Z PRVÍ RUKY: 14. – 20. června 2021

Z PRVÍ RUKY: 14. – 20. června 2021

Vimperk – náměstí Svobody / Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

Výběr z médií: hospody po koronaviru, na letiště s předstihem i nabíjení elektromobilů doma

19. června – Sobotní vydání Lidových novin přináší zprávu o tom, že po pandemie koronaviru zanikl jen zlomek tuzemských hospod. Podle Práva rostou ceny za zachovalé trámy a fošny z bouracích prací. Tématem Mf Dnes jsou dobíječky pro elektroauta. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Odboroví „bezpečáci“ poskytují firmám neocenitelnou službu

Pokuty v celkové výši přibližně 300 miliónů korun udělí každoročně Státní úřad inspekce práce tuzemským firmám za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Další stovky miliónů korun přitom podnikům ušetří odboroví „bezpečáci“, kteří je při svých kontrolách na nedostatky včas upozorní. A to bez jakýchkoli sankcí.

„Zaměstnavatele nepokutujeme. Děláme pouze audit bezpečnosti práce. Pokud firma vezme vážně naše upozornění a výhrady, nemá obvykle při následných kontrolách Státního úřadu inspekce práce žádné problémy a nehrozí ji žádné sankce. V případě, že zjistíme nějaké nedostatky, sepíšeme zápis z kontroly a dohodneme se na termínu sjednání nápravy. Samozřejmě, že pokud jde o závady závažné, musí být odstraněny okamžitě,“ uvedl specialista na problematiku bezpečnosti práce Regionálního pracoviště Odborového svazu KOVO v Českých Budějovicích Radek Král.

V loňském roce zemřelo na následky pracovního úrazu 108 zaměstnanců. To je druhý nejvyšší počet obětí pracovních úrazů za posledních pět let. A to navíc v době, kdy řada provozů buď stála, nebo kvůli koronavirové pandemii fungovala v omezeném režimu. Další desítky pak skončily s velmi vážným poraněním v nemocnicích. Dobrou vizitkou zhruba šedesátky jihočeských strojírenských podniků, v nichž OS KOVO působí, je nula, kterou si v roce 2020 tyto firmy v počtu smrtelných pracovních úrazů připsaly. K úrazům s fatálními následky dochází podle statistik nejčastěji ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, v dopravě a skladování.

„Do práce máme jít zdraví a zdraví se z ní také vrátit. Bohužel ne vždy je tomu tak. Celkem jsme loni řešili 28 pracovních úrazů, naštěstí vesměs méně závažných. Při kontrolách jsme zjistili 54 závad. Nejčastějším zdrojem pracovních úrazů byl materiál, břemena, kontakt se strojním zařízením a pád. Hlavní příčinou úrazů bylo nejčastěji nepředvídatelné riziko a špatně nebo nedostatečně vyhodnocené riziko. Zaznamenali jsme ale i porušení bezpečnosti práce ze strany zaměstnanců, a to zejména nepoužíváním osobních ochranných pracovních pomůcek,“ zdůraznil Král.

Podle vedoucí českobudějovického regionálního pracoviště OS KOVO pro Jihočeský kraj Pavlíny Jirkové je ve většině případů kontrola BOZP prováděná zástupcem odborů přijímána vedením firem kladně. „Výsledkem naší přítomnosti na pracovišti není finanční postih, ale upozornění na nedostatky v oblasti BOZP. Jde většinou o chyby v dokumentaci, nebo méně závažné provozní či technické závady, které zaměstnavatelé zpravidla vždy bez zbytečných odkladů odstraní,“ poznamenala Jirková.

Právo kontroly nad dodržováním pracovně-právních, právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci obsahuje náš právní řád od roku 1921. Historicky nejstarší ustanovení, výslovně pojednávající o účasti odborů na řešení otázek v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je datováno s platností od 1. ledna 1944 a konstatuje, že: „Členové závodního výboru, popřípadě závodní rady, jsou povinni spolupůsobiti na zábraně úrazů“.

Stávající právo odborových organizací kontrolovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci vyplývá ze zákona č. 262/1006 Sb., zákoníku práce, v platném znění. Jeho § 322 uvádí mimo jiné, že odborové organizace mají právo vykonávat kontrolu nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je přitom povinen odborové organizaci výkon kontroly umožnit a za tím účelem jí zajistit: Možnost prověření toho, jak zaměstnavatel plní své povinnosti v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zda soustavně vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, možnost pravidelně prověřovat pracoviště a zařízení zaměstnavatelů pro zaměstnance a kontrolovat hospodaření zaměstnavatelů s osobními ochrannými pracovními prostředky, možnost prověření toho, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy, možnost účastnit se zjišťování příčin pracovních úrazů a nemocí z povolání, popřípadě je objasňovat a umožnit účast na jednáních k otázkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

(tzkovo)


 

Zvýšení bezpečnosti na krajských silnicích řešil náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák na pravidelné Dopravní konferenci

Bezpečnost silničního provozu je oblast, které se Jihočeský kraj dlouhodobě a intenzivně věnuje. Úspěšnost jeho snah prezentoval náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák na pravidelné Dopravní konferenci s Besipem a Fondem zábrany škod. 

Jihočeský kraj nechal zpracovat první strategii bezpečnosti silničního provozu už v roce 2010,“ zdůraznil náměstek hejtmana pro dopravu Krák a doplnil, že poslední aktualizace byla schválena jihočeským krajským zastupitelstvem letos s platností do roku 2030. Cílem této strategie je podle náměstka Kráka účinná prevence dopravních nehod na silnicích a výchovné působení na všechny účastníky silničního provozu. Její součástí je výstavba a provozování dětských dopravních hřišť, organizace tematicky zaměřených přednášek ve spolupráci s Policií ČR, zajištění propagačních a populárně naučných pomůcek a materiálů. Vhodnou formou zvyšování povědomí o dopravní bezpečnosti jsou také soutěže pro všechny věkové kategorie s atraktivními cenami či pořádání kurzů bezpečné jízdy pro dospělé řidiče. Prevence v oblasti BESIP dále zahrnuje monitoring dopravně nebezpečných míst na silnicích v majetku Jihočeského kraje a jejich řešení stavebními investicemi nebo dopravně inženýrskými opatřeními.

Nedílnou součástí snahy o zvyšování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na krajských silnicích je také údržba a obnovování zařízení a dopravního značení,“ uzavřel náměstek pro dopravu.

Více informací o konferenci naleznete zde: www.dopravnikonference.com

(tzjč)


 

Česká pošta a Správa železnic nabídnou stovky míst pro výdej balíků

Vyzvednout si objednávku z e-shopu snadno a bez čekání, například cestou na vlak nebo bez obsluhy na poště. Právě to umožní výdejní boxy, které budou instalovány na českých nádražích a poštách. Služba, na které spolupracuje Správa železnic s Českou poštou, bude k dispozici dohromady na téměř třech stovkách míst. V následujících letech se předpokládá zřízení boxů i v dalších lokalitách.

„Naším cílem je postupně rozšířit portfolio služeb, které na nádražích mohou denně využít nejenom cestující, ale i každý kolemjdoucí. Zřízení výdejních boxů je prvním z těchto kroků, věřím, že novou službu veřejnost ocení,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

„Lidé si mohou dnes balík vyzvednout na více než pěti tisících poštách a externích Balíkovnách. Přesto chceme jít v nabídce výdejních míst ještě dál. Spolu se Správou železnic nabídneme nezávislému provozovateli výdejních boxů lukrativní prostory, kde si lidé budou moci pohodlně a prakticky kdykoli vyzvednut svoji zásilku,“ říká generální ředitel České pošty Roman Knap.

