MĚSTSKÁ POLICIE: Zaznamenáno ve svodce vimperských strážníků

MĚSTSKÁ POLICIE: Zaznamenáno ve svodce vimperských strážníků

 

Redakčně neupravované zprávy Městské policie Vimperk

 

16.5.2022 Telefonická žádost OO PČR Vimperk o asistenci u agresivního pacienta. Po příjezdu hlídky na místo, pacient již nebyl agresivní. Byl ošetřen ZZS Vimperk a převezen do nemocnice v Prachaticích.

17.5.2022 Při běžné hlídkové činnosti si hlídka MP všimla osob, které popíjeli alkohol na místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města Vimperk. Provedena záloha kamerového systému celé události. Věc bude předána příslušnému správnímu orgánu.

19.5.2022 Telefonicky oznámila majitelka obchodu , že má v prodejně zloděje. Hlídka dorazila na místo a vyzvala muže k prokázání totožnosti. Muž souhlasil s vyřízením přestupku příkazem na místě.

19.5.2022 Hlídka MP prováděla preventivní měření rychlosti vozidel. V ulici Špidrova byla naměřena rychlost 73 km/h po odečtu tolerance. Uložena řidiči pokuta příkazem na místě.

23.5.2022 Ze strany OO PČR Vimperk požádáno o asistenci u podnapilých osob, které se mohou fyzicky napadat na ubytovně v bývalých kasárnách. Věc dále v řešení OO PČR Vimperk.

24.5.2022 Telefonicky oznámeno rušení nočního klidu. Hlídka MP Vimperk mluvila na místě jak s oznamovatelkou, tak s nájemnicí bytu, ze kterého mělo docházet ke hluku. Vše řešeno domluvou. Bylo přislíbeno, že se již hlasité mluvení v době nočního klidu nebude opakovat.

24.5.2022 Telefonicky oznámen zraněný holub za Penny Marketem. Hlídka MP holuba odchytila a umístila do boxu a následně byla o celé události vyrozuměna záchytná stanice Klášterec. Pracovnice záchytné stanice si holuba odvezla.

25.5.2022 Telefonické oznámení o nálezu injekční stříkačky. Hlídka injekční stříkačku včetně jehly umístila do sběrného boxu, který je k tomu určený.

27.5.2022 Telefonické oznámení o dvou osobách, které jsou značně podnapilé a napadají zákazníky před obchodem do Penny Marketu. Na místě hlídka zastihla jednoho muže. Opilému muži bylo naměřeno dechovou zkouškou 3.00 promile alkoholu v dechu. Muž byl převezen hlídkou MP na protialkoholní záchytnou stanici do Českých Budějovic.

28.5.2022 Telefonické oznámení o potulujícím zmateném muži, který zvoní na zvonky domů a špatně mluví. Muž byl spatřen hlídkou u hotelu TERASA. Velmi špatně komunikoval, byl zmatený a neměl u sebe žádné doklady. Strážníkům se snažil sdělit, že jde domů do Horní Vltavice. Strážníci kontaktovali OO PČR Horní Vltavice zda muže někdo nehledá. OO PČR Horní Vltavice strážníkům sdělila, že po muži pátrá LDN Vimperk, kde je muž hospitalizován. Strážníci kontaktovali LDN Vimperk, která si muže na místě převzala.

30.5.2022 Stížnost na své sousedy, kteří dělají na chodbě nepořádek, hádají se, rozbíjí lahve od piva a vylévají pivo po chodbě. Žena, která ruší noční klid a dělá nepořádek, odmítla strážníkům otevřít dveře. Z okna vulgárně na hlídku pokřikovala. Celá událost bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

4.6.2022 Oznámení o opilém muži částečně ležícího ve vozovce. Jelikož muž byl v tak podnapilém stavu, že nebyl schopen chůze a nebylo možné provést orientační dechovkou zkoušku, byl převezen na protialkoholní záchytnou stanici do Českých Budějovic.

6.6.2022 Operátorka MKDS upozornila hlídku, že v okolí Penny Marketu řídí vozidlo jí známá osoba, která má zákaz řízení motorových vozidel. Hlídka MP řidiče s vozidlem zastavila a po pozitivní orientační dechové zkoušce na alkohol, byla na místo přivolána hlídka OO PČR Vimperk, která si celou událost převzala.

10.6.2022 Oznámeno, že v ulici Nádražní u novinového stánku, skupinka mužů popíjí alkohol a pokřikuje na kolem jdoucí. Hlídka muže z místa vykázala a celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu k dořešení.

10.6.2022 Oznámeno, že u cesty do Pravětínského údolí je přivázaný zubožený pes u stromu. Hlídka MP psa převezla do kotce a zjišťuje majitele psa.

11.6.2022 Žádost hlídky OO PČR Vimperk o asistenci u kapesní krádeže. Hlídka MP provedla nezbytnou asistenci hlídce OO PČR Vimperk.

12.6.2022 Operátorem MKDS předána informace o muži se ženou, kteří odkládají odpad vedle nádob na odpad. Celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu.

12.6.2022 Operátor MKDS předal informaci hlídce o volně pobíhajícím psu v místech, kde je to zakázáno. Na místě chovateli psa sděleno znění obecně závazné vyhlášky. Celá věc bude předána příslušnému správnímu orgánu.

12.6.2022 Dozorčí služba OO PČR Vimperk telefonicky požádala o spolupráci při zákroku u benzinové čerpací stanice Robin Oil, kde na komunikaci leží žena a okolo ní pobíhá pes. Žena strážníkům sdělila, že má špatný den a že se omlouvá. Ženě hlídka přivolala taxi službu, která jí i psa odvezla domů.

12.6.2022 Vedoucí OD Bauhaus České Budějovice telefonicky požádal o vyrozumění občana z osady Skláře, neboť má u sebe jeho nalezenou peněženku s finančním obnosem. Hlídka kontaktovala majitele peněženky, který potvrdil ztrátu v Českých Budějovicích. Obratem se vydal zpět do Českých Budějovic.

 

MĚSTSKÁ POLICIE VIMPERK


 

 

Komentáře

komentářů