ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila odměny ředitelům škol, dotace na obnovu srubového domu...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila odměny ředitelům škol, dotace na obnovu srubového domu a Zlaté hvězdy aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 11. června kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 650
Rada města bere na vědomí Zprávu o výsledku hospodaření za rok 2017 a rozhodla, že město Vimperk v působnosti valné hromady jako jediný společník společnosti Městské lesy Vimperk s. r. o., souhlasí s převodem výsledku běžného účetního období roku 2017 na vrub účtu 429 – neuhrazená ztráta minulých let ve výši 1.420.645,85 Kč.

Usnesení č. 652
Rada města souhlasí s předloženým návrhem finančních odměn pro ředitele základních a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Vimperk a ukládá odboru školství, kultury a cestovního ruchu provést patřičné úřední úkony. Odměny budou vyplaceny z rozpočtu škol.

Usnesení č. 653
Rada města schvaluje zprávu o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „Vybavení učebny cizích jazyků ZŠ Smetanova“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku společnosti AV MEDIA, a. s., Pražská 63, Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 655
Rada města rozhodla v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk 2018 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu srubového domu čp. 18 v Inocencově ulici ve Vimperku s Ing. Michaelou Foster, Inocencova 18, Vimperk, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 656
Rada města rozhodla v rámci Programu regenerace MPZ Vimperk 2018 uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města na obnovu domu čp. 103 v ulici 1. máje ve Vimperku se společností GSI INVEST, s. r. o., Na Hroudě 3317/22, Praha 10, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 668
Rada města souhlasí s navrženým návrhem úpravy výpůjční doby v oddělení pro dospělé Městské knihovny Vimperk v termínu od 01.07.2018 do 31.08.2018, dle předloženého návrhu.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů