NAŠE MĚSTO VIMPERK: Co se skrývá za usnesením městské rady? Usnesení č....

NAŠE MĚSTO VIMPERK: Co se skrývá za usnesením městské rady? Usnesení č. 329 vysvětluje Martina Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk


 

Usnesení městské rady bývají povětšinou strohá s odkazem na další podrobnosti v přílohách. Jenže ty už nejsou součástí zápisu, který je veřejně přístupný na oficiálních internetových stránkách města. Nezbývá proto než se, v případě zájmu, na podrobnosti zeptat přímo u zdroje, u vedoucích funkcionářů vimperské radnice.

Tentokrát jsme se pídili po podrobnostech k následujícímu usnesení městské rady:

Usnesení č. 329
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 5.1. vnitřní směrnice č. 2/2020 zadat zakázku na zpracování marketingové a komunikační strategie města Vimperk přímým zadáním společnosti Kvas z. s.

 

Vyjádření nám poslala Martina Křížová, vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Vimperk:

Vypracování Marketingové a komunikační strategie města Vimperk je v souladu se Strategickým plánem města Vimperk 2021-2030. Strategie je naplňována prostřednictvím akčních plánů, které strategický plán rozpracovávají a konkretizují.

Aktivity spojené s vytvořením komunikační strategie a koncepce marketingu cestovního ruchu byly již součástí akčního plánu na období 2021-2022 a byly schváleny i v rámci akčního plánu pro období let 2022-2023 (opatření 1.1.1 budování značky „Vimperk na Šumavě“ jako města perspektivního pro odvětví nové ekonomiky nebo subjekty kulturních a kreativních odvětví na národní úrovni i u sousedů v Bavorsku a Horním Rakousku, aktivita 1.1.1.1 – stanovit komunikační strategii; opatření 4.1.1 vystavění efektivního marketingu cestovního ruchu města Vimperku, aktivita 4.1.1.2 – vybrat experta pro přípravu koncepce marketingu cestovního ruchu). Přesah uvedených aktivit je též do strategického cíle 5.3., který se zabývá efektivní komunikací města navenek. V minulém roce byly zahájeny práce spojené s koncepcemi marketingové a komunikační strategie, letos je naplánováno jejich dokončení.

Odbor školství, kultury a cestovního ruchu v této souvislosti oslovil tři firmy, které se zpracováním těchto strategií zabývají. Na základě vyhodnocení nabídek doporučil radě města zadat tuto zakázku přímým zadáním společnosti Kvas z.s. Jedná se o společnost, která má s těmito strategiemi zkušenosti (např. Koncepce rozvoje kultury města Tábor, Strategie kultury Jihlava, Strategie pro kulturu a kreativitu ve městě Pardubice) a v současné době připravuje „Strategii rozvoje kultury a kulturního turismu ve Vimperku.“ Z pohledu města by měly strategie kultury, marketingu i komunikace korespondovat a závěry z jedné strategie by měly být implementovány do druhé. Dojde tak k úspoře času i finančních prostředků. Marketingová a komunikační strategie by měla být odevzdána do konce roku 2022 a její výstupy budou postupně zaváděny do praxe v následujících letech.

 

Na doplňující otázku, kolik město za tuto zakázku zaplatí, pak Martina Křížová odpověděla:

Podle smlouvy částka nepřekročí 150 000 Kč.

 

(red) – Za krásnější Vimperk


 

 

 

Komentáře

komentářů