OSOBNOSTI REGIONU: Karel Klostermann

OSOBNOSTI REGIONU: Karel Klostermann

KAREL KLOSTERMANN ( 13.2.1848 – 16.7.1923 )

Narodil se 13. února 1848 v hornorakouském Haag am Hausruck, zemřel 16. července 1923 ve Štěkni u Strakonic, pochován je v Plzni.

Otec spisovatele pocházel ze statku v Dolních Hrádkách nad Smím a byl praktickým lékařem sklářské rodiny Abélé, do níž se přiženil. Rodina se často stěhovala, a tak spisovatel prožil dětství částečně v Pošumaví, Sušicí, Žichovicích, Kašperských Horách. Po gymnaziálních studiích odešel Klostermann na přání otce do Vídně studovat medicínu, kterou však nedokončil. Ve Vídni se stal redaktorem časopisu Wanderer, do této doby spadají i jeho spisovatelské počátky. Debutoval německými fejetony ze Šumavy v časopise Politik. Roku 1890 vydal v Plzni, kde získal místo učitele francouzštiny na německé reálce, vlastním nákladem tyto fejetony pod názvem Böhmerwaldskizzen, česky Črty ze Šumavy. Následovala drobná próza Rychtářův syn a pak roku 1891 dokončil svůj snad nejkrásnější román Ze světa lesních samot. Ten je pak vydán v časopise Osvěta a brzy i v prvním knižním vydání.

Klostermann, jehož rodiče byli šumavskými Němci, čerpal své náměty převážně z tohoto prostředí, první své povídky psal německy, později jen česky, Za Němce se nikdy nepovažoval a odmítal rovněž Výtky o odpadlictví. V jeho románech nejsou žádné stopy po národnostní nesnášenlivosti.

Román Ze světa lesních samot zachycuje Šumavu v její původní nedotčené podobě v polovině 19. století, před zhoubnou podzimní vichřicí 1870, která zničila rozsáhlé plochy šumavského polesí. Na pozadí románového děje realisticky popisuje život prostých lidí v pürstinské myslivně a jejím okolí, úmornou službu lesníků a těžkou práci dřevařů, jejich souznění i věčný zápas s přírodou.

Zdroj + foto: https://knihy.abz.cz/o…/autor-klosterann-karel-klostermann…m

 

Připravuje: Petra KURSCHOVÁ

 

 

 

 

Komentáře

komentářů