AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Slepá víra ve slepý trust

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Slepá víra ve slepý trust

Slepý trust je fiduciárním vztahem, ve kterém beneficienti nemají žádné informace o majetku svěřenského fondu a žádnou kontrolu nad transakcemi spojenými s tímto majetkem. Takové míry „slepoty“ je obtížné dosáhnout i v případě, že nejde o velké peníze. Pokud je ve hře obrovský konglomerát jako Agrofert, je to nemožné. Tým právníků Evropské komise ale říká, že slepý trust by mohl být v případě Andreje Babiše dostatečným opatřením za předpokladu, že „bude zajištěno, že dotyčný nemůže vědět, jestli mu rozhodnutí, které učiní či ovlivní, přinese finanční či jinou výhodu.“ Alespoň špetky nevědomosti lze v Babišově případě dosáhnout jedině prodejem Agrofertu a vložením získaných peněz do svěřenského fondu. Ti, kdo slepě prosazují myšlenku slepého trustu, buď mluví čistě teoreticky, nechápou velikost Agrofertu, nebo touto cestou záměrně Babiše navádějí k rychlému prodeji jeho agrobusinessu za nízkou cenu.
Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz.

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2018 Eriku Bestovi státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát.

 

 

 

Komentáře

komentářů