ČESKÉ BUDĚJOVICE: Kraj schválil projekty za 145 milionů korun v rámci Programu...

ČESKÉ BUDĚJOVICE: Kraj schválil projekty za 145 milionů korun v rámci Programu obnovy venkova

19

Program rozvoje venkova pomáhá také obcím na Vimpersku. Příkladně si vedou při zvelebování své obce v Bošicích. Na archivním snímku je zachycena výstavba vodní nádrže v osadě Budilov.

 

Téměř 145 milionů korun poputuje na podporu projektů v Jihočeském kraji. Nejvyšší částka je určena pro obce, které v rámci Programu obnovy venkova (POV) získají necelých sto milionů korun. Jihočeský kraj je tak opět nejštědřejším poskytovatelem podpory v rámci POV ze všech krajů v republice.

Ke zvelebení jihočeských vesnic slouží další dotační titul, v rámci něhož získá 17 žadatelů celkem dva a půl milionu korun na opravu požárních nádrží a návesních rybníčků. Rozhodnutí zastupitelstva potvrdil náměstek hejtmanky Pavel Hroch. „Jsme hrdí na malebnost našich jihočeských vesnic. Zároveň si uvědomujeme, že se v nich našim obyvatelům musí hlavně dobře žít. Proto je podpora obcí a života v nich naší prioritou,“ uvedl náměstek Hroch.

Jihočeský kraj podporuje také rodiny a děti

Na peníze se mohou podle Hrocha těšit i nejmladší obyvatelé jižních Čech, nově byl totiž schválen dotační program na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže. Jihočeský kraj na něj vyčlenil deset milionů korun. Dalších 640 tisíc je určeno na reprezentaci kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu. Na práci s mládeží poputuje dalších 605 tisíc. Získá je 17 úspěšných žadatelů. Další peníze mají podpořit rodinnou politiku. Celých dva a půl milionu korun dostane 35 organizací, které se zabývají mezigeneračním soužitím, či prevenci sociálního vyloučení rodičů pečujících o děti.

Další peníze jsou určeny pro zdravotníky, dobrovolné hasiče a sociální služby

Celkem pět a půl milionu korun je určeno na 84 neinvestičních projektů pro sbory dobrovolných hasičů. Zdravotnická záchranná služba spolu bude moci lépe komunikovat díky projektu s názvem „Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura pro ZZS JčK“. V rámci tohoto projektu budou účinně propojeny stávající komunikační systémy. Financování je zajištěno z evropských zdrojů a vyžádá si celkové náklady okolo 13 milionů korun. Jihočeský kraj na projekt přispěje 1,2 milionů korun. Na vzdělávání jihočeských lékařů je určeno 500 tisíc korun. Získají je nemocnice v Písku, Strakonicích, Táboře, Prachaticích a Jindřichově Hradci. Celkem 14 projektů z oblasti rozvoje sociálních služeb si mezi sebe rozdělí finanční příspěvek ve výši 1,29 milionů korun. Na další podporu sociálně zdravotních aktivit poputuje celkem 660 tisíc korun. Peníze získá 20 úspěšných žádostí.

Jihočeský kraj podporuje rozvoj hospodářsky slabých oblastí a větší bezpečí na silnicích

Zlepšit život obyvatel hospodářsky slabých oblastí pomůže další dotační program Jihočeského kraje. „V rámci něj získá celkem 19 projektů 7,5 milionu korun na vytvoření nebo opravy objektů občanské vybavenosti či startovacích bytů, včetně následného vybavení. Na zajištění bezpečnostních prvků u pozemních komunikací bude 19 žadatelům poskytnuto 2,5 milionů korun,“ uzavřel Hroch.

(tzjč)

 

 

 

Komentáře

komentářů