Z PRVNÍ RUKY: 7. – 13. června 2021

Z PRVNÍ RUKY: 7. – 13. června 2021

Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

Výběr z médií: vězni pomáhají, počasí přeje klíšťatům a chladné jaro zas může pomoct proti kůrovci

12. června – V sobotním tisku se dočtete, že město Most zrušilo kvůli ceně zakázku na výstavbu kontejnerového bydlení pro lidi ze sociálně vyloučené lokality Chánov. Píše o tom Mf Dnes. Deník Právo zase varuje před zvýšeným výskytem klíšťat v přírodě. Ta se množí kvůli teplému počasí a často přenášejí nebezpečné nemoci. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Polsko, Rumunsko a Monako budou nově zařazené v zelené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy budou oranžové

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 14. června červenou kategorii nedoplní žádná ze zemí. Do oranžové kategorie se zařadí Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy. V zelené kategorii bude nově Polsko, Rumunsko a Monako.

Po návratu z tmavě červených zemí, do kterých spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území ČR.

Do červené kategorie, která se vyznačuje zeměmi s vysokým rizikem nákazy, se nezařadí nově žádná ze zemí. Do kategorie však již nyní spadá Andorra, Belgie, Dánsko, Francie, Nizozemsko, Litva, Lotyšsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko.

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději 5 dní po návratu do České republiky v případě příjezdu z červené země a nejdříve 5. den, ale nejpozději 14. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář. Tyto povinnosti neplatí jen pro zelenou kategorii zemí.

Změny se týkají také oranžové kategorie zemí, kam se od pondělí 14. 6. přesune Chorvatsko, Švýcarsko, Kypr, Estonsko a Azorské ostrovy. V oranžové kategorii již nyní figuruje Slovensko, Německo, Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Itálie, Finsko, Norsko, Irsko, Kanárské ostrovy, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Portugalsko a Baleárské ostrovy.

Pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) se bude test ještě před návratem do ČR požadovat pouze v případě, že daná osoba použije k návratu veřejnou dopravu. Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie povinné nosit po dobu čtrnácti dnů všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.

Pokud má cestující ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) alespoň 22 dní po první dávce očkování, může do ČR přicestovat jen s vyplněným příjezdovým formulářem. Musí ale očkování doložit národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, který vydala ČR, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko nebo Chorvatsko.

Při cestě ze zemí EU+ se středním nebo vysokým rizikem nákazy (oranžová a červená kategorie) nemají osoby, které byly plně naočkovány na území ČR, povinnost podstoupit test a nemají po návratu omezený pohyb.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, kde žádná z výše uvedených povinností neplatí. V této kategorii je nově zařazené Polsko, Rumunsko a Monako. Doplňují tak San Marino, Maltu, Island, Vatikánský městský stát a z mimounijních států pak Austrálii, Izrael, Japonsko, Jižní Koreu, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění COVID-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily. Ministerstvo zdravotnictví reaguje také na výskyt nových mutací koronaviru. Z důvodu možného šíření nových variant viru Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde

(tzmz).


 

Virtuální realita baví i vzdělává žáky soutěže T-Profi

Soutěž T-Profi Talenty pro firmy, kterou již šestým rokem organizuje Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se blíží do finále. Letošní ročník díky koronavirové pandemii přinesl nový koncept zadání soutěžních úkolů, technologie i atraktivní prostředí virtuální reality, ve které 17. června 2021 proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. Svými hlasy o vítězi může rozhodnout i široká veřejnost.

Letošní šestý ročník soutěže T-Profi, kterou pořádá Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů, přináší mnohé novinky. Nejenom v odlišném zadání soutěžních úkolů, ale i ve využití virtuální reality.

„Hlavní výhodou virtuální reality je prožitek. Místo vyprávění, sledování nebo memorování si studenti mohou danou látku zažít, a to je podle mě nejlepší způsob učení. V soutěži T-Profi se tuto technologii snažíme přiblížit i lidem, kteří s ní nemají zkušenosti, aby mohli poznat její výhody,“ přibližuje způsoby využití virtuální reality Andrej Braguca, co-founder společnosti Virtual Lab, s.r.o., která je partnerem soutěže T-Profi. „S virtuální realitou se mohou žáci, ale i veřejnost setkat také na webových stránkách www.t-profi.eu. Zde najdou návod na instalaci programu, pomocí kterého vstoupí do virtuální reality, v níž uvidí všechna soutěžní videa jednotlivých týmů. Jejich výsledné pořadí mohou ovlivnit skrz hlasování, které bude probíhat až do slavnostního vyhlášení vítězů,“ zmiňuje Barbora Sejková, organizátorka soutěže T-Profi. A právě slavnostní zakončení celého klání, které se letos zaměřilo na téma „Cílová stanice vesmír“, bude rovněž zpestřeno o virtuální prostor.

„Hlavní výhodou vyhlášení ve virtuální realitě bude společné setkání v jednom prostředí. Výrazně se to tím liší od videohovorů. Zajímavé určitě bude, že celé vyhlášení probíhá přímo ve vesmíru, a tím přinášíme úplně jinou atmosféru. Zároveň vítězové dostanou i virtuální trofej,“ láká veřejnost na připravovanou novinku Andrej Braguca.

Soutěžní týmy složené ze tří žáků základních a tří žáků středních škol pod taktovkou kapitánů z jihočeských firem během května vytvořily pestré modely, jejichž kreativitu a různorodost ocenila i odborná porota při online prezentacích jednotlivých týmů. „Mnohé z nich využily lega, ale i 3D tisku či dokonce dronů, aby sestavily funkční zařízení. K rozpohybování rekvizit žáci použili různé grafické programy včetně vizuálních efektů a s pomocí micro:bitu je naprogramovali do animovaných spotů. Videa s podtextem Starwars, Apollo 11 či Malý princ pak žáci odprezentovali odborné porotě, která má rovněž vliv na výsledné pořadí. Do poslední chvíle ale nebude o vítězi jasno, rozhodnout totiž může právě i veřejnost,“ říká Barbora Sejková a zároveň tím vybízí všechny k hlasování a účasti na slavnostním vyhlášení, které proběhne 17. června od 16:00 hod. na www.t-profi.cz.

Do soutěže T-Profi, která má za cíl popularizovat techniku a technické profese u dětí a mládeže, se letos zapojilo 12 týmů – deset jihočeských a dva rakouské. Všichni soutěžící si otestovali nejen svoji zručnost, ale i digitální znalosti, schopnosti komunikace mezi vrstevníky i s dospělými či spolupráci v týmu. Nad soutěží převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a primátor města České Budějovice Jiří Svoboda.

Soutěž T-Profi se uskutečnila i díky financování z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.

(tzjhk)


 

Jihočeští Kováci se shodli, že spodní hranicí mzdového růstu jsou tři procenta

Spodní hranicí požadovaného růstu mezd při uzavírání nových kolektivních smluv jsou tři procenta, odpovídající přibližně současné úrovni míry inflace. Jakékoli mzdové ústupky jsou nepřijatelné, protože k nim není důvod. Shodli se na tom delegáti konference jihočeského krajského sdružení Odborového svazu KOVO, která se uskutečnila v Českých Budějovicích.

„Strojírenské podniky mají přes výkyvy na světových trzích způsobených koronavirovou pandemií často víc zakázek než lidí na jejich realizaci. Rozhodně tak není doba, na mzdová omezení. Míra inflace je tedy spodní, nepřekročitelnou hranicí při uzavírání nových kolektivních smluv,“ konstatoval zmocněnec Krajského sdružení Odborového svazu KOVO Jihočeského kraje Jan Janoušek.

Odboráři se opírají o skutečnost, že průměrná míra inflace, vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2020 proti průměru roku 2019, dosáhla 3,2 procenta, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v roce 2019. Byla to nejvyšší průměrná roční míra inflace od roku 2012. Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly v roce 2020 shodně o 3,2 procenta.

Místopředseda OS KOVO Pavel Komárek v této souvislosti upozornil na dlouhodobou nerovnost mezd v Evropské unii. Té se také věnoval dvoudenní Kongres IndustriAll Europe, který ve dnech 1. a 2. června, kde OS KOVO zastupoval jeho předseda Jaroslav Souček. Ten zde podpořil Společnou rezoluci východního regionu ke mzdové konvergenci a spravedlivým mzdám v Evropě. Ta poukazuje na mzdovou diskriminaci a nerovné pracovní podmínky zaměstnanců v zemích střední a východní Evropy. „Stále přetrvává hluboká propast v odměňování a ruku v ruce s tím i v životní úrovni zaměstnanců na Západě a Východě Evropy. Naši zaměstnanci pracují více hodin ve větším tempu a jejich mzdy jsou přitom zlomkem těch západních,“ zdůraznil Souček. Spokojeny odbory nejsou ani s přímo související minimální mzdou.

