AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Demokracie s úšklebkem

AKTUÁLNÍ KOMENTÁŘ ERIKA BESTA: Demokracie s úšklebkem

Na dnešek jsme vám vybrali úryvek z nedávno vydané knihy Mashy Gessenové s názvem Surviving Autocracy (Přežít autokracii):
Jakmile zvítězí cynismus, napsal disident Václav Havel v dopise Gustávu Husákovi v roce 1975, pak člověk, který „se ještě pokouší vzdorovat tím, že například odmítá přijmout princip přetvářky jako východisko k existenci, protože pochybuje o hodnotě seberealizace, která je zaplacena sebeodcizením, jeví se stále víc zlhostejnělému okolí jako podivín, blázen, donkichot – a posléze je nutně přijímán i s určitou dávkou nevole, jako každý, kdo se chová jinak než ostatní, a u něhož navíc hrozí nebezpečí, že svým chováním nastaví svému okolí kritické zrcadlo.“ Většina pak vestoje tleská jeho ponížení.
Válka proti principům rozpoutaná v sovětském světě byla úspěšnější, než si Havel v roce 1975 dokázal představit – přetrvala dlouho po rozpadu samotného Sovětského svazu. Jeho vlastní výzvy k morální politice byly zesměšňovány značnou částí jeho krajanů, když byl prezidentem, a ještě větší částí, když z funkce odešel – to vše dlouho po rozpadu východního bloku a zjevné porážce sovětského posttotalitního systému.
V dnešní ruštině je celý slovník principů a ideálů po desetiletích zneužívání odsunut do pozadí. Dokonce i v soukromé konverzaci se Rusové často omlouvají za používání slov nebo pojmů, které podle nich zavánějí „patosem“, slovem, které nyní připomíná ani ne tak utrpení, jako spíše serióznost a vznešenost. Ve veřejné sféře jazyk „patosu“ vůbec neexistuje: slovo jako „demokracie“ lze vyslovit pouze s úšklebkem.
Kniha brzy vyjde v češtině pod názvem Přežít autokracii. (Dnešní překlad je ale náš.)
Erik BEST

 

Erik Best se narodil 11. října 1962 v Severní Karolíně na východě Spojených států. Prakticky celé dětství však prožil v Montaně, na severozápadě USA, kam se jeho rodiče přestěhovali krátce po jeho narození. V roce 1985 absolvoval s bakalářským titulem z východoevropských studií na Georgetown University School of Foreign Service. Během tohoto studia se zaměřoval na ruský jazyk, v čemž pokračoval i na Middlebury College ve Vermontu, kde získal magisterský titul. V rámci vzdělávání této univerzitě dvakrát studijně pobýval letech 1983 a 1984 v Moskvě. V dalších letech studoval obchod na University of North Carolina. Titul MBA zde získal v roce 1987. Erik Best se v Česku oženil. Jeho manželka Dita je českého původu. Společně vychovávají čtyři dětí. V Praze podle vlastních slov žije od února roku 1991. Přesně rok poté zde začal pro místní anglicky hovořící komunitu vydávat denní zpravodaj Fleet Sheet, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku. Původně předpokládal, že většina cizinců Prahu ještě před rokem 2000 opustí, takže jeho vydavatelské vize neměly horizont delší než šest let. K žádnému odchodu cizinců z České republiky však nedošlo a Fleet Sheet navíc postupně přilákal i české předplatitele. Náklad bulletinu se proto zvětšil a vychází doposud. Své počáteční tuzemské podnikatelské aktivity zahájil Erik Best na jaře 1992 jako živnostník. Na podzim 1994 založil společnost The Bohemia Daily Standard, jejímž je jednatelem a spolumajitelem. V roce 2000 založil se svojí manželkou Ditou Bestovou nakladatelství E.S.Best, které je oficiálním vydavatelem obou zpravodajů. S rozvojem internetu totiž Erik Best začátkem tisíciletí rozšířil své publikační aktivity a od roku 2001 vydává ještě elektronický Final Word. Od roku 2010 existuje i jeho česká mutace. Final Word je krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů. Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů. V letech 2011–2013 publikoval své postřehy také na blogu Aktuálně.cz. 

Prezident republiky Miloš Zeman udělil 28. října 2018 Eriku Bestovi státní vyznamenání – medaili Za zásluhy o stát.

 

 

 

Komentáře

komentářů