ZASEDALA RADA MĚSTA: uzavřela smlouvy, zadala zakázku, zrušila soudní řízení, rozdala dotace...

ZASEDALA RADA MĚSTA: uzavřela smlouvy, zadala zakázku, zrušila soudní řízení, rozdala dotace aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 5. března kromě jiného projednala a schválila (přinášíme doslovnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 256
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o odborné technické kontrole hřišť mezi městem Vimperk a společností Prolemax s. r. o., Cvokařská 10, Plzeň dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 257
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo s vyplacením zálohy, spočívající ve vytvoření kreseb na betonové (popř. asfaltové) ploše v rozsahu dle přílohy smlouvy, mezi městem Vimperk a společností Myicon s. r. o., Přemyslovců 992/52, Ostrava, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 258
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Vimperk skalní svah na pozemku parc. č. 1517 pod pozemkem parc. č. 158“ obchodní společnosti SG Geotechnika a. s., Geologická 988/4, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, a pověřuje odbor investic a údržby vystavením příslušné objednávky.

Usnesení č. 259
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti v období 18.8.2018 – 25.08.2018 s Občanským sdružením Stanislavy Chumanové, o. s., Pivovarská 475, Vimperk, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 260
Rada města rozhodla uzavřít darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru na úhradu výdajů spojených s pořádáním letního tábora pro děti v období 18.8.2018 – 25.08.2018 se Zdeňkem Kutilem, Vimperk, dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 275
Rada města rozhodla o zrušení soudního řízení ve věci vyklizení v ulici Luční čp. 499 ve Vimperku za podmínky, nájemník uzavře dohodu o splátkách na náklady soudního řízení nejpozději do 20.03.2018 s úhradou první splátky dluhu. Dluh bude hrazen ve výši 2.000 Kč měsíčně. Pokud dojde k prodlevě bezdůvodného obohacení ve výši nájemného byť v jednom měsíci nebo nebudou-li hrazeny pravidelně měsíční splátky nákladů řízení, bude podána žaloba na vyklizení výše uvedeného bytu k příslušnému soudu.

Usnesení č. 280
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč Svazu diabetiků ČR, pobočný spolek Vimperk, na zajištění projektu Edukačně motivačního pobyty pro diabetiky ve WELLNESS HOTELU MAS s. r. o., náměstí Tomáše Bati 417/12, Sezimovo Ústí v období od 02.05.2018 do 08.05.2018. Rada města požaduje doložit vyúčtování do 30.09.2018.

Usnesení č. 281
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 10.000 Kč pro Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s., Prachatice, na hospicovou péči pro občany města Vimperk v roce 2018. Rada města požaduje doložit vyúčtování do 31.01.2019.

Usnesení č. 282
Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví ve výši 20.000 Kč pro Oblastní charitu Vimperk na zajištění projektu Nexus (krizová pomoc) v roce 2018. Rada města požaduje doložit vyúčtování do 31.01.2019.

red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

 

Komentáře

komentářů