Historické foto

Historické foto

Psal se prosinec 1998 a do Vimperka přijel na besedu přednosta onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Praze - Motole profesor MUDr. Josef Koutecký, Dr.Sc....

      Vimperk - pohlednice z období mezi světovými válkami, pravděpodobně někdy kolem roku 1925          

  Pohled na rozestavěné vimperské sídliště Míru na podzim 1983 Foto: (zj) Digitalizace: Petr Bednarčík (Revita group)        

    V sobotu 22. listopadu pořádá vimperský dům dětí a mládeže bazar sportovních potřeb. Připomeňme si na historickém snímku z roku 1980 ze společenského domu...

      Dva historické srubové domy v dnešní Inocencově ulici na pohlednici z přelomu šedesátých a sedmdesátých let minulého století ještě před tím, než byly do...

    Pohlednice Vimperka ze sedmdesátých let minulého století zobrazuje starou část města viděnou od Sklářského vrchu.

  Pohlednice Vimperka ze sedmdesátých let minulého století zobrazuje tehdy nově upravené terasy pod dvěma historickými srubovými domy v dnešní Inocencově ulici.

  V sedmdesátých a osmdesátých letech se v listopadových dnech ve Vimperku konal vždy běh na počest Velké říjnové socialistické revoluce. Nejprve jako večerní běh,...