Ze statistik Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyplývá, že z hlediska výše minimální mzdy přepočtené jako procento průměrné mzdy je Česká republika mezi jednadvaceti unijními zeměmi 37,1 % na 18 místě před Estonskem, Řeckem a Irskem a přepočtu na procento mediánové mzdy dokonce předposlední před Irskem.

Podle jihočeského zmocněnce OS KOVO Jana Janouška docházelo v uplynulých měsících v důsledku protiepidemických opatření k výpadkům ve výrobě zaměstnavatelů a poklesu práce. Tyto problémy ovšem byly řešeny dohodami se zástupci odborových organizací na základě §209 částečnou nezaměstnaností a vyjednávány vyšší náhrady mezd, než stanoví zákoník práce. „Díky programu ANTIVIRUS MPSV nedošlo k velkému propouštění zaměstnanců a pracovní místa byla udržena. V posledním čtvrtletí roku 2020 byl naopak většinou zaměstnavatelů potvrzen nedostatek zaměstnanců a ten trvá nadále,“ dodal Janoušek.

Ve většině firem v gesci jihočeského krajského sdružení OS KOVO došlo ke sjednání nárůstu mezd v kolektivních smlouvách v rozmezí od 3,0 do 6,5 procenta, přičemž převažuje průměrný růst mezd od 3,1 do 5,9 procenta.

„Z výkazů o mzdách v jihočeských podnicích, kde působí OS KOVO, za rok 2020 v porovnání s výkazy za rok 2019 vyplývá, že mzdy se zvýšily průměrně o 5,75 procenta. Došlo tedy k reálnému růstu mezd, nad úroveň míry inflace,“ uvedla Pavlína Jirková, vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích.

(tzkovo)


 

Letošní setkání lesníků se zástupci samospráv i s veřejností začala na severu Čech

Sérii šedesáti setkání se zástupci samospráv i s veřejností nazvanou Lesy pro budoucnost odstartovaly Lesy ČR tento týden v severních Čechách. Podnik chce informovat o zpracování kalamitního dřeva i obnově lesů po kůrovcové kalamitě v konkrétních regionech.

„Primárně se letos soustředíme na severní Čechy, kde je kalamita, která jinde v republice už pomalu končí, aktuálním tématem. Starosty, zástupce krajů i veřejnost seznámíme s naším postupem, objasníme nutné zásahy proti kůrovci i jejich rozsah a vysvětlíme efekt a smysl. Kůrovec se nesmí rozšířit do zdravých porostů. Proto je třeba vyhledávat napadené stromy, těžit je a zároveň hned lesy obnovovat, což intenzivně děláme. V místech, kde kalamita končí, se soustředíme také na opravy cest a turistické infrastruktury,“ řekl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček.

Zpracování napadeného dřeva je spojené s řadou nepříjemností, jako jsou například vyjeté koleje po těžké technice na lesních cestách, velká frekvence nákladních aut převážejících dřevo obcemi i možná omezení vstupu do lesa kvůli bezpečnosti. „Chceme všechny ujistit, že kalamita je dočasná a že se vše postupně vrací, zatím s výjimkou severních Čech, kde zpravování dřeva kvůli kůrovci kulminuje, do normálu. Proto je nutná komunikace, aby měli všichni informace nebo věděli, kde je získat, na koho se obrátit, aby situaci pochopili a měli trpělivost,“ dodal Vojáček.

Ve zbývající části republiky, kde už kalamita doznívá nebo skončila, lesníci představí lesy nové generace tvořené mnoha dřevinami různého věku. Lesy ČR letos zalesní 21 tisíc hektarů holin a vysadí rekordních 85 milionů sazenic. Je to zhruba o třetinu víc než v předchozím roce.

Setkání se uskuteční na všech krajských úřadech s výjimkou hlavního města a dále na městských i obecních úřadech. S rozvolňujícími se covidovými opatřeními podnik připraví odpolední diskusi lesníků i s občany, první v polovině července v České Lípě. O všech akcích se lidé dozvědí z vývěsních tabulí, informačních periodik měst a obcí, sociálních sítí Lesů ČR i webu.

Nejbližší termíny – 22. 6. Tanvald, 24. 6. Jablonec nad Nisou, 25. 6. Nový Bor, 14. 7. Česká Lípa.

A další se chystají v Rumburku, Děčíně, Litoměřicích, Semilech, Železném Brodě, Trutnově, Pacově, Pelhřimově, Hlinsku, Svitavách, Havlíčkově Brodě, Dobříši, Příbrami, Přešticích, Horšovském Týnu, Černošicích a jinde.

(tzlčr)


 

Výběr z médií: automobilky vyrovnají polovinu propadu, zdražují plyn, elektřina i stavební materiál

11. června – V českém tisku se v pátek dočtete, že automobilky letos vyrovnají jen polovinu rekordního propadu. Koronakrize loni zdecimovala produkci automobilového průmyslu o 19 procent, píše deník E15. Ceny elektřiny i plynu letí podle regionálního Deníku nahoru. Experti radí zafixovat si smlouvy. Loni se kvůli pandemii držely ceny nízko a dodavatelé dokonce zlevňovali. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

11. června – Počasí bude o víkendu rozdílné

V sobotu přinese studená fronta hlavně odpoledne hodně oblačnosti a na většinu území přeháňky, místy i bouřky. Méně pršet bude na jihozápadě (obr. 1).
Teploty vystoupí na 23 až 27 °C, na Moravě může být ještě o něco tepleji (obr.2).
V neděli bude oblačnosti od jihozápadu ubývat, takže bude postupně docela slunečno (obr.3), ale po studené frontě vystoupí teploty jen na 17 až 21°C (obr.4).

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 

 


 

Kraj zmodernizuje šatny v odborném učilišti zemědělském v Dačicích za 3 miliony a opraví dvě hřiště v areálu DDM Prachatice za 3,5 milion

Kraj nechá zmodernizovat šatny v budově Středního odborného učiliště zemědělského a služeb v Dačicích za tři miliony a opraví dvě hřiště ve sportovním areálu Domova dětí a mládeže (DDM) v Prachaticích za 3,5 milionu korun. Rozhodla o tom Rada Jihočeského kraje na svém zasedání ve čtvrtek 10. června. Zároveň schválila dodavatele prací vzešlé z výběrového řízení. Informoval o tom náměstek hejtmana pro školství a veřejné zakázky Pavel Klíma.

Podle Klímy je předmětem modernizace šaten ve Středním odborném učilišti zemědělském a služeb v Dačicích vybourání současných příček, které tvoří 21 jednotlivých šatních kójí dle oborů a tříd. Následně tu vznikne pět nových velkých šaten se skříňkami a dvě hygienická zařízení se sprchami a toaletami. „V případě DDM Prachatice se jedná o výměnu povrchu dvou hřišť, který vzhledem ke svému stáří nevyhovuje sportovním ani bezpečnostním normám, za moderní polyuretanový povrch se všemi potřebnými parametry. Kvalitnějšího sportovního vyžití se tu díky tomu dočkají různé zájmové spolky i veřejnost. V areálu bude možné hrát tenis, volejbal, basketbal, minikopanou, nohejbal nebo florbal,“ nastínil náměstek městek hejtmana pro školství a veřejné zakázky.

Dodavatelem stavebních prací je pak v případě dačického učiliště společnost Jindřichohradecká stavební a u prachatického DDM společnost VYSSPA Sports Technology. „Zřizovatelem organizací v Dačicích a Prachaticích je Jihočeský kraj,“ uzavřel Klíma.

(tzjč)


 

Meziroční cenový růst zpomalil

Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu.

Meziměsíční srovnání

Růst cen v oddíle doprava byl ovlivněn především vyššími cenami pohonných hmot a olejů o 1,3 % a automobilů o 0,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,1 %. Z potravin byly vyšší především ceny ovoce o 4,5 %, brambor o 6,4 % a drůbeže o 2,0 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil zejména pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny zeleniny byly nižší o 5,4 %, nealkoholických nápojů o 2,2 %, vepřového masa o 3,2 %, uzenin o 0,9 %, vajec o 4,0 %, cukru o 5,0 % a másla o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce dubna a ceny služeb vzrostly o 0,5 %.

„Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu oproti dubnu o 0,2 % a svůj meziroční růst zpomalily na 2,9 %. Na meziměsíční vývoj měl největší vliv růst cen pohonných hmot a olejů. Průměrná cena benzinu Natural 95 byla 31,99 Kč/l, což je nejvíce od října 2019. Průměrná cena motorové nafty 29,96 Kč/l pak byla nejvyšší od února 2020,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v dubnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo u řady potravin k prohloubení jejich cenového poklesu. Ceny vepřového masa byly v květnu nižší o 10,0 % (v dubnu o 7,2 %), vajec o 8,9 % (v dubnu o 1,1 %), ovoce o 4,0 % (v dubnu o 1,1 %) a zeleniny o 7,4 % (v dubnu o 3,4 %). Ceny cukru přešly z dubnového růstu o 4,5 % v pokles o 1,9 % v květnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák zmírnil růst cen lihovin na 2,2 % (v dubnu 5,1 %), piva na 4,1 % (v dubnu 8,5 %) a tabákových výrobků na 15,4 % (v dubnu 19,5 %). Naopak v oddíle bydlení v květnu zrychlil růst cen vodného a stočného shodně na 5,5 % (v dubnu 1,9 %, resp. 2,3 %), zejména v důsledku jejich meziměsíčního poklesu v květnu 2020.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v květnu největší vliv ceny v oddíle doprava, kde vzrostly ceny automobilů o 6,9 % a pohonných hmot a olejů o 22,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 9,8 %). V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 1,8 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny finančních služeb o 8,8 %. Na meziroční snižování cenové hladiny působily v květnu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (pokles o 1,3 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 0,5 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,7 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 102,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,8 %.

 

(tzčsú)


 

Ceny vývozu a dovozu pokračovaly v růstu

V dubnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %.

Meziměsíční srovnání

Vývozní ceny v dubnu vzrostly o 0,8 % (po očištění o kurzový vliv o 1,6 %). Růst celkového meziměsíčního indexu nejvíce ovlivnilo zvýšení cen polotovarů1 o 1,8 %. Ceny rostly nejvíce u ostatních surovin2 o 6,0 % (především dřeva, vlákniny a sběrového papíru), minerálních paliv o 4,0 % (zejména elektřiny) a chemikálií o 3,1 %. Shodný pokles o 0,1 % zaznamenaly stroje a dopravní prostředky a průmyslové spotřební zboží.

Dovozní ceny v dubnu vzrostly o 0,4 % (po očištění o kurzový vliv o 1,2 %). Největší vliv na zvýšení celkového meziměsíčního indexu měl růst cen chemikálií o 2,2 %. Nejvíce rostly ceny ostatních surovin o 3,7 % (zejména rud kovů, kovového odpadu a dřeva) a minerálních paliv o 3,4 % (hlavně elektřiny a uhlí). Klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,2 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 % (v březnu 99,8 %). Nejvyšší pozitivní hodnoty směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (102,2 %) a polotovary (101,0 %). Negativní hodnoty dosáhly pouze nápoje a tabák (99,4 %).

„V dubnu 2021 došlo k mírnému meziměsíčnímu posílení koruny vůči euru a dolaru, což přispělo ke zpomalení růstu vývozních cen na 0,8 % a cen dovozních na 0,4 % oproti cenám v březnu. Značný růst cen minerálních paliv a ostatních surovin je zvlášť patrný v meziročním srovnání jak ve vývozu, tak v dovozu, kdy významně rostly ceny ropných výrobků, elektřiny a kovového odpadu,“ upozorňuje Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Meziroční srovnání

Ceny vývozu se zvýšily o 1,1 % (po očištění o kurzový vliv o 5,6 %). Rozhodující vliv na vývoj celkového meziročního indexu měl růst cen minerálních paliv o 46,5 % (hlavně elektřiny a ropných výrobků). Výrazně rostly také ceny ostatních surovin o 30,3 % (zejména kovového odpadu, dřeva a sběrového papíru). Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 4,3 % a ceny strojů a dopravních prostředků o 1,3 %.

Dovozní ceny vzrostly o 0,3 % (po očištění o kurzový vliv o 5,4 %). Růst celkového meziročního indexu byl nejvíce ovlivněn zvýšením cen minerálních paliv o 47,7 % (zejména ropy a ropných výrobků, elektřiny a plynu). Významně rostly také ceny ostatních surovin o 15,5 % (především rud kovů a kovového odpadu). Nejvíce klesly ceny strojů a dopravních prostředků o 5,6 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 5,5 %.

Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 % (v březnu 100,9 %) a čtrnáctý měsíc zůstaly v pozitivních hodnotách. Nejvyšší hodnotu směnných relací zaznamenaly ostatní suroviny (112,8 %). Naopak nejnižší hodnoty dosáhly nápoje a tabák (95,4 %).

(tzčsú)


 

Kontroly na jihu Čech prokázaly prodej „tvrdého“ alkoholu mladistvým

Česká obchodní inspekce Jihočeského kraje a Vysočiny provedla na základě podnětu spotřebitele mimořádnou kontrolní akci zaměřenou na prodej alkoholu mladistvým v Českých Budějovicích. Celkem provedla 4 kontroly za účasti mladistvých figurantů. Porušení zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let zjistila ve dvou případech. Mladistvým figurantům byly prodány lahve vodky se 37,5% objemového alkoholu a cigarety.

Regionální ČOI bude porušení právních předpisů řešit ve správním řízení. Kontrolní zjištění týkající se porušení zákazu prodeje cigaret budou předána obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností jako věcně příslušnému správnímu orgánu.

„Vzhledem k tomu, že se polovina kontrolovaných provozoven nachází v blízkosti školy a dochází tím k bezprostřednímu ohrožení zdraví mládeže, budou tyto kontroly dále pokračovat,“ uvedla ředitelka inspektorátu Jihočeský a Vysočina Martina Střihavková.

(tzčoi)


 

Nové výzvy pro sousedské soužití. Hejtman Kuba se v Linzi setkal se svým hornorakouským protějškem Thomasem Stelzerem. Podepsali pracovní program pro roky 2021-2025

Jihočeský hejtman Martin Kuba se sešel v Linzi s hornorakouským zemským hejtmanem Thomasem Stelzerem. Cílem setkání je posílit Jihočeský kraj a Horní Rakousko jako v mezinárodním měřítku konkurenceschopnou lokalitu s vysokou kvalitou života a bohatým přírodním a kulturním dědictvím. Stěžejními tématy byly digitalizace, využití obnovitelných zdrojů energie, doprava mezi regiony, výměnné pobyty středoškolských studentů, kultura a postoj k jadernému uložišti. Na závěr oba politici podepsali pracovní program na roky 2021-2025, který se zaměřuje na praktické posílení sousedské politiky v příštích letech.

Spolková země Horní Rakousko a Jihočeský kraj mají za sebou dlouhou historii přátelské a intenzivní spolupráce. V uplynulých měsících byly ale oba partnerské regiony postiženy uzavřením hranic v důsledku pandemie koronaviru „Situace ohledně pandemie se v obou regionech zlepšuje, vracíme se k běžnému programu. Nyní se budeme všemi silami snažit všechny již rozběhlé projekty dokončit,“ řekl Martin Kuba s tím, že oběma hejtmanům záleží na pokračování již započaté spolupráce.

„Na základě globální pandemie a s ní spojených hospodářských a společenských dopadů nabývají fundované bilaterální kooperace pro nás všechny opět na významu. Právě s naším přímým sousedem, Jihočeským krajem, chceme nyní konkretizovat plodný a přátelský dialog pro příští roky prostřednictvím našeho společného pracovního programu. I když nemáme ve všech oblastech, např. v otázce jaderné politiky, shodný názor, vysíláme dnes společný signál pospolitosti, růstu a soudržnosti,“ řekl zemský hejtman Thomas Stelzer a vyzdvihl pomoc Jihočeského kraje v boji proti kůrovci tím, že se oběma stranám podařilo stanovit ochranné pětisetmetrové pásmo v NPŠ tak, aby kůrovec nepřelétával na rakouskou stranu.

Dalším tématem rozhovorů byla digitalizace. „Horní Rakousko by mělo mít možnost založit svou vlastní technickou univerzitu. Dobrá zpráva je v návaznosti na rozvoje nových technologií a využívání startupových firem na trhu, které tvoří velmi dobrý ekonomický základ v daných regionech. Mohli bychom vytvořit soutěž mezi startupy, díky které bychom pomohli tyto firmy propojit s těmi velkými. Myslím, že by to mohl být unikátní projekt,“ řekl Kuba a dodal, že oba regiony budou spolupracovat na předávání zkušeností s digitalizací státní správy.

Za oba regiony se hejtmani dohodli, že se společně budou snažit zabránit vzniku jaderného uložiště na území jižních Čech a také na tom, aby co nejvíce fotovoltaických panelů bylo na střechách domů, a ne na zelených plochách v přírodě: „Oba kraje mají obrovský potenciál v možnosti navýšení obnovitelných zdrojů, především na budovách, kde se zdá velmi rozumná kombinace se spotřebou a akumulací přímo v daném místě, než abychom zatěžovali pole a louky fotovoltaikami,“ řekl k tomuto tématu Martin Kuba.

Hejtmani se vzájemně informovali o stavu dostavby dálnice D3 na jihočeské straně a rychlostní komunikace S10 na straně rakouské. Ta se momentálně nachází ve schvalovací fázi. „Považujeme dobré dopravní propojení mezi našimi regiony, ať už po dálnici či železnici, za klíčové. Výstavba D3 u nás významně zrychluje a můžeme deklarovat, že v roce 2025, pokud nedojde ke zdržení, budeme na hranicích s Rakouskem, “ dodal jihočeský hejtman.

Dalším tématem byly výměnné středoškolské pobyty na obou stranách hranice tak, abychom mladým lidem dali možnost poznat život v naší zemi a naši kulturu a dále se rozvíjet.

Zásadním výstupem této schůzky je podpis pracovního programu na roky 2021 až 2025, který stanovuje krátkodobé a střednědobé cíle a priority bilaterální spolupráce mezi Jihočeským krajem a Horním Rakouskem a zaměřuje se na praktické posílení sousedské politiky v příštích letech. Vedle veřejného sektoru se do programu zapojí i osvědčení systémoví partneři na úrovni občanské společnosti a soukromého sektoru, jako např. Euroregiony Bavorský les/Šumava a Silva Nortica nebo Evropský region Dunaj-Vltava.

Klíčovými tématy jsou:

 • Digitalizace a širokopásmové sítě
 • Regionální hospodářská politika, hospodářský a průmyslový rozvoj
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Infrastruktura, mobilita, doprava a veřejná doprava
 • Klima a energie / energetika
 • Kooperace vysokých škol a vědeckých výzkumných institucí
 • Mládež a vzdělání
 • Cestovní ruch a kultura
 • Životní prostředí
 • Zdravotnictví a záchranné služby, sociální záležitosti a demografický vývoj
 • Veřejná bezpečnost a pořádek, řízení krizí a katastrof
 • Partnerství obcí, institucí a sítě

„Jihočeský kraj vždy byl adekvátním partnerem pro Horní Rakousko a naše dlouhodobě stabilní vztahy jsou toho důkazem. Dialog, informační otevřenost a komunikace jsou základem každých dobrých partnerských vztahů a jako hejtman Jihočeského kraje v tom budu i nadále s našimi sousedy velmi rád pokračovat,“ dodal hejtman Martin Kuba.

„Aktivní, stabilní a odolná sousedská politika má pro hospodářskou lokalitu Horního Rakouska podstatný význam. Jsem přesvědčen o tom, že bude v duchu dobrých sousedských vztahů možné i nadále posilovat naše pevné základy spolupráce a za pomoci perspektivních a praxi blízkých témat tohoto pracovního programu posilovat ekonomicky a společensko-politicky společný příhraniční prostor,“ uzavřel zemský hejtman Thomas Stelzer.

Text a foto: (tzjč)


 

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na doporučení České vakcinologické společnosti a SÚKL týkající se používání vakcíny Vaxzevria a Janssen primárně u osob starších 60 let

Odborníci z České vakcinologické společnosti a Státního ústavu pro kontrolu léčiv se shodli na věkovém omezení aplikace dvou vektorových vakcín proti onemocnění COVID-19. Vakcíny Vaxzevria a COVID-19 Vaccine Janssen doporučují používat u osob ve věku nad 60 let. Obě odborné instituce reagují na výsledky analýzy Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA), která porovnala závažná rizika onemocnění COVID-19, proti němuž očkování chrání, s velmi vzácným specifickým nežádoucím účinkem obou uvedených vakcín – syndromem trombózy s trombocytopenií (TTS). Ministerstvo bude o stanovisku informovat praktické lékaře a očkovací místa.

Ministerstvo zdravotnictví ČR expertům z odborné společnosti i SÚKL naslouchá a je s nimi v pravidelném kontaktu. Vzhledem k tomu, že u obou vektorových vakcín jde o velmi vzácný nežádoucí účinek, rozhodlo se ministerstvo v tuto chvíli především upozornit a edukovat lékaře, aby dokázali správně diagnostikovat syndrom TTS a pacientům mohli včas nasadit potřebnou léčbu. „Vítám aktivitu Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který připravil informační dopis pro poskytovatele zdravotní péče a předává jim doporučení, jak postupovat, pokud se u očkovaného vlivem tohoto velmi vzácného nežádoucího účinku objeví zdravotní komplikace,“ uvádí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Státní ústav pro kontrolu léčiv se podílí na sledování bezpečnosti všech vakcín proti nemoci covid-19 a informace pravidelně zveřejňuje. „Lékaři na našich webových stránkách najdou také informační dopisy, které rozesílají výrobci (držitelé rozhodnutí o registraci) vakcín. Informace samozřejmě poskytujeme také veřejnosti, doplňuje ředitelka SÚKL Irena Storová. Na stránkách SÚKL je tak možné zjistit třeba to, při jakých potížích po očkování je nezbytné kontaktovat lékaře, aby nedošlo k zanedbání a případnému zhoršení zdravotního stavu.

U vakcín Vakcíny Vaxzevria a COVID-19 Vaccine Janssen nadále převládají benefity nad riziky. U osob, u kterých již bylo zahájeno očkování první dávkou vakcíny Vaxzevria (pozn. vakcína Janssen je jednodávková), je nyní důležité dokončit schéma aplikací druhé dávky stejné vakcíny bez ohledu na věk. Vzácné krevní sraženiny se navíc vyskytovaly spíše po první dávce. Nedoočkovaný člověk není před koronavirem dostatečně chráněn a je tak vystaven riziku nákazy,“ říká předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek.

Pokud si vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu není pacient jistý, zda je pro něj očkování vhodné, je na místě konzultace s ošetřujícím lékařem. „Praktiční lékaři před podáním každé vakcíny vždy sledují anamnézu pacienta a zváží, zda je bezpečné vakcínu pacientovi podat. Snažíme se svým pacientům vysvětlovat, že riziko TTS u vakcín Vaxzevria a COVID-19 Vaccine Janssen je skutečně minimální. Jsme přesvědčeni, že přínosy očkování těmito vakcínami jsou významné a mělo by se jimi dále očkovat ve stanovených skupinách obyvatel,“ zmiňuje přednosta Ústavu všeobecného lékařství a místopředseda odborné společnosti Bohumil Seifert.

Co je syndrom TTS?

Syndrom TTS zahrnuje jak přechodný výrazný pokles krevních destiček, tak vznik trombóz, zpravidla v neobvyklých lokalizacích (především v mozkových žilních splavech). Pokud taková reakce nastane, vyžaduje hospitalizaci a urgentní specifickou léčbu. Nejedná se však o stejný typ krevních sraženin, jako jsou klasické hluboké žilní trombózy (často spojovány s užíváním hormonální antikoncepce). Každá z těchto reakcí má jiný mechanismus vzniku. Riziko klasické hluboké žilní trombózy je navíc po aplikaci těchto vakcín nižší, než je pozorováno v běžné populaci. Na syndrom TTS je potřeba pohlížet jako na samostatnou klinickou jednotku.

Z hodnocení EMA vyplývá, že TTS je možným nežádoucím účinkem obou vektorových vakcín, vyskytuje se však jen velmi vzácně. Na základě spontánních hlášení lze jen zhruba odhadnout frekvenci nežádoucího účinku, pro TTS je výskyt přibližně u 0,01 % očkovaných. Pro porovnání, riziko krevních sraženin všeobecně (nikoli specificky TTS) u žen užívajících hormonální antikoncepci je vyšší a pohybuje se v rozmezí 0,06-0,14 %, u kuřáků je riziko dokonce okolo 0,18 % za rok. U pacientů hospitalizovaných s covidem-19 se riziko tromboembolií všeobecně odhaduje v rozmezí 9–21 % (9 % u všech hospitalizovaných, 21 % u pacientů hospitalizovaných na JIP).

Informace pro veřejnost i zdravotníky naleznete na webu SÚKL.

(tzmz)


 

Výběr z médií: smlouvy ve prospěch developerů, centrum robotiky v Ostravě i očkování dětí

10. června – V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že developeři využívají nedostatku nových bytů na trhu nemovitostí a píší smlouvy ve svůj prospěch. Zákazníci můžou kvůli nevýhodné smlouvě například přijít o statisíce, píše týdeník Ekonom. Skupina ABB podle Hospodářských novin staví v Ostravě centrum pro robotiku. Do roka by se tam měli vyvíjet a vyrábět linky a opravovat roboti z celé Evropy. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

10. června – Dnešní den bude většinou s oblačnou oblohou a místy se vyskytnou přeháňky nebo i bouřky

Obdobné počasí přinese i pátek. V sobotu přes nás přejde studená fronta. Ta přinese o něco více srážek a také ochlazení, které se projeví v neděli.
Začátkem příštího týdne bude většinou slunečno a v dalších dnech se při zvětšené oblačnosti ojediněle vyskytnou přeháňky nebo i bouřky.
Odpolední teploty se budou pohybovat většinou od 22 do 27 °C (mapka ) v neděli bude chladněji s teplotami jen do 20 °C ( ). Uprostřed příštího týdne můžeme zažít tropickou třicítku (Obr. 3).

