FOTOGALERIE

FOTOGALERIE

  Vchynicko-tetovský plavební kanál je vodní tok na Šumavě, který v minulosti sloužil pro plavení hojného dřeva ze Šumavy. Toto vodní dílo o celkové délce 13,6 km obchází nesplavný úsek Vydry pod Antýglem a spojuje řečiště...

  Rechle u Modravy je věrná replika historického mostu přes řeku Vydru, který sloužil k zachytávání plaveného dřeva. To bylo odtud dále přesměrováváno do uměle vytvořeného koryta Vchynicko-Tetovského plavebního kanálu. (red) Foto: Ladislava...

  Javorná (do roku 1951 Zejbiš) je místní část obce Čachrov, v okrese Klatovy. Nachází se 10 km severovýchodně od Železné Rudy, nad údolím říčky Ostružná, v nadmořské výšce 842 m....

  Kepelské mokřady je přírodní rezervace ev. č. 1757 zhruba 1 km jihozápadně od osady Keply mezi Hartmanicemi, Velharticemi a Čachrovem v okrese Klatovy. Oblast spravuje Správa Národního parku Šumava.Důvodem ochrany jsou kriticky ohrožené druhy rostlin...

  Filipova Huť je částí obce Modrava. Nachází se na jižních svazích rozsochy hory Sokol, v údolí Filipohuťského potoka, v nadmořské výšce 1093 metrů. Je...

  Šerlův dvůr, německy Schörlhof, je zaniklá osada geograficky spadající do okresu Klatovy. Nachází se severním směrem od vsi Prášily a jihozápadním směrem od vsi...

  Filipohuťský potok nebo také Filipský potok je jedním ze tří potoků, které svým společným soutokem dávají vzniknout šumavské řece Vydře. Délka toku činí 4,9 km. Filipohuťský potok pramení přibližně 3 km východně od Modravy v...

  Obec Modrava je tvořena třemi původními osadami, které se jmenovaly Modrava, Filipova Huť, Vchynice-Tetov. Modrava vznikla jako rybářská osada. První dochovaná zmínka o Modravě se datuje do roku 1614 a...

  Zhůří je osada, část města Rejštejn v okrese Klatovy, běžně označovaná za „zaniklou obec“. Nachází se asi 6,5 km na jihovýchod od Rejštejna. Prochází zde silnice II/169. Jsou zde...

  Šindlov je malá vesnice, část obce Borová Lada (od které je vzdálená 4 km), v okrese Prachatice. Současné osídlení je jen zbytkem dřívější vesnice...

  Hamerský potok na Šumavě - Největší přítok řeky Vydry, patřící do povodí Otavy, je typickým šumavským horským potokem. Jeho délka je přibližně 7 kilometrů. Klidným meandrujícím...