rychlé jízdě. Při takzvané pomalé zkoušce jede s motorkou rychlostí zhruba 5 km/h, provádí nejrůznější manévry a musí dokázat, že zvládá stroj i bezpečně zaparkovat. V takzvané rychlé části musí být schopen ovládat stroj při vysokých rychlostech. Součástí je například řešení úhybného manévru i krizové brzdění a zahrnovat může také dynamický slalom. „V obou těchto částech je celkem deset úkonů na cvičišti, při kterých zjišťujeme, jestli daný úsek žák zvládne projet či nikoliv. Tím to ale na cvičišti končí, víc zákon neříká. To ale neznamená, že žadatel umí stoprocentně motorku ovládat,“ říká Jiří Novotný.

Druhou, závěrečnou část, vede zkušební komisař. Buď sedí ve vozidle autoškoly, nebo na dalším motocyklu a celou zkoušku ovládá dálkově přes komunikační zařízení. Proto by měli být ostatní řidiči na silnicích ohleduplní k motocyklistům ve vestě s modrým polem a bílým písmenem L.

„V autoškole se motocyklista naučí spoustu věcí spojených s provozem, ale nezbývá mnoho šancí nacvičit si nečekané a krizové situace. Proto je vhodné, aby přešel na další fázi do motoškoly, kde se lze zdokonalit a odhalit případné nedostatky a špatné návyky tak, aby v silničním provozu jezdil bezpečně a neohrožoval sebe ani ostatní,“ míní David Pabiška, třináctinásobný účastník Dakarské rallye a instruktor kurzů Učme se přežít.

Autoklub ČR a Tým silniční bezpečnosti dlouhodobě spolupracují s autoškolami na zajištění kvalitní výuky v rámci získání řidičského oprávnění na motocykl. I proto pořádají kurzy pro instruktory autoškol v rámci projektu Učme se přežít. „Myslet si, že umím ovládat motorku, neznamená, že to skutečně umím. Je třeba sledovat nejen vývoj motocyklů, ale ruku v ruce s tím jde i zdokonalování jízdy a výuky,“ dodává Libor Budina z Autoklubu ČR. Letos je naplánovaných osm kurzů pro autoškoly i zkušební komisaře. Motocyklisté se tradičně řadí k nejohroženějším skupinám účastníků silničního provozu. To potvrzují i statistiky dopravních nehod. „V rámci států EU-28 se totiž jezdci v jedné stopě podílejí zhruba ze 2 % na celkovém počtu ujetých kilometrů, na počtech obětí dopravních nehod však z 18 %. Za řídítka by měl každý motorkář proto usedat s náležitou pokorou. A pamatovat, že za zkušeného se může považovat až po ujetí alespoň 50 tisíc kilometrů,“ zdůrazňuje Roman Budský Z Platformy VIZE 0.

„Je nutné usilovat o jednotný standard při získávání řidičského oprávnění na motocykl. V dalším vzdělávání by bylo na čem stavět a instruktoři by se mnohdy nemuseli vracet k základům,“ dodává Jiří Novotný. Podle něj je důležité prohloubit zodpovědnost motocyklistů, aby každoročně navštívili motoškolu, nebo specializovaný kurz pro připomenutí informací i techniky jízdy. „To, že při zkouškách dotyčný projede slalom a neshodí kužel z něj nedělá zkušeného motorkáře, i když splnil úkol. Tady je prostor pro další posun. Měli bychom dál vzdělávat v teorii, ale především v praxi. Zjistit, jestli skutečně umí dobře ovládat motorku,“ apeluje na zodpovědnost motorkářů vedoucí instruktor Týmu silniční bezpečnosti Jiří Novotný a uzavírá: „U zkoušky hodnotíme to, jestli žák shodil, nebo neshodil kužel. Nevyhodíme ho proto, že ovládá brzdu čtyřmi prsty, že má nohy špatně na stupačkách. Jak to má být správně se v základech motoškoly často nedozví. To by si měl každý motorkář uvědomit a snažit se dalším vzděláváním zajistit bezpečnost nejen sobě, ale i ostatním na silnicích.“

PROTEXT


 

Samosprávy začínají využívat chytré zámky na kontejnery
  •  Samosprávy díky nim zajišťují, aby měli do kontejnerů přístup jen oprávnění občané a mohli díky nim úspěšně nasadit množstevní sběr i v rámci bytové zástavby.
  • – Dubnica je první slovenské město, které chytré zámky využívá plošně pro své polopodzemní kontejnery, primárně pro zamezení odpadové turistiky.
  • – Zámky pro své fungování nepotřebují elektřinu – fungují na baterky – přičemž garantují 100.000 otevření
  • – Zařízení nevyžaduje manuální registraci a správu přístupů umožňuje řídit na dálku.
  • – Řešení využívá na přenos dat sítě NBIoT a/nebo Cat-M, přičemž data je možné integrovat do jiných systémů přes API.

Tak jako další města, i Dubnica nad Váhom se v rámci své odpadové politiky snaží dosáhnout co nejvyšší možné míry třídění a snížení množství vyprodukovaného odpadu. S ohledem na tento cíl se město snaží budovat adresnou odpadovou infrastrukturu, která občanům poskytne pohodlné a motivující prostředí pro zodpovědné třídění. V souladu s tímto cílem Dubnica postupně instaluje v částech města s prostorovými problémy polo podzemní kontejnery, aby dostupnou veřejnou plochu město využilo maximálně účelně.

Sídlištní anonymita

To, že jsou tyto popelnice snadno přístupné, neznamená, že jsou určeny komukoli. Uzamykání kontejnerů do ocelových klecí nebo konstrukcí není vždy řešením – zejména pokud je pro zákazníka důležitá vizuální stránka.

„Nejen naše město má zkušenosti s tím, že vybudováním polopodzemních stojišť častokrát dochází k tzv. „odpadové turistice“, kdy obyvatelé jiných částí města, zpravidla bytových domů, tyto kontejnery využívají k vysypání svých vlastních smetí. Z tohoto důvodu jsme chtěli zajistit adresný sběr odpadu pro konkrétní bytové domy. Víme, že v mnoha městech se tato stojiště oplocují, to však vizuálně narušuje prostor a obírá ho o cenné metry. Rozhodli jsme proto raději sáhnout po technologiích,“ vysvětluje záměr města Janka Beniaková, vedoucí referátu životního prostředí.

Nasazení inteligentních zámků pro pořádek a adresnost

Město začalo koncem zimy 2021 s postupným nasazováním chytrých zámků. Prakticky to znamená, že občanům přibude malý čipový klíč, který použijí při otevírání vík na kontejnerech. Po stisku tlačítka čip přiloží na označené místo a odpad následně vysypou do kontejneru.

„Po kompletním vybudování příslušné infrastruktury na sídlištích město plánuje znovu zavést adresný množstevní sběr v komplexní bytové zástavbě, který jsme byli nuceni zrušit po četných stížnostech obyvatel právě na to, že kontejnery využívají lidé, kteří v daných bytových domech nebydlí. Jako podklad plánujeme využívat evidenční data z kontejnerů a optimalizaci vývozů z monitorování senzory,“ dodala Jana Beniaková.

O řešení

Řešení slovenské technologické společnosti Sensoneo samosprávám přináší jednoduchý a praktický způsob, jak zajistit přístup k polopodzemním, podzemním a velkokapacitním kontejnerům jen pro oprávněné občany. Zařízení nevyžaduje manuální registraci u kontejnerů, a pro svůj provoz nepotřebuje elektrické připojení – funguje na baterky, jejichž výdrž garantuje 100.000 otevření. Přenos dat uskutečňuje prostřednictvím sítí NBIoT nebo Cat-M. Nové uživatele dokáže přiřadit na dálku a okamžitě jim aktivovat přístup ke konkrétním nádobám nebo stojištím.

Řešení nijak nenarušuje vizuál stojišť. Do popelnic se namontuje subtilní, avšak výkonný elektronický zámek, který zajišťuje otevírání víka na kontejneru přiložením digitálního klíče – čipu nebo karty. Přístupy pro čipy se přidělují vzdáleně prostřednictvím online platformy, kde je pověřený pracovník aktualizuje pro jednotlivé domácnosti v reálném čase. Domácnost může v rámci jednoho čipu získat přístup do více nádob nebo stojišť.

„S požadavkem na spolehlivé řešení pro řízení přístupu ke kontejnerům jsme se setkávali velmi často. Přestože jsme nabídku trhu považovali za dostatečnou, následný průzkum nás přesvědčil, že uživatelsky jednoduché řešení s dlouhou výdrží v terénu, které by současně odpovídalo na otázku postupného odstavování GPRS sítí, se na trhu určitě uplatní,“ vysvětlil motivaci společnosti k vývoji Martin Basila, ředitel Sensoneo.

Benefity pro samosprávy i svozové společnosti

Kromě toho, že samosprávy mohou zajistit, aby byly nádoby přístupné pouze pro oprávněné osoby, řešení také zpřístupňuje nasazení množstevního sběru pro bytové domy. Online platforma slouží kromě managementu přístupů i jako přehled realizovaných otevření. Díky tomu má město přesné informace o tom, kolikrát za vybrané období daná domácnost kontejner otevřela a získává spolehlivý podklad pro potenciální nasazení množstevního sběru, jehož konkrétní podoba závisí na preferencích a možnostech dané samosprávy.

Digitální uzamykání kontejnerů představuje velkou příležitost i pro svozové společnosti, speciálně v případě sběru hodnotných recyklátů a komodit. Přístup k vybraným kontejnerům lze limitovat pouze na vybrané řidiče a pracovníky. Jelikož platforma nabízí okamžitý online přehled o tom, kdo a kdy jednotlivé kontejnery odemkl, sběrové společnosti se mohou vyhnout nepříjemným překvapením, ztrátě hodnotných materiálů, zabránit potenciálním podvodům a zneužitím.

O společnosti Sensoneo:

Sensoneo vyvíjí a poskytuje komplexní řešení, která umožňují digitálně transformovat řízení odpadů s cílem zajistit větší efektivitu, transparentnost a udržitelnost.

Prostřednictvím svých technologií společnost umožňuje svým zákazníkům čelit největším současným odpadovým výzvám. Ve výsledku řešení společnosti prokázaly 30–63 % úsporu svozových tras a 97% přesnost při zaznamenávání skutečné tvorby odpadu.

Řešení společnosti Sensoneo aktuálně využívají města a soukromé společnosti ve více než 60 zemích světa.

PROTEXT


 

 

 

 

Komentáře

komentářů