LENORA: Místní zámeček možná bude mít jiného pána, snad se poté dočká...

LENORA: Místní zámeček možná bude mít jiného pána, snad se poté dočká nutné opravy

Lenorský zámeček. Panský dům postavený někdy ve čtyřicátých letech 19. století za Wilhelma Kralika jako sídlo jeho rodiny. V současnosti zchátralý objekt, který nezbytně potřebuje celkovou rekonstrukci. Podle našeho spolupracovníka Míry Pecky je naděje, že se památku podaří opravit a zachránit. Měl by ji totiž koupit nový majitel. Informace to jsou zatím neověřené, ale prý dosti pravděpodobné. Tak budeme Lenorským držet palce, aby se brzy dočkali.

(red)

Článek o historii zámečku je z webových stránek Lenora

Foto v galerii: Míra PECKA

Panský dům byl postaven někdy ve 40. letech 19. století za Wilhelma Kralika jako sídlo jeho rodiny.Lenorský zámeček v roce 1932Dům sestával jen z přízemních místností, rozložených do čtverce kolem malého travnatého nádvoří, od něhož byly odděleny prosklenou chodbou. Všechny místnosti a chodby byly přeplněny loveckými trofejemi z okolních lesů. Nad vchodem byl (po udělení titulu Ritter von Meyrswalden, roku 1877) znak rodu Kraliků. Na druhé straně za dvorem byly stáje, místnosti pro služebnictvo a hospodářské prostory. Okolo domu byla růžová loubí, za domem terasy s bohatými záhony květin, s ovocnými stromy a záhony jahod.
Nad vchodem byl veliký nápis Eleonorenhain. V jednom ze sálů bylo muzeum výrobků lenorských sklářů. Ve střeše byla osazena drobná věžička se zvonkem. Pod zámečkem byl park a zahrada s okrasnými dřevinami, areál byl obehnán kamennou zdí.
O lenorském zámečku píše Ladislav Stehlík ve své Zemi zamyšlené:…zámeček, v němž stará patricijská rodina Králíků vytvořila kultivované prostředí se vzácnými sbírkami rytin, porcelánu, skla a jemných tkanin, ukazovaných jen vážným zájemcům a některým návštěvám. Podle svědectví pamětníků slynul tento panský dům mnohou exkluzívností: na stole stál alpský kraví zvonec, nábytek černé barvy a stoly s bílými ubrusy tvořily zvláštní barevnou noblesu jako černé plesové oblečení pánů a bílé hedvábné toalety dám. Pan Hans byl milovníkem klavírní hry a vybraným hostům hrával i některé vlastní skladby.

Lenorský zámeček 2004
Po roce 1945 objekt chátral, okrasné dřeviny okusovaly kozy nových nájemníků, nábytek a obrazy holandských mistrů jsou snad doposud v místních rodinách. Do roku 1975 zde bylo zdravotní středisko. Dlouho zde byla v provozu kaple: kostel v Lenoře nikdy nebyl; 11. srpna 1941 zde byla sice zřízena nadace pro výstavbu filiálního kostela, ale toho se Lenora z důvodů války a následného odsunu obyvatel nikdy nedočkala. Projekt na výstavbu neogotického kostela již dříve vypracoval známý schwarzenberský stavitel Jan Sedláček(dle jeho projektu vznikly kostely ve Vacově či na Hosíně u Českých Budějovic; je i autorem Soupisu památek historických a uměleckých v království českém, věnované politickým okresům Prachatice a Český Krumlov). Malá kaplička, zasvěcená P. Marii, stála pod Německým turistickým domem. Ta byla na konci 50. let zlikvidována a její vybavení přesunuto do zámečku. I kaple v zámečku byla v roce 1980 uzavřena a zlikvidována.

Do prodeje objektu Elektrárnám Tušimice, které prostory zámečku upravily k rekreačním účelům, zde měl své prostory i místní Svazarm. Dnes je objekt soukromým majetkem, v jeho prostorách je restaurace.

-p-

This slideshow requires JavaScript.

Komentáře

komentářů