STARÁ ŠUMAVA: Tříkrálové tradice

STARÁ ŠUMAVA: Tříkrálové tradice

 

Řadu adventních a vánočních svátků, tak povznášejících duši, uzavírají po Novém roce Svatí Tři králové. Kašpar, Melichar a Baltazar táhnou v houfu krajem, obcházejí dům od domu v zářivém, pozlátkem se třpytícím odění a nesou do rodin přání všeho štěstí a zdraví.

Ten první z nich nese na tyči v čele trojice betlémskou hvězdu, která jako by je vedla vpřed, druhý pohupuje kadidlem a šíří vůni svěcené myrhy, ten třetí vzadu přijímá dary a píše křídou litery K+M+B nade dveřmi jako požehnání domu.

Při „vykrápění“ domů svěcenou vodou v předvečer (5. ledna) svátku Tří králů (6. ledna) se modlíval pětkrát Otčenáš a pětkrát Zdrávas Maria, aby tím bylo stavení a všechno v něm chráněno od pohromy. Svěcenou křídou na zárubeň dveří vepsaná písmena K † M † B, jako iniciály jmen svatých Tří králů Kašpara (Kaspar), Melichara (Melchior) a Baltazara (Balthasar), musila být na Hromnice zase smazána, jinak by drůbež nesnášela vejce, přesněji řečeno „zanášela“.

Při mši 5. nebo 6. ledna je proto žehnána (nesprávně „svěcena“) voda, kadidlo a křída, eventuálně i zlaté předměty. Voda byla v liturgii i v magii velmi důležitá, hlavně ta, která se den před Třemi králi v kostele posvětila. Pokud jí bylo potřeba víc, světila se i před kostelem na náměstí v kádi. Lidé ji pili, aby se ochránili před nemocemi. Také ji nalévali do kropenek, upevněných na stěně dveří. Používali ji pak buď každý den, nebo aspoň v důležitých chvílích života rodiny, jakou byla svatba nebo dlouhá cesta. Právě tak kropili první fůru při sklizni anebo malé dobytče hned po narození, někde přidávali svěcenou vodu dobytku do krmení. Někdy stačila i obyčejná voda v přírodě. Kdo se do ní dokázal celý ponořit, měl zajištěno pevné zdraví na celý rok.Voda se pak používá při obřadu kropení lidu, který nahrazuje úkon kajícnosti a připomíná každému jeho křest.

Po Třech králích se zase začalo s předením. Děvčata chodila na přástky, říkalo se tomu „Rouckafahrt“. Ve světnici, kde se předlo, bývali i mládenci a starali se o zábavu, smích i nářek, to když vyměnili děvčatům kolovrat nebo koudel anebo když ti zvláště rozpustilí dokonce koudel zapálili.

Vysvětlení, že jde o iniciály jmen Tří králů – Kašpara, Melichara a Baltazara, je však špatné. Písmena znamenají Pán (nebo Kristus) žehnej tomuto domu. K zastupuje Krista, nebo také řeckou podobu pána Kurios, M je obydlí – latinsky mansionem a B ať žehná = benedicet.

Svátek tří králů i předchozí večer 5. ledna, nazývaný Den světel nebo Svatovečer svíček, byly plné různých pověrečných praktik a obyčejů, navazujících na vánoční období. Zapalovaly se stejně vysoké svíčky a nechaly se shořet. Když dým vstoupal vzhůru a plamen byl čistě bílý, znamenalo to, že majitel domova se dostane do nebe. Pokud byl plamen nerovný a dým směřoval k zemi, bude na něho čekat peklo.

Další tradicí bylo, že svobodné, mladé dívky se omývaly sněhem, ještě před východem slunce, aby po celý rok měli čistou jasnou pleť, byly zdravé, krásné jako Panna Maria.Tříkrálovou obchůzku končil čas vánoc, čas plný kouzla, pokoje a míru. Teprve po 6. lednu začal nový rok a mohl se roztočit kolotoč muzik, svateb a radovánek masopustu.

Pokud vám tedy na dveře zaklepají koledníci, uvítejte je s radostí a malým pohoštěním. Vždyť oni jsou poselstvím zdraví, lásky a štěstí.

 

Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES

Foto: archiv autora

Komentáře

komentářů