TÝDEN NA RADNICI (34): Vimperský starosta Pavel Dvořák a jeho pravidelná malá...

TÝDEN NA RADNICI (34): Vimperský starosta Pavel Dvořák a jeho pravidelná malá víkendová inventura

Pondělky, kdy je od 13 hodin městská rada města a od 15,30 zastupitelstvo, jsou nejen náročné, ale i emočně hektické.

Na radě města bylo rozhodnuto o zadání odvlhčovacích prací na objektech čp. 355 a 356. Je to nutná součást celkové rekonstrukce. Udělá se tam asfalt kolem těchto domů a také u čp. 357 a 360. Začne se na jaře.

Vyhlásili jsme výběrové řízení na rekonstrukci kuchyně a jídelny ZŠ TGM a jmenovali komisi pro výběr zhotovitele v čele s ředitelkou školy Dagmar Rückerovou. Souhlasili jsme s nákupem svozového vozu pro Městské služby, bude na to grant z ministerstva životního prostředí.

Na zastupitelstvu bylo hodně živo…
Tak nejdříve to snadnější. Smlouva o směně pozemků mezi městem a krajem byla dobře připravena, všichni byli pro, a jestli to schválí i kraj, staneme se vlastníky např. arboreta.

Zastupitelstvo schválilo dotaci půl milionu korun Charitě Vimperk na pečovatelskou službu a 5,4 milionu korun pro Městské služby na správu sportovních zařízení.

Z nových věcí na tento rok byla schválena, mimo jiného, oprava silnic do Výškovic, v Pravětíně a Bořanovicích. Mělo by se stihnout udělat parkoviště v Mírové ulici za 30 milionů korun a parkoviště u telekomunikační budovy. Je toho moc, hlavně aby nebyla nouze o firmy, které to udělají.

Nebyl schválen náš záměr využití stavebních pozemků pod Hrabicemi. Měl o ně zájem developer s tím, že by tam mohl stavět domky a do dvou tří let to rozjet. A protože má svou stavební společnost, mohl by nabízet nejen výstavbu a projektování, ale i financování privátních projektů. Pro město ekonomicky výhodná nabídka byla podrobena kritice bývalé koalice, pro mne někdy nepochopitelné. Předložíme to i s pozváním firmy a doplňujícími informacemi napříště. Jenom nevím, jestli budou mít ještě zájem. Vybírali si mezi dvěma až třemi možnými projekty na Šumavě. Město na udělání přečerpávací stanice a rour na odpady, rozvodů pitné vody, rozvodů plynu, udělání asfaltových cest v této oblasti i mnohého dalšího za minimálně 30 milionů korun nemá. To by vše musela udělat firma a předat to městu bezplatně. A kdybychom my prodávali pozemky, abychom byli ekonomicky „na nule“, tak to vychází na více jak 1000 korun za metr čtvereční. A to ve složitém svahu. Koupí to někdo? Ti, co tam již postavili „na rovině“, zaplatili kolem 600 korun za metr čtvereční. Že záměr má logiku, potvrdil i souhlas finančního výboru, rozbory odborů investic, hospodářství i odboru financí. Co tedy s tím? Vykašlat se na to a nechat tam bezcenný pozemek a křoví, tak jak se vyjádřilo bývalé vedení města? Na roky, desítky let? Také je to možné. Ale není to v nátuře tohoto vedení. Jsme pro růst města, pro přípravu dalších míst pro individuální výstavbu. A na to musí město mít. A musí to mít ekonomický smysl.
Jsou zákony, které nám něco přikazují. Zákon o obcích nám ukládá, že se musí volený zastupitel vždy „chovat s péčí řádného hospodáře“ k majetku a penězům města. Jinak to může být pro nás všechny í soukromoprávní a trestní problém. A to se týká i případných pohledávek.

Také jsou nejasnosti kolem zakázky vodárny Brloh realizované převážně v období 2014 – 2016. Posudek externí právní firmy upozornil na možnou smluvní pokutu ve výši něco přes jeden a půl milionu korun, kterou tehdejší rada města na firmě, za nesplnění smluvních termínů stavby, zřejmě nevymáhala. A přistoupila na vzájemné „narovnání“ v hodnotě 800 tisíc korun. Tady jsou otázky, proč o tom nebylo informováno zastupitelstvo, zda je vše řádně vyčísleno, zda toto řešení odpovídá právě zákonu o obcích. Proto byla rada města pověřena to řešit.

Velmi kladně hodnotím jednání s firmou Čevak ohledně trasy napojení vody a odpadů z lokality U Sloupů do města. Zvláště, když je tam zájem o další zbývající prázdné domy…

Zliv hostila setkání jihočeských starostů. Na programu jednání byla mezí zásadními tématy informace o ekonomickém nastavení daňových příjmů obcí. Letos by to mělo být o 8.5 procenta lepší. Uvidíme.

A také uvidíme, jak dopadnou volby prezidenta. Už jsem se na to ani nemohl dívat nebo to poslouchat, co to bylo v předvolební kampani za špínu…
Tak dobrou volbu.
Mám rád silné osobnosti, tak jsem už odvolil.

Uvidím…

Držte nám palce.

Pavel DVOŘÁK

 

 

 

Komentáře

komentářů