Boxy bude provozovat vysoutěžená zásilková firma, k dispozici budou ve 144 stanicích, například na hlavních nádražích v Plzni, Praze či Olomouci, dále také v Havlíčkově Brodě nebo Hodoníně. Se 135 místy se počítá i na pobočkách České pošty. Na umístění boxů ve vytyčených lokalitách bude nyní vypsána veřejná soutěž, nájemní smlouva s vítězem soutěže bude uzavřena na pět let.

(tzčp)


 

Soutěž T-Profi zná své vítěze, v hlasování o nejlepší animovaný výtvor veřejnosti se sešlo na 15 000 hlasů

Soutěž T-Profi Talenty pro firmy, kterou Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů uspořádala již pošesté, zná své vítěze. Ti získali při slavnostním vyhlášení virtuální trofej. Věcné ceny od zapojených firem obdrží osobně od organizátorů soutěže. Kromě nejzdařilejších výtvorů ohodnocených odbornou porotou veřejnost zvolila i nejlepší tým v ceně sympatie, kde se sešlo téměř 15 000 hlasů.

Do soutěže T-Profi se zapojilo 12 zástupců firem a organizací z Jihočeského kraje a Horního Rakouska. Motivaci k účasti v soutěži přibližuje Hana Průchová, vedoucí personálního oddělení zapojené společnosti EGE, spol. s r.o.: „Je to krásný způsob, jak zábavnou formou propojit firmy se školami. Výrobní společnosti mají možnost žákům a studentům ukázat, jak je technické vzdělání potřebné, žádané, ale především zajímavé.“ Hana Průchová dodává, co ji na letošní unikátně připravené soutěži překvapilo: „Přiznávám, že k účasti v letošním online ročníku soutěže jsem byla skeptická, ale zájem ze strany dětí mě přesvědčil. Šli jsme do toho a rozhodně nelituji. Máme za sebou měsíční projekt, kdy jsme v rámci týmu plnili jasně dané úkoly, nesli si za ně odpovědnost, scházeli se na pravidelných „poradách“, a to nás bavilo. Všichni členové týmu Egejci21 se svých rolí zhostili bravurně a patří jim obrovský dík.“

Podobně hodnotí letošní soutěž i Jana Kalová, proděkanka pro učitelské obory z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity a také členka odborné poroty: „Soutěžící při svých vystoupeních ukázali, že umí spojovat různé obory a vzdělávací oblasti. V našich školách zatím není příliš obvyklé učit mezioborově, jsme v tomto smyslu trochu pozadu. Stejně tak trochu zaostáváme v podpoře projektů, které podporují týmovou spolupráci žáků a studentů,“ myslí si Jana Kalová, a naopak vyzdvihuje snoubení teorie a praxe v soutěži: „Toto spojení se organizátorům podařilo. Zajímavé bylo i zapojení rakouských soutěžních týmů. Studenti v praxi zažili, jak je důležité umět alespoň trochu cizí jazyky. Soutěžící ukázali obrovské tvůrčí a komunikační schopnosti, kreativitu, znalosti, šikovnost, vynalézavost, trpělivost a také prezentační schopnosti.“

Šestý ročník technické soutěže T-Profi vyvrcholil 17. 6. 2021 v odpoledních hodinách. Žáci, pořadatelé, ale i zástupci firem a zájemci z řad veřejnosti mohli sledovat vyhlášení nejlepších týmů jak v živém streamu na YouTube kanále Jihočeské hospodářské komory, tak i ve speciálně připraveném virtuálním prostředí od partnera soutěže Virtual Lab. Záznam slavnostního vyhlášení je uveřejněn na kanále YouTube Jihočeské hospodářské komory.

V minulém týdnu po on-line prezentacích 10 jihočeských a 2 rakouských týmů odborná porota složená ze zástupců firem a škol ohodnotila výstupy a odprezentované animované filmy vytvořené sedmičlennými týmy. Jako nejzdařilejší vybrala porota tým společnosti RENOMIA, a.s., o deset bodů hned v těsném závěsu obsadil druhé místo tým společnosti Kern-Liebers s.r.o. a pomyslná bronzová příčka putovala týmu organizace Czechitas z.s.

Kromě porotou hodnoceného vítěze mohla veřejnost hlasovat i o vítězi tzv. ceny sympatie. Výsledky byly opravdu těsné, protože žáci soutěžních týmů spojili síly s ostatními spolužáky a na webu T-Profi obdržela videa téměř 15 000 hlasů. V souboji nakonec zvítězil tým LOXONE z Rakouska.

Soutěž T-Profi je technicky zaměřená soutěž, která má za cíl popularizovat technické vzdělávání. Letos z důvodu pandemie Covid-19 prověřila i digitální dovednosti žáků základních i středních škol.

„Soutěž T-profi je vynikajícím počinem. Každá aktivita, která podnítí a posílí zájem studentů, učitelů i veřejnosti o informační technologie, je velmi cenná,“ dodává Jana Kalová, k níž se přidává za organizátorský tým i Barbora Sejková z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů: „Všem týmům bych za celou odbornou porotu i organizační tým Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů chtěla moc pogratulovat, a především vyzdvihnout povedené výkony a soutěžní výtvory,“ chválí organizátorka a dodává, že kromě virtuální trofeje, kterou žáci pomyslně obdrželi v rámci online vyhlášení, získají také věcné ceny od zapojených partnerů soutěže.

A že si ceny za skvělé výkony zaslouží opravdu všechny týmy potvrzuje i Hana Průchová: „Musím ocenit zápal všech zúčastněných dětí ze základních škol, ale především technické a IT znalosti středoškoláků. Překvapilo mě, co někteří z nich již ve druhém ročníku studia na poli programování dokážou. Jen tak dál,“ vyzývá mladé talenty Hala Průchová.

(tzjhk)

Informovali jsme ZDE


 

Ministerstvo zahraničí spouští web Dovolena2021.cz, usnadní občanům vyhledávání informací o letním cestování

Ministerstvo zahraničních věcí se po loňské pauze způsobené pandemií covidu-19 vrátilo k tiskové konferenci k zahájení letní turistické sezóny. Ministr Jakub Kulhánek (ČSSD) představil novinky v pravidlech cestování a nastínil také změny, které přinese jednotný evropský certifikát (tzv. covid pas).

„Motto našeho přístupu k letní sezoně je snadné a pohodlné cestování, ale zároveň cestování, které je bezpečné a předvídatelné. Covid nikam nezmizel a stále je třeba při cestách do zahraničí být ve střehu. Proto chci moc poprosit naše občany, aby se vždy před cestou do zahraničí informovali o podmínkách cestování a dodržovali všechna stanovená epidemiologická pravidla v místě dovolené ale také i při návratu do ČR,“ uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek.

Ten představil některé novinky včetně webu Dovolena2021.cz, který je součástí Covid portálu a nabízí přehledné a jednoduché informace o cestování do 14 nejnavštěvovanějších turistických destinací. „Pro každou zemi existují různá omezení pro různé skupiny lidí a informací je opravdu obrovská spousta – od podmínek, jak se do země dá vycestovat, až po situace, které mohou nastat, třeba postup v případě, že se někdo v zemi nakazí a musí do karantény. Nový web je přesně tím místem, kde se lidé mohou přehledně informovat o cestování do destinací, které jsou podle našich údajů mezi Čechy nejpopulárnější,“ uvedl ministr Kulhánek.

Ten zároveň apeloval na cestující do zahraničí, aby se přihlásili do databáze Drozd, kterou spravuje ministerstvo a dokáže díky tomuto nástroji evidovat počty Čechů v zahraničí a zároveň zprostředkovat pomoc v případě náhlých událostí, kdy rozesílá těmto občanům sms nebo e-maily s varováním.

Součástí služeb MZV pro občany je také call centrum, kde byl posílen počet operátorů  a jsou schopni odpovědět na většinu dotazů ohledně cestování. Za první polovinu června směřovalo na toto informační centrum bezmála 13 tisíc dotazů.

Ministr zahraničí Kulhánek představil také některé změny v cestování platné od pondělí 21. června: „Otevře se možnost pro osoby s ukončeným očkováním vrátit se z vysoce rizikových zemí do Česka bez nutnosti pětidenní izolace. Např. z Egypta tak bude možné přiletět do Česka, hned si nechat udělat PCR test a po negativním výsledku třeba už další den jít do práce.“

Od pondělí se také bezmála po roční pauze budou moci do Prahy opět podívat turisté např. z USA, pokud jsou naočkovaní nebo s testem. Rozšíří se totiž seznam zelených států, ze kterých do Prahy a dalších míst v Česku mohou přijíždět turisté.

Ministerstvo zahraničí otevírá  na přechodnou dobu během nejfrekventovanější letní turistické sezóny konzulární jednatelství ve španělské Barceloně, bulharském Burgasu, chorvatské Rijece a Splitu a ve Valettě na Maltě. Českým turistům v nesnázích mohou pomoci také společné policejní hlídky, které se na letošní léto zavádějí v Chorvatsku, Bulharsku a Albánii.

(tzmzv)


 

Výběr z médií: zdanění zásilek z Číny, zakázka na pásové obrněnce i pití piva doma

18. června – Menší zásilky ze zemí mimo Evropskou unii budou nově podléhat zdanění. Informuje o tom deník E15. Ministerstvo obrany přiznalo, že se zakázka na pásové obrněnce pro českou armádu nestihne do podzimních sněmovních voleb podepsat. Píše to Deník N. A Hospodářské noviny se zaměřily na stále větší oblibu Čechů pít pivo doma a s tím související zvýšený zájem o soudky. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

18. června – Včera v přílivu velmi teplého vzduchu vystupovaly odpolední teploty v ČR převážně na 27 až 32 °C

Nejtepleji bylo v západní polovině Čech, kde se teplota dostala až k 33 °C.
Nevyšší teplota byla naměřena na stanici Plzeň – Bolevec 33.3 °C. Z 261 stanic, měřicí více jak rok, byl na 105 z nich včera překonán teplotní rekord.
Dnes 18. června se budou vysoké teploty vzduchu nad 31 °C vyskytovat na většině našeho území a v neděli lze očekávat teploty ojediněle až 36 °C (viz obrázek).
Velmi teplé počasí by mělo pokračovat až do příchodu studené fronty od západu, kterou čekáme v pondělí. V důsledku teplého a suchého počasí předpokládáme postupné zvyšování rizika vzniku a šíření požárů.

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

Výběr z médií: odchod soudních znalců, klesající nabídka brigád i prodražený nákup obrněnců

17. června – Soudní znalci kvůli zpřísnění podmínek práce a podnikání hromadně končí. Píší to čtvrteční Hospodářské noviny. Nabídka brigád v Česku klesla na polovinu, na jedno místo se tak hlásí třikrát více zájemců. Téma pro deník Mf Dnes. Chystaný nákup bojových vozidel pěchoty by mohlo prodražit zapojení státního podniku VOP CZ. Informuje o tom deník E15. Více v pravidelném výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

17. června – Jsou před námi tropické dny

Včera teploty v Žatci a v Plzni-Bolevci dosáhly na 31 °C. Dnes budou zase o něco vyšší. V poledne začne platit varování před vysokými teplotami pro západní polovinu Čech a jižní okresy Jihomoravského kraje, kde čekáme teploty 31 °C a vyšší.
Protože bude v dalších dnech ještě tepleji, až 35 °C, varování se rozšíří i pro zbytek území Česka a jeho stupeň se pravděpodobně zvýší z nízkého na vysoký.
Bude nadále slunečno. Od soboty se mohou odpoledne ojediněle objevit přeháňky nebo bouřky.
Ke zmírnění teplot dojde pravděpodobně v úterý po přechodu studené fronty od západu.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Zástupci Ministerstva zdravotnictví a České rada dětí a mládeže se shodli na podmínkách účasti dětí na letních táborech

Děti s PCR testem se nebudou muset v průběhu pobytového letního tábora přetestovat, a to i v případě, že s nimi ve stejný turnus pojedou děti s antigenním testem nebo samotestem. PCR test musí být maximálně 7 dní starý, stejně jako je dnes vyžadováno při vstupu do všech služeb i na akce. Shodli se na tom hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová a předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček.

Přetestování dětí v rámci letních táborů, které trvají déle než týden, bude po sedmi dnech nutné pouze u dětí, které před odjezdem na tábor podstoupily antigenní test nebo samotest na místě. Děti, které na tábor odjedou s PCR testem starým nanejvýš 7 dní, se testování v průběhu tábora netýká. Tato podmínka platí bez ohledu na to, zdali jsou v jedné skupině děti s různými typy testů. „Hledali jsme kompromis, který umožní zachovat potřebnou úroveň ochrany dětí před případnou nákazou koronavirem a současně umožní hladký nástup na akci a její hladký průběh. Skutečně jsme se snažili táborníkům vyjít maximálně vstříc, ale ochrana zdraví dětí je pro nás zcela nepřekročitelná podmínka. Jsem ráda, že jsme s panem předsedou Sedláčkem našli střední cestu, která vyhovuje oběma stranám,“ vysvětlila hlavní hygienička ČR Pavla Svrčinová.

Domluvené podmínky považujeme za funkční kompromis, který je pro rodiče i organizátory zvládnutelný. Budeme doporučovat všem rodičům, aby s dětmi před odjezdem zašli na PCR test, protože pak odpadne povinnost přetestování v průběhu tábora. Nicméně chápeme, že některé děti PCR test třeba nestihnou, organizátoři tak budou připraveni tuto část dětí na místě otestovat,“ uvedl předseda Rady dětí a mládeže Aleš Sedláček s tím, že pro přetestování organizátoři využijí samotesty nebo pozvou mobilní odběrový tým.

Upravené mimořádné opatření podle dosaženého kompromisu předloží ministerstvo vládě na jejím dalším jednání v pondělí 21. června.

Před nástupem na letní tábor mají povinnost děti splnit jednu z podmínek OTN (očkování-test-nemoc):

  • 22 dnů po první dávce očkování (certifikát stažený z portálu ocko.uzis.cz)
  • PCR test starý max. 7 dní
  • Potvrzení o prodělané nemoci, platí max. 180 dnů
  • Antigenní test starý max. 3 dny (přetestování 7. den tábora)
  • Samotest provedený na místě (přetestování 7. den tábora)
  • Potvrzení o testu ze školy, případně čestné prohlášení (přetestování 7. den tábora

(tzmz)


 

Část české ekonomiky se zotavuje

V 1. čtvrtletí letošního roku pokračovala protiepidemická opatření omezující činnost části obchodu a služeb. Naopak průmysl a na něj navázaný zahraniční obchod fungovaly bez omezení, což umožnilo jejich postupný návrat k předkrizové úrovni. Hrubý domácí produkt ve srovnání se závěrem roku 2020 mírně klesl.

Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí meziročně klesl o 2,1 %. Zmírnění lze připsat i srovnání s loňským 1. čtvrtletím, které už zasáhla pandemie onemocnění covid-19. Mezičtvrtletně hrubý domácí produkt klesl o 0,3 %. „K poklesu české ekonomiky stále přispíval výpadek spotřeby domácností, který souvisel s uzavřenými obchody a omezenými službami. V nejistém prostředí byly slabé také investice. První měsíce roku 2021 pak přinesly i krátkodobé ochlazení vývozu. Výsledkem bylo zhoršení bilance zahraničního obchodu ve srovnání s rekordním závěrem roku 2020,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

V 1. čtvrtletí se zmírnil i meziroční propad hrubé přidané hodnoty. K poklesu stále nejvíce přispívalo uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství, ale hluboký propad dál sužoval i služby osobní péče a kulturní, zábavní a rekreační služby. Na druhé straně hrubá přidaná hodnota ve zpracovatelském průmyslu meziročně vzrostla a dál se dařilo například informačním a komunikačním činnostem.

Obnovený růst v průmyslu z velké části podpořila exportně zaměřená odvětví – především výroba motorových vozidel, která během loňského března utrpěla velké ztráty kvůli pozastavení výroby. Přebytek bilance zahraničního obchodu se zbožím v 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 26,5 mld. korun a obchod s motorovými vozidly k tomu přispěl z více než poloviny.

Zaměstnanost byla v 1. čtvrtletí meziročně nižší o 1,6 %. Nejvíce k tomu přispělo opět uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství. Obecná míra nezaměstnanosti dosáhla letos v dubnu 3,4 %, což je nejvíce za poslední čtyři roky. „Nezaměstnanost žen vzrostla meziročně dvakrát více než u mužů. Větší ztráty pracovních míst v oblastech souvisejících s cestovním ruchem a volnočasovými aktivitami a snížení nabídky flexibilních pracovních úvazků také oslabily pozici mladých na pracovním trhu,“ dodává Marek Rojíček.

Další detaily přináší aktuální analýza Vývoj ekonomiky ČR v 1. čtvrtletí 2021.

(tzčsú)


 

Výherce technické soutěže T-Profi odhalí vyhlášení ve virtuální realitě. O vítězném týmu může rozhodnout veřejnost

Kdo se stane vítězem šestého ročníku soutěže Talenty pro firmy, se dozvíme již tento čtvrtek 17. 6. 2021 od 16.00 v online prostoru. Slavnostní finále se letos uskuteční zcela unikátně ve virtuální realitě. Ti, kdo se do virtuálního světa obávají vkročit, o vyhlášení nepřijdou. Celá akce bude streamovaná a mohou ji sledovat na YouTube kanále Jihočeské hospodářské komory či webu www.t-profi.eu.

„Letošní ročník mě opravdu baví. Jako metodik předchozích ročníků, kdy spolu s kolegou Petrem Hoškem připravujeme technické zadání soutěže, jsem si myslel, že T-Profi nelze do online světa překlopit. Prezentace týmů před odbornou porotou, která proběhla minulý týden, mě však přesvědčila o opaku. Nejen že týmy splnily zadání, ale připravily skvělé krátké animované filmy. A to za necelý měsíc a v době koronavirových omezení. Je vidět, že v Jihočeském kraji máme opravdu mladé talenty,“ chválí soutěžní týmy Petr Šidlík z firmy KERN-LIEBERS CR spol. s r.o., který byl členem odborné poroty.

Soutěž T-Profi Talenty pro firmy, kterou již šestým rokem organizuje Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů, se blíží do finále. Letošní ročník díky koronavirové pandemii přinesl nový koncept zadání soutěžních úkolů, technologie i atraktivní prostředí virtuální reality, ve které 17. června 2021 od 16 hodin proběhne slavnostní vyhlášení vítězů. To bude také streamováno na YouTube kanále Jihočeské hospodářské komory, kde vyhlášení včetně cen a soutěžních týmů mohou sledovat i ti, co se do virtuální reality obávají vkročit.

Do soutěže T-Profi, která má za cíl popularizovat techniku a technické profese u dětí a mládeže, se letos zapojilo 12 týmů – deset jihočeských a dva rakouské. Všichni soutěžící si otestovali nejen svoji zručnost, ale i digitální znalosti, schopnost komunikace mezi vrstevníky i s dospělými či spolupráci v týmu. Týmy v barvách firem a organizací jsou složeny ze tří žáků základních a tří žáků středních škol. Právě odborník z firmy žáky koordinuje, pomáhá jim a přibližuje tak reálné pracovní prostředí. Soutěžící si pod jeho taktovkou připravili model z dostupného zařízení, které rozpohybovali a zanimovali. Týmy přitom využily lega, ale i 3D tisku či dokonce dronů, aby sestavily funkční zařízení. K rozpohybování rekvizit žáci použili různé grafické programy včetně vizuálních efektů a s pomocí micro:bitu je také naprogramovali.

Každé video přitom museli zástupci týmů také odprezentovat před desetičlennou odbornou porotou. Ta zasedala virtuálně 9. 6. 2021 a na základě předložených prací a prezentací rozhodla o vítězi. Ten bude odhalen při slavnostním finále. Právě výsledné animované filmy jsou k vidění i pro zájemce online na webu soutěže www.t-profi.eu/. Zde mohou také zájemci najít hlasovací formulář a svému favoritovi dát hlas. Už nyní organizátoři registrují téměř 7 000 hlasů. Výsledky ceny sympatie veřejnosti je možné stále ovlivnit, a to těsně do zahájení finále ve čtvrtek 17. 6. 2021, kdy bude v 15.00 hod. hlasování ukončeno.

 

(tzjhk)


 

Díky kompenzační vyhlášce na příští rok dosáhne na odměny více zdravotníků

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh kompenzační vyhlášky na rok 2021. Jejím cílem je kompenzovat propady plánované péče u poskytovatelů akutní péče za měsíce leden až duben 2021. Novela cílí také na odměny zdravotníků, stabilizaci cash-flow lázní a následné péče nebo na kompenzaci nákladů souvisejících s onemocněním COVID-19.

Kompenzační vyhláška zahrnuje náhradu poklesu odkladné péče nemocnic, kde umožňuje kompenzace zacílit výhradně na oblast, kde k propadu došlo. Kompenzace vychází z propadu v období platnosti mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které omezovalo elektivní péči.

Materiál zahrnuje také dorovnání kompenzací na plošné odměny z roku 2020, které reaguje na stavy úvazků zdravotníků ke konci minulého roku. „Řada zdravotnického personálu, obzvláště pak zdravotních sester, nebyla uvedena ve smlouvách mezi poskytovateli a zdravotními pojišťovnami a jejich odměny tak nebyly dostatečné. Díky novele kompenzační vyhlášky budeme moci všechny zdravotníky do smluv se zdravotními pojišťovnami dohlásit. Odměněni tak budou všichni, kteří se na zvládání epidemie COVID-19 svou obětavou prací podíleli. Bez jejich nasazení bychom to nezvládli,“ popisuje přínosy vyhlášky ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Součástí návrhu kompenzační vyhlášky je také nahrazení nákladů způsobených řešením epidemie COVID-19. Novela stanovuje kompenzace za standardní ošetřovací den u pacienta s onemocněním COVID-19, a to ve výši 1 000 Kč v období 1. ledna až 31. května. Stejná částka je nahrazována za pacienta na následné lůžkové péči.

Za oddělení následné intenzivní péče pro pacienty s COVID-19, které bylo během pandemie transformováno na jednotku intenzivní péče, je stanovena celoroční kompenzace ve výši 13 863 Kč za ošetřovací den. Částka zahrnuje úhradu za osobní ochranné pomůcky, vyšší stavy personálu a také částku na odměny.

Kompenzace nákladů spojených s COVID-19 zahrnuje také náhrady za domácí péči a domácí hospicovou péči, nebo náklady vynaložené na léky pro léčbu COVID-19 (plazma, bamlanivibab).

Změny v kompenzační vyhlášce se týkají také úhrady testování na COVID-19, stanovení záloh na následnou a lázeňskou péči, nebo zmírnění regulačních mechanismů.

Ministerstvo zdravotnictví kompenzační vyhlášku odeslalo Legislativní radě Vlády. Vydání ve Sbírce zákonů je očekáváno do konce června 2021.

(tzmz)


 

Světový svátek hudby v Českých Budějovicích

České Budějovice ožijí hudbou! Různé hudební žánry, známé i méně známé písně a interpreti, venkovní prostory historického centra města a dlouho očekávaná zábava. Kulturní akce nazvaná „Světový svátek hudby“ přináší více než 25 kapel po dobu tří dnů.

Pořadatelé akce, Josef Korda spolu s Alliance Française (AF) Jižní Čechy, připravili na den letního slunovratu, 21. června 2021, hudební vystoupení v centru Českých Budějovic. Program však začíná již tento pátek 18. června a pokračovat bude v sobotu 19. června a následně v pondělí, kdy je organizován jako součást události, která se slaví po celém světě od roku 1982 pod názvem Fête de la Musique vždy 21. června.

“Připravili jsme pět míst v centru města (Náměstí Přemysla Otakara II., Letní scéna Slavie, Sokolský ostrov – Coffee on the go, Piaristické náměstí – klášterní zahrada, IGY centrum), na kterých vystoupí zejména jihočeští muzikanti. Těšíme se na známé i nové tváře jihočeské hudební scény, které se nám přihlásily na výzvu k účasti. Zájem o vystoupení byl velký. Umělci vystupují bez nároku na honorář.“ dodává Josef Korda, který je spolu s Alliance Française Jižní Čechy pořadatelem akce.

AF připravila na sobotu 19. 6. trh na Náměstí Přemysla Otakara II. “Přijďte ochutnat francouzské delikatesy a poslechnout si francouzské melodie,“ zve na jedinečné spojení kulturního a gastronomického zážitku Arnaud Rivoire, ředitel AF Jižní Čechy. Níže přikládáme program se seznamem všech zúčastněných vystupujících. Na akci budou dodržena veškerá aktuální hygienická opatření.

Aktuální informace o akci naleznou zájemci na: www.alliancefrancaise.cz/jiznicechy/-Svatek-hudby-

(tz)


 

Ceny výrobců opět významně rostly

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, průmyslových výrobců o 0,9 % a stavebních prací o 0,3 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 4,4 %, ceny průmyslových výrobců o 5,1 %, stavebních prací o 2,7 % a tržních služeb pro podniky o 1,1 %.

„Ceny všech výrobců v květnu 2021 meziročně rostly a pokračují tak v tomto trendu již třetí měsíc v řadě. Největší zvýšení bylo zaznamenáno u průmyslových výrobců, a to o 5,1 %. Tento výrazný růst byl ovlivněn především cenami v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků. Ceny zemědělských výrobců zrychlily svůj meziroční růst na 4,4 %, což bylo ovlivněno hlavně růstem cen v rostlinné výrobě o 10,4 %,“ říká Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-kveten-2021.

(tzčsú)


 

Novým ředitelem Národního ústavu duševního zdraví bude Petr Winkler

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval ředitelem Národního ústavu duševního zdraví (NÚDZ) Petra Winklera, který uspěl v otevřeném výběrovém řízení. Funkce se ujme ve středu 16. června.

 „Nový ředitel by se měl primárně zaměřit na naplňování reformy péče o duševní zdraví, na metodickou a odbornou podporu celého reformního procesu, včetně evaluace probíhajících aktivit. Role Národního ústavu duševního zdraví je pro reformu péče o duševní zdraví zcela klíčová. Zároveň je však nutné zajistit i další úkoly NÚDZ, především výzkum v oblasti neurověd a klinickou péči. Zvláštní pozornost je potom potřeba věnovat hospodaření organizace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

PhDr. Petr Winkler, Ph.D. vystudoval sociální politiku a sociální práci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a také Health service and population research na Institutu psychiatrie, psychologie a neurovědy v Londýně. Winkler v Národním centru duševního zdraví působí už od roku 2011, kdy pracoval na pozici vedoucího výzkumného pracovníka. Dříve svou praxi rozvíjel také v Psychiatrickém centru Praha. Mimo to je členem rady sociální prevence v Psychiatrické společnosti ČLS JEP a rady Sekce prevence v Evropské psychiatrické asociaci.

(tzmz)


 

Výběr z médií: vědci neví, proč se zlepšuje covidová situace, vláda nestihne nákup BVP i převod kostelů

16. června – V českém tisku se ve středu dočtete, že koronavirová situace v Česku se rychle zlepšuje, podle vědců ale není jasné proč. V části evropských zemí je totiž pokles mnohem pomalejší a třeba ve Francii nebo Řecku se situace dokonce zhoršuje, píše Deník N. Vláda do voleb nestihne dokončit nákup bojových vozidel pěchoty. Vyplývá to z vládního dokumentu, na který upozorňuje deník Právo. Více si přečtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

16. června – Po včerejšku, kdy se teploty pohybovaly na většině území mezi 24 a 28 °C a jen v Žatci bylo nad 30 °C, se již dnes objeví tropické hodnoty na více místech

Většinou bude mezi 26 a 30 °C, o něco chladnější může být Moravskoslezský kraj, naopak v západní polovině Čech by se na nejteplejších místech mohly objevit i hodnoty slabě nad 30 °C.
Dnes také musíme počítat s malou možností přeháňky. S největší pravděpodobností tomu může být na horách na severu a severovýchodě (Krkonoše, Jeseníky), kde by se mohla vyskytnout i bouřka.
Mapa 1: dnešní Tmax
Mapa 2: pravděpodobnost srážek dnes

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Víkendová odstávka datových sítí České pošty

Od pátku 18. června od 19 hodin do neděle 20. června do 24 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde uzavření všech pošt.

Odstávka se bude týkat jak poboček České pošty, tak Balíkoven Partner. Ty nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Systém datových schránek bude během odstávky v provozu.

Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.

ČESKÁ POŠTA


 

Série webinářů Od nápadu k realizaci odstartovala iniciativu pro začínající podnikatele na jihu Čech

Velký zájem o vzdělávání začínajících podnikatelů zaznamenala Jihočeská hospodářská komora, která ve spolupráci s Agenturou pro podporu podnikání a investice CzechInvest a Jihočeským vědeckotechnickým parkem připravila sérii online webinářů Od nápadu k realizaci. V průběhu května a června se tak lidé s podnikatelským nápadem mohli zúčastnit pestrých akcí zaměřených na rozjezd vlastního podnikání. Poslední webinář proběhne 16. června, tím ale iniciativa nekončí. Organizátoři totiž do budoucna plánují i další aktivity na podporu začínajících podnikatelů.

Od nápadu k realizaci, to je název iniciativy Jihočeské hospodářské komory (Jhk), Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest (CzechInvest) a Jihočeského vědeckotechnického parku (JVTP). Tyto organizace se na jaře 2021 pustily do přípravy série webinářů pro začínající podnikatele, které mají za cíl přiblížit témata důležitá právě pro rozjezd podnikání. Během května a června pak proběhly celkem čtyři online školení s různými lektory, poslední se uskuteční 16. června.

Účastnice webinářů Petra Bauernöplová zmiňuje, že se na webináře přihlásila z důvodu plánovaného zahájení podnikání: „Díky zajímavým přednáškám jsem se dozvěděla o moderních postupech a aktuálních trendech v oblasti tvorby produktu a firemní značky, komunikace se zákazníky a ekonomického řízení firmy.“ Petra Bauernöplová chválí i to, že získala díky webinářům přehled o dalších možnostech spolupráce s organizacemi podporujícími podnikání v jižních Čechách a doporučuje účast i dalším začínajícím podnikatelům: „Webináře považuji za skvělou příležitost vyslechnout praktické rady zkušených a úspěšných podnikatelů a odborníků a zeptat se jich na to, co mě zajímá.“

„Již po prvním webináři nás mile překvapila účast a zájem budoucích začínajících podnikatelů a podnikatelek,“ říká Alžběta Mládková, ředitelka regionální kanceláře CzechInvest pro Jihočeský kraj, a dodává: „Zareagovali jsme na výzvu Jihočeské hospodářské komory posílit aktivity pro začínající podnikatele v regionu a pomoci jim formou osvěty ke startu jejich podnikatelské činnosti.“

V minulém týdnu proběhl již čtvrtý webinář v pořadí, tentokrát na téma vytvoření firemní značky a oslovení zákazníků. Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory zve na poslední závěrečný webinář: „Ve středu celou sérii ukončí webinář, který připravil Jihočeský vědeckotechnický park na téma Design thinking při zahájení podnikání. Právě díky spolupráci regionálních partnerů mohly webináře vzniknout a zájem nám potvrdil, že má smysl v těchto aktivitách pokračovat. Na další akce se budou moci budoucí podnikatelé těšit na podzim.“

František Mlčák, ředitel JVTP doplňuje, že i v létě nebudou začínající podnikatelé strádat: „Začínající podnikatelé a začínající firmy se mohou přihlásit do právě probíhající soutěže Jihoczech, kde mimo jiné získají řadu zajímavých podnětů, možnost školit se s odborníky na konkrétní podnikatelská témata a konzultovat svůj záměr.“

Začínající podnikatelé se mohou se svými nápady obracet na organizátory i v průběhu roku. V rámci svých služeb totiž nabízí bezplatné konzultace, pomoc při tvorbě business plánů či poradenství k financování startu podnikání.

(tzjhk)


 

Pandemie koronaviru změnila trh práce. Nyní se mohou zájemci i absolventi škol poohlédnout po novém zaměstnání online

Změny na trhu práce se kvůli dlouhodobým mimořádným opatřením projevují i v míře nezaměstnanosti, která se v porovnání s předchozím rokem o něco zvýšila. Jihočeši tak mají nyní příležitost získat zaměstnání díky online Veletrhu práce, kde vystavující firmy z celého kraje nabízí na 180 pracovních nabídek. Poohlédnout se po letní brigádě či spolupráci s firmami mohou i čerství absolventi středních a vysokých škol. Stačí se pouze bezplatně zaregistrovat na vypsané on-line schůzky, které proběhnou 15. a 16. června.

„Nezaměstnanost v Jihočeském kraji v porovnání s rokem 2020 stoupla o 3,3 %. Aktuálně registrujeme v Jihočeském kraji k 31. květnu 13 391 nezaměstnaných osob,“ říká Ivan Loukota, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce a doplňuje, že i proto vítá aktivitu Jihočeské hospodářské komory a Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů uspořádat letošní Veletrh práce online.

„Víme, že řada klientů má obavy z nákazy. Problémem jsou i karantény, i když čísla nemocných se v posledních dnech stále snižují. Je to však překážka účastnit se pohovorů a hromadně se potkávat. Proto nápad uspořádat veletrh v online podobě velmi vítáme. Jihočeští zaměstnavatelé stále hledají schopné pracovníky, což je znát i na mírném aktuálním meziměsíčním růstu volných pracovních míst v kraji o 0,6 %,“ dodává Ivan Loukota.

Letošní Veletrh práce v Jihočeském kraji se organizátoři, kterými jsou Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeská hospodářská komora, rozhodli uspořádat netradičně. „Věříme, že online forma není překážkou. Řada z nás musela přejít do online prostředí a pracovala z domova. Z této situace je však třeba vytěžit maximum. Na letošních Burzách škol online jsme si vyzkoušeli, že tato forma funguje, a i když je osobní setkávání jednodušší, není to jediná možnost, jak se poohlédnout po střední škole natož po nové práci. Firmy stále hledají nové pracovníky a na druhé straně je zde celá řada uchazečů o zaměstnání. Proto jsme se rozhodli oběma stranám vyjít vstříc a online Veletrhy práce zorganizovat. I pro nás je to výzva a cenná zkušenost,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory.

Na webu www.veletrhy-prace.cz připravili organizátoři prostor pro prezentaci firem. Tak, jak bývá obvyklé na tradičních veletrzích, které spolu pořádají již šestým rokem. Zájemci zde najdou základní informace o firmě. A nejen to. Každá firma na svém profilu nabízí hned několik volných pracovních pozic, které si zde mohou účastníci prohlédnout. Pokud je nabídka firmy osloví, přímo na webu si zaregistrují svůj čas pro dvacetiminutový online rozhovor se zástupcem firmy. „Takových schůzek si mohou naplánovat hned několik už předtím, než celý online veletrh odstartuje. Jen je třeba si pohlídat čas, aby se na další schůzku mohli pohodlně přepnout a v klidu si tak vyslechnout nabídku dalšího zaměstnavatele,“ upozorňuje Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů.

Organizátoři myslí i na ty, kteří nemají internetové připojení či techniku pro online přenos. Je možné si zarezervovat svůj čas na schůzky i formou telefonického rozhovoru. „Řada z nás sice preferuje se navzájem vidět, alespoň prostřednictvím obrazovky, ale nabízíme i možnost si s vystavovateli zatelefonovat,“ představuje další možnosti Dana Feferlová a dodává: „Zájemcům o schůzky pomůžeme i rezervací času pro pohovor. Současně nabízíme i podporu pro připojení. Na webu veletrhů jsou již nyní k dispozici video návody, jak se snadno a jednoduše připojit z pohodlí a bezpečí domova.“

Na webu www.veletrhy-prace.cz je nyní na 180 nabídek jihočeských zaměstnavatelů, ze kterých si mohou zájemci vyfiltrovat nabízené pozice podle oboru, lokality, ale i firmy či požadovaného vzdělání. Registrace je bezplatná a velmi jednoduchá. Veletrh je také ideální příležitostí pro čerstvé absolventy středních i vysokých škol, kteří po právě proběhlých závěrečných zkouškách hledají své první zaměstnání či brigádu na léto.

Veletrhy práce odstartují 15. června od 09:00 hod., kdy až do odpoledních 16:00 hodin budou probíhat online schůzky k jednotlivým pozicím. Na ty se mohou zájemci hlásit už před veletrhem, který bude pokračovat i ve středu 16. června.

(tzjhk)


 

V roce 2020 se u nás prostavělo 536 miliard

Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard Kč, což je meziročně o 1,1 % méně. Tři čtvrtiny z celkového objemu připadaly na novou výstavbu, rekonstrukce a modernizace a nejvíce stavebních prací proběhlo na území hlavního města Prahy a s větším odstupem následovaly kraje Jihomoravský a Středočeský.

„Stavební společnosti provedly v roce 2020 stavební práce v hodnotě 536 miliard korun, což v meziročním porovnání představuje pokles o 1,1 %. Tento pokles je mírnější než v případě indexu stavební produkce zejména z důvodu jiné cenové hladiny,“ říká Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích a modernizacích a tento podíl meziročně mírně klesl. Přibližně čtvrtina prací připadla na opravy a údržbu. Podíl prací provedených v zahraničí byl zanedbatelný, ale najdou se i firmy, kde práce v zahraničí tvoří významnou součást jejich celkového obratu.

Z územního hlediska provedly firmy s dvaceti a více zaměstnanci nejvíce stavebních prací v Praze a jde ve značné míře o výstavbu bytových a nebytových nevýrobních budov. S odstupem pak následují kraje Jihomoravský a Středočeský, kde probíhala intenzivní výstavba dopravní infrastruktury. Na opačném konci řady se nachází kraje Karlovarský a Liberecký, které jsou ovšem menší svou rozlohou.

Větší stavební podniky realizovaly pro veřejné zadavatele 51 % z celkového objemu vynaložených prostředků a tento podíl po propadu v letech 2016 a 2017 dále rostl. „Veřejné prostředky v převážné většině směřovaly do výstavby inženýrských staveb, případně nebytových nevýrobních budov,“ dodává Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví ČSÚ.

Další nová data o stavebnictví naleznete na webu: https://www.czso.cz/csu/czso/sta_cr

(tzčsú)


 

15. června – Také dnes nás čeká letní počasí

Po většinu dne bude svítit slunce, ale hlavně v severní půlce území bude obloha pokryta závojem vysoké oblačnosti, přes tu však Slunce také prosvítí.
UV index je pro tyto dny na hodnota přes 7, což je vysoká hodnota a pokožka reaguje již po 20 minutách.
Již dnes se budou teploty blížit ke hranici tropických teplot. Očekáváme většinou 25 až 29 °C.
Teploty v dalších dnech ještě porostou. V pátek a v sobotu budou téměř všude nad 30 °C a budou se blížit k 35 °C.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Výběr z médií: IT služby pro evropské instituce, facka od policisty jako přestupek i učitelé trpící depresemi

15. června – V českém tisku se v úterý dočtete, že jednu z největších IT zakázek pro zhruba padesátku evropských institucí se podařilo získat české firmě. Její hodnota přesahuje miliardu korun. Poskytovat bude technologie i konzultační služby pro datová centra, píše deník E15. Trest v podobě snížení platu dostal podle Práva policista, který loni v říjnu opakovaně udeřil opilého muže bez roušky. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vláda rozhodla – 14. května

Vláda se dnes zabývala finanční pomocí pro vlastníky kulturních památek, zvláštními způsoby hlasování v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny nebo navýšením rozpočtu Správy Pražského hradu. Došlo i na změny v covidových opatřeních. Nově nebude povinné nošení roušek při výuce ani ve školách v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji. Od 1. července se zvýší počet lidí na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích.

Návrh nového zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny má umožnit voličům v říjnových parlamentních volbách, aby i v případě nařízené karantény či izolace mohli využít svého práva hlasovat. Návrh v těchto případech počítá, podobně jako tomu bylo při loňských krajských a senátních volbách, například s drive-in hlasováním, s hlasováním v do přenosné volební schránky nebo s hlasováním při uzavřeném pobytovém zařízení. Více informací https://www.mvcr.cz/…/lide-v-karantene-budou-moci-k…

Nestátní vlastníci a provozovatelé hradů, zámků, církevních objektů či skanzenů budou moci od státu získat úhradu až 80 procent provozních nákladů vztahujících se k činnosti provozování kulturní nemovité památky za rok 2020, a to formou paušálu z rozdílu prodaných vstupenek v roce 2019 za měsíce březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec a 2020 za stejné období.

Od úterý 15. června se ruší přísnější pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest ve školách a na pracovištích v Jihočeském, Libereckém a Zlínském kraji. Upravují se i podmínky pro nařizování izolace a karantény. Mezi výjimky z nařízení karantény a izolace se doplňují držitelé certifikátu o provedeném očkování, a to i pro certifikáty zemí EU a v dalších zemích s nízkým rizikem nákazy, na druhou stranu se ale ruší dosavadní výjimka pro osoby, které prošly první dávkou dvoudávkového očkovacího schématu. Do karantény či izolace nebudou muset ti, kteří jsou 14 dnů po ukončení vakcinace. Mění se i podmínky pro testování studentů na vysokých školách, kde se prodlužuje platnost RT-PCR testů na sedm dnů a uznávat se budou i testy provedené v zaměstnání a samotesty. Více informací https://www.mzcr.cz/…/vlada-schvalila-dalsi-zmirneni…/

Od 1. července pak vláda odsouhlasila další rozvolnění pravidel pro činnost maloobchodu a služeb. Mezi změnami jsou například zvýšení maximálního počtu zákazníků v provozovně, zoo či v muzeích a na hradech, konec zákazu živé hudební produkce v restauracích či na diskotékách, zvýšení limitu povolené kapacity u bazénů, wellnes či saun na 75 procent či konec povinnosti pro kadeřníky či pedikéry obsluhovat v režimu jeden na jednoho a vést evidenci zákazníků. Více informací https://www.mzcr.cz/…/vlada-schvalila-dalsi-zmirneni…/

Zvýší se i maximální počty povolených osob u zájmových akcí pro děti a mládež, pro pořádání spolkových, tanečních, kulturních či sportovních akcí, a to na 500 uvnitř budov a 1 000 venku. Pro dětské tábory a podobné dlouhodobé akce se ruší povinnost znovu se testovat po sedmi dnech, avšak za podmínky, že před odjezdem absolvují všichni účastníci, kteří mají povinnost se otestovat, výhradně RT-PCR test. Zvýší se i počty povolených diváků na koncertech a dalších kulturních, sportovních a vzdělávacích akcích, a to na 5 000 venku a 2 000 uvnitř a povolen bude i vstup diváků na stání za podmínky jeden divák na čtyři metry plochy určené k stání. Více informací https://www.mzcr.cz/…/vlada-schvalila-dalsi-zmirneni…/

(fbvláda)


 

Vláda schválila další zmírnění protiepidemických opatření, roušky odloží žáci ve všech krajích

Vláda ČR na svém dnešním jednání schválila mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví, která zmírňují některá protiepidemická opatření. Od 15. června ruší povinnost nošení roušek ve školách ve všech krajích. Od 1. července pak bude v restauracích umožněná živá hudba a zvýší se také maximální počet návštěvníků hromadných akcí a bazénů. V rámci kulturních  představení (koncerty, divadelní a filmová představení, atd.), na sportovních utkáních, na kongresech a vzdělávacích akcích bude za stanovených podmínek ve venkovním prostředí možná účast až 5000 diváků nebo posluchačů, ve vnitřním prostorech až 2000.

Žáci, studenti a pedagogičtí pracovníci ve Zlínském, Jihočeském a Libereckém kraji od 15. června  odloží stejně jako zbytek republiky během výuky roušky. Ty však nadále zůstávají ve společných prostorách škol v rámci celé republiky. Povinnost nosit roušky se v těchto krajích ruší také v zaměstnání, a to u osob pracujících na jednom místě bez přítomnosti jiných osob než jsou spolupracovníci.

„Epidemická situace se ve všech krajích v posledním týdnu zlepšila. Rozhodli jsme se proto na základě doporučení hygieniků zrušit povinnost nosit roušky ve třídách a v zaměstnání i v těch regionech, kde jsme je doposud ponechali,“ objasňuje důvody zmírnění opatření ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

K dalšímu zmírnění protiepidemických opatření dojde od 1. července, kdy se zvýší maximální kapacita kulturních představení, sportovních utkání a také vzdělávacích akcí. Tyto akce bude nově moci navštívit uvnitř až 2000 osob, venku pak až 5000 osob. V klubech a zařízeních stravovacích služeb bude také možné produkovat živou hudbu, v platnosti naopak prozatím zůstane zákaz tance. „Při tanci dochází mezi osobami k úzkému kontaktu, při kterém je vysoká pravděpodobnost šíření kapének. Tím se zvyšuje také riziko přenosu onemocnění COVID-19,“ vysvětluje hlavní hygienička Pavla Svrčinová důvody, proč trvá zákaz tance.

Zvýšení maximální kapacity se týká také soukromých a veřejných hromadných akcí, a to na přítomnost až 500 lidí uvnitř a 1000 lidí venku. Zvýší se také kapacita bazénů a wellness zařízení, a to až na 75 % celkové kapacity. U epidemiologicky rizikovějších činností (kadeřnictví, kosmetika, manikúra, masáže apod.) se nově ruší podmínka poskytování služby v jeden moment pouze jednomu zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinná evidence zákazníků.

Změny od 15. června se týkají také karanténních opatření, kdy do karantény nemusí až plně očkované osoby po uplynutí 14 dnů od druhé dávky (u vakcíny Janssen od první dávky). „Důvodem je zejména nárůst záchytu mutací koronaviru, kdy se dle klinických studií prokazuje, že ochrana po první dávce nemusí být dostatečná,“ doplňuje hlavní hygienička.

Ve službách i na kulturních, sportovních a ostatních hromadných akcích nadále platí povinnost prokazovat bezinfekčnost, k čemuž slouží tzv. systém O-T-N. Prokazují se jím osoby, které jsou naočkované, mají platný negativní test, nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19.

„Možnost zaregistrovat se k očkování mají už všichni občané starší 16 let. Velmi mě těší, že zájem o očkování je vysoký, a to i mezi mladými lidmi. Dokončené očkování mají už více než 2 miliony lidí, první dávku podstoupilo již přes 4 miliony lidí. Je to jediná cesta, jak efektivně čelit pandemii COVID-19. Čím dříve budeme všichni naočkování, tím dříve uděláme za pandemií tečku a vrátíme se zpět k normálnímu životu bez omezení, zdůrazňuje význam očkování ministr Vojtěch.

Celé znění mimořádných opatření naleznete v průběhu večera na webu Ministerstva zdravotnictví.

(tzmz)


 

Kraj přispěje dětem zdravotníků na pobyt v příměstských táborech

Vzdělávání se zábavnou formou v matematice, fyzice, technice a biologii. A zároveň posílení sociálních vztahů se svými vrstevníky. To jsou hlavní náplně dvou příměstských táborů, které s podtitulem Honba za tajemstvím krále Šalamouna pořádá v červenci Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Primárně jsou určeny pro děti zdravotníků, coby náhrada za výpadky prezenční výuky v době koronavirové pandemie. Právě zdravotníci byli totiž v práci pandemií zasaženi naejvíce a neměli čas se učení s dětmi doma věnovat.

Rada kraje, která zasedala ve čtvrtek 10. června, se tento projekt rozhodla na základě žádosti organizátorů podpořit 30 tisíci korunami. Společně s příspěvkem od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 90 tisíc tak budou mít děti celý pobyt zdarma, když celkové náklady činí 120 tisíc korun. Potvrdil to náměstek hejtmana pro školství Pavel Klíma.

První turnus příměstských táborů se uskuteční od 12. do 16. a druhý od 19. do 23. července. „Díky krajské dotaci se podařilo navýšit počet účastníků z 30 na 40 dětí, tedy po 20 v každém termínu. Děti si tu budou moct obnovit pracovní a studijní návyky a setkat se i s novými kamarády,“ uzavřel Klíma.

(tzjč)


 

Více narozených dětí v 1. čtvrtletí, zejména druhorozených

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí roku vrátil pod hranici 10,7 milionu, nad kterou vystoupil loni v červnu. Pokles byl způsoben výrazným úbytkem populace přirozenou měnou, resp. rekordně vysokým počtem zemřelých. Počet živě narozených se meziročně mírně zvýšil, naopak nižší byly počty sňatků i rozvodů. Počet přistěhovalých ze zahraničí převyšoval počet vystěhovalých.

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí snížil o 7,3 tisíce obyvatel. Zatímco na počátku roku 2021 čítala populace 10,702 milionu osob, k 31. březnu to bylo 10,694 milionu. Za úbytkem populace stála záporná bilance přirozené měny, když počet zemřelých byl o 19,2 tisíce vyšší než počet živě narozených. Saldo zahraniční migrace zůstalo v kladných číslech a dosáhlo 11,9 tisíce osob.

„V Česku se během prvních tří měsíců roku živě narodilo 27,2 tisíce dětí. Bylo to o pět set více než ve stejném období roku 2020. V lednu byl sice počet narozených meziročně ještě mírně nižší, v únoru a zejména pak v březnu ale již vyšší,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky. V předchozích dvou letech přitom čtvrtletní počty živě narozených v meziročním srovnání pravidelně klesaly. O letošní nárůst se zasloužil vyšší počet druhorozených dětí (10,5 tisíce narozených), počet dětí narozených v prvním (12,8 tisíce) a třetím či vyšším pořadí (3,9 tisíce) se prakticky nezměnil. Podíl dětí narozených v 1. čtvrtletí roku 2021 mimo manželství se meziročně mírně zvýšil ze 48,6 na 48,8 %. Růst byl iniciován vyšším podílem narozených mimo manželství u prvorozených (59,5 % oproti 57,6 % v 1. čtvrtletí roku 2020).

Počet zemřelých od počátku ledna do konce března letošního roku dosáhl 46,4 tisíce. Ve srovnání s prvním čtvrtletím o rok dříve šlo o počet o 16,2 tisíce, resp. 54 %, vyšší. Největší meziroční přírůstek byl registrován v březnu (o 63 %), kdy také došlo k celkově nejvíce úmrtím, 16,7 tisíce. Meziroční nárůst počtu zemřelých byl v prvním čtvrtletí vyšší u mužů (o 63 %; u žen o 44 %) a z hlediska věku u osob 75–79 (o 76 %) a 70–74letých (o 73 %). Během svého prvního roku života zemřelo celkem 56 dětí, o 11 méně než ve stejném období předchozího roku, což odpovídalo kojenecké úmrtnosti na úrovni 2,1 ‰.

Během prvního čtvrtletí vstoupilo do manželství 2,7 tisíce párů snoubenců, o 1,1 tisíce méně než v témže období roku 2020. Zatímco v lednu a únoru bylo sňatků meziročně méně, v březnu více. Nejvyšší měsíční úhrn v 1. čtvrtletí příslušel únoru (1,0 tisíce), kdy stejně jako v roce 2020 snoubence lákala číselně atraktivní data sňatku. Nejvíce ženichů bylo ve věku 30–34 let, nejvíce nevěst ve věku 25–29 let.

Do konce března 2021 bylo právně ukončeno rozvodem 5,0 tisíce manželství, meziročně o 0,6 tisíce méně. Většinu rozvodů (54 %) iniciovali společným návrhem na rozvod oba manželé. Z pohledu délky trvání manželství bylo rozvodů nejvíce po 2 až 5 letech od uzavření manželství.

Ve srovnání s předchozím rokem stoupl podíl rozvedených manželství, ve kterých žily nezletilé děti (z 59 na 62 %). Rozvodem bylo zasaženo celkem 4,9 tisíce nezletilých dětí.

Podle údajů přebíraných z administrativních zdrojů se do České republiky během prvního čtvrtletí přistěhovalo 19,1 tisíce osob a naopak 7,2 tisíce se jich z ČR do zahraničí vystěhovalo. Saldo zahraničního stěhování dosáhlo 11,9 tisíce osob, meziročně bylo o 7,4 tisíce vyšší. Naprostá většina z 4,3tisícového meziročního nárůstu přistěhovalých se odehrála v březnu. Počet vystěhovalých se v 1. čtvrtletí letošního roku naopak meziročně o 3,2 tisíce snížil. Stejně jako v předchozích letech v kladném saldu migrace dominovali občané Ukrajiny (6,4 tisíce). Druhé nejvyšší bylo saldo u občanů Slovenska (0,8 tisíce), třetí u občanů Ruska (0,5 tisíce) a čtvrté u občanů Česka (0,5 tisíce).

(tzčsú)


 

Výběr z médií: účet za volby do sněmovny, návrat nemocnic k normálnímu provozu i zdražený med

14. června – V pondělním vydání deníku E15 se dočtete, na kolik vyjdou letošní volby do Poslanecké sněmovny. Za med od českých včelařů si letos lidé připlatí, a to v průměru až o 20 korun za kilo, píše regionální Deník. Mf Dnes upozorňuje na výměnu řidičských průkazů. Více čtěte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

14. června – Včerejší maxima nebyla příliš vysoká, ode dneška nás ale čeká postupné oteplování

Počasí bude ovlivňovat tlaková výše nad střední Evropou, která ve své zadní části přináší teplejší vzduch. Už dnes tak čekáme výrazně vyšší teploty než včera, většinou do 25 °C.
V dalších dnech bude oteplování pokračovat a už ve čtvrtek budou teploty na mnoha místech nad tropickou třicítkou.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

CELÝ ČLÁNEK


 

Minulý týden Prachaticko opustili

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

 

Komentáře

komentářů