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 


 

Výběr z médií: investice do zdraví se vrátí ekonomice, nedostatek stavebního materiálu i proměna těl

9. června – V českém tisku se ve středu dočtete, že kdyby společnost dala víc peněz do prevence třeba kardiovaskulárních onemocnění, diabetu nebo osvěty ohledně zdravé životosprávy, českou ekonomiku by to mohlo výrazně pozvednout, píší Hospodářské noviny. Krize stavebních surovin podle deníku E15 dostihla i developery. Ten upozorňuje na výrazný růst cen a výpadky dodávek stavebních materiálů. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Informace o počasí – středa 9. června

První mapka nám odpovídá na otázku: “Jaké toploty můžeme očekávat?”
Další mapky ukazují množství srážek a slunečního svitu.
Čekáme teploty na jižní Moravě až 28 °C, západ a severozápad zahrnou přeháňky a bouřky.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 


 

SVS nařídila stažení masného výrobku, který může obsahovat cizí tělesa

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje spotřebitele, že se na český trh dostal balený masný výrobek „Medvídkova mortadela 90 g“, který by mohl obsahovat cizí tělesa – kovový prach.

SVS obdržela informaci prostřednictvím systému rychlého varování RASFF z Německa, kde byl salám vyroben. Do České republiky bylo distribuováno bezmála 700 kilogramů předmětné šarže výrobku. Prodává jej obchodní řetězec Kaufland. V současné době probíhá stahování výrobku z prodeje. Spotřebitelé, kteří doma produkt mají, by jej neměli konzumovat a mohou jej vrátit v místě, kde jej zakoupili.

(tzsvs)


 

Online Veletrhy práce pomohou při hledání zaměstnání, nabídnou i praktické webináře

Letošní Veletrhy práce, které 15. a 16. června pořádá Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se kvůli koronaviru a bezpečnosti účastníků uskuteční v online podobě. Zájemci o zaměstnání, kteří již nyní mají možnost vybírat z nabídek více jak 30 jihočeských firem, si tak budou moci od 8. června zarezervovat termín online rozhovoru přes počítač či telefon. Úřad práce také připravuje odborné webináře s tipy na zpracování životopisu či získání práce v zahraničí.

Veletrhy práce v Jihočeském kraji jsou již tradiční akcí, kterou na jihu Čech pořádá Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů. „Letošní veletrhy práce budou zcela v novém kabátě. Reagujeme tak na koronavirovou situaci a i přesto, že se aktuálně řada vládních opatření rozvolňuje, rozhodli jsme se zajistit tuto akci bezpečně a zpřístupnit ji všem, kteří by na tradiční veletrhy nedorazili například z důvodu obavy z nákazy či karantény,“ informuje Dana Feferlová, ředitelka Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Účastníci se budou moci přihlásit na veletrh odkudkoliv prostřednictvím počítače či svých chytrých telefonů. Pokud se však nemohou online připojit, jsou organizátoři připraveni vyjít jim vstříc: „Počítáme i s alternativou, kdy zájemci o rozhovory se zaměstnavateli nemají kvalitní připojení či vybavení. Mohou se zaregistrovat a vybrat si možnost telefonického pohovoru. Přihlásit se tedy může opravdu každý. Stačí, aby uchazeči o zaměstnání projevili zájem a my jim se vším pomůžeme,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Luděk Keist uvádí, že vystavovatelů je pro letošní veletrh dostatek: „Vystavovatelů, kteří nabízejí v rámci Veletrhu práce v Jihočeském kraji volné pracovní pozice, je více jak 30 a již v tuto chvíli máme téměř 120 nabídek volných pracovních míst, o které se mohou zájemci ucházet. Na webu www.veletrhy-prace.cz, který jsme pro tuto akci společně s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů připravili, ještě nabídky přibývají.“

Od 8. června 2021 se mohou zájemci o zaměstnání registrovat na online osobní pohovory, kde si přímo se zástupci z firem vymění informace a mohou tak získat první kontakt pro získání svého budoucího zaměstnání. Svůj termín si rezervují online přímo na webovém portále u konkrétního profilu vystavující firmy. V daný den a čas se pak online připojí či si se zástupcem firmy zatelefonují.

V případě, že si účastníci nebudou s rezervací vědět rady, mohou se obrátit na organizátory. Ti jim daný termín pomohou zarezervovat a vše jim vysvětlí. Na webu www.veletrhy-prace.cz jsou i jednoduché video návody, jak se připojit. Vše si lze předem prohlédnout a na online pohovor se připravit.

Stejně tak jako v minulých letech je partnerem Veletrhu práce Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, která se veletrhu také aktivně zúčastní. Zájemci se na webinářích připravených Úřadem práce dozví, jak si zpracovat životopis, nebo jak se ucházet či získat práci v zahraničí.

Veletrh je vhodný nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale také pro žáky posledních ročníků středních škol a učilišť a studenty vyšších odborných či vysokých škol.

Veletrh práce bude probíhat 15. a 16. června 2021, kdy budou firmy k dispozici během dvacetiminutových bloků pro jednotlivé zájemce vždy od 9:00 do 16:00 hod.

V předchozích letech, kdy se Veletrhy práce konaly prezenčně v sedmi regionech Jihočeského kraje, se akce těšily zájmu více jak 2 000 uchazečů o práci a žáků středních škol. Veletrhy práce jsou financované v rámci projektu Práce v každém věku z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

(tzjhk)


 

Zařízení, která pomáhají ohroženým dětem, budou vybavena dalšími zásobami ochranných pomůcek

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc budou vybavena dalšími zásobami osobních ochranných pomůcek zabraňujících šíření koronaviru. O tom, že tyto organizace, které poskytují ochranu dětem ohroženým na životě a zdraví, dostanou desetitisíce kusů respirátorů, rukavic a dalších pomůcek, rozhodla vláda.

„Tato zařízení zajišťují nepřetržitou nezbytnou ochranu a pomoc dětem v krizové situaci. Pro svou náročnou práci potřebují mít nejen dostatečné personální, ale i materiální zajištění. Osobní ochranné pomůcky k nezbytné výbavě v období pandemie bezpochyby patří. Proto vláda rozhodla o poskytnutí několika desítek tisíc kusů těchto pomůcek,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Upřesnila, že půjde o 26 tisíc respirátorů, 4 tisíce roušek, 17 tisíc rukavic, 14 tisíc návleků, 300 kusů ochranných obleků a 150 kusů ochranných štítů. Zmíněné ochranné pomůcky poskytne Správa státních hmotných rezerv a budou distribuovány prostřednictvím krajů. Dopravu do distribučních míst zajistí Hasičský záchranný sbor. Obdobná pomoc byla těmto zařízením poskytnuta již vloni.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přijímají děti, které jsou ohrožené na životě a zdraví, i děti, které se ocitly bez jakékoliv péče. „Starají se o ně bez ohledu na to, zda dítě nebo dosavadní pečovatelé jsou pozitivní na Covid-19,“ zdůrazňuje ministryně.

„Přestože aktuálně dochází k postupnému rozvolňování opatření, ohrožené děti jsou do těchto zařízení přijímány neustále, a to bohužel i včetně dětí z nepříznivých podmínek, kde nebyla běžně dodržována dostatečná hygienická opatření,“ dodává Jana Maláčová s tím, že „zachování krizové pomoci ohroženým dětem je klíčové, a proto je třeba zajistit ochranu zdraví personálu i dětí“.

Mezi zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kterých je v tuzemsku více než padesát, patří například dětská centra, síť Klokánků nebo SOS vesničky.

(tzmpsv)


 

Úmrtnost seniorů nad 80 let se dostala na úroveň před propuknutím epidemie covid-19

V dubnu 2021 zemřelo podle předběžných údajů 11,5 tisíce obyvatel České republiky, tedy o 27 % více ve srovnání s pětiletým průměrem z let 2015–2019. Přesto šlo o nejnižší nadúmrtnost za období posledních sedmi měsíců. Denní počet zemřelých měl navíc v průběhu měsíce klesající trend.

„Dubnový počet zemřelých byl v porovnání s pětiletým průměrem pro měsíc duben z let 2015–2019 o 2,5 tisíce vyšší, nicméně 11,5 tisíce zemřelých představovalo vůbec nejnižší měsíční úhrn od října 2020, kdy v Česku naplno propukla podzimní vlna epidemie onemocnění covid-19,” říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Ve srovnání s březnovým počtem zemřelých, který byl vůbec nejvyšší (16,7 tisíce, o 62 % nad průměrem), byl ten dubnový nižší o 5,1 tisíce.

Pokles měsíčního počtu zemřelých mezi březnem a dubnem letošního roku byl zaznamenán ve všech krajích, i když v Olomouckém, Zlínském a Moravskoslezském kraji bylo snížení znatelně mírnější. Dubnový počet zemřelých převyšoval pětiletý průměr z let 2015–2019 nejvíce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji (o 36 %), naopak nejméně v Královéhradeckém kraji a v Praze (o 12 %).

Počty úmrtí měly v průběhu dubna, zejména v jeho první polovině, klesající trend. Zatímco na počátku měsíce denní počty ještě přesahovaly 450 osob a byly tedy o téměř polovinu vyšší než pětiletý průměr z let 2015–2019, ve druhé polovině dubna kolísaly okolo 350 zemřelých denně, tj. na úrovni o necelou pětinu vyšší, než bylo v tomto období obvyklé v letech 2015–2019.

„Vývoj úmrtnosti u 80 a víceletých obyvatel potvrdil pozitivní vývoj z března, když se v dubnu úroveň úmrtnosti této seniorské kategorie již vrátila k předpandemickým hodnotám. Zlepšení je vidět také u sedmdesátníků, nicméně v jejich případě byla dubnová úmrtnost oproti běžné situaci let 2015–2019 ještě stále o třetinu vyšší. Nadprůměrná úmrtnost pak přetrvávala i u mladších seniorů,“ říká Terezie Štyglerová, vedoucí oddělení demografické statistiky ČSÚ.

Také v dubnu se vyskytovala vyšší nadúmrtnost mezi muži než mezi ženami, když míra úmrtnosti (počet zemřelých na 100 tisíc obyvatel) byla u mužů o třetinu vyšší než průměrná míra v letech 2015–2019, kdežto u žen byla vyšší jen o jednu pětinu. Rozdíl v míře zhoršení úmrtnostních poměrů mužů a žen byl však ve čtvrtém měsíci letošního roku již menší než v předchozích měsících roku 2021. Z největší části za ním stála vyšší nadúmrtnost mužské populace u šedesátníků.

(tzčsú)


 

Maloobchodní tržby se zvýšily díky vyššímu prodeji nepotravinářského zboží

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v dubnu zvýšily reálně o 7,4 %, bez očištění o 7,5 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.

„Dubnové maloobchodní tržby se v porovnání s loňským rokem zvýšily o více než 7 %. Prodej nepotravinářského zboží vzrostl o 14 %, prodej pohonných hmot o 13,1 %. Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimenty nepotravinářského zboží. Nejvíce vzrostl prodej oděvů a obuvi, který loni v dubnu výrazně klesl. Také prodej motorových vozidel už druhý měsíc vykazuje vysoké meziroční růsty. Naopak prodej potravin se mírně snížil,“ říká Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/maloobchod-duben-2021.

(tzčsú)


 

Vláda schválila mimořádná opatření MZ, která rozvolňují roušky ve školách a mění pravidla pro konání akcí

Vláda na dnešním jednání schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která od 8. června sjednocují pravidla pro OTN, rozvolňují roušky ve školách a v zaměstnaní, navyšují počet osob na veřejných a soukromých akcích a mění termín druhé dávky u vakcíny Moderna. Od 1. července pak ruší testování v zaměstnání a ve školách a zmírňují pravidla pro cestování v rámci EU.

Ministerstvo zdravotnictví od 8. června sjednocuje podmínky pro tzv. OTN. Na všech místech, kde je pro vstup nutné očkování, testování nebo potvrzení o prodělané nemoci, budou platit totožné podmínky. Mezi ty patří PCR test ne starší než 7 dní, antigenní test ne starší než 72 hodin, doklad o očkování nejdříve však 22. den po aplikaci první dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů, podstoupení preventivního antigenního testu na místě vstupu do prostor nebo doklad o absolvování testu u zaměstnavatele nebo ve škole (potvrzení zaměstnavatele nebo školy, popř. čestné prohlášení). „Sjednotili jsme pravidla tak, aby všude platily stejné podmínky pro vstup a navíc, aby dospělí mohli využít testy ze zaměstnání a děti ze školy, případně byla možnost otestovat se na místě. Návštěva akcí a služeb tak bude pro všechny dostupná a současně bezpečná,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě mimořádného opatření o ochranně dýchacích cest se nebude povinnost nosit roušku nově vztahovat na děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku. V Praze, Ústeckém, Jihomoravském, Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Královéhradeckém Olomouckém, Moravskoslezském, Karlovarském kraji a kraji Vysočina dojde také k rozvolnění povinnosti nošení roušek ve školách, a to po dobu, kdy je žák nebo student usazen v lavici a pedagog během vyučovací hodiny. Jedná se o kraje, kde je sedmidenní incidence nižší než 25 nových případů na 100 tisíc obyvatel. Ve stejných krajích odpadá povinnost nosit roušku v zaměstnání ve chvíli, kdy tam nejsou přítomny jiné osoby než spolupracovníci.

Dále je umožněna výjimka pro žáky, studenty i pedagogy po dobu zkoušky ve škole, pokud udržují rozestup 2 metry. Bez ochranných prostředků je nově možné být z praktických důvodů v celém prostoru koupališť, bazénů, saun, wellness a solných jeskyní.

Vláda dnes schválila také podmínky pro letní dětské tábory a zájmové, výchovné, rekreační nebo vzdělávací akce. Počet osob uvnitř a venku se řídí stejnými pravidly jako u jiných hromadných akcí. Pokud se akce účastní více než 10 osob, je nutné splnit jednu z podmínek OTN. Trvá-li akce nepřetržitě déle než jeden den, prokazuje se účastník splněním OTN ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní.

Mimořádné opatření k maloobchodu a službám dále stanovuje podmínky pro konání veřejných i soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob. Nově se může akcí ve vnitřních prostorech zúčastnit až 200 osob, ve vnějších prostorech pak až 500, za podmínek, že jsou osoby očkovány, negativně testovány nebo doloží doklad o prodělaném onemocnění. Dokumenty prokazující tyto skutečnosti lze získat online na portále ocko.uzis.cz (tzv. OTN). Navyšuje se také kapacita sedících diváků na kulturních představeních, sportovních utkáních, kongresech a vzdělávacích akcích, a to do 50 % celkové kapacity míst k sezení, nejvýše však 1 000 osob uvnitř a 2 000 osob venku. Alternativně lze navýšit kapacitu až na 25 % sedících diváků v případě konání akce ve velkých halách či na stadionu.

„Naší prioritou bylo v této pozitivní epidemické situaci opatření maximálně zjednodušit. Kapacita 50 % tak bude stejná pro oblast sportu, kultury i kongresů. Dále pak obdobně bazény, sauny nebo wellness budou moci být zaplněny z poloviny kapacity,“ doplnila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Ministerstvo také sjednotilo podmínky návštěv ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb, pokud jde o prokazování očkování, testování nebo prodělání nemoci, s podmínkami stanovenými v jiných mimořádných opatřeních a zkrátilo v případě očkování Modernou termín pro druhou dávku z 38 až 42 dní od podání dávky první na 25 až 35 dní.

Od 21. června budou moci do České republiky bez omezení lidé z celé Evropské unie, pokud splní pravidla pro očkování, testování či prodělání nemoci. ČR také začne uznávat certifikát o provedeném očkování vystavený Srbskou republikou při vstupu a pobytu na českém území.

S účinností od 1. července 2021 se také ruší všechna povinná pravidelná testování v zaměstnání, u osob samostatně výdělečně činných a ve školách.

Vláda také schválila ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovuje protiepidemická opatření před zavlečením onemocnění COVID-19 ze zahraničí na území České republiky. Od 1. července bude na základě návratu k volnému pohybu osob v rámci Evropské unie používán při cestování výhradně certifikát o očkování, testu nebo prodělaném onemocnění. Plně očkované občany ČR čeká zmírnění pravidel při cestě do nebo ze zemí EU.

Celé znění mimořádných opatření naleznete zde https://www.mzcr.cz/category/uredni-deska/rozhodnuti-ministerstva-zdravotnictvi/aktualni-mimoradna-a-ochranna-opatreni-ke-covid-19/.  

(tzmz)


 

8. června – Přestože je dnes Medard, vody moc nespadne (viz 24 hod úhrn srážek)

V přehradách a nádržích máme vody dost, její teplota se pohybuje od 14 °C v Žermanicích a Těrlicku až po 23 °C v Nechranicích.
Odpoledne při teplotách 24 až 28 °C bude u vody dobře.
Více: https://www.chmi.cz/…/ceska…/predpoved-pro-surfare

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

Výběr z médií: snížení výskytu některých nemocí, zdražování letenek i čekání na operace

8. června – Česká strana obdržela další dopis navazující na auditní šetření ke střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Evropská komise v něm reaguje na argumenty, které do Bruselu odeslalo ministerstvo pro místní rozvoj na začátku března. Serveru iROZHLAS.cz to potvrdil mluvčí ministerstva Vilém Frček. Jaký bude další postup? Resort počká na překlad dopisu, na reakci pak bude mít dvouměsíční lhůtu.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vláda rozhodla – 7. června

Česká republika by měla v roce 2022 hospodařit se schodkem ve výši 390 miliard korun, což je o 110 miliard méně, než kolik předpokládá letošní rozpočet. Předběžný návrh příjmů a výdajů rozpočtových kapitol schválila vláda https://www.mfcr.cz/…/vlada-schvalila-parametry…

Vláda se zabývala také návrhem dalšího postupu proti Polsku ve věci porušení unijního práva při povolování rozšíření a prodloužení těžby v hnědouhelném dolu Turów. Na základě žádosti polské strany Česká republika souhlasí se sjednáním mezinárodní smlouvy na vládní úrovni. Smlouva má zaručit splnění požadavků České republiky souvisejících se zmírněním negativních vlivů těžební činnosti v dole Turów na území České republiky a zajistit financování realizace nezbytných opatření a úhrady kompenzací dosavadních i očekáváných nákladů České republiky ze strany Polska.

Zároveň ale, protože soudní instance Unie už rozhodla o předběžném opatření nařizujícím Polsku bezodkladně pozastavit těžební činnost v dole Turów do okamžiku vynesení konečného rozsudku v této věci a Polsko tento verdikt odmítlo respektovat, předloží vládní zmocněnec ČR pro zastupování ČR před Soudním dvorem EU ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí co nejdříve Soudnímu dvoru EU návrh na uložení penále za každý den pokračování těžební činnosti v rozporu s usnesením Soudního dvora EU o předběžném opatření.

Vláda také schválila bezúplatné poskytnutí dalších ochranných prostředků proti šíření nemoci covid zařízením pečujícím o děti vyžadující okamžitou pomoc. Stát těmto zařízením pošle ze zásob Správy státních hmotných rezerv mimo jiné 26 000 respirátorů typu FFP2, 4 000 roušek či 150 kusů ochranných štítů. Ty budou sloužit jak zaměstnancům, tak i klientům těchto zařízení https://www.mpsv.cz/…/2061970/07_06_2021_TZ_OOP_ZDVOP.pdf/

Kabinet vyslovil rovněž souhlas s navýšením finančních prostředků na dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterým rezort financuje pořádání letních vzdělávacích kempů zaměřených na snižování negativních dopadů pandemie covid-19 na děti od 6 do 15 let. Na vypsanou výzvu se přihlásilo tolik zájemců z řad nestátních neziskových organizací, vysokých škol a školských zařízení, že původní alokace 100 milionů korun byla žadateli, kteří splnili formální kritéria pro udělení dotace, překročena o 159,83 milionu korun. Vláda dnes souhlasila s navýšením finančních prostředků z nespotřebovaných výdajů a úspor MŠMT tak, aby všechny tyto projekty mající za cíl přes léto nahradit dětem a studentům chybějící měsíce běžné školní docházky včetně sociálních vazeb mohly být realizovány.

Vláda projednala i několik změn v platných protiepidemických opatřeních Ministerstva zdravotnictví. S účinností od 8. června dojde mimo jiné k narovnání podmínek pro vstup do provozoven služeb a sportovních či kulturních institucí. Jejich návštěvníci se budou moci prokázat všemi možnými způsoby včetně samotestu provedeného přímo na místě. U kulturních a sportovních akcí se rovněž navyšují počty povolených diváků tak, že je povoleno 50 procent kapacity k sezení, maximálně 1 000 lidí uvnitř, respektive 2 000 venku, a pokud venkovní prostory mají vyšší kapacitu než 2 000 míst, tak pořadatelé mohou navýšit počet diváků až na 25 procent celkového počtu míst k sezení http://www.vlada.cz/…/MO-MZ-maloobchod-a-poskytovani…

Zmírňují se také pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, a to ve všech krajích s výjimkou Jihočeského, Libereckého a Zlínského. Od 8. června nebudou muset ochranné pomůcky používat žáci, studenti ani vyučující během sezení v lavicích či v posluchárnách. Stejná výjimka bude platit i pro zaměstnance na svých pracovištích, pokud na něm budou výhradně se svým spolupracovníkem. Pro celou republiku pak bude platit výjimka z používání ochrany dýchacích cest při zkouškách za podmínky, že zkoušený a zkoušející dodrží dvoumetrový odstup od ostatních osob https://www.mzcr.cz/…/Mimoradne-opatreni-ochrana…

Od úterý se také upravují podmínky pro návštěvy zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, když se prodlužuje interval platnosti PCR testu na sedm dnů a POC antigenního testu na 72 hodin a uznávat se bude i test provedený zaměstnavatelem či školou https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-navstevy-ve…/

Od 11. června Ministerstvo zdravotnictví upravuje termíny pro očkování druhou dávkou vakcín. U vakcíny COMIRNATY od firmy Pfizer /BioNTech na 38 až 42 dní od podání dávky první dávky, u vakcíny VAXZEVRIA od firmy AstraZeneca na 84 až 91 dní od podání dávky první dávky a u vakcíny MODERNA na 25 až 35 dní od podání dávky první dávky https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-interval-pro…/

Vláda také odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července http://www.vlada.cz/…/aktualne/MO-MZ-zruseni-testovani.pdf

Více z jednání vlády http://www.vlada.cz/…/vlada-se-zabyvala-pripravou…/
Kompletní výsledky jednání http://www.vlada.cz/…/vysledky-jednani-vlady-7–cervna…/

(fbvláda)


 

Česká spořitelna se chystá podpořit rozvoj a růst firem: Zapojí se do programu COVID III – Invest

Podnikatelé a firmy, jejichž ekonomické aktivity byly zbržděny koronavirovou pandemií, získají výhodné podmínky pro financování investic.

Nový program COVID III – Invest, který Česká spořitelna připravuje společně s ČMZRB a ostatními bankami, umožní podnikatelům a firmám čerpat investiční úvěry až do výše 90 mil. Kč. ČMZRB poskytne ručení až do výše 90 % jistiny úvěru.

Přestože detailní parametry programu COVID III – Invest oznámí ČMZRB v nejbližších dnech, Česká spořitelna je již nyní v kontaktu s firmami, které projevily o podporu svých investičních programů.

“S postupným rušením karanténních opatření začíná česká ekonomika velmi rychle ožívat. Věříme, že státem zaručené investiční úvěry pomohou našim firemním klientům znovu nastartovat a rozvíjet jejich podnikání a povedou k obnovení růstu,” říká Petr Vostrý, šéf tribu Korporátní Engagement České spořitelny.

Investiční úvěry až do výše 90 mil. Kč budou moci v rámci programu COVID III – Invest získat podnikatelé a firmy s maximálně 500 zaměstnanci (mohou však být součástí větší ekonomicky spjaté skupiny). Platnost záruky bude šest let, ovšem celková splatnost úvěru může být i delší.

Podrobnosti o chystaném programu COVID III – Invest a možném zapojení se do něj prostřednictvím České spořitelny, najdete na webu: https://www.csas.cz/cs/firmy/podnikani-covid/uver-covid-invest

O úvěry v rámci programu COVID III – Invest budou podnikatelé a firmy moci žádat až do 31. prosince 2021. Vláda České republiky zároveň do konce letošního roku prodlouží platnost klasické podoby programu COVID III, který pomáhá firmám s pokrytím jejich provozního financování. Firmy budou navíc nově moci čerpat provozní a investiční úvěry v rámci obou programů i u více bank.

(tzspoř)


 

Ministr životního prostředí Richard Brabec navštíví v úterý 8. června jižní Čechy

Ministr Richard Brabec navštíví v úterý 8. června vodní projekty v jižních Čechách. V Albrechticích nad Vltavou uvede do provozu soustavu domovních čistíren odpadních vod, kterou dotačně podpořilo Ministerstvo životního prostředí. Následně předá v obci Radhostice a poté v obci Lažiště rozhodnutí o poskytnutí dotace na přivaděče pitné vody v obci a také na nový vrt v obci Hlásná Lhota. Všechny tyto projekty pomohou dovést pitnou vodu do míst, které se potýkají s nedostatečnými zdroji vody.

(tzmžp)


 

Vloni bylo postaveno přes 31 tisíc bytů

Dokončených bytů v roce 2021 bylo meziročně méně, i přesto je tento rok druhým nejúspěšnějším v uplynulém desetiletí. Převládají byty v rodinných domech, které se dokončují s vyššími náklady na výstavbu, ale ve vyšším energetickém standardu.

V roce 2020 bylo dokončeno 31 412 nových bytů, meziročně o 5,5 % méně. Více jak polovina byla v rodinných domech, třetina pak v bytových. „Na výstavbu nových bytů bylo v roce 2020 vynaloženo 109,5 mld. Kč a meziročně tyto náklady vzrostly o 5,4 %. U jednoho bytu v rodinném domě vyšplhaly v průměru na 3,75 mil. Kč, u bytu v domě bytovém na 2,65 mil. Kč,“ říká Silvie Lukavcová z oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. A to i přes to, že se průměrná velikost bytu v bytovém domě mírně snížila. U rodinných domů, kde více jak 80 % bytů tvořily byty čtyřpokojové a větší, byla průměrná obytná plocha jednoho bytu 91,1 m2 a průměrná užitná plocha 133,9 m2. Oproti tomu byty v bytových domech, kde převažují dvoupokojové byty, měly průměrnou obytnou plochu 51,0 m2 a užitnou 65,9 m2.

Nejčastěji je při výstavbě používána zděná nosná konstrukce, kterou mělo více jak ¾ bytových a více jak 80 % rodinných domů. „Po mírném poklesu v roce 2019 podíl dřevostaveb v loňském roce opět překročil hranici 15 %, dokončeno bylo přes 2 800 nových rodinných domů s dřevěnou konstrukcí,“ dodává Lukavcová.

Pozitivní byly také výsledky týkající se energetické náročnosti budovy. Pokračuje nastolený trend poklesu počtu rodinných domů dokončených v energetické třídě C a již pátý rok v řadě ho překračuje podíl domů dokončených ve třídě B, v roce 2020 jich bylo 68 %.

Z územního hlediska se nejvíce nových bytů dokončilo ve Středočeském kraji a Praze, na chvostu zůstávají Karlovarský a Liberecký kraj, které jsou ale rozlohou i počtem obyvatel nejmenší.

Detailnější informace o dokončených bytech naleznete na webu ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

(tzčsú)


 

Zasedla hodnotící komise soutěže „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“

300 tisíc korun – to je částka, kterou si mezi sebe rozdělí tři úspěšné obce v soutěži „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“. Ta nahradila tradiční Vesnici roku, kterou se letos vyhlašovatelé rozhodli kvůli přetrvávajícímu výskytu koronaviru na území České republiky nevyhlásit. Přihlášku podalo v termínu 57 obcí. V pátek 4. 6. 2021 zasedla hodnotící komise v čele s náměstkem Pavlem Hrochem.

Soutěže se mohou zúčastnit obce, které získaly v období 2016–2020 dotaci z Programu obnovy venkova Jihočeského kraje (POV). „Zájem je opravdu velký. Přihlášku poslalo 57 obcí. To znamená, že komise bude mít opravdu hodně práce, protože bude posuzovat cca 150 projektů. Z nich musíme vybrat 25, které postoupí do dalšího kola. To je náš dnešní úkol,“ řekl náměstek pro POV Pavel Hroch a dodal, že přihlášky přišly ze všech okresů Jihočeského kraje, nejvíc pak z okresu Písek.

Hodnotící komise se takto sejde celkem třikrát. Naposledy 16. července, kdy vybere tři vítězné projekty a stanoví jejich pořadí. Vyhlášení se uskuteční 19. července 2021 v 11 hodin.

Soutěž „Pět let s Programem obnovy venkova Jihočeského kraje“ organizuje Spolek pro obnovu venkova Jihočeského kraje. Kraj daruje spolku finanční dar ve výši 300 000 Kč, který bude použit pro tři oceněné jako finanční dary (první místo 150 tis. Kč, druhé místo 100 tis. Kč a třetí místo 50 tis. Kč). Dále za plné finanční podpory od Jihočeského kraje zpracuje publikaci s cca 20 nejlepšími projekty.

(tzjč)


 

Dubnové výsledky ovlivnila omezení z minulého roku

Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek.

„Meziročně výrazně lepší výsledky zahraničního obchodu se zbožím jsou do velké míry ovlivněny nízkou srovnávací základnou. Duben byl totiž z pohledu obchodní bilance v loňském roce vůbec nejslabším měsícem. Automobilový průmysl byl před rokem prakticky paralyzován. Nyní se mu však dařilo nápadně lépe, což je patrné zejména na vývozu motorových vozidel a jejich dílů,“ říká Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/zahranicni-obchod-se-zbozim-duben-2021.

(tzčsú)


 

Stavební produkci se nedaří nastartovat růst

Stavební produkce v dubnu reálně meziročně klesla o 3,9 %. Meziměsíčně byla nižší o 1,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 13,5 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 8,8 %. Meziročně bylo zahájeno o 6,6 % bytů více. Dokončeno bylo o 57,4 % bytů více.

Stavební produkce v dubnu 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 1,3 %. „Stavební produkce v dubnu meziročně klesla o 3,9 % v důsledku vývoje v pozemním stavitelství. Inženýrské stavby byly na vysoké úrovni loňského dubna,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky. Produkce v pozemním stavitelství se ve srovnání se stejným měsícem minulého roku snížila o 5,4 % (příspěvek −3,8 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství meziročně klesla o 0,3 % (příspěvek −0,1 p. b.). „Pozemní stavitelství mělo základnu nižší, ale k meziročnímu růstu nepřispěla. Stavební produkci mohlo zčásti ovlivnit nepříznivé počasí. Duben byl teplotně silně podnormální a během chladných dní padaly srážky i ve formě sněhu,“ doplňuje Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v dubnu 2021 meziročně snížil o 1,4 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2021 meziročně vzrostla o 9,8 %. Růst průměrné mzdy byl ovlivněn nejen vyplacením ročních bonusů, ale také nízkou základnou z loňského dubna, kdy některé střední a menší firmy pracovaly v omezeném režimu (zaměstnanci čerpali nemocenskou, ošetřovné nebo neplacené volno).

Oblast stavebních povolení a bytové výstavby byla zčásti ovlivněna nízkou základnou z dubna 2020, kdy se z důvodu epidemie potýkala s omezenou činností některých stavebních úřadů i sníženým zájmem stavebníků. Stavební úřady v dubnu 2021 vydaly 7 962 stavebních povolení, meziročně o 13,5 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 37,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 vzrostla o 8,8 %.

Počet zahájených bytů v dubnu 2021 meziročně vzrostl o 6,0 % a dosáhl hodnoty 3 589 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu počtu bytů o 1,0 %. V bytových domech byl zaznamenán pokles počtu zahájených bytů o 0,9 %. Rostl počet zahájených bytů v ostatních kategoriích výstavby především v nebytových budovách.

Počet dokončených bytů v dubnu 2021 meziročně vzrostl o 57,4 % a činil 2 889 bytů. V rodinných domech došlo k růstu o 61,5 %, v bytových domech počet dokončených bytů rostl o 27,8 %.

Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 14,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 13,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 19,0 %. Údaje za duben 2021 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 06. 2021.

(tzčsú)


 

Průmysl v dubnu šlápl na plyn

Průmyslová produkce v dubnu reálně meziročně vzrostla o 55,1 %. Meziměsíčně byla vyšší o 1,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 90,0 %.

Průmyslová produkce1 v dubnu 2021 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,9 %. Meziročně vzrostla o 55,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +25,3 procentního bodu, růst o 446,5 %), výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek +5,7 p. b., růst o 101,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +4,6 p. b., růst o 64,0 %). Průmyslová produkce klesla pouze v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,02 p. b., pokles o 2,5 %).

„Vlivem loňského lockdownu dosáhl dubnový růst průmyslové produkce historických hodnot, když meziročně vzrostl o 55 %. Český průmysl jede na plné obrátky a jeho produkce se přibližuje úrovni z roku 2019, tedy svému dosavadnímu maximu,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

„Pro zpracovatelský průmysl jako celek je duben 2021 dokonce historicky nejsilnějším měsícem. Některá odvětví fungovala i v době epidemie víceméně bez omezení, ale tempa růstu u těch nejvíce postižených jsou opravdu v časové řadě mimořádná. Automobilový průmysl jede naplno i přes celosvětový nedostatek některých součástek a tím pádem se daří i navazujícím odvětvím,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1 v dubnu 2021 meziročně vzrostly o 63,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 87,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 38,4 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 90,0 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 98,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 74,0 %. K celkovému meziročnímu růstu nových zakázek přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +55,6 p. b., růst o 363,6 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +8,5 p. b., růst o 76,0 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +6,4 p. b., růst o 39,4 %). Nové zakázky klesly pouze v odvětví výroba oděvů (příspěvek -0,05 p. b., pokles o 5,0 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v dubnu 2021 meziročně snížil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2021 meziročně vzrostla o 11,3 %. Růst průměrné mzdy byl ovlivněn rovněž nízkou srovnávací základnou.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v březnu 2021 v EU27 meziročně vzrostla o 11,0 %, český průmysl vzrostl o 14,1 %. Největší meziroční růst zaznamenala Itálie a Slovensko; německý průmysl vzrostl o 5,5 %. Naopak produkce maltského průmyslu meziročně klesla o 2,8 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za duben 2021 dne 14. 6. 2021.

(tzčsú)


 

Teploty byly včera lehce nadprůměrné, vystoupily na 23 až 27 °C, v jihozápadních Čechách bylo víc oblačnosti, vyskytly se přeháňky a bouřky a proto se tu teploty dostaly na 18 až 22 °C

Nejvíc pršelo v Prášilech na Šumavě, kde spadlo 35 mm srážek, na Špičáku u Železné Rudy 29 mm, ve Filipově Huti 25 mm a v Domažlicích 24 mm (viz obr.).
Dnes budou přeháňky jen výjimečné, v dalších dnech jich bude přibývat a teploty budou o pár stupňů nižší než dnes.

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

Výběr z médií: konec Jelínka v čele katedry, největší dlužníci politické scény i prázdné hotely v Česku

V českém tisku se v pondělí dočtete, že právník Jiří Jelínek může skončit v čele katedry trestního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Deník N zjistil, že děkan fakulty vypsal na jeho post konkurz. Případný volební neúspěch může podle týdeníku Hrot některé politické strany přivézt do vážných finančních problémů. Největšími dlužníky jsou sociální demokraté a ODS. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

ČTĚTE ZDE


 

Kdo v minulém týdnu na Prachaticku navždy opustil své blízké

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

 

 

Komentáře

komentářů