ZASEDALA RADA MĚSTA: Pronajala prostory, zadala zakázky, vydala platový výměr

ZASEDALA RADA MĚSTA: Pronajala prostory, zadala zakázky, vydala platový výměr

 

Rada města Vimperk na svých zasedáních 30. září kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovný přepis usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 868
Rada města rozhodla pronajmout prostory sloužící k podnikání č. 325 o výměře 8,9 m2 v bloku AB ve 2. NP v čp. 199 v ulici Nad Stadionem ve Vimperku Haně Kováříkové, Mladíkov za účelem zřízení kanceláře. Nájemné je stanoveno ve výši 273,14 Kč/m2/rok. Způsobilost předmětu za účelem nájmu si zajistí nájemce. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou s platností od 07.10.2019. Provoz bude zahájen nejpozději od 01.11.2019.

Usnesení č. 869
Rada města souhlasí s tím, aby se paní Hana Kováříková, budoucí nájemce prostor č. 325 v ulici Nad Stadionem čp. 199 ve Vimperku připojila k internetu města Vimperk v uvedeném objektu dle podmínek stanovených referentem IT MěÚ Vimperk a MěSD, s. r. o. Částka za pronájem internetu bude započtena do nákladů na služby uvedených prostor a je stanovena ve výši 200 Kč měsíčně.

Usnesení č. 876
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelého dlužníka A. P. ve výši 13.740,86 Kč v měsíci říjnu 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost zemřelého.

Usnesení č. 877
Rada města bere na vědomí odepsání pohledávky zemřelé dlužnice A. O. ve výši 276.369,54 Kč v měsíci říjnu 2019, z důvodu zastavení dědického řízení pro nemajetnost zemřelé.

Usnesení č. 883
Rada města vydává nový platový výměr řediteli Základní školy Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice, které je město Vimperk zřizovatelem v souvislosti se změnou procentuálního výpočtu příplatku za vedení s účinností od 01.11.2019 a pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony.

Usnesení č. 886
Rada města na základě předložené zprávy hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení došlých nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – II. etapa“ Pavlu Tisoňovi, Libínské Sedlo 5, Prachatice, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 887
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zpevněné plochy pro separaci odpadu“ rozhodla přidělit výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi HUKO s. r. o, náměstí 14. října, Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů