ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala stavební zakázku, doplnila redakční radu a...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Uzavřela smlouvy, zadala stavební zakázku, doplnila redakční radu a kulturní komisi aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 4. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 124
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o účetním a daňovém poradenství s firmou DaKan s. r. o., Pod Dubovkou 198/9, Plzeň, dle předloženého návrhu s jednou navrženou změnou.

Usnesení č. 125
Rada města na základě předložené zprávy hodnotící komise o posouzení a vyhodnocení došlých nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „Dům čp. 8, náměstí Svobody, Vimperk – obnova fasády vnějších stěn uzavřeného traktu – I. etapa“ Pavlu Tisoňovi, Libínské Sedlo 5, Prachatice, který podal nejvýhodnější nabídku.

Usnesení č. 126
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na stavební zakázku „Dům čp. 180, ul. 1. máje, Vimperk – oprava terasy“ se společností GSI INVEST s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10 dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 127
Rada města rozhodla udělit Radku Smejkalovi spolupořadatelství města pro akci „ECHO řezbářský kurz“.

Usnesení č. 135
Rada města jmenuje Tomáše Jiřičku členem Redakční rady Vimperských novin s platností od 04.02.2019.

Usnesení č. 136
Rada města jmenuje Tomáše Jiřičku členem kulturní komise s platností od 04.02.2019.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů