ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala dotace. Přidělila veřejné zakázky aj.

ZASEDALA RADA MĚSTA: Rozdala dotace. Přidělila veřejné zakázky aj.

 

Rada města Vimperk na svém pravidelném zasedání 26. února kromě jiného projednala a schválila (přinášíme přesnou citaci usnesení bez redakční úpravy):

Usnesení č. 237
Rada města rozhodla poskytnout dotaci ve výši 20.000 Kč z rozpočtu města Vimperk na částečnou úhradu nákladů spojených s obnovou fasády jižní strany domu čp. 113 v Kostelní ulici ve Vimperku. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu odboru školství, kultury a cestovního ruchu. Žadatelka předloží závěrečné vyúčtování nejpozději do 30.11.2018.

Usnesení č. 239
Rada města bere na vědomí zápis ze zasedání kulturní komise ze dne 07.02.2018 a rozhodla přidělit individuální dotace z rozpočtu města takto:
• MISSION Vimperk, z. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu technického zajištění (pronájem pódia, ozvučení a osvětlení, pronájem mobilního oplocení) související s pořádáním Majálesu Vimperk ve dnech 14. – 19.05.2018 v areálu letního divadla,
• Muzejnímu spolku vimperského panství, ve výši 3.500 Kč, na částečnou úhradu nákladů (hudba) souvisejících s akcí Masopustní veselí dne 10.02.2018,
• Kurzy Vimperk o. s., ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů (zajištění lektorů) souvisejících s pořádáním akce Letní kurzy žesťů 2018 ve dnech 30.06.2018 – 07.07.2018,
• Vimperk žije!, z. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů (tisk plakátů, ozvučení, hudební vystoupení, horolezecká stěna) souvisejících s organizací projektů Zažít Vimperk jinak, Pecha Kucha Nights Vimperk,
• Kavárně Ve Skále, , ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s organizací maloformátových akcí,
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním těchto kulturních akcí: Masopustní průvod, Posezení s písničkou, Dětský den, Mikulášská besídka,
Sboru dobrovolných hasičů Výškovice, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vybavením klubovny (pořízení dataprojektoru),
Gymnáziu a Střední odborné škole ekonomické Vimperk ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nájmu prostor Hotelu Zlatá Hvězda Vimperk dne 09.02.2018 v rámci konání maturitního plesu třídy 8.G,
Střední škole a Základní škole Vimperk, ve výši 5.000 Kč, na částečnou úhradu nájmu prostor Restaurace Stadion dne 26.01.2018 v rámci konání maturitního plesu třídy ME4,
Osadnímu výboru Lipka, ve výši 10.000 Kč, na částečnou úhradu nákladu souvisejících s pořádáním těchto kulturních akcí: Den dětí, Mikulášská besídka,
Skupině historického šermu Berit, o. s., ve výši 20.000 Kč, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s pořádáním akce Vimperský Frňák (multižánrový festival) dne 20.07.2018 – 21.07.2018.
Rada města požaduje předložit vyúčtování nejpozději do dvou měsíců od ukončení každé akce.

 

Usnesení č. 240
Rada města schvaluje protokol z jednání komise a z posouzení a hodnocení nabídek, který pořídila komise na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky „Rozšíření systému separace odpadů – město Vimperk“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi Stavimperk s. r. o., Vimperk 19, 385 01 Vimperk.

Usnesení č. 242
Rada města schvaluje zprávu o hodnocení nabídek, kterou pořídila komise na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ Mírová 442 – vnitřní úpravy hospodářské budovy“ a rozhodla zadat výše uvedenou veřejnou zakázku účastníkovi GSI INVEST, Na Hroudě 3317/22 Praha 10, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.

Usnesení č. 243
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením odst. 6. čl. VII. Vnitřní směrnice č. 1/2014 „Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek“ zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce: „Demolice objektu – obytný dům čp. 17, Výškovice u Vimperka“ společnosti STRABAG a. s. Vodňanská 333, 383 01 Prachatice.

Usnesení č. 249
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 15.000 Kč Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizaci Vimperk na úhradu nákladů na zabezpečení rybářských závodů dětí a mládeže v roce 2018 ve Zlaté udici a juniorské závody v lovu ryb udicí – muška. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do dvou měsíců od ukončení poslední akce.

Usnesení č. 250
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 7.000 Kč TJ Šumavan Vimperk, z. s., oddílu florbalu, na účast ve dvou turnajích mladších žáků a jednoho turnaje mužů. Turnaje se pořádají v měsíci únoru ve dnech 4. února 2018 a 25. února 2018 v ZŠ Smetanova ve Vimperku (mladší žáci) a v Kašperských Horách (turnaj mužů). Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.03.2018.

Usnesení č. 251
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 20.000 Kč Ski klubu Šumava z. s. Vimperk na úhradu nákladů za nákup pohárů pro vítěze při pořádání XXXIII. Šumavského skimaratonu 2018, který se konal ve dnech 24.02.2018 a 25.02.2018 na Kvildě. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 02.04.2018.

Usnesení č. 252
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci ve výši 10.000 Kč Senior klubu Vimperk, Sklářská 399, 385 01 Vimperk na pronájem sálu KD Cihelna při pořádání Májové veselice pro seniory a hosty dne 22.05.2018. Dotace bude poskytnuta z kapitoly rady města. Rada města požaduje předložit vyúčtování dotace do 30.06.2018.

Usnesení č. 254
Rada města rozhodla navýšit pracovníka v Městské knihovně Vimperk, pracovní zařazení knihovník (knihovnice) s platností od 01.05.2018 a pověřuje tajemníka MěÚ zabezpečením veškerých potřebných náležitostí.

red)

Ilustrační foto: archiv (red) – Za krásnější Vimperk

Celý zápis z jednání (ve formátu PDF)

 

 

Komentáře

komentářů