DOKUMENT: Odpověď biskupa na otevřený dopis hejtmana ve věci žalob na vydání...