CELNÍ SPRÁVA: Jihočeští celníci v kontrolách vozidel pokračují i o prázdninách

CELNÍ SPRÁVA: Jihočeští celníci v kontrolách vozidel pokračují i o prázdninách

 

Celníci se při výkonu kontrolní činnosti zaměřují zejména na pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, kdy v rámci této působnosti jsou oprávněni zastavovat a kontrolovat motorová vozidla. Jihočeským celníkům se tentokrát podařilo zjistit dva případy závažného porušení předpisů.

V prvním případě zastavili vytipované dodávkové vozidlo české imatrikulace v katastru obce Strážný. Při kontrole zjistili, že v nákladním prostoru vozidla se nachází zboží, u kterého pojali podezření, že se může jednat o falzifikáty, tedy zboží podezřelé z porušení práv duševního vlastnictví. Zajistili celkem 805 kusů zboží, jednalo se o elektroniku a elektronické součástky, oděvní zboží, oděvní doplňky a hračky. Zboží bylo určeno k prodeji jako originály světoznámých značek. Pokud by k prodeji zmíněného zboží došlo, majitelům ochranných známek by vznikla škoda ve výši 633.500,- Kč.

Jihočeši ve druhém případě kontrolovali vozidlo taktéž české imatrikulace, v katastru obce Záhoř a zjistili, že řidič vozidla nikdy nevlastnil oprávnění k řízení motorových vozidel. Provedený narkotest ve spolupráci s Policií České republiky odhalil, že  řidič je pod vlivem omamných a psychotropních látek. Při bližší identifikaci kontrolní orgány zjistily, že řidič i spolujezdec jsou v pátrání, jelikož nenastoupili do výkonu trestu odnětí svobody.

Pracovníci celní správy svou aktivní kontrolní činností nejen chrání domácí trh dohledem nad dováženým zbožím, ale velkou měrou také přispívají k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a veřejného pořádku.

 

Text a foto: CELNÍ SPRÁVA ČR


 

 

Komentáře

komentářů