Z PRVNÍ RUKY: 17. – 23. května 2021

Z PRVNÍ RUKY: 17. – 23. května 2021

Foto: (red) – Za krásnější Vimperk

 

 

SVATODUŠNÍ SVÁTKY

(zvané též Letnice, zelené, nebo rozálie – podle růží)
Letnice jsou křesťanský svátek a připomínáme si jím seslání Ducha svatého na apoštoly. Slaví se 50 dnů po Velikonocích v neděli a v pondělí. Svatodušní svátky tak uzavírají padesátidenní velikonoční čas. Ve středověku se nazývaly Pentekostes (50. den po Velikonocích). Protože tyto svátky připadají na dobu, kdy se všechno zelená a kvete, lidé jim také říkali „zelené“. Letnice jsou svátky radostné, s bohatou květinovou výzdobou kostelů a kvetou-li už růže, tak hlavně jejich květy. Roucho kněze při bohoslužbách je červené barvy „ohnivé“, která má připomenout ohnivé jazyky, v jejichž podobě Duch svatý na apoštoly sestoupil.
V sobotu před „zelenými“ svátky hospodyně uklidily dům a vyzdobily jej zvenku i zevnitř zelenými lipovými větvemi a kvítím. Zelené větvičky se zastrkovaly za okna a ve světnici byl ověnčený především „svatý kout“, roh světnice s obrázky svatých a krucifixem (kříž s tělem Ježíše Krista), aby si měl v neděli Duch svatý, až přijde do příbytku v podobě holubice, kam sednout. Zpravidla tu stával i stůl a nad ním visela dřevěná holubička (symbol Ducha svatého).
V neděli před mší bývala k snídani káva, koblihy nebo buchty. Všichni pak putovali na slavnou mši do kostela. Pokud cesta byla dlouhá a namáhavá, stavěli se mužští ještě v hospodě na housku, jedno či dvě piva. Při vyzvánění kostelních zvonů se však všichni zvedali, aby bohoslužbu nezmeškali. Po nedělní mši se zasedlo ke slavnostnímu obědu a odpoledne byla muzika.

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

23. května – Ať žije Vladimír!

Mužské křestní jméno slovanského původu. Jeho význam se vykládá jako mocný, vládce světa nebo vládce míru. Podle některých nomenologů se masověji rozšířilo až poté, co ruské kmeny ovládli Vikingové. V tomto případě by se ovšem jednalo o obdobu jména Valdemar, tedy velký vládce.
U nás jméno používá cca 86 000 mužů.
Ačkoli působí vznešeně, je toto jméno zatíženo nepřízní osudu. Jeho nositelé se musí velmi snažit, aby se jim v životě dařilo, hodně záleží také na datu narození a příjmení. Často se potýkají se zdravotními problémy a citovými karamboly. Někdy to vypadá, že se ocitli na velkém kolotoči, chvíli jsou nahoře a hned zase dole. Přesto jim ale nechybí smysl pro humor a nezdolná vůle.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

23. května – Ať žije Vladimíra!

Původ jména je slovanský a jedná se o ženskou formu jména Vladimír, které se vykládá jako „velký vládce“, „(ten který) vládne světu“, případně i „velký svou mocí“.
U nás jméno používá cca 18 000 žen a věkový průměr je 53 let.
Nejoblíbenější je v oblasti Slavkov u Brna.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

Aktuální informace k cestám do zahraničí

Vzhledem k aktuálnímu vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na doporučení a varování Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestám do zahraničí podle míry rizika nákazy COVID-19.

Přehled podmínek ke vstupu do jednotlivých zemí při cestě do zahraničí
Přehled podmínek návratu do České republiky

CELÝ ČLÁNEK


 

22. května – Ať žije Emil!

Méně časté mužské křestní jméno, které pochází z názvu římského patricijského rodu Aemiliů. Lze jej vyložit jako soupeřící, horlivý nebo pracovitý. Domácí podoby: Emilek, Eman, Míla, Emča, Emouš. U nás jméno užívá cca 8000 mužů.
Nositel tohoto jména bývá velmi komunikativní a cílevědomý. Přestože si málo věří, díky svojí obdivuhodné pracovitosti téměř vždy dosáhne svého. Často mívá tendenci uzurpovat své okolí, což se mu ale vrátí ve chvíli, kdy to bude nejméně čekat. Urputně lpí na svých neměnných zásadách, čímž značně otravuje život svým nejbližším. Dobře se orientuje v krizových situacích, tam, kde jiní ztrácejí hlavu, se bez zbytečných řečí chopí iniciativy a s přehledem dovede situaci do zdárného konce. Životem ho provází místy až paranoidní podezíravost.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

22- května – Ať žije Rita!

Původ jména je italský a jde domácí zkrácenou podobu jména Markéta. Významově vykládáme jako perla.
Ženy tohoto jména často prožijí svůj život v permanentní službě druhým. Často se v rámci svojí profese věnují práci se znevýhodněnými skupinami. Pokud je život zavane jiným směrem, alespoň štědře přispívají na charitu a samy se aktivně věnují různým neziskovým projektům. Ačkoli velmi touží po harmonii, v osobním životě většinou příliš šťastné nebývají. Jejich osud zmírní datum narození ve vodních znameních nebo v Kozorohu.
Jméno u nás nosí cca 580 žen a věkový průměr je 53 let. Nejoblíbenější je v oblasti Kravaře.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

Výběr z médií: vouchery za zrušené zájezdy, drony ohrožující ptáky a nevyplacené odměny učitelům

22. května – Cestovní kanceláře vydávají za zrušené zájezdy vouchery, které nejsou kryté zákonem. Upozorňuje na to deník Mf Dnes. Hnízdící ptáky stále častěji ohrožují drony. Téma pro regionální Deník. A ředitelé českých škol šetří na odměnách učitelům, informuje sobotní deník Právo. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vláda rozhodla – 21. května

Lidem, kteří prodělali covid-19, bude od pondělí v případech, kdy je to vyžadováno jako jedna z alternativ umožnění vstupu či poskytnutí služby, prodloužena ochranná lhůta z 90 na 180 dnů. Uznáváno bude i očkování 21 dnů po první dávce. Změny příslušných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví odsouhlasila vláda.

Prodělané onemocnění covid-19 je jednou z alternativ systému o-t-n (očkování, test, prodělaná nemoc), jimiž se prokazují například zaměstnanci u zaměstnavatele, děti ve škole, klienti v lázních či v ubytovacích službách nebo osoby vracející se ze zahraničí, aby nemuseli podstupovat covidový test, dosud platí po devadesát dnů od prvního pozitivního testu na covid-19. Od pondělí 24. května se tato lhůta prodlužuje na dvojnásobek, tedy 180 dnů.

Zároveň bude pro tyto účely tam, kde je to mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví vyžadováno, nově uznáváno i absolvování první dávky očkování na covid-19 u dvoudávkového schématu vakcinace, pokud od jejího podání uplynulo alespoň 21 dnů.

Další změnou v mimořádných opatřeních, kterou vláda schválila a jež bude platit od pondělí, je zrušení zákazu používat ve školách a školských zařízeních šatny.

Vláda se zabývala také návrhem novely zákonů o ochraně veřejného zdraví a o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19. Novela má do české legislativy zanést pravidla pro vydávání certifikátů fyzickým osobám osvědčujících skutečnost, že jejich držitelé byli očkováni proti covid-19, prodělali covid-19 nebo byli testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu. Stanovení právního rámce si vyžádá připravované bezprostředně použitelné nařízení Evropské unie, tzv. Digital Green Certificate.

Aby mohl být tzv. covidový pas vydáván i v České republice, je třeba doplnit rozsah údajů, které orgány ochrany veřejného zdraví mohou při plnění úkolů v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění využívat ze základních registrů a agendových informačních systémů. Návrh zákona také výslovně zakotvuje zmocnění pro Ministerstvo zdravotnictví stanovit mimořádným opatřením situace, kdy může být tento certifikát využíván. Vláda chce požádat Parlament, aby tento návrh projednal ve zrychleném řízení v režimu legislativní nouze.
Výsledky jednání vlády http://www.vlada.cz/…/vysledky-mimoradneho-jednani…/

(tvvlada)


 

Chorvatsko, Nizozemsko a San Marino budou nově v červené kategorii zemí podle míry rizika nákazy. Do oranžové kategorie se přesune Rumunsko

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 24. května se do červené kategorie zemí přesune Chorvatsko, Nizozemsko a San Marino. Do oranžové kategorie se zařadí Rumunsko.

Po návratu z tmavě červených zemí, do kterých spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích, je nutné podstoupit první test ještě před vstupem na území ČR.

Do červené kategorie, která se vyznačuje zeměmi s vysokým rizikem nákazy, se zařadí Nizozemsko, Chorvatsko a San Marino. Do kategorie již nyní spadá Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Řecko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko.

Součástí opatření zůstává také povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději 5 dní po návratu do České republiky v případě příjezdu z červené země a nejdříve 5. den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář. Tyto povinnosti neplatí jen pro zelenou kategorii zemí.

Změny se týkají také oranžové kategorie zemí, kam se od pondělí 24. 5. přesune Rumunsko. V oranžové kategorii již nyní figuruje Finsko, Norsko, Irsko, Kanárské ostrovy, Malta, Portugalsko a Baleárské ostrovy.

Pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (červená kategorie) a ze zemí se středním rizikem nákazy (oranžová kategorie) se bude test ještě před návratem do ČR požadovat pouze v případě, že daná osoba použije k návratu veřejnou dopravu.

Kromě toho jsou z preventivních důvodů osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie povinné nosit po dobu čtrnácti dnů všude mimo domov respirátor, a to i ve venkovních prostorech.

Při cestě ze zemí EU+ se středním nebo vysokým rizikem nákazy (oranžová a červená kategorie) nemají osoby, které byly plně naočkovány na území ČR, povinnost podstoupit test a nemají po návratu omezený pohyb.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, kde žádná z výše uvedených povinností neplatí. V této kategorii je zařazený Island a Vatikánský městský stát. Z mimounijních států pak Austrálii, Izrael, Jižní Koreu, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění COVID-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily. Ministerstvo zdravotnictví reaguje také na výskyt nových mutací koronaviru. Z důvodu možného šíření nových variant viru Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření těchto mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Nepál, Peru, Svazijsko/Eswatini, Tanzanii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde.

(tzmz)


 

Uchazečům o práci zaměstnavatelé přiblíží nabízené pozice na online Veletrhu práce

I přes ztížený nábor pracovníků kvůli řadě hygienických opatření mají firmy v plánu i nadále přijímat nové zaměstnance. Jihočeská hospodářská komora ve spolupráci s Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů proto chce zaměstnavatele, ale i uchazeče o práci podpořit přes online Veletrh práce, který má přiblížit tradiční prezentaci jihočeských firem. Na online veletrhu, který se uskuteční 15. a 16. června, účastníci získají potřebné informace o nabízených pozicích či možnostech řešení od Úřadu práce.

„Řada firem, i přes koronavirovou situaci, potřebuje přijmout nové pracovníky. Vládní opatření však dlouhodobě stěžují nábory a pohovory ve firmách. Jako podporu zaměstnavatelům, ale i uchazečům o práci, jsme připravili online Veletrh práce. Co nejvíce se tak pokusíme přiblížit tradičnímu setkávání a prezentaci firem v regionu,“ vysvětluje Luděk Keist, ředitel Jihočeské hospodářské komory (Jhk). „Zúčastnit se veletrhu bude snadné. Uchazeči o práci si prohlédnou nabídku firmy na připravovaném portále a pokud je nabídka zaměstnavatelů zaujme, zaregistrují si online schůzku. Na tu se pak stačí v daný čas připojit. Účastníci se nemusí bát, na portále budou i návody, jak postupovat, a je pro ně připravena i technická podpora,“ přibližuje Dana Feferlová z Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů, která veletrh organizuje společně s komorou.

Veletrh práce, který Jihočeská hospodářská komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů pořádá již několikátým rokem, se uskuteční 15. a 16. června 2021. Účastníci i vystavovatelé se přesunou do online prostředí, kde se budou moci potkat na individuálních schůzkách, stejně jako na tradičním stánku veletrhu. Online forma setkání může mít oproti prezenční formě veletrhů mnohé výhody. Pro zájemce o práci, kteří si například nemohou vzít v práci volno, aby se zúčastnili pohovoru, je dvacetiminutová online schůzka třeba i v odpoledních hodinách ideální příležitostí, jak se informovat o vyhlídnuté pozici. Uchazeči o zaměstnání se navíc mohou předem podívat na profily jednotlivých zaměstnavatelů na chystaném webu www.veletrhy-prace.cz. Zde zájemce o práci nalezne nejen informace o firmě, ale také o nabízených pozicích.

Stejně tak jako v minulých letech je partnerem Veletrhu práce Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Českých Budějovicích, která se veletrhu také aktivně zúčastní. Zájemci se na zmíněném webu dozví od úřadu práce informace, které jim pomohou řešit jejich současnou pracovní situaci. Na portále se budou moci uchazeči o zaměstnání také registrovat k online schůzkám. Jednoduše si vyberou den a čas schůzky a do emailu jim přijde potvrzení s pozvánkou a pokyny pro připojení. V případě, že zájemci nebudou mít email či budou potřebovat s připojením pomoci, organizátoři veletrhu jsou připraveni se vším pomoci.

Veletrh je vhodný nejen pro uchazeče o zaměstnání, ale také pro žáky posledních ročníků středních škol a učilišť a studenty vyšších odborných či vysokých škol. Svou nabídku pracovních míst zde budou prezentovat firmy s různým zaměřením z celého Jihočeského kraje, a tak si budoucí absolventi mohou udělat představu o trhu práce v regionu, ale i nabízených pozicích či požadavcích na přijetí do zaměstnání. Kromě toho budou mít příležitost se s firmami domluvit na vykonávání povinné praxe v podniku, letní brigádě nebo tématu závěrečných prací. Jihočeští zaměstnavatelé se mohou již nyní na akci registrovat na webu Jihočeské hospodářské komory.

Veletrh práce bude probíhat 15. a 16. června 2021, kdy budou firmy k dispozici během dvacetiminutových bloků pro jednotlivé zájemce vždy od 9:00 do 16:00 hod.

V předchozích letech, kdy se Veletrhy práce konaly prezenčně v sedmi regionech Jihočeského kraje, se akce těšily zájmu více jak 2 000 uchazečů o práci a žáků středních škol. Veletrhy práce jsou financované v rámci projektu Práce v každém věku z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

(tzjhk)


 

Rodinný areál Lipno zve fanoušky Dynama s 50% slevou na Stezku korunami stromů a do Království lesa

Mimořádnou akci si pro všechny diváky nedělního slavnostního utkání mezi Dynamem České Budějovice a Slováckem připravili jeho pořadatelé ve spolupráci s rodinným areálem Lipno. Všichni, kteří přijdou na stadion budou moci získat poukaz na 50% slevu na vstup na oblíbenou Stezku korunami stromů a také do Království lesa. Jako bonus k tomu budou mít zvýhodněnou jízdu lanovkou.

„Vzhledem k tomu, že to bude závěrečný domácí zápas letošní prvoligové sezóny a zároveň rozlučka s našimi dlouholetými oporami Jiřím Kladrubským a Jaroslavem Drobným, jsme moc rádi, že se nám podařilo zápas obohatit o tuto spolupráci. S areálem na Lipně jsme poslední týdny v kontaktu a bereme tento zápas za zahájení dlouhodobé spolupráce,“ říká za českobudějovický klub jeho marketingový specialista Milan Džuba.

Na utkání nebude chybět tradiční lipenský maskot lišák Fox ani například tisková mluvčí areálu Olga Kneiflová. „Nejsem velký fanoušek fotbalu, ale vidět našeho lišáka na fotbalovém trávníku mezi profesionálními sportovci bude velká premiéra a u toho nechci chybět. Jsem také zvědavá, jak fanoušci ocení naši nabídku a přijedou pak na Lipno slev využít.“ říká Kneiflová.

Rodinný areál na Lipně navíc nespouští spolupráci jen s A týmem a jeho fanoušky, ale také s mládežnickou akademií. „Právě u ní nám dává spolupráce největší smysl. Vždyť právě naše dětské celky vyráží do okolí Lipna na soustředění a poznávací výlety,“ říká Džuba a Kneiflová ho doplňuje. „Náš areál je koncipovaný především pro rodiny s dětmi. I když se u nás zabaví lidé všech generací, rodiny s dětmi rozhodně nejvíce.“

(tzok)


 

Výběr z médií: Česko má málo mladých praktiků, nutrie v českých řekách a dějepis se bude učit jinak

21. května – U českých řek a v parcích se stále častěji objevují nutrie, lidé si je oblíbili a chodí je krmit. Nutrie přitom mohou přenášet různé nemoci, to je téma páteční přílohy Lidových novin. Dějepis se od září na některých školách začne učit prostřednictvím detektivních příběhů, informují o tom Hospodářské noviny. Tématem pátečního Deníku je budoucí nedostatek praktických lékařů, jejichž průměrný věk je v současnosti 57 let.

CELÝ ČLÁNEK


 

Blíží se 1. červen a s ním i oficiální začátek hurikánové sezóny v Atlantiku. Podle všech předpovědí bude i letošní sezóna nadprůměrná.

Podle předpovědí NOAA vznikne 13-20 bouří, 6-10 hurikánů, z toho 3-5 silných.
První letošní bouře ponese jméno Ana.
Novinka letos nastane v případě, že vznikne více než 21 bouří. Místo řecké abecedy, která byla použita v loňském roce, přijde na řadu doplňkový jmenný seznam začínající jmény Adria, Braylen a Caridad.

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

21. května – Ať žije Monička!

Oblíbené ženské křestní jméno pocházející z řeckého „monos“, tedy jediná, osamělá anebo jedinečná. Jiné teorie však považují za jeho základ latinské slovo „monere“, čili radit nebo rádkyně. Další existující výklad se opírá o domněnku, že jméno pochází z jazyka Féničanů a znamená bohyně. Domácí varianty: Móňa, Monča, Mona, Monička, Monuška, Mončičák.
Některé ženy tohoto jména sice vládnou svým rodinám železnou rukou, většina z nich jsou ale milé, citlivé a úžasné bytosti, které stojí za to milovat. Jejich inteligentní pohled vás hned napoprvé přesvědčí o tom, že nudit se s nimi rozhodně nebudete. Často se zajímají o duchovní vědy a konverzace s nimi bývá nezapomenutelným zážitkem. Ve vztazích se ovšem projevují značně kriticky.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

Camping Lipno Modřín je otevřen nejen pro karavany

Od pondělí 24. května bude Camping Lipno Modřín otevřen nejen pro cestovatele s karavany, ale také pro ty s vlastním stanem. K dispozici budou také vybavené jurty. Pro ty, kteří dávají přednost komfortu hotelu se na léto chystá 96 pokojů v novém hotelu Element. Už nyní je možné se ubytovat v luxusním apartmánu Element Lakeside.

Camping Lipno Modřín je kemp s moderním zázemím, vybavený vším, co je třeba. Vždy čisté a voňavé sociální zázemí, kuchyňka i prádelna se sušičkou, místa s elektrickými přípojkami i bez nich. K tomu sportoviště pro děti i dospěláky a restaurace, kde si dáte chutnou večeři i míchaná vajíčka k snídani. Díky těsné blízkosti cyklostezky i celého lipenského areálu je kemp Modřín oblíbeným cílem rodin s dětmi. V letních měsících zde probíhají animační programy s lišákem Foxem a ani letos tomu nebude jinak.

Přímo v areálu kempu se nachází také půjčovna šlapadel, a tak je možné vyplout kousek dál od břehu a užít vodních radovánek. „I když s vlastním pohonem, i tak, anebo možná právě proto, je to velká zábava.“, informuje s úsměvem Olga Kneiflová tisková mluvčí lipenského areálu a dodává, že díky služebně Vodní záchranné služby ČČK, je koupání v kempu Modřín jedno z nejbezpečnějších.

Novinkou lipenského areálu, která bude otevřena na letní sezonu, je zcela nový kongresový hotel Element. „K němu náleží rovněž apartmánový dům, který už nyní nabízí luxusní, vybavené a prostorné apartmány s výhledem na jezero.“, doplňuje Kneiflová a zve všechny zájemce o ubytování v klidné části obce, která je však na dosah od Stezky korunami stromů nebo Království lesa.

Camping Lipno Modřín i Element Lakeside Apartments splní představy o pohodové dovolené na břehu lipenského jezera. Usínat při pohledu na západ slunce nad Medvědí horou a budit se zpěvem ptáků ze šumavských lesů. Obojí je možné zažít ve spacáku i v pohodlných peřinách. Záleží jen na vkusu či náladě.

(ok)


 

20. května – SVĚTOVÝ DEN VČEL

Život včely trvá pouhých 6 týdnů, navštíví tisíce květů, vyprodukuje čajovou lžičku medu (9 gramů) a přitom nalétá více než 1600 km. Pro nás je to „jen“ lžička medu, ale pro včelku je to celý život.
Dvacátého května, od roku 2018 si připomínáme Světový den včel. Jsou to obdivuhodná a pracovitá stvoření – ne nadarmo se říká: je pilný jako včelka. Jsou jediným hmyzem, který produkuje potravu vhodnou pro člověka, vzácný med. A jsou samozřejmě významnými opylovači, bez nichž by příroda nemohla existovat.
Dva patenty vydané Marií Terezií v letech 1775 a 1776 dokazují, jak významnými hospodářskými zvířaty včely pro naše předky byly. Patenty bylo například včelařství osvobozeno od všech dávek, bylo zakázáno hubení včel a zcizení včel bylo bráno jako krádež podle trestního zákoníku řešená před zemským soudem. Nově bylo umožněno kočování s včelstvem do oblastí bohatých pro včelí pastvu. Majitelé pozemků měli umožnit, aby kočování probíhalo bez problému, za což jim měla být na oplátku vyplacena slušná náhrada. Na zámku Kačina je k vidění i pravděpodobně nejstarší úl, na kterém se nachází vročení 1673. Váže se k němu podání, že v úlu včelařil už J. A. Komenský.
Co jste o včelách možná nevěděli:
– Včelka létá rychlostí 29 kilometrů za hodinu.
– Včelka mávne křídly 200krát za vteřinu, tato nebývalá rychlost vytváří bručení, které slyšíme.
– Za jedinou minutu navštíví přibližně 10 květů.
– K nasbírání 0,5 kg medu pracuje zhruba 556 včel celý svůj život.
– Češi jsou národ včelařů, v Evropě jsme ve včelaření na třetím místě.

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

20. května – Ať žije Zbyšek!

Mužské křestní jméno slovanského původu. Zatímco u nás se vyskytuje spíše ojediněle, v sousedním Polsku patří k velmi oblíbeným. Vyvinulo se ze jmen Zbyhněv a Zbyslav. Bývá většinou vykládáno jako hněvivý nebo rozčilený. Domácí podoby: Zbyša, Zbyšan, Zbyšánek.
Jméno je zatíženo zvýšenou karmickou zátěží, která se dá zmírnit tím, že se jeho nositel bude především starat o druhé, nikoli o sebe. Ideálně se hodí pro studium medicíny, nejlépe psychologie. Nebývá mu cizí ani duchovní sféra, neuspěje-li s medicínou, často se vrhá na teologii, kterou dokáže spojit s charitativní prací. Důležitá je pro něj rodina a vyrovnané citové vazby, bez toho se v životě neobejde. Pokud se u něj projeví umělecké sklony, měl by jim dát volný průchod.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

Výběr z médií: boom solárních elektráren, náhradní výživné a lázně odmítající poukazy od ministerstva

20. května – Češi mají čím dál větší zájem o solární elektrárny. Stojí za ním hlavně klesající cena potřebné technologie. Informuje o tom týdeník Ekonom. Hospodářské noviny varují, že velké lázně zřejmě budou odmítat poukazy, které od ministerstva dostali zdravotníci. Mf Dnes připomíná, že od července mohou samoživitelé žádat o náhradní výživné. Více si můžete přečíst ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

20. května – Kolik nám dnes naprší a zasvítí sluníčka?

Pravděpodobnost, že dnes během dne narazí člověk na přeháňku je vysoká, očekáváme je totiž opět na většině území. Ojediněle se také mohou vyskytnout bouřky. Zároveň by ale dnes mohlo častěji zasvítit slunce. Nejvyšší teploty čekáme podobně jako ve dnech předchozích na jihu Moravy, kde by mohlo být až 19 °C, jinak bude většinou mezi 13 až 17 °C, což je přibližně o 6 °C méně než je normál pro toto období.
mapka srážek za 12h (8-20 h), mapka slun. svitu za dnešek a mapka dnešních Tmax

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 


 

Deratizace ve Vimperku
V termínu od 25.05.2021 do 25.07.2021 proběhne na území města Vimperk deratizace – tj. likvidace nežádoucích hlodavců. Město Vimperk hradí ze svého rozpočtu deratizaci na veřejných prostranstvích, v teplovodech a v objektech v majetku města. Objekty, v nichž bude deratizace prováděna, budou viditelně označeny.
Žádáme všechny občany (fyzické osoby), které vlastní rodinný domek, či jinou nemovitost, aby se připojili k této akci a zajistili deratizaci svého objektu.
Své požadavky hlaste na firmu:
AGROCHEMA ŽITNÁ
Žitná 90, 384 11 Netolice
telefon: 602 253 578, 723 731 855
Ing.Štrobl
Současně žádáme všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost svým zvířatům ( psi, kočky, fretky aj.) a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě!!!
(MĚSTO VIMPERK)

 

PRŮZKUM: Nový typ koronaviru – obavy, média a informace

V souvislosti s šířením nového typu koronaviru SARS-CoV-2 se přibližně čtyři pětiny českých občanů starších 18 let obávají o zdraví svých blízkých (81 %), omezení zdravotní péče mimo COVID-19 (80 %), téměř tři pětiny nedostatečné kapacity nemocnic (57 %), zhruba polovina o vlastní zdraví (52 %) a o málo více než pětina zhroucení zásobování (21 %).

(tzcvvm)


 

Kraj zajistí výměnu oken v blízkosti frekventovaných silnic v Třeboni a Prachaticích

Jihočeský kraj zajistí ve vytipovaných lokalitách výměnu oken, a to včetně všech prací spojených s montáží. Jedná se o místa v okolí silnic II/154, II/141, II/139 a III/1404, kde jsou lidé vystavováni velké hlukové zátěži. Nová plastová okna budou mít požadovanou neprůzvučnost a majitelům dotčených nemovitostí by měla být vyměněna do konce letošního roku.

„Rada schválila zahájení zadávacího řízení a jmenovala komisi na výběr dodavatele. Předpoklad je takový, že když vše půjde podle plánu, tak práce na výměně oken začnou v červenci a skončí v prosinci tohoto roku,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Antonín Krák. Kraj budou nová okna stát necelých 14 milionů.

„Lidé, kteří bydlí v těsné blízkosti frekventovaných silnic jsou obtěžováni neustálým hlukem, před kterým nelze nikam uniknout. Chápu, že je to obtěžující,“ připomíná Krák a dodává: „Okna měníme postupně. Budou plastová a minimálně pětikomorová. Letos je vyměníme u 36 domů v ulicích Táboritská, Svobody, Budovcova a Palackého náměstí podél silnice II/154 v Třeboni. V Prachaticích se v letošním roce prozatím jedná o čtyři domy v ulici Nová,“ uzavírá Krák s tím, že projekčně je připravená výměna oken na dalších devíti prachatických domech v ulicích Vodňanská, Slámova a Krumlovská podél úseků silnic II/141 a II/143, která ovšem proběhne v další etapě v příštím roce.

Jihočeský kraj provádí protihluková opatření formou výměny oken na domech v okolí frekventovaných průtahových úseků silnic II. a III. třídy již od roku 2006. Na základě průběžně aktualizovaných odborných podkladů jsou postupně připravovány výměny stávajících oken na budovách k bydlení, školách či zdravotnických zařízeních, které jsou vystaveny nadlimitnímu hluku. Doposud byla realizována opatření za více než 80 mil. Kč.

Vítězná firma každého vlastníka nemovitosti seznámí s realizačními opatřeními a jejich termínem provádění, okna zaměří a vymění. A to včetně případných souvisejících úprav. Jedná se například o vybourání stávajících oken a parapetů, montáž nových oken a parapetů, potřebné zednické, malířské aj. práce spojené se začištěním, zateplením ostění, úpravou kolem nových oken, příp. oplechování podokeníků).

(tzjč)


 

Výběr z médií: přetěžování dětí ve školách, více případů rakoviny prostaty nebo PCR testy zdarma

19. května – Někteří učitelé zadávají svým žákům po návratu do škol i několik testů denně. Jdou tak proti doporučení ministerstva, které je vyzvalo, aby děti nezatěžovaly, píše Mf Dnes. Ve středečním vydání Deníku si přečtete, že v Česku přibývá mužů, kteří trpí rakovinou prostaty. Lékaři doporučují mužům nad 50 let podstupovat pravidelná vyšetření. Více si můžete přečíst ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

19. května – Ať žije Ivo!

Mužské křestní jméno, které pochází buď ze starogermánštiny anebo z některého keltského jazyka. Významově vychází ze slova „iv“ nebo „iwa“, což znamená tisový luk nebo lučištník. Jiní nomenologové se ovšem přiklánějí k teorii, že vzniklo ze slovanského jména Ivan, tedy milostivý bůh. Poměrně oblíbené jméno, které patří v ČR ke stálicím.
Ačkoli ostatním může připadat trochu pomalejší, za jeho čelem se skrývá bystrý intelekt. Na rozdíl od jiných necítí potřebu honit se za úspěchem a vychutnává si život plnými doušky. Pro svůj svérázný smysl pro humor je ve společnosti značně oblíben, dokonce často přebírá roli jakéhosi místního šaška a baviče. Nedokáže dlouhodobě žít v příliš konfliktním prostředí.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

19. května – Zatímco v předchozích dnech a v noci na úterý místy trvale a vydatně pršelo, včerejší srážky už měly charakter slabších přeháněk, popřípadě bouřek

Zapršelo na většině našeho území. Srážkové úhrny už naštěstí nebyly nijak vysoké – za posledních 24 hodin (k dnešní 4. hodině SELČ) se na jednotlivých stanicích pohybovaly většinou od 0 do 7 mm, v bouřkách bylo ojediněle kolem 15 mm.
Dnešní počasí bude velmi podobné tomu včerejšímu. Očekáváme výrazný denní chod srážek i oblačnosti, což znamená, že v ranních a večerních hodinách se můžeme dočkat i polojasné oblohy.
Srážky se budou vyskytovat spíš výjimečně, během dne by měla naopak převažovat velká oblačnost, ke které se na většině území přidají přeháňky, ojediněle i bouřky.
Odpolední teploty vystoupí většinou na 12 až 16 °C, na jihu Moravy může být i o stupeň tepleji.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 


 

Budějovicko poskytne turistům 1,8 milionu korun

Na otevření služeb a restart turistické sezony nachystali na Budějovicku slevy pro ubytované. Kampaň s názvem Dovolená v jižních Čechách má podpořit cestovní ruch v destinaci v období mimo letní sezonu. Do akce se slevovými vouchery na ubytování je zapojeno již dvacet pět ubytovatelů.

Sleva třicet procent na ubytování a podpora až do výše 1,8 milionu korun. Takové jsou podmínky kampaně Dovolená v jižních Čechách, kterou spustila destinační společnost Českobudějovicko-Hlubocko s městy České Budějovice a Hluboká nad Vltavou. Výhody mohou hosté čerpat již nyní a využít tak aktuálního rozvolnění k první letošní dovolené. “Jedná se o podporu ubytovatelů v naší oblasti. Hosté jsou motivováni slevovým voucherem na ubytování a rozdíl v ceně je ubytovatelům kompenzován z rozpočtu do kterého se zapojily Budějovice a Hluboká. Hostům tak zbyde více peněz na samotný pobyt, čímž podpoříme i další provozovatele služeb,” uvedl ředitel destinační společnosti Tomáš Polanský.

Vouchery si zájemci mohou rezervovat na webu dovolena.jiznicechy.cz, kde naleznou také seznam zapojených ubytovatelů. Těch je v současnosti již více než dvacet. Slevu až 300 Kč na osobu a noc mohou čerpat skupiny 2 – 6 osob. V průběhu května a června platí podmínky pro pobyty na 2 – 7 nocí a v období září až listopad na 3 – 7 nocí. Během prázdninových měsíců pak spoléhají organizátoři na přirozený zájem o destinaci. “Dopad současné krize v cestovním ruchu je v případě městských destinací mnohem větší, než u jiných turistických lokalit v republice. To je také důvod, proč jsme se rozhodli tuto kampaň za město České Budějovice podpořit,” vysvětluje náměstek primátora Českých Budějovic pro cestovní ruch Viktor Vojtko.

Koncept vychází z loňské úspěšné kampaně, během které bylo do podpory ubytovatelů v jižních Čechách investováno formou slevových voucherů 12 milionů Kč. Z toho 1,5 milionu Kč bylo čerpáno přímo na Budějovicku, kde vouchery využilo 1787 ubytovaných osob. “Loňská kampaň rozhýbala turismus na Hluboké v tom nejtěžším období a podpořila nejen ubytovatele, ale i další provozovatele služeb napojených na cestovní ruch. Ani letos nemůžeme spoléhat na přirozený vývoj okolností a musíme udělat maximum, abychom k nám hosty dostali,” říká David Šťastný radní města Hluboká nad Vltavou.

(tzbud)


 

Ministerstvo zdravotnictví ukončilo spolupráci s poradní skupinou MeSES

Ministerstvo zdravotnictví se dnes rozhodlo ukončit spolupráci s poradní skupinou MeSES. Důvodem je zásadní změna epidemické situace v České republice a zrychlující se očkování. To má v současné době již 36 procent populace nad 18 let.

„Chtěl bych touto cestou poděkovat všem z MeSES za pomoc. Odvedli obrovský kus práce v době, kdy epidemie vrcholila, ale i nyní, kdy se vracíme zpět do normálního života. Chtěl bych říci, že jejich názory byly vždy relevantní. Pokud budou kolegové z MeSES ochotní, byl bych rád, kdybychom se mohli potkávat dál,“ uvedl ministr zdravotnictví Petr Arenberger.

„Vzhledem ke zlepšující se epidemické situaci a dostatečným personálním kapacitám na Ministerstvu zdravotnictví jsme se rozhodli přesunout tuto agendu již uvnitř v rámci resortu. Všem členům MeSES velice děkuji za jejich spolupráci,“ uvedla náměstkyně pro zdravotní péči Martina Vašáková.

Vývojem epidemiologické situace, testováním, vakcinací včetně doporučování změn protiepidemických opatření se bude nově na Ministerstvu zdravotnictví zabývat Klinická skupina pro Covid. V ní jsou nejen odborní zaměstnanci ministerstva zdravotnictví, ale i zástupců SZÚ, ÚZIS z epidemiologů, infektologů, vakcinologů, intenzivistů, imunologů a pneumologů, pediatrů nebo internistů.

(tzmz)


 

Výběr z médií: rušení letních zájezdů, evropské peníze pro armádu a rozšíření kyberšikany

18. května – Cestovní kanceláře špatně odhadly zájem Čechů a musí rušit některé zájezdy, píše úterní deník Mf Dnes. Armáda má na dosah miliardy z evropských dotací. Informuje o tom deník E15. Operátorky na lince důvěry stále častěji řeší případy kyberšikany. Všímá si toho regionální Deník. A Deník N se soustředí na útraty českých stran během předvolební kampaně. Více si můžete přečíst ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

18. května – Ať žije Nataša!

Ženské křestní jméno, které vzniklo víceméně náhodou, ale nakonec se v našem kalendáři úspěšně zabydlelo. Původně se jednalo o domácí podobu ruského jména Natálie, které pochází z latinského „dies natalis“, čili den narození nebo narozeniny, přeneseně také „žena narozená na Vánoce“. Domácí podoby: Naty, Taša, Nasťa, Nataška, Natašenka.
Ezoterikové tvrdí, že nositelka tohoto jména disponuje vysokou mírou inteligence a skvělým charakterem, což ji předurčuje k velkým věcem. Někdy jí ale cestu zkomplikují překážky, jež jí přináší do života datum jejího narození. Jako správná bojovnice se dokáže poprat úplně se vším a nikdy neztrácí optimismus. Ačkoli to nedává najevo, je velmi citlivá a zranitelná. Skvěle se uplatní v pedagogických oborech.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

18. května – Frontální vlna ovlivňovala východ našeho území a vzhledem předcházejícímu nasycení půdy vodou stačilo kolem 30 mm/24h srážek (maximum se blížilo k 50 mm/24h), aby se zvedly hladiny řek na 1. SPA, ojediněle i na 2. SPA.
V následujících 24h očekáváme přeháňky a ojediněle také bouřky.

FB – Český hydrometeorologický ústav

 

 


 

Vláda rozhodla – 17. května

Oživit ekonomiku po krizi způsobené pandemií covid-19 a zásadně zmodernizovat české hospodářství pomůže České republice Národní plán obnovy. Jeho návrh schválila vláda.

Prostřednictvím Národního plánu obnovy bude Česká republika čerpat finanční prostředky z nově zřízeného fondu EU, tzv. Nástroje pro oživení a odolnost. Spolu s příspěvkem ze státního rozpočtu bude na restart české ekonomiky formou investic k dispozici téměř 200 miliard korun. Investice půjdou například do ekologičtějších způsobů dopravy, do zdravotnictví, do budování sítí vysokorychlostního internetu či do výstavby nových zařízení předškolní péče pro děti.

Podrobnosti k Národnímu plánu obnovy, nastaveným pilířům, obsahu jeho jednotlivých komponent až do úrovně dílčích reforem a investic a k finančním alokacím na jednotlivé plánované aktivity jsou veřejně dostupné na http://www.planobnovycr.cz

Na jednání vlády byl schválen také Národní program reforem ČR 2021. Ten popisuje reformy a investice, které vláda plánuje uskutečnit v nadcházejících dvanácti měsících. Dokument popisuje například aktuální změny v daňovém systému nebo podporu dostupnosti bydlení. Obsahuje např. popis postupu v projektu MOJE Daně, jež digitalizuje správu daní pro občany a podnikatele. Popisuje i kontext návrhu zákona o dostupnosti bydlení, který je v současnosti projednáván v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a který by měl definovat oblast sociálního bydlení či přinést možnost podpory družstevního bydlení a další.

Vláda projednala a odsouhlasila také návrh změn v mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví. Od úterý 18. května dojde k dílčí úpravě v opatření upravujícím používání ochrany dýchacích cest. Mezi výjimky budou nově zařazeni sportovci a cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a také zákazníci v službách, kterým je poskytována péče v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby https://www.vlada.cz/…/ochranne-prostredky-dychacich…

K většímu rozvolnění protiepidemických opatření dojde od pondělí 24. května. Rozvolnění se bude týkat školní docházky, kde se k prezenční výuce budou moci vrátit vysokoškoláci i v teoretické výuce a také všichni zbývající středoškoláci. Skončí také rotační způsob výuky tam, kde byl až dosud nařízen https://www.vlada.cz/…/aktualne/provoz-skol-0471.pdf

Zvýší se také limity na počty osob ve středicích volného času, v zařízeních zájmového vzdělávání pro děti, na kulturních, sportovních či spolkových akcích uvnitř budov i venku, na kongresech či na sportovištích. Zrušen bude i u vstupu do vnitřních pavilonů zoo či botanických zahrad pro individuální prohlídky, platit bude pouze omezení kapacity na 50 procent, dodržení 15 m2 vnitřní plochy na osobu a dvoumetrové rozestupy. Skončí také omezení ubytovávat hosty v hotelích či penzionech. Každý host se ale bude muset při ubytování prokázat platným negativním testem na covid-19 nebo potvrzením o prodělané nemoci, případně certifikátem o prodělaném kompletním očkování https://www.vlada.cz/…/maloobchody-a-sluzby-0471.pdf

Vláda řešila také podmínky, za jakých bude možné obnovit činnost škol v přírodě. Ty bude možné začít organizovat od 31. května, škola bude muset pořádání školy v přírodě nahlásit hygienikům včetně adresy a kontaktu a odpovědnou osobu na místě a všichni účastníci se budou muset prokázat platným negativním testem na covid, potvrzením o prodělané nemoci nebo certifikátem o ukončeném očkování. Následně se budou muset během pobytu pravidelně testovat a přísné jsou i hygienické podmínky pro samotný pobyt či stravování https://www.vlada.cz/…/aktualne/skoly-v-prirode-0471.pdf

Vláda schválila jmenování nového předsedy Národní sportovní agentury poté, co se jejího vedení vzdal Milan Hnilička. Jeho nástupcem se od 18. května stane bývalý reprezentant v pozemním hokeji, bývalý místopředseda Českého svazu pozemního hokeje a člen pléna Českého olympijského výboru Filip Neusser.
Výsledky jednání vlády http://www.vlada.cz/…/vysledky-jednani-vlady-17…/

(fbvláda)


 

Nemocnice Strakonice


 

Výrazný meziroční růst cen průmyslových výrobců pokračoval

Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 1,5 %, průmyslových výrobců o 0,8 % a stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 1,3 %, ceny průmyslových výrobců o 4,6 %, stavebních prací o 2,5 % a tržních služeb pro podniky o 0,8 %.

„Ceny průmyslových výrobců v dubnu 2021 vzrostly proti březnu o 0,8 % a meziměsíčně rostou již pět měsíců v řadě. Meziročně svůj růst zrychlily na 4,6 %, což je o 1,3 procentního bodu více než minulý měsíc. Zároveň je to nejvyšší růst od listopadu 2011. Tento výrazný růst byl ovlivněn především cenami v odvětví koksu a rafinérských ropných výrobků a v navazujícím odvětví chemických látek a výrobků, kde se ceny meziročně zvýšily o 32,4 %,“ říká Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ.

Podrobnosti naleznete v dnes vydané Rychlé informaci: https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-duben-2021.

(tzčsú)


 

Pravidla cestování osob očkovaných v ČR do okolních států

Po sérii intenzivních jednání se zahraničními partnery ve druhém květnovém týdnu se zástupcům MZV podařilo dojednat usnadnění cestování do sousedních zemí.

Osoby očkované v ČR mohou cestovat do okolních států za dále uvedených podmínek.

ČTĚTE ZDE


 

17. května – Ať žije Anetka!

Ženské křestní jméno, které pochází z hebrejského „hannah“, což znamená milostivá, líbezná nebo milostiplná. Následně převzato do latiny, kde po odstranění počátečního a koncového písmena vzniká „Anna“. Aneta se pak vytvořila z francouzské zdrobněliny Anette. Toto jméno je u nás velmi oblíbené a počet jeho uživatelek stále narůstá.
Její nadprůměrný intelekt zaručuje, že dosáhne úspěchu všude tam, kde jiní většinou selhávají. Umí být velmi přesvědčivá a cílevědomá, což zaručuje, že se na ni jen tak nezapomene. Její živočišná a divoká povaha z ní činí zajímavý objekt pro muže všech věkových kategorií, ona však zpravidla věnuje své srdce jen tomu, kdo jí poskytne životní jistotu a bezpečí.

zdroj: www.horoskopy.cz

FB – Ilustrace která baví – České zvyky, tradice a pranostiky


 

17. května – Během pondělí může na východě spadnout ojediněle kolem 40 mm srážek (mapka)

V důsledku předpokládaných vydatnějších srážek, a již vysokého nasycení území na východě ČR, dojde v průběhu dnešního dne ke vzestupům hladin vodních toků k 1. SPA, příp. 2. SPA a nelze vyloučit, že zejména v Beskydech může být ojediněle na menších tocích překročen i 3. SPA.
V tomto týdnu nás čeká typické květnové počasí s relativně chladnějším západním oceánském prouděním.
Bude převládat proměnlivé počasí s občasnými srážkami, ojediněle i s bouřkami. Minimální teploty se budou pohybovat většinou od 9 do 4 °C, maximální teploty budou vystupovat na 14 až 19 °C.

FB – Český hydrometeorologický ústav


 

Výběr z médií: nedostatek zaměstnanců v restauracích, zdražování surovin a očkování cizinců

17. května – Provozovatelé restaurací se bojí po znovuotevření nedostatku zaměstnanců. Informuje o tom deník Mf Dnes. V Česku během epidemie nezdražují pouze potraviny, ale i ropa nebo kovy, píší Lidové noviny. Do rezervačního systému na očkování proti covidu-19 se nemůžou přihlásit tisíce cizinců, uvádí pondělní Hospodářské noviny. A regionální Deník se věnuje online lékařským prohlídkám. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

ČTĚTE ZDE


 

V uplynulém týdnu Prachaticko opustili

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

ČTĚTE ZDE


 

 

 

Komentáře

komentářů