DĚJINNÉ OKAMŽIKY: Hitler na Hradě

DĚJINNÉ OKAMŽIKY: Hitler na Hradě

„V neděli 19. března o dnu brannosti konala se v Praze velká vojenská přehlídka. Na snímku na Václavském náměstí při defilé armády před čestnou tribunou, na níž dleli vrchní velitel armádní skupiny 3 generál Blaskowitz se svým štábem, představitelé úřadů říšskoněmeckých i českých a četné oficiální osobnosti.“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

14. března 1939, před 80 lety, vyhlásil samostatnost Slovenský štát, maďarské jednotky zaútočily na Podkarpatskou Rus a v pozdním odpoledni překročily hranice pomnichovského Československa ve Slezsku a severní Moravě také první německé jednotky. Jen krátce předtím odjel prezident Emil Hácha zvláštním vlakem z Prahy do Berlína na jednání s Adolfem Hitlerem. Po několikahodinovém nočním jednání byl prezident nucen (též pod pohrůžkou nemilosrdného vybombardování Prahy) kapitulovat a předat správu zbytku Čech, Moravy a Slezska „do rukou vůdce Německé říše.“ 15. března v 6 hodin ráno došlo oficiálně k zahájení obsazování zbytku Čech a Moravy. Obyvatelstvu byl vydán pokyn zachovat klid a jít ráno jako obvykle do práce. Ministr národní obrany generál Jan Syrový vydal armádě rozkaz aby zůstala v kasárnách a nekladla odpor. V 19:15 hodin dorazila na Pražský hrad nečekaně autokolona vozů Karla Hermana Franka a Adolfa Hitlera. Zvláštní vlak s prezidentem Emilem Háchou se vrátil do Prahy teprve v 19:30. Následujícího dne, 16. března 1939, vydal Hitler na Pražském hradě výnos o zřízení Protektorátu Čechy a Morava. Francie a Velká Británie na protest stáhly z Německa své velvyslance.
(fb) –  Kramerius – Digitální knihovna NK ČR

 

Snímek z příjezdu německých jednotek do Prahy. Ráno 15. března 1939. Zdroj: Pestrý týden, 18.3.1939

 

„Vůdce a říšský kancléř Adolf Hitler prohlíží po svém příjezdu do Prahy čestnou stráž na prvním nádvoří Hradu.“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

„Snímek ze vstupu říšskoněmecké armády do Brna.“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

Říšskoněmecké vojsko ve sněhové vánici postupuje k Místku.“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

„Pochod říšskoněmecké armády do Čech.“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

„Pohled na nádvoří Hradu při slavnostním vztyčení německé říšské válečné vlajky v sobotu 18. března,“ Zdroj: Pestrý týden, 25.3.1939

 

Světozor, 30.3.1939

 

Svěozor, 30.3.1939

 

 

 

 

Komentáře

komentářů