KAŠPERSKÉ HORY: Pozvání na společenský večer u příležitosti 170. výročí narození K....

KAŠPERSKÉ HORY: Pozvání na společenský večer u příležitosti 170. výročí narození K. Klostermanna

Svět podle Karla Klostermanna, jaký by asi byl ? Na tuto otázku se asi nedozvíte odpověď v pátek 16. února v kině v Kašperských Horách. Dozvíte se však mnohé zajímavé o jeho životě na Šumavě.

V letošním roce se sešly dvě jeho výročí. 170 výročí narození (narodil se 13. února v roce 1848 v rakouském Haag am Hausruck)  a 95. výročí jeho úmrtí (zemřel 16. července v roce 1923 v jihočeské Štěkni).

Představitel realismu a tzv. venkovské prózy, jehož sebrané spisy obsáhly přes čtyřicet svazků románů,  povídek, črt, fejetonů a skic, i část soustavných pamětí. Společenský večer určený pro širokou veřejnost připomene, díky dvěma přednáškám dr. Vladimíra Horpeniaka z Muzea Šumavy a Václava Sklenáře z občanského sdružení Karel Klostermann – spisovatel Šumavy, život a dílo spisovatele v Kašperských Horách a na Šumavě.

Kašperskohorké divadlo Drak pro tuto příležitost připravilo krátkou divadelní scénku vybranou z díla spisovatele. Žáci ZŠ Kašperské Hory představí svůj krátký filmový dokument o spisovateli nejen očima dětí. Představí se také některé organizace, které se podílejí  na  správě odkazu spisovatele.

Celý večer hudebně zpestří písecká hudební skupina Závodní koně, která také představí svoji autorskou píseň věnovanou Karlu Klostermannovi. Závěr večera bude patřit hranému dokumentu plzeňského filmaře Jana Loučíma z roku 2010, Člověk z ráje. Celým večerem slovem diváky provede Radek Nakládal.

Svět podle Karla Klostermanna je světem žijícím, připomínajícím krásy  a život na  Šumavě. Všichni milovníci tohoto odkazu jsou na tento společenský večer srdečně zváni.

 

Radek NAKLÁDAL, Městské kulturní a informační středisko Kašperské Hory

 

 

 

 

Komentáře

komentářů