ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozhodla, kdo může oddávat snoubence a užívat závěsný odznak...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozhodla, kdo může oddávat snoubence a užívat závěsný odznak se státním znakem aj.

 

Rada města Vimperk na svém zasedání 14. ledna kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 1
Rada města rozhodla podat výpověď Smlouvy o daňovém poradenství a vedení účetnictví, uzavřenou s firmou ADU.CZ s. r. o., Malenice 68, Volyně ke dni 15.01.2019.

Usnesení č. 5
Rada města pověřuje členy Zastupitelstva města Vimperk Mgr. Dagmar Rückerovou, Lukáše Sýse, Ing. Bohumila Petráška, Ing. Jiřího Caise zvolené pro volební období 2018 – 2022 k tomu, aby před ním snoubenci při sňatečném obřadu prováděném orgánem veřejné moci projevili vůli, že spolu vstupují do manželství (v souladu s ust. § 11 písm. a) odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění).

Usnesení č. 6
Rada města stanovuje členy zastupitelstva města k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech a občanských obřadech: Mgr. Zdeňka Kuncla, Mgr. Dagmar Rückerovou, Lukáše Sýse, Ing. Bohumila Petráška, Ing. Jiřího Caise (v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Rada města tímto pověřuje jmenované členy na celé volební období 2018 – 2022.

Usnesení č. 7
Rada města stanovuje tajemníka městského úřadu Ing. Jana Tůmu, MPA k užívání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při významných příležitostech (v souladu s ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

Usnesení č. 23
Rada města rozhodla slevu na nájemném v prostorech sloužících podnikání č. 304 v čp. 144 společnosti PERABAL s. r. o. balení zboží, Špidrova čp. 102, Vimperk, s platností od 01.01.2019 již neposkytovat.

Usnesení č. 31
Rada města odvolává z členství v komisi na výběr dodavatele „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ člena komise JUDr. Tomáše Samka a náhradníka člena komise Ing. Michala Janče ke dni 14.01.2019.

Usnesení č. 32
Rada města jmenuje do komise na výběr dodavatele „Okružní křižovatka silnice II/145 s ulicí 1. máje ve Vimperku – Fišerka“ člena komise Ing. Michala Janče a náhradníka člena komise Josefa Mistra ke dni 14.01.2019.

Usnesení č. 33
Rada města rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 08.06.2018, jejímž předmětem je provedení akce „Instalace výtahu čp. 6, Vimperk – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“ mezi městem Vimperk a společností PRIMA, a. s., Raisova 1004, Strakonice, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 35
Rada města souhlasí s vyplacením odměny Jaroslavu Pulkrábkovi řediteli Městského kulturního střediska Vimperk dle předloženého návrhu. Odměna bude vyplacena z finančních prostředků příspěvkové organizace Městského kulturního střediska Vimperk

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – MAGAZÍN z Vimperka i okolí

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

Rada rovněž jmenovala komise v novém složení – informovali jsme ZDE

 

 

 

Komentáře

komentářů