ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala stavební zakázku, souhlasila s nákupem nových pistolí pro...

ZASEDALA RADA MĚSTA: Zadala stavební zakázku, souhlasila s nákupem nových pistolí pro strážníky

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 19. března kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 331
Rada města rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2014 o zásadách a postupu při zadávání veřejných zakázek zahájit zadávací řízení pro výběr dodavatele na projektové práce: „Vimperk, areál U Sloupů napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“.

Usnesení č. 333
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „Rekonstrukce kuchyně, zázemí a jídelny v objektu ZŠ T. G. Masaryka Vimperk“ společnosti JINDŘICH PARUS, voda-plyn-topení spol. s r. o., Ostrov 38, 383 01 Prachatice, která podala nejvhodnější nabídku.

Usnesení č. 335
Rada města na základě zprávy o hodnocení nabídek rozhodla zadat stavební zakázku „Atletický ovál Vimperk – rekonstrukce“ společnosti TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, která podala nejvhodnější nabídku.

Usnesení č. 337
Rada města zastupující město Vimperk jako vlastníka parcely KN č. 2440 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v k. ú. Vimperk souhlasí s tím, aby tento pozemek byl využit pro skautský stanový tábor v období od 29.06.2018 do 15.07.2018 za předpokladu, že nedojde k poškození tohoto a okolních pozemků a nebude změněn jejich současný stav. Vydání souhlasu je podmíněno souhlasem orgánů státní správy, především ochrany přírody a krajiny tj. Správy národního parku Šumava. Souhlas je vydáván spolku Junák – český skaut, středisko Ichthys Klobouky u Brna z. s., se sídlem Brněnská 218/30, Klobouky u Brna.

Usnesení č. 350
Rada města souhlasí s umístěním sídla spolku SHŠ Berit, o. s., Nádražní 597, Vimperk na adrese 1. máje čp. 74, Vimperk, kde má spolek vypůjčený prostor č. 311.

Usnesení č. 351
Rada města schvaluje prodej a nákup dvou kusů – samonabíjecí pistole CZ pro MP Vimperk dle předložených smluv a pověřuje zástupce vrchního strážníka Milana Koberu k jednání s orgány státního dozoru ve věci prodeje a nákupu zbraní pro město Vimperk.

(red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů