STARÁ ŠUMAVA: Přečtěte si Odysseu soudního sluhy, vánoční povídku Karla Klostermanna

STARÁ ŠUMAVA: Přečtěte si Odysseu soudního sluhy, vánoční povídku Karla Klostermanna

Námětů měl Klostermann dost, protože rád naslouchal vyprávění svých příbuzných i Šumavanů o většinou těžkém životě uprostřed hor. Pro stylizaci postav i dějů mu sloužily téměř vždy skuteční lidé a skutečné příběhy. Do oblasti Stach zasazuje vánoční povídku Odyssea soudního sluhy. Příběh soudního sluhy Mastílka, kterého soudce Okresního soudu v Kašperských Horách pověří těsně před Vánocemi doručením obsílky pro Josefa Voldřicha ze Stachů. Méně známá je již trasa, kterou posel ve své době opravdu prošel. Stará cesta z Kašperských Hor do Stach nevedla jako dnes přes Řetenice a Nicov, ale přes místní část zvanou Prádlo do údolí Zlatého potoka a poté proti proudu místním stoupáním dodnes již neexistující vsi Mílov. Cesta pokračovala přes Studenec a přivedla sluhu do Jáchymova, a to již byly Stachy. Slavná Stachovská rychta měla tyto osady: Stachov, Michalov, Jáchymov, Kůsov, Říhov, Bláhov, Jirkalov, Zadov, Churáňov a pod Stachy ještě patřily osady Šebestov, Německé chalupy a Vyšehrad.Většina obyvatel nesla jména Kůs nebo Voldřich. Když usoužený Mastílek pochopil, že tohle všechno jsou Stachy, pod které spadal ještě Javorník, přesto se rozhodl, že Josefa Voldřicha najde. Strastiplné putování mělo i přes značné útrapy šťastný konec.

Tento příběh se odehrává v Kašperských Horách a na Stašsku roku 1869. Soudní sluha se pokouší o marné doručení obsílky na rozlehlém území Stachy do rukou pana Josefa Voldřicha, ale kterého? Lidé ze Stach byli pohostinní a zpočátku i přátelští, ale úřední rozhodnutí v nich budila obavy o další existenci, a tak Mastílek narazil na tichý odpor domorodců. Mastílkova nezdolnost doručit psaní plynula z obav nad tím, že zklame pana soudce.

Přestože právě začíná vánoční čas, Mastílek svůj úkol nevzdává a putuje až za hranice svých možností ve velké zimě k nejvzdálenějšímu stavení. Vysílený několikadenním cestováním spadne z cesty do závějí ve srázu a zraní se. Nakonec ho lidé ze samoty, kterým chtěl obsílku předat, zachrání před umrznutím a dopraví ho zpět do Kašperských hor, kde si o něj pan soudce a jeho rodina celou dobu dělali starosti.

Píše se rok 1869. Toho roku byla v kraji provedena nová organizace soudní správy a na městský soud v Kašperských horách nastoupili nový úředníci. Pocházeli z různých koutů republiky a šumavský kraj vůbec neznali. Navyklí na povahu městských lidí, byli v horském kraji překvapeni charakterem a chováním místních. Doručení soudní obsílky do obce Stachy se tak stává nadlidským úkolem. Stachy se říkalo velmi rozlehlému území a obesílaný pan Voldřich mohl být v různých staveních po celém Stašsku.

Vlastní motiv této povídky je častý výskyt jednoho příjmení na rozlehlém šumavském území. Světáci ze Stach byli velice soudržní a v boji proti vrchnosti a institucím drželi naprosto při sobě. Hlavní postavou povídky je svérázný soudní sluha Mastílek. Ochotný a pracovitý člověk, snažící se zalíbit panu soudci, zrovna tak jako v dnešní době. Cesta se mu vůbec nezamlouvá, přesto mu jeho svědomitost nedovolí vznést námitky.

Tvrdohlavost a zarputilost ženou našeho hrdinu do stále nových a obtížnějších míst. Vidina pochvaly a uznání ze strany nadřízeného vždy na chvíli rozjasní jeho útrapy v podobě namáhavé cesty. Občas přemítá, zda má jeho putování smysl. Jeho oběť sahá až tak daleko, že se vzdá na Štědrý den pohody svého rodinného kruhu. Vánoce jsou připomenuty pouze představami v mysli soudního sluhy na teplo rodinného krbu o Štědrém večeru v Kašperských Horách. V dřívějších dobách se na chudých šumavských horách Vánoce neslavily okázalým způsobem. Lidé neznali ani městské zvyky jako zdobení stromku. Držel se půst a konala se příprava jídel na večer………..

Pokud Vám vyjde v předvánočním čase chvilka a povídku si přečtete, možná získáte na příští turistickou sezonu námět na trasu po stopách soudního sluhy Mastílka.

Připravuje: Miroslav KŮS ANDRES

Foto: archiv autora

This slideshow requires JavaScript.

Komentáře

komentářů