Z PRVNÍ RUKY: 28. června – 4. července

Z PRVNÍ RUKY: 28. června – 4. července

Vimperk – srubové domy v Inocencově ulici ( Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

Výběr z médií: Návrat davů turistů, škody způsobené zvířecími škůdci nebo falešná razítka veterinářů

Na oblíbená turistická místa se vrátily davy turistů. To působí starosti především správcům národních parkům, všímá si Mf Dnes. Lidové noviny poukazují na milionové škody způsobené přírodními škůdci. Deník zase upozorňuje na šíření falešných razítek veterinářů. A sobotní Právo informuje, že se na letošní tábory chystá více dětí než v minulém roce. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

Ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo cestovatelský semafor, Španělsko bude nově v červené kategorii

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Takzvaný semafor upravuje kategorie zemí, na které se při návratu do ČR vážou příslušná protiepidemická opatření. V zelené kategorii bude od pondělí 5. července nově Belgie, Dánsko, Řecko, Slovinsko, Švédsko a Švýcarsko. Baleárské ostrovy budou nyní oranžové. V červené kategorii bude nově Španělsko.

Přicestovat do České republiky bez omezení je možné z kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy (zelená kategorie). Do této kategorie spadá Albánie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Island, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Norsko, Polsko, Rakousko, San Marino, Severní Makedonie, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Chorvatsko, Německo, Srbsko, Vatikánský městský stát a Madeira. Z mimoevropských zemí nebo jejich částí pak Austrálie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Korea, Libanon, Macao, Nový Zéland, Singapur, USA, Thajsko nebo Tchaj-wan.

Další kategorií jsou země, které se vyznačují středním rizikem nákazy (oranžová kategorie). Před návratem z těchto zemí je nutné vyplnit Příjezdový formulář a v případě, že k návratu cestující použijí hromadnou dopravu (zejména letadlo, vlak, autobus), je nutné také absolvovat antigenní nebo PCR test, a to ještě před návratem do ČR. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit antigenní nebo RT-PCR test nejpozději pátý den po příjezdu do ČR. Do této kategorie zemí se řadí Andorra, Irsko, Kypr, Lotyšsko, Monako, Nizozemsko, Portugalsko (včetně Azorských ostrovů) a Baleárské ostrovy.

Semafor zahrnuje také kategorii zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie). Do této kategorie aktuálně spadá Španělsko. Osoby vracející se z těchto zemí musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář. Zároveň mají povinnost podstoupit antigenní nebo PCR test ještě před návratem do ČR, pokud se vrací hromadnou dopravou. Po vstupu na území ČR se pak musí do 5 dnů podrobit PCR testu. Do doby výsledku PCR testu zůstává daná osoba v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit PCR test do 5 dnů po příjezdu do ČR a opět se do doby výsledku podrobit samoizolaci.

Ostatní země spadají do kategorie zemí s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená kategorie). Osoby vracející se z těchto zemí musí ještě před návratem do ČR vyplnit Příjezdový formulář a zároveň před návratem podstoupit antigenní nebo PCR test, pokud k návratu použijí hromadnou dopravu. Pro tyto osoby platí povinnost podstoupit po návratu do ČR PCR test, a to nejdříve 5. den a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do té doby je nutné zůstat v samoizolaci. V případě cesty do ČR individuální přepravou, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den a nejpozději však 14. den PCR test. Do doby výsledku je nutná samoizolace.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které absolvovaly očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19. Zůstává jim jen povinnost vyplnit Příjezdový formulář. Kompletní podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie covid-19 naleznete zde.

Z důvodu možného šíření nových variant viru Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací (černá kategorie), pokud to není bezpodmínečně nutné. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii, Zimbabwe a nově Tunisko.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

(tzmz)


 

 

Domácí průmysl dosáhl v roce 2019 rekordních tržeb

Poslední rok před propuknutím pandemie onemocnění covid-19 byl pro český průmysl ve znamení úspěchu. Celkové tržby 6,6 bilionu Kč a vytvořená přidaná hodnota 1,3 bilionu Kč byly nejvyšší v novodobé historii našeho státu. Nejvýrazněji se na tomto úspěchu podílela výroba automobilů.

Nejvýznamnější složku domácího průmyslu představuje zpracovatelský průmysl. V roce 2019 zaměstnával 1,3 milionu osob (tj. 92 % osob zaměstnaných v průmyslu) a celkové tržby dosáhly výše 4,9 bilionu Kč. Vytvořená přidaná hodnota za rok 2019 dosáhla 1,1 bilionu Kč a podílela se 84 % na průmyslu v České republice celkem.

Ve zpracovatelském průmyslu dominuje především výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (kromě motocyklů). Toto odvětví v roce 2019 zaměstnávalo přes 181 tis. osob, dosáhlo celkových tržeb ve výši 1,3 bilionu Kč (tj. 21 % tržeb za celý průmysl) a vytvořilo přidanou hodnotu přes 221 mld. Kč (tj. 17 % z přidané hodnoty průmyslových podniků). „Motoristické fanoušky může těšit, že rok 2019 byl velmi úspěšný i pro výrobce jednostopých vozidel. Odvětví výroby motocyklů, zahrnující i výrobu elektrokol, meziročně zdvojnásobilo svoje tržby, které dosáhly 2,3 mld. Kč,“ říká Karel Novotný z oddělení statistiky průmyslu ČSÚ. „Dařilo se i navazujícím odvětvím. Můžeme jmenovat například výrobu elektrických motorů, generátorů a transformátorů, která zaznamenala nárůst tržeb i přidané hodnoty o pětinu,“ dodává Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Mezi odvětví, která naopak zaznamenala pokles, patří výroba základních kovů, hutní zpracování kovů, slévárenství. Celkové tržby v roce 2019 meziročně klesly o 8,5 % a vytvořená přidaná hodnota o více než pětinu. Nejvíce byla zasažena výroba surového železa, feroslitin, a tváření za tepla společně s výrobou ocelových trubek a dutých profilů.

Více informací naleznete v aktuální publikaci Ekonomické výsledky průmyslu – 2019.

(ztčsú)


 

Plošná akce má prověřit neférové jednání vůči zaměstnancům

V minulém týdnu odstartovala akce Státního úřadu inspekce práce (SÚIP), jejímž cílem je odhalit problémy s dodržováním zákoníku práce a s bezpečností na pracovištích. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších kontrol SÚIP za poslední léta. Celkem se týká 14 pracovišť vybraných velkých průmyslových firem ve všech 14 krajích a 58 zaměstnavatelů poskytující služby na základě obchodních smluv nebo agentur práce. Do akce se zapojilo 253 inspektorů práce a 129 policistů cizinecké policie. Při prvních kontrolách už byly kromě zaměstnávání mnoha nelegálních pracovníků odhaleny například i problémy s evidencí práce.

„Kontroly budou trvat několik měsíců. Jsme v situaci, kdy se ekonomika vrací do normálu. Epidemiologická situace vyžadovala omezování kontaktů a my jsme v tomto období nechtěli firmy ještě více zatěžovat, když se musely potýkat často i s existenčními problémy. Na druhé straně přibývá podnětů především na porušování pracovněprávních předpisů,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová, do jejíhož resortu SÚIP spadá. „Inspektoři se zaměřují zejména na nelegální zaměstnávání, odhalování zastřeného agenturního zaměstnávání, dodržování pracovní doby, odměňování zaměstnanců, především za přesčasy, práce o víkendech a noční, i na bezpečnost na pracovišti,“ popisuje dále ministryně.

Podle Jany Maláčové se část z podnětů nově týkala například nucené práce zaměstnanců, kteří byli v důsledku Covidu na překážkách v práci a zaměstnavatel pobíral příspěvek z programu Antivirus. „Takové případy řeší inspekce společně s Úřadem práce ČR. Zaměstnavateli hrozí vrácení dotace programu Antivirus a v případě zjištění porušení pracovněprávních předpisů i pokuta,“ říká dále ministryně. „Jsem si vědoma, že firmy mají za sebou těžké období, ale nemůžeme přihlížet tomu, aby některé z nich v současné situaci porušovaly zákony a ždímaly zaměstnance, aby na jejich úkor dohnaly ztráty,“ dodává.

Už první dny kontrol odhalily například systémová pochybení v oblasti evidence pracovní doby, zjednodušeně řečeno nebyl evidovaný začátek a konec směny nebo přestávky v práci tak, jak to předepisuje zákoník práce. „Bez těchto údajů těžko zjistíte, zda zaměstnanec nepracoval o víkendu, v noci nebo pracoval nad rámec své denní pracovní doby. Tito zaměstnanci nemuseli například dostávat vůbec, nebo jim byly kráceny, zákonné příplatky za práci přesčas, práci v noci nebo o sobotách a nedělích,“ upozorňuje Jana Maláčová. Ta upřesnila, že při kontrolách v minulém týdnu inspektoři odhalili 18 nelegálních pracovníků a u deseti zaměstnavatelů je podezření na zastřené zprostředkování, tedy poskytování služeb agentury práce bez patřičného povolení na základě obchodní smlouvy. V letošním roce eviduje SÚIP již přes tři tisíce podnětů, přičemž za loňský rok to bylo zhruba 5800.

(tzmpsv)


 

Jihočeští Kováci uspořádali sbírku pro své kolegy z Moravy

Členové Základní organizace Odborového svazu KOVO (ZO OS KOVO) při českobudějovické strojírenské společnosti Groz-Beckert Czech vypsali veřejnou sbírku, jejíž výtěžek rozdělí mezi své kolegy z Moravy. Na transparentní účet číslo 299295834/0300, založený pro tyto účely Kováky u ČSOB, může samozřejmě přispět kdokoli.

„Při organizování finanční pomoci úzce spolupracujeme s vedením firmy. Dle možností, a hlavně potřeb postižených kolegů na Moravě, z nichž někteří přišli o střechu nad hlavou, budeme případně hledat i další formy pomoci,“ uvedl předseda Základní organizace Odborového svazu KOVO při Groz-Beckert Czech Marek Profant.

Groz-Beckert Czech má v České republice tři výrobní závody. V Českých Budějovicích, Valašských Kloboukách a Lužicích u Hodonína zaměstnává celkem více než 1100 lidí. Zhruba 450 z nich v Lužicích. A právě tento závod poškodilo tornádo, které se přehnalo ve čtvrtek 24. června okolím Hodonína.

Větrný vír rozbíjel nejen okna, ale odtrhl také střechu jedné z výrobních hal. Létající trosky ničily vše kolem. Déšť pak poškodil stroje a další výrobní zařízení v nejvíce zasaženém objektu. Závod je v současné době mimo provoz, sčítá škody a připravuje plán obnovy. Tornádo ovšem ničilo i majetek zaměstnanců, z nichž většina žije buď přímo v Lužicích, nebo v dalších neméně zasažených okolních obcích.

„Živelní pohroma vyvolala vlnu solidarity jak v závodě v Českých Budějovicích, tak ve Valašských Kloboukách. Otázky zaměstnanců, jak mohou pomoci, či alespoň finančně přispět, se množily. Následně pomoc nabídli i členové základních organizací KOVO v dalších jihočeských strojírenských firmách a dokonce i Kováci mimo region. Finanční sbírka je tak logickým vyústěním takto široké podpory. Jde navíc o způsob, který je, jak sám název účtu napovídá, zcela transparentní, tedy viditelný, čitelný a kontrolovatelný,“ poznamenal Profant.

Příspěvek do sbírky pro zaměstnance Groz-Beckert Czech v Lužicích u Hodonína přislíbili podle vedoucí Regionálního pracoviště OS KOVO v Českých Budějovicích Pavlíny Jirkové Kováci z českobudějovické společnosti Robert Bosch, Jihostroje Velešín či Odbory KOVO MB z mladoboleslavské Škody Auto.

Pomoc zaměstnancům dorazí i z Německa, z mateřského koncernu Groz-Beckert KG. „Koncern poskytne finanční podporu na kompenzaci škod na bydlení kolegyním a kolegům, které živelní událost zasáhla nejvíce, ve výši 500 tisíc eur,“ doplnila Markéta Cábová, specialistka marketingu a komunikace společnosti Groz-Beckert Czech. Způsob rozdělení finančních prostředků je zatím v jednání.

(tzkovo)


 

Náhradní výživné se stává realitou

Náhradní výživné vstupuje do reálného života. Po 15 letech boje o něj, začne konečně pomáhat samoživitelkám a samoživitelům, kterým druhý z rodičů neplatí stanovené výživné, a to i přes soudní vymáhání. Tento problém přitom není nijak ojedinělý, týká se přinejmenším 24 tisíc dětí. Žádat o novou dávku lze od 1. července na Úřadu práce ČR (ÚP ČR).

„Děti nemůžou vyrůstat s pocitem, že na ně jeden z rodičů kašle a my všichni tomu jenom přihlížíme. O náhradní výživné jsme museli svést tvrdý boj a vyslechnout si od opozice často velmi hloupé rady, jako například že si ženy mají lépe vybírat, s kým mají děti. Jsem proto hrozně moc ráda, že se výživné podařilo prosadit a ode dneška pomůže napjatým rozpočtům samoživitelů a samoživitelek, kteří od partnera nedostávají, co jim určil soud,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Mám na výživné nárok?

Aby vznikl nárok na náhradní výživné je nutné splnit tyto podmínky:

1. musí být soudem stanovené výživné nebo schválená dohoda o výživném

2. dítě musí být nezaopatřené

3. dítě musí mít trvalý pobyt i bydliště v České republice

4. musí být zahájen proces vymáhání dlužného výživného

Kolik můžu dostat?

Náhradní výživné odpovídá soudem stanovené výši. Tedy nedostáváte-li od druhého rodiče celou částku, dostanete tolik, kolik soud určil. Maximálně však 3 000 Kč měsíčně. Jestli dostáváte jen část soudem stanoveného výživného, dorovná se Vám nezaplacená část, rovněž maximálně do 3 000 Kč měsíčně. Pokud povinný rodič platí výživné nepravidelně v různých částkách, v takovém případě se vypočítá průměr neplaceného výživného za poslední 4 měsíce.

Jak mám postupovat?

Se vším jsou Vám připraveni pomoci zaměstnanci a zaměstnankyně ÚP ČR. Pokud si nejste jistý/á, obraťte se na příslušné pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho bydliště.

Důležité je vyplnit formulář, který je k dispozici na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo v tištěné podobě na všech kontaktních pracovištích ÚP ČR. Následně je třeba doložit všechny potřebné dokumenty. Jejich seznam je k dispozici ZDE.

Kdy dostanu peníze?

Jestliže ÚP ČR schválil náhradní výživné, dostanete výplatu v následujícím měsíci. Tedy například v srpnu za červenec nebo v září za srpen.

Pokud dostáváte od druhého rodiče většinu výživného a chybí Vám do celé částky méně než 100 Kč, vyplatí vám dlužnou částku ÚP ČR jednou za 4 měsíce.

Budu muset něco dokládat i v průběhu pobíraní této dávky?

Po schválení žádosti je nutné každé 4 měsíce dokládat, jak bylo povinným rodičem hrazeno výživné v uplynulých 4 měsících. Kdyby se něco změnilo dříve (např. byla zastavena exekuce nebo výkon soudního rozhodnutí, dítě přestalo být nezaopatřené), musíte tuto informaci nahlásit na ÚP ČR nejpozději do 8 dnů! Vyplacené náhradní výživné za měsíce, ve kterých nebyly splněny podmínky nároku, bude nutné vrátit.

Jak dlouho můžu náhradní výživné pobírat?

Máte nárok na náhradní výživné až 24 měsíců. Do těch se počítá skutečná doba, po kterou druhý z rodičů neplatí alimenty. Když například 4 měsíce náhradní výživné pobíráte, pak druhý rodič začne na 6 měsíců výživné platit a potom opět přestane, můžete výživné pobírat dalších až 20 měsíců.

(tzmpsv)


 

Zemědělci zatím očekávají menší úrodu obilí i řepky

Na základě prvních letošních odhadů sklizně k 10. červnu se očekává úroda základních obilovin 6 767 tis. tun a řepky 1 072 tis. tun. V porovnání s loňskou sklizní je předpokládaná úroda základních obilovin o 520 tis. tun nižší (−7,1 %) a řepky se sklidí o 173 tis. tun méně (−13,9 %).

„Sklizeň letos ještě nezačala, kvůli chladnému a deštivému počasí v průběhu jara bude o dva až tři týdny opožděná. Zemědělci jsou ve svých očekáváních zatím spíše opatrní a odhadují meziročně nižší úrodu obilovin i řepky. Jako každý rok ale bude výše sklizně nakonec do značné míry záviset na dalším průběhu počasí,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Očekávaná úroda základních obilovin (bez kukuřice na zrno) 6 767 tis. tun je v porovnání s loňskou sklizní o 520 tis. tun nižší (−7,1 %). Na meziročním poklesu sklizně se podílí jak nižší předpokládaný hektarový výnos 5,48 t/ha (−6,0 %), tak menší osevní plocha 1 235 tis. ha (−1,2 %). Odhad sklizně základních obilovin je o 4,3 % nižší ve srovnání s průměrem za posledních deset let (výměra −4,1 %; hektarový výnos −0,1 %).

„V loňském roce zemědělci kvůli deštivému podzimu založili méně porostů ozimých obilovin. Celkově se rozloha ozimů zmenšila o 76 tisíc hektarů. Tento úbytek plochy z velké míry nahradili rozšířením porostů jařin, především pšenice jarní a ovsa. To jsou také jediné obiloviny s očekávaným nárůstem sklizně,“ uvedla Dagmar Lhotská z oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Nejpěstovanější plodinou na českých polích zůstává i letos pšenice ozimá, která zabírá více než čtvrtinu celkové osevní plochy (28,9 %). Odhadovaná sklizeň 4 171 tis. tun je meziročně o 628 tis. tun nižší (−13,1 %). Na poklesu produkce se podílí především snížení osevní plochy na 710 tis. ha (−8,4 %) a také nižší hektarový výnos 5,88 t/ha (−5,2 %).

Pokles výměry ozimé pšenice zemědělci kompenzovali především rozšířením osevní plochy pšenice jarní. Letos je pšenicí jarní oseto 75 tisíc hektarů a osevní plocha je proti loňskému roku více než trojnásobná. To se také odráží na meziročním nárůstu očekávané sklizně ze 103 tis. tun na 369 tis. tun. Na tomto navýšení má podíl také vyšší odhadovaný hektarový výnos 4,91 t/ha (+13,9 %).

Ječmene jarního, po pšenici ozimé druhé nejrozšířenější obilovině, se podle odhadu sklidí 1 083 tis. tun, o 3,2 % méně než v loňském roce. Osevní plocha 216 tis. ha je téměř na stejné úrovni jako vloni (−0,7 %) a hektarový výnos 5,02 t/ha je o 2,5 % nižší.

Ječmene ozimého se letos sklidí 612 tis. tun, meziročně o 12,3 % méně, kvůli nižšímu hektarovému výnosu 5,51 t/ha (−9,5 %) i menší osevní ploše 111 tis. ha (−3,2 %).

Předpokládaná úroda ovsa 208 tis. tun je meziročně o 13,6 % vyšší i přes nižší odhadovaný hektarový výnos 3,61 t/ha (−7,9 %), a to díky výraznému rozšíření osevní plochy na 58 tis. ha (+23,5 %).

Odhadovaná produkce žita 126 tis. tun je meziročně o více než čtvrtinu nižší (−26,9 %) v důsledku meziročního poklesu osevní plochy na 25 tis. ha (−20,0 %) i snížení hektarového výnosu na 5,01 t/ha (−8,6 %).

Úroda tritikale se v letošním roce odhaduje na 198 tis. tun a je meziročně o 7,2 % nižší. Pokles je způsobený jak nižším hektarovým výnosem 4,84 t/ha (−4,5 %), tak úbytkem osevní plochy na 41 tis. ha (−2,9 %).

Řepka je po pšenici ozimé druhou nejrozšířenější plodinou, zabírá 14,0 % z celkové osevní plochy. Plochy oseté řepkou třetím rokem po sobě klesají. Letošní výměra se meziročně snížila o 7,0 % na 342 tis. ha. V důsledku snížení osevní plochy a poklesu očekávaného hektarového výnosu na 3,13 t/ha (−7,4 %) je sklizeň řepky na úrovni 1 072 tis. tun meziročně o 13,9 % nižší. Předpokládaná produkce řepky je také o 15,7 % nižší ve srovnání s desetiletým průměrem. Na tomto poklesu se podílí jak nižší výměra (−12,1 %), tak nižší odhadovaný hektarový výnos (−4,1 %).

„Úbytek ploch řepky a obilovin uvolnil prostor dalším plodinám. Výrazně se zvětšila například výměra slunečnice, sóji, máku nebo hrachu,“ doplnila Renata Vodičková, vedoucí oddělení statistiky zemědělství a lesnictví.

Mák se letos pěstuje na 44 tis. ha (+9,0 %), sója na 20 tis. ha (+39,1 %) a slunečnice na 18 tis. ha (+59,5 %). Meziročně vyšší je také plocha luskovin na zrno, celkem se pěstují na 43 tis. ha (+15,5 %). Plocha osázená bramborami se snížila o 4,4 % na 23 tis. ha a plocha s cukrovkou se naopak rozšířila o 2,6 % na 61 tis. ha. Celková plocha osetá kukuřicí 319 tis. ha je se srovnání s loňskem o 1,9 % vyšší. Plocha s víceletými pícninami se rozšířila o 2,0 % na 224 tis. ha a také plocha určená pro pěstování zeleniny je meziročně vyšší (12 tis. ha; +7,4 ha).

Podrobnější informace zabývající se odhady hektarových výnosů a sklizní vybraných druhů plodin za ČR celkem a v regionálním členění jsou uvedeny v navazující publikaci Odhady sklizně – operativní zpráva k 10. 6. 2021. Informace o velikosti a struktuře osevních ploch jsou zveřejněny v publikaci Soupis ploch osevů 2021. Zpřesnění odhadů sklizní obilovin a řepky rozšířené o odhad dalších plodin (hrách, mák, vybrané druhy zeleniny a ovoce) zveřejní Český statistický úřad 11. srpna 2021.

