ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy, odvolala ředitelky škol, rozdala peněžité dotace

ZASEDALA RADA MĚSTA: Schválila smlouvy, odvolala ředitelky škol, rozdala peněžité dotace

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 26. března kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 354
Rada města rozhodla uzavřít příkazní smlouvu mezi městem Vimperk a společností GPL–INVEST s. r. o., Kněžkodvorská 2632, České Budějovice, na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro akci „Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ TGM Vimperk“ dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 355
Rada města rozhodla využít nabídku společnosti GPL–INVEST s. r. o., Kněžkodvorská 2632, České Budějovice na zpracování administrace zadávacího řízení na akci „Areál vodních sportů Vimperk – dostavba bazénu“.

Usnesení č. 357
Rada města schvaluje protokol (zprávu) o hodnocení nabídek a posouzení nabídek, kterou pořídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci: „Vimperk, rekonstrukce ulice Mírová, část 1“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi STRABAG, a. s., Na Bělidle 198/21, Praha 5, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější.

Usnesení č. 360
Rada města na základě usnesení č. 156 ze dne 12.02.2018 o vyhlášení konkurzu a v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává Mgr. Dagmar Rűckerovou z pracovního místa ředitele Základní školy T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice ke dni 31.07.2018. Rada města pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu zajištěním potřebných administrativních úkonů a následně starostu města podpisem příslušného dokumentu.

Usnesení č. 361
Rada města na základě usnesení č. 157 ze dne 12.02.2018 o vyhlášení konkurzu a v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), odvolává Irenu Helmovou z pracovního místa ředitele Mateřské školy, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace ke dni 31.07.2018. Rada města pověřuje odbor školství, kultury a cestovního ruchu zajištěním potřebných administrativních úkonů a následně starostu města podpisem příslušného dokumentu.

Usnesení č. 364
Rada města v souvislosti s vyhlášením konkurzů na Základní školu T. G. Masaryka, Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice a na Mateřskou školu, Vimperk, 1. máje 180, příspěvková organizace, jmenuje Lukáše Sýse a Zdeňka Kutila za členy konkurzních komisí, jako zástupce za zřizovatele. Předsedou konkursních komisí jmenuje Lukáše Sýse. Tajemníkem konkurzních komisí je určen vedoucí odboru školství, kultury a cestovního ruchu, Mgr. Zdeněk Kuncl. Administraci konkurzů zajistí odbor školství, kultury a cestovního ruchu.

Usnesení č. 379
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 2.000 Kč pro rok 2018 organizaci I MY, o. p. s., Soběslav na zajištění projektu Poskytování terénní rané péče ve městě Vimperk. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 380
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 5.000 Kč pro rok 2018 organizaci Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s., Prachatice na projekt Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, o. p. s. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 381
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč na rok 2018 Poradně pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, psychosociální, pracovně-profesní oblast a osobnostní rozvoj, o. p. s., Strakonice na zajištění projektu Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 382
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 3.000 Kč pro rok 2018 organizaci Portus Prachatice, o. p. s. na projekt Spolufinancování aktivit Portus Prachatice, o. p. s. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 383
Rada města rozhodla poskytnout dotace z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro rok 2018 organizaci Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Vimperk na projekt Zajištění volnočasových aktivit členů organizace. Zároveň pověřuje starostu města podepsáním smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků města Vimperk. Rada města požaduje předložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 384
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 30.000 Kč MISSION Vimperk, z. s., 1. máje 103, Vimperk na částečnou úhradu nákladů při pořádání slavnosti Majáles Vimperk 2018 ve dnech 14.05.2018 – 19.05.2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2018.

Usnesení č. 385
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 6.000 Kč Kynologickému klubu Vimperk – ZKO 116, Čkyně 8, na částečnou úhradu nákladů při pořádání závodů „Jarní pohár“ a „O pohár města Vimperk“ v roce 2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada požaduje předložit vyúčtování dotace do 31.12.2018.

red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů