JIŽNÍ ČECHY: Protivín plánuje dokončení školy, modernizace ulic a bytů

JIŽNÍ ČECHY: Protivín plánuje dokončení školy, modernizace ulic a bytů

 

Dokončení modernizace školy, zbývajících ulic a dalších městských bytů jsou hlavními investičními záměry Protivína na Písecku. Město na řece Blanici ovšem počítá s tím, že jeho záměry s velkou pravděpodobností negativně ovlivní očekávaná ekonomická krize.

„Nepředpokládáme, že by hospodářství státu vykazovalo vzhledem k současné situaci nějaké enormní výsledky. Vycházíme tak spíše ze střízlivého předpokladu klesajícího hrubého hospodářského produktu (HDP), což se samozřejmě odrazí na financování měst a obcí. Domníváme se, že sdílené daně rozhodně nebudou v příštích letech na úrovni, na níž jsme byli zvyklí. Budoucí investice města proto plánujeme tak, aby jejich financování bylo reálné,“ uvedl starosta Protivína Jaromír Hlaváč.

Hlavní prioritou města je podle starosty úplné dokončení projektu modernizace základní školy. Zde sice zbývá zrealizovat „jen“ rekonstrukci školní družiny, jídelny a kuchyně, ovšem „pouze“ vlastní náklady na nový gastroprovoz a stavební úpravy jsou odhadovány na přibližně dvacet miliónů korun.

„Rádi bychom samozřejmě pokračovali v rekonstrukci ulic, které nám zatím v Protivíně zbývají dokončit. Jde o tři ulice v severní části města, Partyzánská, Studniční a K Rybníčku. Záměrem je také pokračování plánovaných rekonstrukcí komunikací v našich osmi místních částech,“ poznamenal Hlaváč s tím, že mezi chystané investice v okolních obcích patří mimo jiné komplexní revitalizace návsi ve Chvaleticích, kde město v současné době dokončuje rozsáhlou rekonstrukci místní historicky velmi cenné kaple. V Myšenci pak vzniknou nové byty v budově bývalé školy. Nového bytu se dočkají také obyvatelé ze Selibova, včetně zázemí, které vznikne v přízemí rekonstruované budovy.

Důležitá pro Protivín bude voda

Město má ovšem v zásobě celou řadu dalších projektů, které bude muset, dříve či později, tak jako tak řešit. „Mezi klíčové investice z hlediska další budoucnosti města je určitě přivaděč do vodojemu Radování, který je hlavním zdrojem pitné vody pro město. Projekt počítá s výměnou hlavního potrubí pro zásobování našeho města vodou,“ zdůraznil Hlaváč. Na řadu přijde i rekonstrukce hasičské zbrojnice v Milenovicích a technické dovybavení Sboru dobrovolných hasičů v Protivíně. Projektů má radnice v zásobě dostatek, rozhodující pro jejich realizaci ovšem bude ekonomická situace České republiky.

Protivínská investiční vize je velmi střízlivá. Vyrovnat bilanci uplynulého období by bylo zázrakem. Celkový objem investic Protivína v uplynulých čtyřech letech totiž překonal rekordních čtvrt miliardy korun. Město s necelými pěti tisíci obyvateli tak, vztaženo k běžnému čtyřletému volebnímu období, prošlo v letech 2018 – 2022 dosud nejrozsáhlejší rozvojovou investiční činností nejen za poslední více než tři desetiletí. Větší část této sumy tvořily investice do dopravy a městské infrastruktury, do oprav bytového fondu, modernizace základní školy a mateřských škol, do čistírny odpadních vod a do sportovního areálu. Kompletně opraven byl zdejší památkově chráněný historický hřbitov i několik ulic ve městě a dalších místních částech. Zmodernizovány byly všechny čtyři městské kotelny a vybudovány nové kanalizace v místních částech Záboří a Chvaletice.

Prakticky celých 250 miliónů korun přitom město vynaložilo výhradně z vlastních zdrojů a dotačních prostředků. Zadlužení Protivína činí v současné době přibližně 65 miliónů korun. Volných prostředků na svých účtech má město nyní zhruba 50 miliónů korun. Této vynikající hospodářské bilanci také odpovídají závěry nezávislého finančního auditu, podle kterého je město na samé špičce hodnocení finanční kondice.

Jednou z nejvýznamnějších a nejrozsáhlejších dopravních staveb v celé historii Protivína byla loni dokončená rekonstrukce průtahu města. Ta nejenže zásadně zkvalitnila vlastní dopravu ve městě, ale významně přispěla také k jeho zklidnění. Citelně se snížil především hluk od projíždějících automobilů. Stavební práce, rozdělené do tří etap, trvaly více než dva a půl roku a vyšly na zhruba 90 miliónů korun, z nichž 45 mil. hradilo město a 45 mil. Jihočeský kraj jako vlastník vozovky. Další významnou investiční akcí byla rekonstrukce a modernizace protivínské základní školy. Školní budova dostala novou střechu a fasádu. Vybudována byla nová plynová kotelna, vyměněna všechna okna a dveře, kompletně opraven spojovací koridor a vybudován bezbariérový přístup do budovy. V interiéru byly opraveny třídy a sociální zařízení. Modernizací prošla i sportovní hala. Celkové náklady: cirka 36 miliónů korun.


 

  • Protivín leží na řece Blanici, na hlavním dopravním tahu z Písku do Českých Budějovic mezi Pískem a Vodňany. Město s přibližně 4800 obyvateli vzniklo zhruba v polovině 13. století jako podhradí královského hradu, o 200 let později přestavěného na renesanční zámek s kostelem sv. Alžběty Portugalské. Součástí města Protivín jsou místní části Chvaletice, Krč, Maletice, Milenovice, Myšenec, Selibov, Těšínov a Záboří. Protivín proslavil místní pivovar z roku 1598 vařící pivo pod značkou Platan.

 

Ilona UHLÍŘOVÁ, Městský úřad Protivín

Foto: archiv Města Protivín


 

Informovali jsme:

JIŽNÍ ČECHY: Čtyřleté investice Protivína přesáhly rekordních čtvrt miliardy Kč

JIŽNÍ ČECHY: Oprava průtahu snížila hlučnost a zlepšila dopravu v Protivíně

JIŽNÍ ČECHY: Komplexní oprava památkově chráněného areálu hřbitova v Protivíně spěje ke konci

JIŽNÍ ČECHY: Protivínské žáky čekají další novinky ve zrekonstruované škole


 

 

Komentáře

komentářů