(tzčsú)


 

Vláda schválila nové podmínky pro stanovení bezinfekčnosti a zavedla testy pro zaměstnance po návratu ze zahraničí

Vláda na čtvrtečním jednání schválila změnu v prokazování bezinfekčnosti po očkování. Od 9. července budou za bezinfekční považovány osoby 14 dnů po plně dokončeném očkování. Od stejného data se nově budou zaměstnanci po návratu ze zahraničí prokazovat negativním testem. Při cestování budou sjednoceny podmínky pro příjezd ze zelených zemí s dosavadními podmínkami pro země oranžové. 

Velmi detailně vyhodnocujeme aktuální epidemickou situaci a jsou tady faktory, které nás vedou k obezřetnosti. Tím hlavním je šíření delta mutace, což pro nás aktuálně znamená zcela zásadní vykřičník. Je to velmi infekční varianta koronaviru. Kromě toho sledujeme situaci v okolních zemích a importy koronaviru ze zahraničí. S ohledem na to je naší povinností na tuto situaci reagovat,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k novým opatřením.

Režim pro prokázání bezinfekčnosti po očkování, tedy 22 dnů po první dávce, se od 9. července změní na 14 dnů po plně dokončeném očkování. V případě dvoudávkového schématu se za dokončené  považuje očkování po druhé dávce vakcíny. Doba platnosti bezinfekčnosti po očkování byla doposud arbitrárně stanovena na devět měsíců. Nově je platnost dokončeného očkování stanovena na dobu neomezenou a případná její změna se v budoucnu bude odvíjet od nových informací o potřebě přeočkování.

Zaměstnanci se nově po návratu ze zahraničí, z jakékoliv země, budou prokazovat negativním testem. V případě cesty ze zelených zemí lze test provést až do 5 dnů po návratu. V takovém případě ale zaměstnanci budou moci jít do práce jen s podmínkou, že budou nosit respirátor FFP2.

Mimořádné opatření dále sjednocuje režim příjezdu ze zelených zemí s dosavadním režimem příjezdu z oranžových zemí. Cestující, s výjimkou očkovaných nebo osob po prodělaném onemocnění, mají povinnost vyplnit příjezdový formulář a podstoupit alespoň antigenní test, a to před nebo po příjezdu nejpozději do 5 dnů.

Plně očkované osoby a osoby po prodělaném covidu (ne však více než 180 dní) nově nebudou muset podstupovat testy a samoizolaci v případě, že přijedou z červené nebo tmavě červené země.

Vláda se také shodla, že s ohledem na nepříznivý vývoj pandemie příští týden zváží zařazení Velké Británie na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy. Do těchto zemí mimořádné opatření definuje důrazné nedoporučení vycestovat.

(tzmz)


 

Výběr z médií: státní advokátní kancelář, doprava ve Středočeském kraji a uhlíková stopa elektromobilů

2. července – V českém tisku se v pátek dočtete, že vláda plánuje vznik nové advokátní kanceláře, která by měla fungovat pod Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Píše o tom deník E15. Páteční Právo se pak věnuje novince v cestování ve Středočeském kraji, od srpna si totiž lidé ve vlacích Českých drah mohou koupit jízdenku i na pražskou integrovanou dopravu. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

2. července – Dnešní ranní teploty se pohybují většinou od 15 až 11 °C.

Dnes při převážně zatažené obloze a občasném dešti teploty vzduchu v Čechách vystoupí jen na 17 až 21 °C, na Moravě a ve Slezsku bude srážek méně a bude tepleji, až 24 °C.
Na víkend očekáváme v ČR více sluníčka, srážky jen ojediněle a teploty v sobotu 21 až 25 °C, v neděli až 27 °C.

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

Vláda rozhodla – 1. července

Jedna dávka vakcíny už pro prokázání bezinfekčnosti nebude stačit, nově bude člověk považován za bezinfekčního až 14 dní po druhé dávce. Zpřísní se i pravidla pro příjezd do České republiky. Vláda také projednala další formy pomoci regionům, které před týdnem zpustošilo silné tornádo a bouře.

Od pátku 9. července se budou muset lidé, kteří zatím absolvovali pouze jednu dávku očkování u dvoudávkových vakcín, opět prokazovat při návštěvě restaurací, kulturních akcí, ale třeba i při návštěvě pacienta v nemocnici či příbuzného v zařízení sociální péče negativním testem na covid-19. Důvodem je šíření delta mutace koronaviru, proti které je člověk po první dávce chráněn jen z 30 procent. Nově se za bezinfekčního bude považovat člověk až čtrnáct dnů po dokončení vakcinace.

V souvislosti s šířením delta mutace ve světě se od 9. července zpřísní i pravidla pro vstup do České republiky. Cestující ze zemí s nízkým rizikem budou muset nově vyplňovat příjezdový formulář, a pokud nebudou čtrnáct dnů po dokončeném očkování, budou se muset prokázat také negativním PCR testem. U zemí s nízkým a středním rizikem nákazy bude možné test před vstupem do ČR nahradit testem absolvovaným do 5 dnů po návratu. Zároveň u neočkovaných osob bude při návratu ze zahraničí nově platit, že bez prokázání se negativním testem zaměstnavateli nebudou moci být vpuštěni na pracoviště. V případě návratu ze zemí s nízkým a středním rizikem sice bude možné do doby prokázání se negativním testem do zaměstnání docházet, tito zaměstnanci ale budou mít povinnost na pracovišti nosit respirátory třídy FFP2.

Česká republika také upraví seznam zemí s extrémním rizikem výskytu nemoci covid-19. Nově na něj od 5. července přibude Tunisko.

Vláda schválila nařízení o použití vojáků Armády České republiky v období do 31. srpna k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem, kterým může být na žádost hejtmanů Jihomoravského a Ústeckého kraje zapojeno do likvidace následků živelní pohromy až 1 000 příslušníků Armády ČR.
Více informací v tiskové zprávě https://www.vlada.cz/…/vlada-souhlasila-se-zprisnenim…

(fbvláda)


 

K očkování se mohou registrovat děti od 12 let

Rezervační systém od čtvrtka 1. července nabídne registraci na očkování také dětem mezi 12 a 15 lety. Probíhat bude na vybraných očkovacích místech, na kterých je k dispozici pediatr nebo praktický lékař pro děti a dorost.

Pokud je očkovací místo součástí nemocnice s lůžkovým oddělením pediatrie, nemusí být zajištěna přítomnost pediatra nebo praktického lékaře pro děti a dorost (PLDD) přímo na očkovacím místě, avšak musí být zabezpečena jeho dostupnost za účelem indikace v případech potřeby a pro poskytnutí potřebné péče při výskytu nežádoucí reakce po očkování. Pokud se jedná o očkovací místo, které nedisponuje lůžkovým oddělením pediatrie, je nutno zabezpečit přítomnost pediatra nebo PLDD přímo na očkovacím místě. Indikace a aplikace očkovací látky přímo pediatrem nebo PLDD není nutná.

„Dětské kolektivy mohou být rizikem pro šíření choroby a její případné přenesení do rodin, proto považujeme očkování dětí proti onemocnění COVID-19 za důležité. U plně naočkovaných dětí předpokládáme, že by se jich už netýkalo testování,” doplnil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V každém kraji jsou minimálně dvě taková očkovací místa. Ve většině krajů však funguje očkovacích míst více, v Praze, Ostravě a Ústí nad Labem jich je dokonce osm. Při registraci do Centrálního rezervačního systému jsou těmto zájemcům nabídnuta pouze ta očkovací místa, která jsou pro tyto účely personálně zabezpečená. Očkovací látkou je vakcína Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech.

U věkové skupiny 12-15 let je při aplikaci očkování nezbytná přítomnost zákonného zástupce a také nutnost vyplnit před očkováním dotazník. Zákonný zástupce udělí informovaný souhlas s očkováním (písemná forma není nutná, avšak očkovací místo si ho může v této formě vyžádat). 

Certifikát o očkování neboli EU covid pas je pak možné dítěti stáhnout na portálu ocko.uzis.cz. Zde stačí zadat telefonní číslo, email a datum narození. Od 1. července bude EU covid pas vstupenkou pro volné cestování v rámci celé EU. Prokazovat se jím lze papírovou formou nebo skrze aplikaci Tečka.

Jihočeský kraj

OČM Nemocnice České Budějovice, a.s.

OČM Nemocnice Český Krumlov, a.s.

OČM Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s.

OČM Nemocnice Písek, a.s.

OČM Nemocnice Prachatice, a.s.

OČM Nemocnice Strakonice, a.s.

OČM Nemocnice Tábor, a.s.

(tzmz)


 

Tesco zveřejnilo první zprávu o diverzitě a inkluzi

Společnost Tesco dnes učinila významný krok v oblasti reportování a zveřejnila vůbec první Zprávu o diverzitě a inkluzi. Touto cestou chce informovat širokou veřejnost o svých krocích v oblasti diverzity a inkluze, tedy jak přistupuje k různorodosti svých kolegyň a kolegů, jak hodlá usnadnit vstup na trh práce zdravotně znevýhodněným osobám i jak usnadní návrat svých zaměstnanců po dlouhodobé pracovní neschopnosti.

Zpráva s výstižným názvem „V Tesco je každý vítán“ přináší souhrnný přehled aktivit, kterými společnost Tesco podporuje rodiny a pomáhá jim skloubit soukromý a pracovní život. Zaměřuje se také na kariérní růst všech kolegyň a kolegů a věnuje se i rovnému odměňování mužů a žen. Zpráva je doplněna celou řadou zajímavých demografických údajů, které usnadní vhled do této problematiky. Na konkrétních životních příbězích zaměstnanců jsou pak ilustrovány různorodé životní situace, do kterých se lidé dostali a jak jim prostředí společnosti pomohlo se adaptovat.

„Naše podnikání staví na lidech, proto je naší nejvyšší prioritou pečovat o naše zaměstnance. Z toho důvodu chceme budovat inkluzivní pracovní prostředí, kde každý je vítán, oceňován za dobře odvedenou práci, kde si vážíme každého nápadu, se kterým zaměstnanci přijdou a kde nepěstujeme žádné předsudky. Naší filozofií je, že čím rozmanitější kolegyně a kolegy budeme v Tescu mít, tím bohatší firemní kulturu budeme vytvářet,“ říká Katarína Navrátilová, generální ředitelka Tesco pro Českou republiku.

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. Ve svých provozovnách a distribučních centrech má každá pozice specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho, kdo příslušnou pozici zastává. V rámci firemních benefitů se firma snaží poskytnout pomoc co nejširšímu spektru svých zaměstnanců.

„Společnost Tesco v posledních letech nepřetržitě stoupá ke špici v ratingu TOP Odpovědná firma, a to ve všech klíčových ukazatelích udržitelného a odpovědného podnikání. Letošní Zpráva o diverzitě a inkluzi je toho jen důkazem. Společnost Tesco je součástí Charty diverzity a podporuje diverzitu a inkluzi jako nedílnou součást vlastní firemní kultury včetně například aktuálního zavedení výrazně inovativních prorodinných benefitů pro zaměstnance a zaměstnankyně. Jsme rádi, že se nám s ambasadory diverzity, jako je nyní Tesco, daří společně měnit stereotypy na trhu práce a ve společnosti,“ dodává Daniela Němcová, ředitelka Byznysu pro společnost.

„Líbí se mi otevřený přístup a proaktivní politika společnosti Tesco v tak důležitém a komplexním tématu, jakým diverzita a inkluze bezesporu je. Report může inspirovat ostatní ke konkrétním krokům ve vytváření rozmanitého pracovního prostředí a snižování jakýchkoli rozdílů. Je skvělé mít inkluzivní pracovní prostředí. Ještě důležitější je však zajistit, aby se v něm všichni cítili bezpečně a věděli, že na jejich rozmanitosti skutečně záleží. Dopad pak může sahat daleko za hranice dané společnosti,“ doplňuje Lucie Mádlová, výkonná ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

(tztesco)


 

Novým ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu se stal Petr Soukup

Novým ředitelem Jihočeské centrály cestovního ruchu (JCCR) se stal Petr Soukup. Dosavadní vedoucí Odboru kanceláře hejtmana při KÚ JčK vystřídal Jaromíra Poláška, který k 30. červnu po šesti letech na vlastní žádost tento post opustil. Rozhodnutí rady kraje, v jejíž kompetenci je jmenování i odvolávání ředitele této krajem zřizované organizace, potvrdil ve čtvrtek 1. července hejtman Martin Kuba.

Hejtman dále uvedl, že nový ředitel JCCR byl krajskými radními schválen jednomyslně. „Petr Soukup byl pro nás logická volba. V daném prostředí se dobře orientuje a určitě to zvládne i manažersky. Díky předchozím zkušenostem, které získal na postu vedoucího odboru kanceláře hejtmana,“ doplnil Kuba.

František Talíř, první náměstek hejtmana, který má cestovní ruch ve své gesci, následně poděkoval odcházejícímu řediteli JCCR Jaromíru Poláškovi. „Jaromír Polášek svou prací pro centrálu a pro jižní Čechy za těch uplynulých šest let nastavil laťku opravdu vysoko a já nepochybuji o tom, že pan Soukup na ni plynule naváže,“ uvedl vicehejtman Talíř a vyjádřil nastupujícímu řediteli plnou podporu.

Soukup dodal, že Jihočeskou centrálu cestovního ruchu tvoří skvělý tým lidí, který pod vedením Jaromíra Poláška odvedl a odvádí obrovský kus práce. „Díky tomuto týmu se stal Jihočeský kraj opravdovým pojmem. Jako hlavní priority nyní vidím především řešení problémů s infrastrukturou a lidskými zdroji. Za velmi zajímavou výzvu pak považuji to, že současná covidová doba přináší i v tomto oboru zcela nové příležitosti,“ uzavřel ředitel JCCR.

Text a foto: (tzjč)


 

VČELY MÍŘÍ DO PENNY

PENNY bude chovat vlastní včelstva a ke každému centrálnímu skladu instaluje vždy 8 včelích úlů. V rámci dlouhodobé strategie udržitelnosti a společenské odpovědnosti chce být PENNY dobrým sousedem a pomáhat rozvíjet biodiverzitu.

Jedním ze současných environmentálních problémů je dramatický úbytek zdravých a silných včelstev, což má zásadní vliv na zemědělskou produkci v naší společnosti. PENNY se proto rozhodlo podpořit chov včel a přispět tak k rozšíření jejich populace. Včely budou produkovat kvalitní domácí med, který bude používán pro interní účely. O včelstva se bude starat uznávaný odborník pan Augustin Uváčik.

„Obrovský význam včel si ne každý uvědomuje, ale v dnešní společnosti bychom bez jejich přispění nemohli zákazníkům nabídnout například jablka nebo cukety, které jsou přímo závislé na opylování, ale také pečivo, čokoládu či bonbóny pokryté včelím voskem“, říká Tomáš Kubza, vedoucí oddělení logistiky. Odborníci se shodují, že početnost populace hmyzu, včetně včel, za posledních 20 let drasticky klesla. „Bez tohoto hmyzu by byly naše prodejny prázdné“, dodává Tomáš Kubza.

Umístěním včelstev do zeleně každého centrálního skladu se PENNY snaží alespoň malou měrou přispět k navýšení počtu včel u nás a poskytnout včelám vhodné podmínky k životu. Dolet včel je přibližně 3–5 km, což je vzhledem k poloze skladů, v krajině mimo velké zemědělské monokultury, ideální. Díky okolním polím, zahradám a lesům tak lze předpokládat, že včely budou mít dostatek potravy. Získaný med bude používán pro interní i externí prezentaci PENNY.

Odborný dohled nad úly bude zastávat Augustin Uváčik, včelař a učitel včelařství při ČSV pro celou ČR, který se v současné době věnuje zejména budování střešních včelích stanovišť a má se včelařstvím mnohaleté zkušenosti. „Na první med se budeme moci těšit na podzim 2022. Jeho množství může ovlivnit celá řada faktorů, může se však jednat až o 800 kg ročně“, uvádí Augustin Uváčik.

Úly jsou instalovány u centrály společnosti v Radonicích a u centrálních skladů v Jirnech u Prahy, Lipníku nad Bečvou a Dobřanech. Jsou použity typizované úly, které používá přibližně 75 % včelařů v ČR. Úly budou natřené červenohnědou lazurou. Jako včelí matky byly vybrány Singer F1, které jsou zárukou mírnosti, nebodavosti, nerojivosti a dobré užitkovosti. Tyto matky jsou pro své vlastnosti vhodné i pro chov včelstev v centrech měst.

Text a foto: (tzpenny)


 

Míry zaměstnanosti, nezaměstnanosti a ekonomické aktivity – květen 2021

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu 74,0 % a oproti květnu 2020 se snížila o 0,1 procentního bodu. Míra zaměstnanosti mužů po sezónním očištění činila 80,8 %, míra zaměstnanosti žen 67,0 %. Míra zaměstnanosti osob ve věku 15–29 let očištěná od sezónních vlivů činila 45,9 %, ve věku 30–49 let 87,1 % a ve skupině osob 50–64letých 75,8 %.

Obecná míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) očištěná od sezónních vlivů dosáhla v květnu letošního roku 3,4 % a meziročně se zvýšila o 0,8 procentního bodu. Míra nezaměstnanosti mužů očištěná od sezónních vlivů dosáhla 2,8 %, míra nezaměstnanosti žen 4,0 %.

Míra ekonomické aktivity 15–64letých (podíl ekonomicky aktivních k populaci v této věkové skupině) očištěná od sezónních vlivů dosáhla 76,6 % a proti květnu 2020 se zvýšila o 0,5 procentního bodu. Po sezónním očištění míra ekonomické aktivity mužů (83,1 %) převyšovala míru ekonomické aktivity žen o 13,4 procentního bodu.

„Míra ekonomické aktivity srovnatelná s předcovidovou úrovní je jednou z mála dobrých zpráv. Ukazuje totiž, že ani zvýšení nezaměstnanosti ani přetrvávající nejistota neodradily lidi od působení na pracovním trhu,“ komentuje výsledky Dalibor Holý, ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Eurostat v rámci své tiskové zprávy uveřejní metodicky shodnou měsíční míru nezaměstnanosti, ale za věkovou skupinu 15–74 let. Obecná míra nezaměstnanosti v květnu 2021 u 15–74letých v České republice činila 3,3 %, přičemž údaje vycházejí z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS) za daný měsíc.

Přílohové tabulky 1 a 2 obsahují konzistentní časové řady základních ukazatelů trhu práce a počty zaměstnaných a nezaměstnaných osob od roku 1993. Přidána je tabulka 3 s průměrnými počty skutečně odpracovaných hodin v třídění na zaměstnance a sebezaměstnané. Tato speciální tabulka není očištěná od sezónních vlivů – údaje se dají srovnávat (s vědomím různého počtu pracovních dní) jen meziročně.

(tzčsú)


 

Kolik jahod si vlastně kupujete v košíku, netuší ani prodejce…

Jahody lze prodávat na kila, desítky kil, klidně i na tuny, avšak rozhodně ne na košíky. Server Vitalia.cz ale zjistil, že právě takový prodej probíhá. Proč je to porušení zákona?

CELÝ ČLÁNEK


 

1. července – Začátek prázdnin přinese klidnější počasí. Dnes i zítra můžeme počítat místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkou

Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 20 °C, vyšší teploty čekáme na Moravě a ve Slezsku.
O víkendu bude přeháněk nepatrně méně a o něco častěji bude svítit Slunce.
Také odpolední teploty budou vyšší, mezi 21 a 26 °C.
Přiloženy jsou obrázky se srážkami za čtvrtek a pátek.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Výběr z médií: rezervační systém na České poště, finanční limity školního jídla a konec brček

1. července – V českém tisku se ve čtvrtek dočtete, že zákazníci České pošty si mohou dopředu udělat online rezervaci na konkrétní čas, píší Lidové noviny. Hospodářské noviny pak informují o navýšení finančních limitů pro školní jídlo. A konec plastového nádobí nebo brček se podle Deníku odkládá. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Jihočeské kreativní vouchery

Dne 1.7.2021 – vyhlašuje Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. ve spolupráci s Jihočeským krajem 8. ročník programu Jihočeské podnikatelské vouchery.

Letos poprvé podpoří Jihočeský kraj kromě spolupráce podnikatelů a vědeckovýzkumných organizací také spolupráci mezi jihočeskými kreativci a jihočeskými podnikateli. Náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje Lucie Kozlová vysvětluje: „Inovaci a kreativitu vnímám jako dva nezbytné nástroje potřebné k tomu, aby bylo jakékoli podnikání konkurenceschopné, proto chceme toto propojování v regionu podporovat“.

Na přípravě programu spolupracovaly s Jihočeským vědeckotechnickým parkem odbory regionálního rozvoje a kultury a památkové péče. Obor kultury a památkové péče bude pro podnikatele zprostředkovávat nabídku jihočeských kreativců prostřednictvím výzvy pro naplňování tzv. „Jihočeské kreativní galerie“ „Dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s kreativními tvůrci v Jihočeském kraji v rámci Dnů otevřených ateliérů a doufáme, že vytvořením nabídky kreativců v Jihočeské kreativní galerii budeme podporovat vznik nových spoluprací, směřující k podpoře inovací jihočeských podnikatelů “ dodává k programu Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje.

Podrobnosti vyhlašované výzvy Jihočeských podnikatelských voucherů získáte na stránkách www.inovoucher.cz a výzvy pro přihlášení do Jihočeské kreativní galerie na www.kreativnijiznicechy.cz.

(tzjč)


 

Studenty jihočeských středních škol láká podnikání, necítí se však na to připraveni

Z celorepublikového dotazníkového šetření, které na jaře tohoto roku realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání, programem Můžeš podnikat a projektem Soutěž & podnikej, vyplynulo, že každý druhý žák střední školy má zájem o nastartování vlastního podnikání. Žákům však dle výsledků chybí znalosti a informace. Šetření poslouží k přípravě balíčku služeb pro pedagogy na podporu podnikání a rozvoj dovedností žáků. Tedy aktivit, které Jihočeská hospodářská komora dlouhodobě podporuje v rámci Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi.

„Více jak polovina respondentů z řad žáků jihočeských středních škol má zájem o budoucí podnikání. Stejně tak jsou na tom i ostatní kraje. Celorepublikově by se dalo říct, že každý druhý žák střední školy má zájem o nastartování vlastního byznysu po ukončení školy, a to nezávisle na současném zaměření studia. Na druhou stranu nás nemile překvapilo zjištění, že většina žáků na podnikání není zcela připravena a chybí jim spoustu znalostí a informací,“ uvádí Martin Necid z Jihočeské hospodářské komory, kde zastává pozici metodika Asistenčního centra Impuls pro kariéru a praxi.

Dotazníkové šetření, do kterého se zapojilo celkem 1 298 žáků, z toho 36,6 % respondentů bylo z jižních Čech, realizovala Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Nadačním fondem vzdělávání a podnikání, vzdělávacím programem Můžeš podnikat a projektem Soutěž & podnikej. Cílem šetření bylo zjistit postoj žáků středních škol k podnikání – zda ho preferují před zaměstnáním, zda již mají nějakou zkušenost s podnikáním, nebo naopak čeho se obávají, pokud by měli začít podnikat.

Výsledky byly využity k přípravě balíčku služeb pro pedagogy na podporu podnikání a rozvoj podnikavých dovedností žáků středních škol. Vzdělávací balíček připravuje Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu Jihočeského kraje. Martin Necid vysvětluje, že jednou z priorit projektu je právě podpora podnikavosti a kreativity žáků: „Podnikavost vnímáme jako schopnost umět pracovat s nápadem, fungovat v týmu, komunikovat, plánovat, umět využít vlastní kreativitu a poradit si s problémem. Jedná se o dovednosti potřebné nejen k vlastnímu podnikání, ale i z hlediska pracovního uplatnění. Většina zaměstnavatelů si právě podnikavost a kreativitu u svých pracovníků velmi cení.“

K tématu podnikavosti také Jihočeská hospodářská komora uspořádala na konci června pracovní setkání, kterého se účastnila i řada zástupců jihočeských středních škol. Ti potvrzují, že podnikavost a kreativita se dostává do hledáčku zájmů a priorit středního školství: „U nás ve škole jsme zavedli od letošního školního roku nový předmět Podnikání v praxi. Právě z důvodu, že považujeme za velmi důležité zavádět prvky podnikavosti do výuky. Chtěli bychom podpořit zájem žáků o podnikání, aby si uvědomili všechny klady a zápory a v budoucnu se rozhodli, zda je pro ně podnikání ta správná volba,“ uvádí Renata Dufková z Obchodní akademie Husova, České Budějovice.

Právě vzdělávací balíček, který vzniká v rámci aktivit Jihočeské hospodářské komory, bude cílit na rozvoj dovedností pedagogů ze středních škol v Jihočeském kraji. Díky němu pak budou moci snadněji implementovat prvky podnikavosti a kreativity do výuky se zkušeným mentorem z praxe. Žáci středních škol si pak v průběhu dalších dvou školních let budou moci v rámci projektových dní vyzkoušet to, jak připravit projekt nanečisto, naučit se jej prezentovat nebo dokonce svůj záměr budou moci přihlásit do soutěže podnikavosti.

Zajímavým zjištěním v rámci průzkumu byl zájem o podnikání mezi žáky z větších měst. Ti mají také lepší teoretické znalosti, větší sebedůvěru a ve většině případů i větší snahu se sebevzdělávat v oblasti ekonomie, podnikání, marketingu a dalších oblastí nezbytných k založení vlastního byznysu. I to je jedna z důležitých zjištění průzkumu.

„Naše aktivity plánujeme zavádět plošně a pokusíme se více motivovat právě školy z menších měst,“ doplňuje Martin Necid, který dokresluje i motivaci žáků začít podnikat: „Jihočeští žáci obdobně jako ve většině krajů ČR chtějí podnikat především kvůli časové nezávislosti a vidině vysokých příjmů. K podnikání je přitom vede zkušenost z podnikání rodinných příslušníků či blízkého okolí.“

(tzjhk)


 

Nárok na čerpání krizového ošetřovného končí 30. 6. 2021

S koncem školního roku končí také mimořádná právní úprava, na jejímž základě bylo možné čerpat ošetřovné po dobu uzavření školských či dětských zařízení. Od 1. července 2021 tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší 10 let za obecných podmínek stanovených v zákoně č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti.

Od čtvrtka 1. 7. 2021 tedy bude možné čerpat dávku ošetřovného pouze za předpokladu splnění zákonných podmínek, jako tomu bylo před přijetím zákona č. 438/2020 Sb. Nároky podle uvedeného zákona vznikají a trvají nejdéle do 30. 6. 2021. Doplňujeme, že za měsíc červen se nárok na dávku uplatňuje tak, jak jsou pojištěnci zvyklí z předešlých měsíců – na formulářích, které se používají
z důvodu uzavření školy / dětského zařízení (Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část).

Zákonem stanovené podmínky pro čerpání ošetřovného od 1. 7. 2021:

  • Ošetřovné je poskytováno 9 kalendářních dnů, případně až 16 kalendářních dnů u samoživitelů (tj. svobodných, ovdovělých nebo rozvedených pojištěnců, kteří nežijí s druhem či družkou nebo v registrovaném partnerství a zároveň mají v trvalé péči alespoň jedno dítě mladší 16 let, které ještě nedokončilo povinnou školní docházku).
  • Výše ošetřovného činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Orientační výši dávky si můžete spočítat na kalkulačce MPSV.
  • Na ošetřovné má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti. Nemusí jít nutně o potomka ani o přímého příbuzného, ošetřovaný člen domácnosti ale musí prokazatelně žít ve společné domácnosti (to neplatí v případě ošetřování nebo péče o dítě mladší 10 let rodičem).
  • Ošetřovné zaměstnanci náleží také z důvodu, kdy musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že bylo uzavřeno školské nebo dětské zařízení (z důvodu havárie, epidemie, jiné nepředvídané události), dítěti byla nařízena karanténa, nebo když osoba, která jinak o dítě pečuje sama, onemocněla. POZOR! Během letních měsíců jsou školy i školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii covidu-19. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní MŠ, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká.
  • Zaměstnanec, který ošetřuje, je účasten nemocenského pojištění.
  • O potřebě ošetřování či péče rozhoduje ošetřující lékař osoby, která onemocněla, a to vystavením Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Zaměstnanec ho neprodleně předá svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky postoupí dále příslušné OSSZ. Tím je podána žádost o ošetřovné.
  • Při případném uzavření mateřských škol, které fungují i o prázdninách, je třeba používat standardní formulář Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského / dětského zařízení (školy), který potvrzuje příslušné dětské zařízení.
Často kladené dotazy:

Ředitelské volno

Pokud by bylo ještě před koncem školního roku vyhlášeno ve školském zařízení ředitelské volno, ošetřovné za takový den nenáleží (§ 3 odst. 4 zákona č. 438/2020 Sb.).

Vznik potřeby ošetřování/péče těsně před koncem června

Pokud bude nařízena karanténa nebo izolace dítěti před 1. 7. 2021, vystavuje ošetřující lékař standardně Rozhodnutí o potřebě ošetřování (péče). Od jeho vystavení počítáme standardní lhůtu pro vyplácení ošetřovného podle zákona o nemocenském pojištění (tzn. 9 nebo 16 kalendářních dnů). Jestliže by těchto 9 (16) kalendářních dnů zasahovalo ještě do měsíce července, lze i za dny v tomto měsíci dávku poskytnout na základě vystaveného rozhodnutí, ovšem již pouze ve výši 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Více informací o nároku na dávku ošetřovného najdete na webu ČSSZ.

(tzčssz)


 

Resort zdravotnictví podporuje vznik a udržení ordinací praktiků a zubařů v lokalitách s omezenou dostupností péče

Ministerstvo zdravotnictví podporuje zřizování a udržení ordinací zubařů a praktických lékařů pro dospělé i děti v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb. Dotační program pro praktické lékaře byl vyhlášený v roce 2016 a dotační program pro zubní lékaře v roce 2018. V jejich rámci Ministerstvo zdravotnictví schválilo dotace v celkové výši 77 786 561 Kč. Jen za rok 2021 resort podpořil vznik 14 ordinací praktických lékařů a 6 ordinací zubních lékařů. Celkově už podporu dostalo 119 ordinací.

Cílem dotačního programu je podpora zdravotní péče v lokalitách, kde je dostupnost zdravotních služeb omezená. Ministerstvo zdravotnictví za rok 2021 schválilo dotace pro praktické lékaře ve výši 5 682 426 Kč, pro zubní ordinace byly schválené dotace ve výši 10 594 320 Kč.

„Kvalitní lékařská péče dostupná ve všech regionech napříč republikou je mojí naprostou prioritou. Ministerstvo zdravotnictví pomáhá dotacemi nejen udržovat stávající ordinace v lokalitách, kde jsou nejvíce potřeba, ale i vznik nových. A budeme v tom i nadále pokračovat. Velmi uvítáme všechny zájemce, kteří uvažují o založení lékařské praxe. Pomozte nám zajistit zdravotní péči tam, kde je potřeba,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Z programu na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb bylo od jeho spuštění schváleno již 39 dotací v celkové výši cca 49 milionů korun. Program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost doposud rozdělil 80 dotací, jejichž hodnota byla cca 29 milionů korun.

Dotační program na podporu zubních lékařů v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na krytí personálních nákladů, tedy na mzdu všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky. Maximální výše udělené dotace je 240 tisíc Kč za rok (12 měsíců) a 1,2 milionu korun za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Ministerstvo zdravotnictví je každý rok připraveno schválit dotace v rámci tohoto dotačního programu za cca 15 mil. Kč. Žadatelé o dotaci z programu musejí splňovat konkrétní podmínky programu zahrnující např. smlouvy s alespoň čtyřmi zdravotními pojišťovnami, závazek přijmout minimálně 1 500 pojištěnců, příslib ošetření i pro dětské pacienty či např. minimální rozsah 35 ordinačních hodin týdně.

Pro účely hodnocení žádostí do programu byly všechny obce s rozšířenou působností v ČR vyhodnoceny podle dostupnosti stomatologické péče, která byla vypočtena na základě přepočtu objemu kontaktu pacientů na úvazek lékaře a demografických ukazatelů populace lékařů v kraji, se započtením případných obtíží pojišťovny při shánění nového lékaře pro obsazení nabízeného místa.

V roce 2021 byly schváleny dotace pro stomatologické ordinace v Jilemnici, Litoměřicích, Chomutově, Domažlicích, Třinci a Vsetíně.

Dotační program na podporu dostupnosti zdravotních služeb praktických lékařů pro dospělé i pro děti a dorost v oblastech s omezenou dostupností zdravotních služeb je určen na mzdu sestry nebo zdravotnického asistenta v maximální výši 250 tis. korun a na zajištění věcného a technického vybavení ordinace praktického lékaře rovněž v maximální výši 250 tis. korun. Celková výše jednorázové dotace z dotačního programu pro praktické lékaře je 500 tis. korun. Na dotační program je vyčleněno každý rok cca 8 mil. korun.

Žádost o poskytnutí dotace mohou předložit právnické nebo fyzické osoby, které plánují poskytovat nebo začaly poskytovat v předchozích 5 měsících před podáním žádosti zdravotní služby v místech, kde je zajištění těchto služeb podstatně omezeno. Minimální rozsah poskytovaných zdravotních služeb je 30 hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů včetně zajištění návštěvní služby.

Dotace pro ordinace praktických lékařů schválené v roce 2021 poputují do Dobříše, Rožnova pod Radhoštěm, Třince, Lán, Opatovic nad Labem, Litoměřic, Strakonic, Velkých Karlovic, Vyškova, Děčína, Soběslavi, Žatce, Veselí nad Lužnicí a Rychvaldu.

(tzmz)


 

Klienti České spořitelny rekordně investují, roste objem jednorázových i pravidelných investic

Vzhledem k rostoucí inflaci a nízkým úrokovým sazbám na spořicích produktech se klienti České spořitelny stále více zajímají o možnosti, jak své peníze jednak ochránit před inflací a také co nejlépe a efektivně je zhodnotit. Výraznému růstu zájmu o investování rovněž přispělo zrušení superhrubé mzdy a omezování spotřeby v důsledku protipandemických opatření.

Celkový objem jednorázových a pravidelných investic se tak od června loňského roku do května letošního roku meziročně zvýšil o 33 %. Zároveň ve stejném období vzrostla i výše pravidelné měsíční částky, kterou klienti investují, a to o 200 Kč na 2 826 Kč v květnu letošního roku. Celková výše majetku, kterou Česká spořitelna klientům spravuje, dosáhla na konci května hodnoty 224,1 miliardy korun.

“Když na začátku letošního roku došlo ke zrušení superhrubé mzdy, identifikovali jsme u našich klientů finanční rezervy ve výši okolo 119 miliard korun. Vzhledem k tomu, že hlavním posláním České spořitelny je vést naše klienty k prosperitě, nabídli jsme jim, na základě detailní znalosti jejich potřeb, optimální nabídku na zhodnocení jejich rezerv. Jsem moc rád, že v dnešní době klienti myslí nejen na to mít dostatečnou rezervu na pokrytí nenadálých výdajů, ale rovněž na to, jak zhodnotit peníze, které momentálně ihned nepotřebují,” říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management.

Nejúspěšnějším měsícem za poslední rok byl z pohledu jednorázových investic zatím duben 2021, kdy se klienti rozhodli zainvestovat finanční prostředky v celkovém objemu přes 4,8 miliardy korun. V případě pravidelných investic vzrostl objem v květnu na rekordní hodnotu 685,7 milionu korun.

“Jsem rád, že si lidé stále více uvědomují důležitost myslet na zadní vrátka a své finanční prostředky zhodnocují v našich investičních řešeních, ať už jde o smíšené podílové fondy, akcie či nemovitostní fondy. Loni s námi začalo investovat přes 50 tisíc nových klientů a věřím, že podobný počet klientů oslovíme i v letošním roce,” říká Roman Choc, šéf tribu Wealth Management.

(tzčs)


 

Oslavy 20. výročí Jihočeské hospodářské komory odstartuje Košt vín v Třeboni

1. ledna 2001 na základně iniciativy jihočeských podnikatelů započala fúze okresních hospodářských komor Jihočeské hospodářské komory, která letos slaví 20. výročí od svého založení. Tehdejším cílem bylo vytvořit silné uskupení, které bude podporovat jihočeské podnikatele. Jihočeská hospodářská komora oslavy kulatého jubilea odstartuje na 2. ročníku Koštu českých vín v Třeboni, který se na Masarykově náměstí uskuteční 10. července od 10:00 hod.

Jihočeská hospodářská komora (Jhk) v letošním roce slaví 20. výročí od svého založení v lednu v roce 2001, kdy vznikla postupnou fúzí okresních hospodářských komor v několika regionech, ke kterým se pak připojily nebo vznikly nové oblastní kanceláře.

„Právě docházelo k reorganizaci státní správy, zanikly okresy a vznikly kraje. Jako podnikatelé jsme cítili potřebu být sjednoceni v rámci Jihočeského kraje, aby krajské státní uspořádání mohlo mít partnera z podnikatelské sféry,“ vysvětluje tehdejší důvody založení Otakar Veselý, generální ředitel společnosti KÁMEN A PÍSEK, spol. s r.o. a místopředseda představenstva Jhk, který dodává: „Bylo též naším zájmem, abychom mohli řešit potřeby podnikatelů a členů na úrovni krajského úřadu, krajské samosprávy a abychom mohli nalézt i vzájemnou shodu a podporu jeden druhého při rozvoji Jihočeského kraje.“

Otakar Veselý kromě aktuálních informací z podnikatelského prostředí také za velký přínos komory považuje projekty podporující podnikání ve všech oblastech, jako je např. personální rozvoj, daňové poradenství či dokonalý informační sytém o všech novinkách. Důležité podle něj je i navazování nových kontaktů, networking a vzájemné setkávání s ostatními podnikateli.: „I přes složitá jednání jsme vytvořili pozitivní vazby mezi podnikateli, státní správou a samosprávou, které cíleně působí na rozvoj kraje. Chci vyzdvihnout, že členové Jhk cítí vzájemnou solidaritu, a tím se cítí bezpečněji, než kdyby nebyli členy hospodářské komory.“

Jihočeská hospodářská komora při příležitosti svého jubilea plánuje na léto a podzim několik slavnostních akcí. První z nich je 2. ročník Koštu českých vín v Třeboni, kde budou moci zájemci ochutnat ryze česká vína z oblasti Mělníka, Prahy, Litoměřicka, Kutnohorska, ale i nedalekého Chlumu u Třeboně. „Akce pro veřejnost, která se koná 10. července na Masarykově náměstí v Třeboni, má zároveň podpořit podnikatele ze sektoru gastronomie, turismu či provozující ubytovací služby, jimž koronavirus značně zkomplikoval podnikání. Druhý ročník koštu bude zároveň i pomyslnou startovní akcí k oslavám 20. výročí Jihočeské hospodářské komory,“ upřesňuje Jana Kočová, ředitelka oblastní kanceláře Jhk v Třeboni, která akci organizuje. Kromě rozmanitých ochutnávek čeká na návštěvníky po celý den od 10 do 20 hodin také hudební program, který bude provázet celou dobu konání koštu. Více informací o akci je k dispozici na webových stránkách jhk.cz či na Facebook události.

Na podzim bude následovat slavnostní výsadba 20 stromů, které mají symbolizovat dvacetileté působení Jihočeské hospodářské komory v jižních Čechách. „Rádi bychom do aktivit letošního jubilea zapojili i samotné podnikatele, bez kterých bychom tu v podstatě nebyli. Doporučujeme tedy, aby sledovali naše webové stránky a newslettery, kde je o dalších akcích a aktivitách spojených s výročím budeme informovat,“ uzavírá Luděk Keist, ředitel Jhk a současně tímto zve i všechny zájemce z řad veřejnosti, aby dorazili na červencový Košt vín, který bude nejen oslavou celého výročí Jhk, ale i první větší akcí komory po postupném rozvolňování mimořádných opatření.

(tzjhk)


 

Míra zadlužení vládních institucí významně stoupla

Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo v prvním čtvrtletí roku 2021 schodku 136,3 mld. Kč, což představovalo 9,9 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 40,1 % HDP, zatímco výdaje 49,9 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí vzrostla meziročně o 11,7 p. b. na 44,1 % HDP.

„Výsledek hospodaření vládních institucí v prvním čtvrtletí roku 2021 skončil v deficitu 136,3 mld. Kč a výše dluhu dosáhla 44,1 % HDP. Deficit a dluh je i nadále ovlivněn zvýšenými výdaji souvisejícími s nepříznivým vývojem epidemické situace. Hodnota dluhu narostla nejen emisí cenných papírů, ale nově i růstem objemu přijatých úvěrů,“ říká Helena Houžvičková, ředitelka odboru vládních a finančních účtů ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/deficit-a-dluh-vladnich-instituci-1-ctvrtleti-2021.

(tzčsú)


 

Výběr z médií: Finančně náročné léto samoživitelů, rekordní zúžení na D1 i posun ve stavbě metra D

30. června – Finanční situace samoživitelů se během koronavirové krize zhoršila a na tábory pro děti často chybí peníze, upozorňuje Mladá fronta DNES. Týdeník Euro poukazuje na využívání kontejnerů českými podnikateli a deník E15 se věnuje potenciálu gigafactory na českém trhu. O posunu ve stavbě metra D informuje server Zdopravy.cz. A před několikahodinovým zpožděním na dálnici D1 varuje regionální Deník. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Po noční bouřce na jihu Čech stále nejezdí některé vlaky. Začne sčítání škod

Přes jižní Čechy se přehnala v noci na středu silná bouřka. Hasiči nejvíce výjezdů zaznamenali mezi 20. až 22. hodinou. Kolem 23. hodiny začala bouřka slábnout. Ještě ve středu ráno byl zastavený kvůli popadaným stromům provoz na některých železničních tratích. A lidé pomalu začnou monitorovat rozsah škod na majetku.

CELÝ ČLÁNEK


 

Hasiči při bouřkách v Česku odstraňovali popadané stromy. Železnice hlásí problémy na víc než 30 úsecích

30. června  – Českem se prohnala bouřka, kterou doprovázelo krupobití, vydatný déšť a silný vítr. Hasiči vyjížděli hlavně k popadaným stromům. Kvůli nim se na víc než dvě hodiny zastavil provoz na dálnici D1. Padající strom také zranil v Pardubickém kraji cyklistu. Čtyři řeky hlásí první povodňový stupeň, hladiny ale klesají. Stále také na řadě míst nejezdí vlaky, problémy jsou na 35 úsecích. A některé domácnosti v Česku mohou být bez elektrického proudu.

CELÝ ČLÁNEK


 

30. června – Během úterního večera a noci na středu postupovalo přes Českou republiku k severovýchodu pásmo velmi silných bouřek. Ty byly doprovázeny zejména silnými nárazy větru, které přesahovaly 90 km/h. Např. Milešovka, Kocelovice a Temelín zaznamenaly nárazy 94 km/h.

Nárazy větru spojené s bouřkovým systémem postupujícím přes naše území působily škody prakticky v celém státě. Bouřky uplynulé noci tedy můžeme označit jako derecho, které nezasáhlo pouze Českou republiku, ale i sousední Německo.
V Ingolstadtu zaznamenali náraz větru 115 km/h. Charakteristické pro derecho je právě rychlý pohyb přes více států, kde působí rozsáhlé škody nárazovitým větrem. Velmi silné derecho zasáhlo Česko např. 25. června 2008 nebo 11. srpna 2017. V následujících dnech bude počasí klidnější. Bouřky se budou vyskytovat jen výjimečně a nebudou tak silné. Také teploty budou nižší, většinou do 25 °C.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 

 


 

Penny je nejlepším obchodem pro seniory

PENNY Novohradská v Českých Budějovicích zvítězilo v soutěži „Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením“. Soutěž v kraji uspořádala Seniorská občanská společnost z. s. Prachatice za podpory Krajského úřadu Jihočeského kraje a prodejna PENNY byla nejlépe hodnoceným obchodem z celkových 27 v kategorii supermarketů.

„Každé takové ocenění nebo výsledek, který navíc vzniká na místní úrovni, tedy od lidí, kteří v místě skutečně žijí a denně naše obchody navštěvují, je pro nás potvrzením toho, že děláme svoji práci dobře, a že naplňujeme to, co je naším cílem, tedy být dobrým, vstřícným a přátelským sousedem. Právě senioři a osoby se zdravotním postižením jsou lidé, kteří potřebují blízkost, snadnou dostupnost a mít možnost nakoupit kvalitní a cenově výhodné produkty, a to je to, co nabízíme,“ okomentoval výsledek Tomáš Kubík, manažer komunikace PENNY. 

Porota v průběhu dvou let 2019 a 2020 hodnotila obchody v rámci osobních návštěv, formou anket porovnání cenové úrovně a fiktivních nákupů srovnatelných položek. „Zjišťování cenové úrovně jsme doplnili fiktivním nákupem o čtrnácti položkách. Výsledky byly velmi podobné. Na cenách většině seniorů pořád záleží, ale více než dříve se zajímají i o kvalitu a původ potravin. Kromě ceny jsme hodnotili dalších sedm kritérií. Dostupnost veřejnou dopravou, sortiment, zejména pokud jde o dietní potraviny, ochotu personálu, pohodlí při nákupu, možnost vrátit zboží, správné označení cenami a zvláštní výhody pro zákazníky“ popisuje hodnocení Blažena Frcalová ze Seniorské občanské společnosti.

PENNY dlouhodobě klade důraz na dostupnost svých prodejen. Cílem PENNY je postupně vyplňovat prázdná místa na mapě České republiky, zkracovat vzdálenosti, být lidem stále blíž a nabízet jim za výhodné ceny nejkvalitnější produkty s důrazem na české a lokální dodavatele. Svoji síť takřka 400 prodejen po celé České republice neustále rozšiřuje. Jen v loňském roce otevřelo hned 8 nových prodejen, a to v Praze Holešovicích, středočeských Řevnicích, Týnci nad Labem, Netolicích, Ivanovicích na Hané, Hořicích, Chocni a v Rožmitále pod Třemšínem. Letos se pak dočkali obyvatelé v Jilemnici a Dobrovici a výstavba nových prodejen začala v Počátkách, Kolíně, Děčíně nebo Volarech.

Seniory podporuje PENNY už od roku 2017, kdy začalo úzkou spolupráci s Nadací Krása pomoci, která se o seniory stará. Od té doby přispělo na chod nadace i jejím klientům částkou přes 3 miliony korun. Péči o seniory podpořilo PENNY i při příležitosti modernizace prodejen v Plzni v roce 2019, když darovalo finanční dar na charitní a pečovatelskou péči Městské charitě Plzeň.

(tzpenny)


 

Ředitelství silnic a dálnic omezí z důvodu začátku letních prázdnin běžnou údržbu komunikací

V zájmu zachování plynulosti dopravy při nadcházejících exponovaných dnech nebudou prováděny na komunikacích ve správě ŘSD žádné práce údržby, jejichž zajištění vyžaduje snížení počtu jízdních pruhů.

Omezení činnosti údržby platí:

– ve středu 30. 6. v čase 8 – 21 h

– ve čtvrtek 1. 7. v čase 8 – 21 h

– v pátek 2. 7. v čase 8 – 21 h

– v úterý 6. 7. v čase 13 – 21 h

Dlouhodobé rekonstrukce a modernizace

Opatření se nevztahuje na dlouhodobé uzavírky včetně modernizace a na havarijní zajištění dopravních nehod.

Neustálý monitoring dopravní situace

Národní dopravní informační centrum bude neustále sledovat dopravní situaci a podávat o ní aktuální informace.

Odtahové služby

V neustálé pohotovosti budou připraveny odtahové služby, aby mohly v případě dopravní nehody ihned zasáhnout.

Dopravní informace

Všem řidičům nabízíme k využití před jízdou stránky www.dopravniinfo.cz, kde jsou nonstop dostupné aktuální dopravní informace. Aplikaci je možné spustit také pomocí internetového prohlížeče na adrese http://m.dopravniinfo.cz.

(tzřsd)


 

Spotřeba domácností na obyvatele meziročně klesla o 3,4 %

Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně poklesl o 2,9 %, naopak meziročně vzrostl o 3,5%. Míra úspor domácností dosáhla 23,7 %.

„Domácnostem v prvním čtvrtletí vzrostly celkové příjmy meziročně o 3,5 %. Naopak jejich spotřební výdaje poklesly o 3,4 %, a to zejména v souvislosti s pokračující uzávěrou části ekonomiky. Míra úspor domácností tak v prvním čtvrtletí tohoto roku dále dosahovala nadprůměrných hodnot,“ říká Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/ctvrtletni-sektorove-ucty-1-ctvrtleti-2021.

(tzčsú)


 

Výběr z médií: padělané covidové testy, rostoucí konkurence Českých drah a zdražení taxislužeb

29. června – V Česku se šíří prodej falešných covidových certifikátů. Podle Lidových novin je nejčastěji shání lidé, kteří na testy nemají čas nebo se nechtějí nechat testovat. Deník E15 informuje o oslabující pozici Českých drah, jejichž podíl na trhu klesá s rostoucím počtem dalších dopravců. Na taxislužby se čeká déle a služby jsou dražší, píše Deník N. A Hospodářské noviny srovnávají výnosnost nájmu oproti hypotéce. Více ve výběru z médií od Radiožurnálu.

CELÝ ČLÁNEK


 

29. června – Nad střední Evropou a potažmo i nad naším územím se bude vlnit frontální rozhraní mezi teplým vzduchem na východě a chladným na západě.

Již dnes budou teploty na našem území rozdílné: zatímco v západních částech Česka vystoupí jen na 24 °C, na východě ještě dosáhnou 34 °C (1. obr,).
Zítra se ochladí, v Čechách se čekají teploty jen od 19 do 24 °C, na Moravě a ve Slezsku 23 až 28 °C (2. obr.).
Večer a v noci na zítra přejdou přes naše území bouřky, které budou doprovázeny přívalovými srážkami s lokálními úhrny kolem 50 mm (viz 3. obr,), kroupami a nárazy větru kolem 90 km/h).
Výskyt velmi silných bouřek, které mohou působit škody, je pravděpodobnější v Čechách než na Moravě a ve Slezsku.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 


 

28. června – Kabinet dnes schválil řadu důležitých opatření, mezi nimi povinné diskriminační PCR u každého pozitivního vzorku a české certifikáty pro osoby očkované ve třetích zemích

Vláda na svém dnešním jednání schválila návrh Ministerstva zdravotnictví, podle kterého budou laboratoře nově povinně provádět u každého pozitivního výsledku PCR testu také diskriminační PCR vyšetření. Povinnost nosit venku respirátor zůstane nově jen na větších hromadných akcích. Novinkou jsou také pravidla pro postup poskytovatelů zdravotních služeb, kteří budou do systému ISIN zapisovat informace o provedeném očkování ve třetích zemích, díky čemuž dostanou očkované osoby certifikát EU COVID. Jednání vlády se týkalo také změny opatření pro návrat z červené kategorie zemí, nebo úpravy úhrady očkování proti onemocnění COVID-19.

Ochrana dýchacích cest venku už od 1. července nebude obecně povinná na veřejných místech, a dále nebude vyžadován respirátor na veřejných místech, jako jsou např. čekárny veřejné dopravy a nástupiště, a rovněž ani v motorových vozidlech. Respirátor zůstane povinný na venkovních hromadných akcích, kde je přítomno více než 30 osob, tato povinnost se však nebude vztahovat na dětské tábory, včetně příměstských, v místě jejich konání. Respirátory zůstávají nadále povinné ve vnitřních prostorách.

Poskytovatelé zdravotních služeb testující metodou PCR mají od 1. července povinnost provést tzv. diskriminační PCR vyšetření v případě každého pozitivního výsledku standardního PCR testu. Pokud nemají sami možnost provádět tento typ vyšetření, zajistí jeho provedení prostřednictvím jiného poskytovatele zdravotních služeb. Využít můžou také Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě a Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.

„Vzhledem k výskytu nových mutací koronaviru budou všechny laboratoře povinny zajistit u každého pozitivního vzorku provedení tzv. diskriminačního PCR testu. Díky tomu dokážeme včas detekovat výskyt mutací a budeme případně schopni na vzniklou situaci promptně reagovat,“ popisuje význam diskriminačního PCR testu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Od 7. července bude nově umožněno získat certifikát EU COVID také osobám očkovaným ve třetích zemích. Vláda schválila postup pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří do ISIN zapíší informace o očkování provedeném v třetí zemi, na základě kterého bude očkovanému vystaven český certifikát o očkování v rámci digitálního certifikátu EU COVID. Podmínkou pro vydání certifikátu je, aby žadatel předložil certifikát o očkování vydaný ve třetí zemi v anglickém jazyce oprávněným subjektem, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví. Očkování musí být zároveň provedeno očkovací látkou, která odpovídá vakcínám, kterým byla udělena registrace Komise na základě doporučení EMA.

Žadatelem musí být občan ČR nebo jeho rodinný příslušník, který má povolení k přechodnému nebo trvalému pobytu na území ČR. Může se jednat také o občana EU, který disponuje vydaným potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou. Případně se může jednat také o akreditovaného člena diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo úředníka mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Ministerstvo zdravotnictví vládu dále informovalo o změně pravidel pro návrat ze zemí z červené kategorie, kdy budou nově platit stejná opatření, jako při návratu z tmavě červené kategorie. U červené kategorie zemí bude nově nutné po návratu absolvovat PCR test, a to nejdříve 5. a nejpozději 14. den po vstupu na území ČR. Do výsledku testu je nutná samoizolace. „Blíží se prázdniny a výrazně roste cestovatelská aktivita. Současně s tím se významně zvyšuje riziko zanesení mutací do ČR. Po poradě s Centrálním řídícím týmem a paní hlavní hygieničkou jsme se proto rozhodli zpřísnit opatření na hranicích při návratu z červených zemí,“ dodává ministr. K této změně dochází od 1. července. Od stejného data se rozšíří kategorie zemí s extrémním rizikem nákazy (černá kategorie), kam přibude Namibie, Paraguay a Rusko. Od pondělí 5 .července se pak kategorie rozšíří také o Tunisko.

Vláda schválila také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Změna se týká úhrady očkování proti onemocnění COVID-19 z veřejného zdravotního pojištění. V současnosti je úhrada, distribuce a podání očkovacích látek hrazeno z veřejného zdravotního pojištění v případě, že vakcíny stát získal postupem na základě rozhodnutí Komise C(2020) 4192. Stát však má nyní možnost získat očkovací látky pro onemocnění COVID-19 i jiným způsobem (zejména dar nebo zápůjčka od jiného státu, popř. možnost získat od výrobce část očkovacích látek učených pro jiný stát na základě souhlasu tohoto státu) a takto získané vakcíny a jejich aplikaci by nebylo možné hradit a stát by ani nedisponoval titulem nahradit očkované osobě případnou újmu způsobenou takovým očkováním. Zmíněná novela tedy rozšiřuje výčet situací, za nichž jsou očkování proti onemocnění COVID-19 hrazena.

(tzmz)


 

Vláda schválila plán zářijového testování na covid-19 ve školách

Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s resortem školství plán plošného testování na covid-19 ve školách pro podzimní návrat žáků do lavic. Žáky čekají tři antigenní testy v rozmezí několika dnů. Plán dnes na svém jednání schválila vláda. 

Hlavním cílem plošného testování je zajistit bezpečný poprázdninový návrat dětí a žáků a studentů k prezenčnímu vzdělávání a hned v počátku školního roku minimalizovat riziko přenosu onemocnění covid-19 v této populační skupině. Tím také předejdeme vzniku případných ohnisek nákazy, která by se mohla stát základem pro další šíření infekce a zhoršení epidemiologické situace na podzim tohoto roku,“ popsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Testování bude probíhat antigenními testy během prvních dnů školního roku 2021/22 a bude se týkat přípravných tříd základních škol, přípravného stupně základních škol speciálních, dále základních a středních škol a konzervatoří v denní formě vzdělávání. „Oceňuji, že se ministerstvu zdravotnictví podařilo stihnout slíbený termín a školy tak informace dostanou ještě před koncem tohoto školního roku. Také jsem velmi rád, že se prvňáčci budou moci testovat až druhý školní den, a stejně tak, že školy budou moci k testování po prázdninách využít také PCR testy s příspěvkem ze strany ministerstva školství,“ řekl k materiálu ministr školství Robert Plaga.

K testování byl vybrán tento základní segment vzdělávací soustavy, neboť umožňuje získat komplexní informaci o výskytu nákazy a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. „Znalost virové nálože v populaci po období letních prázdnin a dovolených je nutná pro nastavení adekvátních a cílených opatření pro další efektivní řízení pandemie na našem území,“ doplnila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Pro testy budou využity vysoce spolehlivé antigenní testy (senzitivita vůči PCR nad 80 %) na základě předloženého německého seznamu antigenních testů. Žáci podstoupí celkem tři testy v rozmezí několika dnů.

První testovací den proběhne 1. září a bude se týkat všech žáků s výjimkou prvních tříd, pro které bude vyhrazeno testování další den, aby nebyl narušen jejich první školní den. Další testování všech žáků se uskuteční následující pondělí 6. září a čtvrtek 9. září.

Po proběhnutí těchto tří testovacích dnů ministerstvo vyhodnotí výsledky. V případě, že screening ukáže méně než 25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel za 7 dnů, testovací akce se ukončí. V opačném případě bude testování rozšířeno do konce září a proběhne další kolo testování (opět tři testovací dny). Testování by se konalo jedenkrát týdně.

Antigenní testy budou hrazeny ze státního rozpočtu, jejich nákup zajistí Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Pro první tři testovací dny bude potřeba 4,2 mil. ks testů. Pro případné dodatečné testování budou použity testy na skladech SSHR (2,6 mil. ks), které se v minulém školním roce nespotřebovaly, a zbývající testy (1,6 mil. ks) dodá vybraný dodavatel (stejný jako u prvních třech testů).

Testování se nebude týkat žáků, kteří prodělali onemocnění, jsou očkovaní nebo mají výjimku danou mimořádným opatřením (např. porucha autistického spektra, aj.).

(tzmz)


 

Zeštíhlený Antivirus bude pomáhat až do konce října

Program Antivirus, byť jen jeho malou část, prodloužila vláda na dnešním jednání až do konce října. I nadále tedy bude k dispozici režim s označením A, který se vztahuje na zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci mají nařízenou karanténu nebo izolaci.

„Vzhledem k rozvolnění antipandemických opatření prodlužujeme pouze režim, který se týká karantén a izolací nařízených z důvodu onemocnění COVID- 19. Program Antivirus jako takový pomáhá zmírňovat následky pandemie na zaměstnanost už od loňského dubna a dosud podpořil přes jeden milion zaměstnanců,“ připomíná ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Aktuálně schválené prodloužení doby uznatelnosti výdajů do 30. října 2021 se tedy týká jen režimu A, jestliže výdaje vznikly v důsledku důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance spočívající v nařízené karanténě. Čerpat příspěvek budou tedy jen ti zaměstnavatelé, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa anebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19. Důvodem je skutečnost, že aktuálně již nejsou platná mimořádná opaření, která by zaměstnavatelům zakazovala jejich ekonomickou činnost.

„Ve chvíli, kdy je ekonomika téměř kompletně otevřená, je správné Antivirus postupně vypnout. Musíme teď nechat alespoň nějakou minimalistickou verzi, aby se mohl znovu rozjet v případě, že by si to situace opět vynutila. Doufám, že to nebude potřeba, ale budeme připraveni i na nepříznivý vývoj,“ doplňuje Maláčová.

Smyslem Cíleného programu podpory zaměstnanosti „Antivirus“ je zmírnění dopadů celosvětového šíření nákazy COVID-19 na zaměstnanost. V rámci programu Antivirus jsou zaměstnavatelům refundovány náklady, které jim vznikly v důsledku výplaty náhrad mezd zaměstnancům za dobu trvání překážek v práci.

Původně byla doba uznatelnosti výdajů programu Antivirus stanovena do 30. dubna 2020, ale na podnět Ministerstva práce a sociálních věcí se opakovaně posouvala. Naposledy do 31. června 2021. Nově je stanovena platnost programu Antivirus, a to do 31. prosince 2021, v jejímž rámci může vláda prodloužit či obnovit dobu uznatelnosti výdajů části či všech režimů programu Antivirus, aniž by bylo nutné znovu schvalovat podmínky programu či uzavírat nové dohody o poskytnutí příspěvku.

Zároveň bylo určeno nejzazší datum, ve kterém může zaměstnavatel s Úřadem práce České republiky uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku, a to na 31. říjen 2021. Po tomto datu již nebude možné uzavírat nové dohody z důvodu zajištění výplat příspěvků do konce roku, tak jak je dáno příslušnými pravidly veřejné podpory. K jiným změnám nedochází. Doba uznatelnosti výdajů je období, za které lze příspěvek zaměstnavateli poskytnout, tedy období, ve kterém vznikají překážky v práci, nikoliv období, ve kterém je příspěvek poskytován či ve kterém je nutné předložit žádost nebo vyúčtování.

Od zahájení programu (6. dubna 2020) do 28. června 2021 bylo v rámci Antiviru uzavřeno celkem 74 211 dohod o poskytnutí příspěvku a podpořeno celkem 1 068 632 zaměstnanců. Vyplaceny byly příspěvky za celkem cca 48,7 mld. Kč, z čehož 18,5 mld. Kč v roce 2021.

(tzmpsv)


 

Ministerstvo zdravotnictví přispěje na lázně zdravotníkům, kteří pečovali o pacienty s COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s COVID-19. Díky němu mohou poskytovatelé pro své zdravotníky žádat o příspěvek 8 000 Kč na pobyt v lázních. Ministerstvo zdravotnictví pro tyto účely rozdělí celkem 856 milionů korun.

Cílem dotačního programu z dílny Ministerstva zdravotnictví je pomoci zmírnit dopady fyzického a psychického vypětí na zdraví zdravotníků, kterému čelili v průběhu pandemie. „Zdravotníci během pandemie odvedli obrovský kus práce. Potýkali jsme se s obrovskou zátěží na zdravotní systém, a bylo to právě jejich absolutní nasazení, které nám pomohlo situaci zvládnout. Vypsali jsme tento dotační program, abychom zdravotníkům umožnili načerpat nové duševní a fyzické síly, které jim pandemie vzala,“ popisuje podstatu dotačního programu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dotační program umožní poskytovatelům čerpat pro své zdravotníky příspěvek 8 000 korun na zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například u poskytovatele lázeňské léčebně rehabilitační péče. Jeho účelem je také prevence syndromu vyhoření.

„Období pandemie kladlo na zdravotnické a ostatní odborné pracovníky mimořádné nároky. Zvláště pak u poskytovatelů lůžkové péče, kde se denně potýkali se změnami v provozech lůžkových zařízení. Péče o pacienty s COVID-19 s sebou nesla také zvýšené nároky na ošetřovatelskou péči v podobě psychické a fyzické zátěže. Tyto skutečnosti by se v budoucnu mohly na zdravotnících negativně projevit. Cílem dotačního programu je tato rizika minimalizovat,“ dodává ministr Vojtěch.

O příspěvek pro své zaměstnance může žádat poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací a organizační složkou státu, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách, a u kterého byl v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 hospitalizován alespoň jeden pacient s diagnózou COVID-19 a poskytovatel tuto informaci zároveň nahlásil do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

Na dotační program, který se spustí 28. června 2021, je vyčleněno 856 milionů korun. O příspěvek bude možné žádat do 30. července 2021. Čerpání příspěvku Ministerstvo zdravotnictví umožní až do konce roku 2021. Pokud budou alokované finanční prostředky vyčerpány, plánuje Ministerstvo zdravotnictví vypsat tento dotační program také v roce 2022. Zdravotníci, kteří nestačí tento finanční benefit vyčerpat, budou mít možnost učinit tak v dalším roce.

(tzmz)


 

Výběr z médií: pomalý návrat do posiloven, termíny technických kontrol a medicína po telefonu

28. června – Česku hrozí, že kvůli kůrovcové kalamitě a masivnímu kácení bude muset nakupovat emisní povolenky za miliardy korun, píše týdeníku Hrot. Lesní porosty totiž přestávají fungovat jako zásobárna uhlíku, a naopak se stávají zdrojem skleníkových plynů. Pondělní Deník upozorňuje na nedostatek termínů na stanicích technické kontroly před začátkem prázdnin. I to se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

28. června – Začátek týdne bude horký, už dnes se teploty dostanou na některých místech přes 30 °C, zítra mohou na Moravě dosahovat téměř k 35 °C.

Příliv teplého vzduchu ukončí studená fronta a kromě ochlazení přinese i bouřky.
Nejsilnější bouřky dorazí pravděpodobně zítra večer do Čech, budou postupovat od jihozápadu k severovýchodu a doprovázet je budou přívalové lijáky, velké kroupy a silné nárazy větru.
Ve druhé polovině týdne nás čekají maximální teploty většinou mezi 19 až 24 °C a k tomu místní přeháňky a bouřky. Přiložené mapky ukazují nejvyšší očekávané teploty v úterý a ve čtvrtek.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Krizový štáb Jihočeského kraje všem lidem doporučuje, aby zatím nejezdili pomáhat do místa neštěstí v Jihomoravském kraji. Nabídky pomoci volejte předem na číslo 800 129 921, nebo pište na e-mail dobrovolnici@jmk.cz a dohodněte se jak a která pomoc je potřeba. Vítaná je zde nabídka pomoci sklenářů, pokrývačů, tesařů, zedníků nebo nabídka materiálu na opravy domů. (tzjč)


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

CELÝ ČLÁNEK


 

V tomto týdnu nás na Prachaticku opustili

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů