Z PRVNÍ RUKY: 22. – 28. února 2021

Z PRVNÍ RUKY: 22. – 28. února 2021

 

 

 

Hejtman Kuba: V pondělí se při cestě do práce prokažte zaměstnaneckou kartou. Zdravotníci mohou využít krizová školská zařízení

Od půlnoci z neděle 28. února na pondělí 1. března začne platit nový nouzový stav, který potrvá tři týdny. Rozhodla o tom včera vláda. Pro cesty do zaměstnání mimo okres bude potřeba potvrzení zaměstnavatele. To ale do pondělního rána, než přijdou do práce zaměstnanci těžko dostanou. Podle hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby postačí zaměstnanecké karty. „S ohledem na to, že nařízení bylo vydáno v pátek v noci, potvrzení přes víkend nemohou zaměstnavatelé vydat ani předat. Karty v kombinaci s občanským průkazem jsou proto nejjednodušší řešení,“ uvedl hejtman Kuba.

Hejtman dále požádal zdravotníky a pracovníky v sociálních službách, aby nezůstávali doma kvůli zavřeným školám a školkám. Mohou využít krizová školská zařízení pro pracovníky kritické infrastruktury. „Pro spoustu zdravotníků z jihočeských nemocnic a zaměstnanců našich pobytových sociálních zařízení je velký problém, když ze dne na den zůstanou zavřené mateřské školky a děti nemá kdo pohlídat. Chci všechny ubezpečit, že v tuto chvíli už organizujeme fungování sítě krizových školek a škol pro jejich děti tak, aby všichni v pondělí věděli, kam je mohou umístit. V této situaci by nám ve zdravotnických zařízeních chyběla každá ruka,“ dodal hejtman.

(tzjč)


 

Španělsko, Portugalsko a Madeira se přesunou do červené kategorie zemí. Ministerstvo zdravotnictví zakázalo cestování do zemí s extrémním rizikem nákazy

Na základě dostupných dat z Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) aktualizovalo Ministerstvo zdravotnictví seznam zemí podle míry rizika nákazy. Od pondělí 1. března se do červené kategorie zemí přesouvají Španělsko, Portugalsko a Madeira. Ministerstvo zdravotnictví zároveň od 26. února zakazuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko nákazy onemocněním COVID-19, zejména pak jeho jihoafrickou mutací.

Při návratu z tmavě červené kategorie zemí bude nutné vyplnit Příjezdový formulář a předložit výsledek PCR testu před vstupem na území ČR. Antigenní test může být maximálně 24 hodin starý, u PCR testu je maximální stáří 72 hodin. Následně je povinné podstoupit druhý PCR test v ČR, nejdříve však 5. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Jedná se o kategorii zemí s velmi vysokým rizikem výskytu onemocnění COVID-19. Do této kategorie spadají státy Evropské unie a třetí země, které nejsou uvedené v ostatních kategoriích.

Španělsko, Portugalsko a Madeira budou nově v červené kategorii zemí. V kategorii se již nyní nachází Belgie, Bulharsko, Francie (mimo zámořské oblasti), Itálie, Irsko, Chorvatsko, Kypr, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Nizozemsko (mimo zámořské oblasti), Polsko, Rakousko, Rumunskou, Německo, Švédsko, Švýcarsko, Baleárské a Kanárské ostrovy. Před návratem z těchto zemí je nutné předložit výsledek antigenního nebo PCR testu a vyplnit příjezdový formulář. Opět platí, že maximální stáří antigenního testu je 24 hodin, u PCR testu 72 hodin. Nejpozději 5 dní po návratu je zároveň každý cestující povinen podstoupit PCR test. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci.

Cestující, kteří se do České republiky vrací z oranžové kategorie zemí, musí před návratem vyplnit Příjezdový formulář a zároveň předložit výsledek antigenního (maximálně 24 hodin starý) nebo PCR testu (maximálně 72 hodin starý). V kategorii již figuruje Finsko, Řecko, Dánsko a Norsko a nově je doplní také Azorské ostrovy.

U tmavě červené, červené a oranžové kategorie zemí zároveň platí, že zaměstnanci a studenti mají povinnost předložit výsledek testu také zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Z preventivních důvodů jsou osoby, které se vrátily ze zemí oranžové, červené a tmavě červené kategorie povinné nosit po dobu deseti dnů všude mimo domov zdravotnickou roušku, ideálně respirátor. A to i ve venkovních prostorech.

Tzv. semafor zahrnuje také kategorii zelených zemí, ve které žádná z těchto povinností neplatí. V této kategorii je momentálně zařazený Island, Vatikánský městský stát a z mimounijních států pak Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur, Thajsko.

Vzhledem k výskytu nových mutací onemocnění COVID-19 a komunitnímu šíření napříč Evropou ECDC doporučuje, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily. Ministerstvo zdravotnictví reaguje také na výskyt tzv. jihoafrické mutace koronaviru. Z důvodu možného šíření této varianty viru Ministerstvo zdravotnictví s účinností od 26. 2. zakazuje cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření této mutace. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Svazijsko, Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii, Zambii a Zimbabwe.

Seznam zemí podle míry rizika nákazy najdete zde

(tzmz).


 

MPO navýšilo rozpočet programu TREND. Podpoří tak více výzkumných projektů

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) navýšilo alokaci třetí veřejné soutěže programu TREND, kterou vyhlásilo ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR. Díky tomu budou podpořeny kvalitní projekty částkou 3 mld. Kč namísto původně plánované 1 mld. Kč.

„Ministerstvo průmyslu a obchodu ze svých zdrojů zajistilo dodatečných 390 milionů korun na financování programu TREND v roce 2021 a v rámci novely zákona o státním rozpočtu o tyto prostředky navýšilo rozpočtovou kapitolu TA ČR. Díky tomu bude možné podpořit dalších 118 kvalitních projektů výzkumně orientovaných podniků,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Třetí veřejnou soutěž na podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v programu TREND vyhlásila Technologická agentura České republiky (TA ČR) 29. dubna 2020 a její výsledky, tedy pořadí hodnocených projektů, byly zveřejněny 21. prosince 2020.

Současně s nabídkou podpory pro 45 projektů s ohledem na původní finanční alokaci soutěže ve výši 1 mld. Kč Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že se ve spolupráci s TA ČR pokusí zajistit navýšení rozpočtu programu TREND tak, aby mohly být podpořeny i další projekty až do alokace 3 mld. Kč. Důvodem byl nadstandardně vysoký počet kvalitních žádostí, které se do soutěže přihlásily.

„Mnoho úspěšných výsledků výzkumu v boji s pandemií Covid-19 mělo souvislost s podporou z programů TA ČR. Věřím, že i mezi aktuálně podpořenými projekty TREND takové budou. V každém případě podpora aplikovaného výzkumu v programech TA ČR má obrovský potenciál významně přispět ke zotavení hospodářství z probíhající krize,” říká předseda Technologické agentury ČR Petr Konvalinka.

Díky snaze Ministerstva průmyslu a TA ČR je tak možné podpořit místo původních 45 projektů až 163 kvalitních výzkumných projektů.

Další prostředky na program TREND plánuje Česká republika získat v rámci Národního plánu obnovy z evropského finančního nástroje RRF pro obnovu a zvýšení odolnosti evropské ekonomiky. „Právě projekty výzkumu a vývoje mají velký potenciál přispět k lepší připravenosti ekonomiky i společnosti na případné další budoucí krizové situace a také přispět k obnově ekonomiky a dalšího růstu životní úrovně obyvatel,“ říká náměstek ministra pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

(tzmpo)


 

Ministerstvo zdravotnictví spustí registrace na očkování pro učitele a osoby starší 70 let. Do očkování se nově zapojí také praktičtí lékaři

Osoby starší 70 let se budou moci od 1. března registrovat na očkování proti onemocnění COVID-19. Registrace bude probíhat přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz. Od 27. února se spustí také registrace pro pedagogické pracovníky a další zaměstnance škol a školských zařízení. Do očkování se nově zapojí také praktičtí lékaři.

Stávající epidemická situace je kritická. Nemocnice dosahují svých maximálních kapacit, velká část obchodu a služeb je zavřená a školní lavice jsou z většiny prázdné. Pokud je něco nadějí pro zlepšení současného stavu a pozvolný návrat do normálního života, je to právě očkování. Jsem proto rád, že již v pondělí spustíme možnost registrace pro osoby starší 70 let,“ zmiňuje význam očkování ministr zdravotnictví Jan Blatný

Lidé nad 70 let se k očkování budou moci registrovat od 1. března, a to prostřednictvím Centrálního rezervačního systému na webových stránkách registrace.mzcr.cz.

Registraci je nutné zahájit vyplněním telefonního čísla, na který přijde PIN kód, který registrující zadá do systému. Následně vyplní osobní údaje a vybere očkovací místo, které preferuje.

Po odeslání žádosti osoba obdrží SMS s PIN2, který slouží k rezervaci samotného termínu očkování. Ten si zájemce o očkování vybere na webu rezervace.mzcr.cz, kde si po zadání čísla pojištěnce (rodného čísla) a PIN2 zvolí datum a čas prvního očkování, který mu nejvíce vyhovuje. Termín druhého očkování je vygenerován automaticky, a to na místě, které dotyčný zvolil. Rezervaci je nutné provést do 72 hodin od obdržení PIN2.

Řazení k očkování v samotném Centrálním rezervačním systému probíhá podle věku. V pořadí rezervací tedy nerozhoduje čas registrace, ani zdravotní stav.

Už od 27. února bude umožněna registrace k očkování také pedagogickým pracovníkům a zaměstnancům škol a školských zařízení. Do prioritní skupiny budou zařazeny také pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ti se rovněž zaregistrují přes Centrální rezervační systém na stránkách registrace.mzcr.cz, a to pomocí unikátního kódu. Kód učitelé a zaměstnanci škol a školských zařízení obdrží od vedení příslušné instituce, na očkovacím místě se pak budou muset prokázat ještě písemným potvrzením od zaměstnavatele. Vzhledem k vysokému počtu těchto osob budou kódy vydávané na základě daných priorit. Nejprve by ho měli dostat ti starší 55 let a učitelé a nepedagogičtí zaměstnanci škol, které jsou v provozu.

Ministerstvo zdravotnictví považuje otevření škol za jednu z priorit. Aby to bylo možné, je nutné pravidelné testování žáků a učitelů a také co nejvyšší proočkování učitelů. Ti jsou jinak vystaveni velkému riziku nákazy. Zvláště v případech, pokud se jedná o starší pedagogy. Zařadili jsme je proto v rámci očkovací strategie do prioritních skupin a je dobrou zprávou, že jejich očkování může začít, objasňuje potřebu proočkovat učitele ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nově bude navýšený také počet očkovacích míst. Zatímco až dosud probíhalo očkování především v nemocnicích, nyní se do očkování zapojí také praktičtí lékaři. Díky tomu se zásadně zvýší počet dostupných termínů pro očkování a celý proces se tak zrychlí.

Zapojení praktických lékařů je krokem, kterým se násobně zvýší počet očkovacích míst a také počet termínů, které bude možné pro očkování využít. Výsledkem tak bude proočkování vyššího počtu osob v kratším čase, než tomu bylo dosud. Spolu s blížícími se dodávkami dalších vakcín jde skutečně o velmi dobrou zprávu, která může představovat řešení současné nepříznivé epidemické situace,“ dodává ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Česká republika dosud obdržela 877 600 dávek vakcín. Celkem bylo proočkováno 85 % z nich. Podáno bylo celkem 623 tisíc dávek, 232 tisíc osob bylo již očkováno oběma dávkami. Další dávky vakcín očekává Ministerstvo zdravotnictví v příštím týdnu.

(tzmz)


 

Jak pečovat o životní prostředí? Vzdělání dětí podpoří dotace

Ministerstvo životního prostředí podpoří environmentální vzdělávání (EVVO). Na projekty, které zlepší povědomí dětí o životním prostředí, vyčlenilo 40 milionů z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace směřují do nových i navazujících vzdělávacích programů zaměřených na témata změny klimatu, udržitelné spotřeby nebo třeba prevence vzniku odpadů, a to jak offline, tak online formou. Peníze mohou školy a další vzdělávací organizace použít nejen pro výuku žáků, ale i lektorů a učitelů.

Je to další krok v soustavné podpoře vzdělávacích zařízení. „Environmentální výuka je hrozně důležitá, podporuje u dětí vztah k životnímu prostředí. Roky ji systematicky podporujeme, tohle je další krok na cestě k budování lepšího povědomí o ochraně a odpovědnosti k životnímu prostředí,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec. „Z našich zkušeností víme, že je o peníze na vzdělávání zájem a dotace vždy najdou smysluplné uplatnění,“ dodává ministr. Peníze z předchozí výzvy využila například Asociace lesních mateřských škol na pořádání letních škol pro učitele, rozvinula se díky nim síť Ekoškol  nebo je Nadace Partnerství použila na vzdělávání veřejné správy v oblasti adaptací měst na změny klimatu.

V dotační výzvě z Národního programu Životní prostředí je připraveno 40 milionů korun. Z toho 25 milionů půjde na environmentální vzdělávání a výchovu, zbylých 15 milionů na tvorbu metodik, vzdělávaní učitelů a evaluaci v této oblasti. V pořadí se jedná již o třetí výzvu vyhlášenou na toto téma. V předchozích dvou letech si vzdělávací projekty rozdělily přes 80 milionů korun.

A na co mohou žadatelé peníze použít? Mezi preferovaná témata vzdělávacích programů, která plynou i z aktuální situace, patří změna klimatu, udržitelná spotřeba a prevence vniku odpadů. Důraz je kladen rovněž na venkovní výuku v kontaktu s přírodou, místně zakotvené učení a výuku v on-line prostředí pro období omezené klasické školní výuky.

Mezi typově podporované projekty patří příprava, koordinace a rozvoj dlouhodobých environmentálních vzdělávacích a osvětových programů a akce celorepublikového, případně nadregionálního významu a dosahu. Nezapomíná se ani na vzdělávání učitelů a lektorů, podporováno je pořádání odborných konferencí, seminářů, a to i v online prostředí, na pořízení publikací, pomůcek, metodik a periodik EVVO.

Výzva je určena pro školy, veřejnou správu a odbornou veřejnost Oprávněnými příjemci jsou všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky výzvy, s výjimkou obchodních korporací, organizačních složek státu a politických stran a hnutí. „Dotace žadatelům pokryje až 70 % z celkových způsobilých výdajů, navíc 30 % jim poskytneme zálohově formou jednorázové platby. Po doložení skutečných výdajů provedeme vyúčtování a vyplatíme zbytek dotace,“ upřesňuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman a dodává, že díky této změně žadatelům odpadnou starosti se sháněním prostředků na počáteční náklady spojené s rozjezdem projektů.

O peníze je možné žádat od 15. března do konce května letošního roku. V aktivitě Environmentální vzdělávání a výchova je maximální možná výše podpory na jeden projekt tři miliony korun, v aktivitě Tvorba metodik, vzdělávaní lektorů a učitelů, evaluace v oblasti EVVO je to 1,5 milionu korun. U obou platí, že podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do 31. prosince 2024.

Dokumenty k výzvě: https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=88

(tzmžp)


 

Bavorské firmy trápí odliv českých pendlerů, některé omezují provoz

Čerstvá čísla hovoří jasně – čeští pendleři v bavorských firmách končí. Je pátek 26. února a téměř dva týdny platí přísná opatření pro příjezd z České republiky do Německa. Tento krok sousedního státu zasáhl ekonomiku v příhraničních regionech obou zemí nebývalým způsobem.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

Výběr z médií: rekordní tržby dronů, neoblíbené učňovské obory a bobři na Vysočině

26. února – V pátečním výběru z médií se dočtete, že v Česku se čím dál víc prodávají drony. Kromě rekordních tržeb obchodníků dosahují maxima také pokuty za jejich nevhodné užívání, píše deník E15. Tématu učňovských oborů se zase věnují Hospodářské noviny. Dlouhodobě se na ně hlásí pouze 30 procent žáků, jedná se většinou o poslední možnou volbu dalšího studia. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

MŽP posílá 60 milionů korun na adaptaci na změnu klimatu – výsadbu stromů nebo tvorbu tůní a mokřadů

Desítky milionů korun posílá Ministerstvo životního prostředí (MŽP) na zlepšení stavu krajiny, především na její schopnost zadržovat vodu a pomáhat tak proti suchu. Speciálně vyhrazených je 20 milionů korun na výsadbu stromů mimo lesy ve volné krajině jako součást společné iniciativy Nadace Partnerství a MŽP s názvem Sázíme budoucnost. Ta chce během pěti let vysázet deset milionů stromů jako jedno z opatření adaptace na změnu klimatu.

Ministerstvo otevírá příjem žádostí konkrétně do dvou podprogramů, Podprogramu pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B) a Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C).

V podprogramu PPK B, který slouží širokému okruhu žadatelů, včetně měst a obcí, místních spolků, neziskových organizací, fyzických a právnických osob, mohu zájemci žádat o dotace na obnovu a tvorbu tůní a mokřadů, obnovu starých krajinných struktur v podobě alejí nebo remízů, opatření na podporu zvláště chráněných druhů a jejich biotopů či likvidaci invazních druhů rostlin. Podpořené projekty pomáhají zlepšit zadržování vody v krajině nebo utváření mikroklimatu. A tím pomáhají boji se suchem i s erozí.

MŽP prostřednictvím Programu péče o krajinu již od roku 1996 přispívá každoročně stovkami projektů k udržení a zlepšování dochovaných přírodních i kulturních hodnot krajiny, v posledních letech pomáhá financovat především adaptaci na klimatickou změnu a sucho.

Program poskytuje prostředky na jednoletá neinvestiční opatření menšího rozsahu až do výše 100 %, maximálně ale 250 000 Kč. Jen za posledních sedm let bylo v rámci PPK B zrealizováno více než 7,5 tisíce projektů za více než 350 milionů korun.

Žadatelem v Podprogramu pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované živočichy (PPK C) může být fyzická či právnická osoba, která zajistí naplnění podprogramu prostřednictvím akreditované záchranné stanice.  Výše přiznaných finančních prostředků může být stanovena až do 100 % uznaných nákladů.

Žádosti bude možné podávat do 29. března 2021 na místně příslušná regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Znění aktuální Výzvy včetně všech dokumentů je k dispozici na stránce MŽP: https://www.mzp.cz/cz/program_pece_o_krajinu

(tzmžp)


 

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu do konce března

Na mimořádném jednání ve středu 24. února 2021 schválila vláda Andreje Babiše návrh žádosti Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR na prodloužení doby nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky, a to do 31. března. Zabývala se také návrhem na samotestování zaměstnanců antigenní testy ve firmách a osob samostatně výdělečně činných s finanční podporou zdravotních pojišťoven.

Vzhledem k velmi nepříznivé epidemické situaci dospěla vláda k názoru, že současnou krizi není možné vyřešit pouze za pomoci připravovaného pandemického zákona. Nedává totiž Ministerstvu zdravotnictví kompetence vyhlásit dostatečně účinná opatření směřující především k omezení mobility občanů či možnost ukládat pracovní povinnost například pro pomoc přetíženým nemocnicím. Vláda proto rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu, aby revokovala své usnesení ze dne 18. února 2021 č. 1530 o zrušení nouzového stavu, a současně, aby souhlasila s prodloužením doby nouzového stavu vyhlášeného pro území České republiky do 31. března.

Vláda je přesvědčena, že důvody pro trvání nouzového stavu v České republice nadále trvají. Epidemický vývoj v zemi se nelepší, naopak se zhoršil kvůli rychlému šíření britské mutace viru a přibývá jak nově nakažených, tak i závažných případů, což vede k zahlcení českých nemocnic.

Kabinet se zároveň zabýval také tím, jak co nejefektivněji zamezit šíření nákazy v jedné z nejčastějších lokalit – ve firmách, aniž by bylo nutné omezovat jejich provoz. Schválila proto návrh Ministerstva zdravotnictví na zavedení plošného antigenního samotestování zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, které bude částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Provádění samotestů, budou zdravotní pojišťovny hradit ze svých fondů prevence, který je určen právě k úhradě zdravotních služeb, u nichž je prokazatelný preventivní, diagnostický nebo léčebný efekt a které jsou poskytovány pojištěncům v souvislosti s jejich existujícím nebo hrozícím onemocněním.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo seznam vhodných testovacích sad, kterým byla udělena výjimka pro použití laiky, a bude ho průběžně aktualizovat. Připraví rovněž novelu zákonů, které upravují vytváření fondů prevence zdravotních pojišťoven, aby byly zajištěny dostatečné finanční prostředky na příspěvek firmám. Ten se bude odvíjet od skutečně uplatněných nákladů na pořízení samoodběrového testu, maximálně však čtyřikrát 60 korun na zaměstnance za měsíc. Od 1. března budou mít zaměstnavatelé možnost vybrané testy nakupovat.

Kromě toho mají zaměstnanci i nadále možnost podstupovat pravidelné antigenní testování organizované zdravotnickými pracovníky, například závodními lékaři, hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Zdravotní pojišťovny už v současnosti hradí svým klientům jeden antigenní test každé tři dny.

Vláda projednala také nové ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví, které reaguje na hrozbu zavlečení agresivnějších mutací koronaviru – brazilské a jihoafrické – na území České republiky. Ministerstvo zdravotnictví proto českým občanům a dalším osobám s bydlištěm na území České republiky od 26. února do 11. dubna až na neodkladné výjimky zakázalo vstup do zemí s extrémním rizikem výskytu těchto mutací. Konkrétně se jedná o Botswanu, Brazílii, Eswatini (Svazijsko), Jihoafrickou republiku, Keňu, Lesotho, Malawi, Mosambik, Tanzánii (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambii a Zimbabwe.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-mimoradneho-jednani-vlady-24-unora-2021-186873/.

(fb)


 

VZP ČR vyplatí klientům přes 500 miliónů korun…

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky vrátí svým klientům za rok 2020 více než 551 milionů Kč z doplatků, které pojištěnci vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Ve srovnání s rokem 2019 je to o 58 milionů korun více.  V roce 2020 se také zvýšil o 7 % počet klientů, kteří překročili ochranný limit.

Výše ochranného limitu je 5000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč. Od 1. ledna 2020 zároveň došlo ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu, kterým byla uznána invalidita ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění.

Pojištěnci by měli mít na paměti, že zařazení do II. nebo III. stupně invalidity musí své zdravotní pojišťovně sami nahlásit a doložit kopií rozhodnutí o invalidním důchodu, případně kopií posudku o posouzení zdravotního stavu. V opačném případě pojišťovna nemůže ochranný limit snížit a na pojištěnce se stále vztahuje jen zákonný limit podle věku.

V roce 2020 překročilo zákonný limit 498 859 klientů VZP ČR, což je o 34 491 pojištěnců víc než v roce 2019. Celkem Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky v loňském roce vyplatila na přeplatcích u rekordních 551 458 084 Kč. To je v meziročním srovnání téměř o 60 milionů korun více než v roce 2019 (492 749 581 Kč). Průměrný přeplatek v roce 2019 byl o 44 Kč nižší než v roce 2020, kdy to bylo 1105 Kč.

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, Všeobecná zdravotní pojišťovna sleduje překročení ochranného limitu za ně. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Pokud pojištěnci chtějí přeplatky automaticky zasílat na jejich bankovní účet, musejí o to požádat podáním Žádosti o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet.

Žádost mohou klienti VZP ČR podat osobně na pobočce, zaslat písemně nebo také podat elektronickou formou z pohodlí domova či kanceláře, a to prostřednictvím datové schránky, nebo aplikace Moje VZP, případně VZP Point.

Částka překračující ochranný limit je vyplácena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl ochranný limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.

(tzvzp)


 

Havlíček: Tvrdý lockdown není ve hře. Ani demise vlády, ta by znamenala jen více zmatku

Vláda neuvažuje o tvrdém lockdownu s uzavřením velkých podniků. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Firmy totiž mají hrát roli jako jakási testovací centra. Zároveň odmítl, že by kabinet podal demisi. Situaci by to podle něj neprospělo, znamenalo by to prý ještě větší zmatek.

CELÝ ČLÁNEK


 

Kampaň proti manipulaci seniorů e-mailovými zprávami

Stovky řetězových e-mailů měsíčně se snaží zmanipulovat seniory. Pomoci má kampaň „Za sebe“.

Českým kyberprostorem putují nepřetržitě desetitisíce řetězových e-mailů obsahujících dezinformace. Unikátních 150 až 300 se jich podaří každý měsíc zachytit. Uvedlo to občanské hnutí Čeští elfové, kteří dezinformace mapují. V posledních měsících témata e-mailů masivně posílily nepravdivé zprávy týkající se nemoci covid-19, aktuálně je jich více než polovina.

Řetězovými e-maily často nevědomky šíří dezinformace zejména senioři, kteří jsou mimořádně zranitelnou skupinou. Právě na ně se zaměřuje nová osvětová kampaň „Za sebe“ pirátské europoslankyně Markéty Gregorové.

„Od ledna 2021 sílí hlasy, že ‚EU selhala v zajištění vakcinace‘, že ‚západní vakcíny jsou nebezpečné nebo neúčinné‘ a že ‚evropské elity z ideologických důvodů brání využívání ruské vakcíny Sputnik V‘. Od počátku tohoto roku je také nápadný posun v tvrzení od ‚vakcinace je nebezpečná‘ směrem k ‚západní vakcíny jsou nebezpečné, ale ruský Sputnik V je účinný a neprávem opomíjený‘,“ uvádí mluvčí Českých elfů Vít Kučík.

Podle Markéty Gregorové se dezinformace často schovávají za pokroucenou realitou, která obsahuje zrnko pravdy. „Dezinformátoři to dělají schválně, aby bylo náročné informace zpochybnit. Díky tomu působí zpráva důvěryhodně,“ říká europoslankyně.

Častými znaky jsou velká písmena, mnoho barev a přítomnost vykřičníků nebo tří teček (…) za návodnými myšlenkami. „Ty otevírají prostor větší fantazii. Kdyby byla zpráva konkrétní, bez vašeho doplněného pocitu, byla by pro vás méně uvěřitelná,“ vysvětluje Gregorová.

Tohle vám nikde jinde neřeknou, pošlete to dál, než to smažou!!! I tak vypadá častá formulace, která se objevuje u manipulativních řetězových e-mailů. Šokující a bulvární nádech pochybných zpráv má hlavně upoutat pozornost. Senioři by si měli dát pozor na zdroje informací uvedené v řetězových e-mailech. Ty jsou buď neověřitelné, anebo zcela chybí. „Například mi někdo pošle informaci o čipování skrze vakcinaci, ale není tam ani jeden důkaz nebo odkaz na portál, kde by byl rozhovor s věrohodným doktorem,“ varuje Gregorová.

Podle Českých elfů řetězové e-maily ovlivňují významnou část české populace. Výzkum organizace Elpida a Nadace O2 z roku 2018 dokládá, že se s řetězovými e-maily setkalo přes 90 procent seniorů. Pětina z nich přiznává, že se podílí i na jejich dalším přeposílání.

V těchto dnech najdou senioři ve svých e-mailových schránkách informační videa, ve kterých od dalšího přeposílání podobných e-mailů odrazují jejich vrstevníci. Za videi stojí právě europoslankyně Markéta Gregorová, která je připravila v rámci kampaně „Za sebe“, která je součástí dlouhodobé iniciativy „Pravda bolí“.

PROTEXT


 

COOP pomáhá urychlit očkování populace

Svaz českých a moravských spotřebních družstev odmění každého zaměstnance Skupiny COOP, který se nechá očkovat proti covid-19, částkou 500 Kč. COOP tak podporuje ochranu svých zaměstnanců a co nejrychlejší návrat k normálnímu životu v celé společnosti.

V současné situaci vidí COOP jako cestu k návratu do normálního stavu ochranu ve formě očkování proti covid-19. „Rozhodli jsme se tak přispět našim zaměstnancům a odměnit je, pokud se nechají očkovat. Naši zaměstnanci jsou od počátku epidemie v první linii a většinou stát přehlíží, že chodí denně do práce, zajišťují zásobování regionů potravinami, a přitom jsou v blízkém kontaktu s celou populací,“ říká Pavel Březina, předseda Svazu spotřebních družstev.

I přes chaos kolem vládních opatření, COOP již rok drží zásobování většiny České republiky coby síť s největším množstvím prodejen. Jednotlivá družstva pak ve svých regionech pomáhají zásobovat nemocnice, pečovatelské domy či ústavy sociálních služeb. Jiní realizují rozvoz zboží potřebným i díky novému e-shopu E-coop.cz. V jiných regionech zase družstva prodávají respirátory zákazníkům i za nižší než nákupní ceny, jen aby si je mohla dovolit co největší část obyvatel.

„Nic z toho by nebylo možné bez obětavé a vyčerpávající práce na prodejnách, za což všem zaměstnancům děkujeme a žádáme vládu, aby na ně nezapomínala, neboť bez jejich práce a tisíce otevřených prodejen v republice by docházelo k daleko větší kumulaci lidí a šíření epidemie,“ dodává Pavel Březina.

Svaz českých a moravských spotřebních družstev (Skupina COOP) sdružuje 46 spotřebních družstev, která provozují největší síť prodejen v ČR, dohromady téměř 2 500 prodejen s celkovou prodejní plochou okolo 400 000 m2 a zaměstnávají přes 13 000 lidí. V roce 2020 vykázala česká a moravská spotřební družstva obrat v hodnotě cca 31 mld. Kč. Počet členů družstev je přes 100 000. Historie družstev na území České republiky sahá do roku 1847 a jsou tak u nás nejstarším prodejcem potravin.

Členská družstva vystupují pod společnou značkou COOP, která je tak největší sítí prodejen potravin v České republice. Více než 400 prodejen potravin je začleněno do maloobchodních řetězců COOP TUTY, COOP TIP, COOP TERNO a COOP DISKONT. Kromě obchodní činnosti provozuje Svaz českých a moravských družstev také osm středních odborných škol, manažerský institut nebo půjčovnu automobilů pod značkou Europcar a mobilního virtuálního operátora COOP Mobil.

PROTEXT


 

V roce 2021 zdravotní pojišťovny očekávají růst nákladů na nemocnice vyšší o 17 mld. Kč

Vzhledem k současné epidemiologické situaci zdravotní pojišťovny očekávají meziroční růst nákladů (2021/2020) právě do nemocnic na úrovni 11 %. Pro celý systém veřejného zdravotního pojištění to znamená meziroční nárůst 17 mld. Kč, a to především na mzdy a bonifikace zdravotníků.

„Všeobecná zdravotní pojišťovna je v letošním roce připravena financovat zdravotní péči v nemocnicích v plném rozsahu a podle potřeb našich klientů. Stejně jako v roce 2020, kdy se naše úhrady nemocnicím zvýšily o téměř 14 mld. Kč,“ komentoval situaci ředitel VZP ČR Zdeněk Kabátek. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky v důsledku předpokládaného nárůstu nákladů v roce 2021 posílila úhrady nemocnicím, které jsou klíčovým zdravotnickým segmentem pro řešení situace s onemocněním COVID-19 na roční nárůst + 9 % a další bonifikace s růstem celkem +11 % oproti roku 2020. V současné době tvoří nárůst majoritní část nákladů na mzdy a odměny zdravotníků.

V dohodovacím řízení pro rok 2021 zatím došlo s většinou segmentů poskytovatelů zdravotních služeb k dohodě o ročním nárůstu oproti roku 2020 o 2,5 %. Ministerstvo zdravotnictví ČR dohody a další pravidla úhrad pro letošní zveřejnilo v tzv. úhradové vyhlášce pro rok 2021 (428/2020 Sb.). V segmentu nemocnic tak je základní tempo meziročního růstu úhrad v základní úhradě (tj. bez nákladů na tzv. centrová léčiva), která většinově kryje náklady na mzdy zdravotníků o 9 % vyšší. Graf znázorňuje náklady a dynamiku nákladů za poslední roky do segmentu nemocnic (bez nákladů na centrová léčiva).

Jen ve 4. čtvrtletí loňského roku přitom Všeobecná zdravotní pojišťovna navýšila úhrady nemocnicím téměř o 5,7 mld. Kč. VZP tak reagovala na vývoj situace s onemocněním COVID-19 a na základě průběžného monitoringu navýšila úhrady nemocnicím, a to bonifikacemi zdravotnického personálu, který se stará o pacienty s onemocnění COVID-19 na jednotkách intenzivní péče a ARO.

„V současné době probíhají intenzivní jednání se zástupci jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče s cílem navýšit v roce 2021 předběžné měsíční úhrady na testy a bonifikace za pacienty s onemocněním COVID-19, kteří jsou hospitalizováni na jednotkách intenzivní péče,“ dodává náměstek ředitele VZP ČR pro oblast zdravotní péče David Šmehlík.

(tzvzp)


 

Výběr z médií: prodělávající nemocnice Motol, učivo bez Newtonových zákonů a chybějící peníze na topení

24. února – Ve středečním tisku se dočtete, že nemocnice v pražském Motole prodělala kvůli covidu přes 200 milionů korun. Napsaly to Hospodářské noviny. Podle Lidových novin přírodovědci kritizují změny v učivu pro základní školy. A na 300 tisíc lidí v Česku nemá na zatopení, varuje Mf Dnes. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

V lednu nevyhovělo osm kontrolovaných vzorků pohonných hmot

Česká obchodní inspekce (ČOI) pokračovala v kontrole jakosti pohonných hmot i v roce 2021. V lednu odebrala 230 vzorků a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 vzorků. Za porušení příslušné legislativy uložila ČOI zákaz prodeje na 16 400,75 l pohonných hmot v hodnotě 372 051,23 Kč.

Česká obchodní inspekce dlouhodobě sleduje jakost pohonných hmot na území České republiky. V lednu tohoto roku odebrala 230 vzorků pohonných hmot a stanoveným jakostním požadavkům nevyhovělo 8 odebraných a kontrolovaných vzorků, což v celkovém hodnocení představuje 3,5 % nevyhovujících vzorků.

Vzorky FAME, směsné motorové nafty, motorové nafty B10, motorové nafty s vysokým obsahem FAME, parafinické motorové nafty, bio-CNG, LNG a bio-LNG, vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nebyly v lednu 2021 odebrány.

V celkovém hodnocení a porovnání jakosti odebraných vzorků pohonných hmot v lednu 2021 oproti prosinci 2020, bylo zaznamenáno zhoršení z 0,8 % na 3,5 % v počtu nevyhovujících vzorků. Největší zhoršení bylo u vzorků motorových naft a LPG, kdy oproti prosinci 2020 bylo v lednu 2021 zhoršení u odebraných a kontrolovaných vzorků motorové nafty (z 1,5 % na 4,5 %) a LPG (z 0,0 % na 6,7 %).

Motorové benziny

Českou obchodní inspekcí bylo v měsíci lednu 2021 odebráno a kontrolováno celkem 84 vzorků automobilových benzinů. Z tohoto počtu odebraných vzorků nesplnil 1 vzorek jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolovaný vzorek nevyhověl v jakostním parametru „konec destilace“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla 222,5 °C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 214,0 °C). Ostatní kontrolované a analyzované vzorky automobilových benzinů splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 228+A1/Z1/O2 – Motorová paliva – Bezolovnaté automobilové benziny – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Motorové nafty

V měsíci lednu 2021 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 112 vzorků motorové nafty. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnilo 5 vzorků jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky motorové nafty nevyhověly v jakostních parametrech „MEMK (methylestery mastných kyselin)“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 8,0 % V/V a v druhém případě 9,3 % V/V (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 7,3 % V/V). Dále v jakostním parametru „CFPP (teplota filtrovatelnosti)“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla -4°C (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření -18°C) a v jakostním parametru „oxidační stabilita“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 488 g/m3 a v druhém případě 498 g/m3 (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 33 g/m3). V případě druhého nevyhovujícího zjištění u parametru „oxidační stabilita“ se jednalo o ověřovací rozbor. Ostatní kontrolované a analyzované vzorky motorové nafty splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 590+A1 – Motorová paliva – Motorové nafty – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

LPG

V měsíci lednu 2021 Česká obchodní inspekce odebrala a kontrolovala celkem 30 vzorků LPG. Z tohoto počtu odebraných a kontrolovaných vzorků nesplnily 2 vzorky jakostní požadavky příslušné technické normy. Kontrolované vzorky LPG nevyhověly v jakostním parametru „síra“, kdy naměřená hodnota tohoto jakostního parametru byla v jednom případě 166,4 mg/kg a v druhém případě 181,7 mg/kg (maximální hodnota při zahrnutí nejistoty měření 31,1 mg/kg). Zbývající kontrolované a analyzované vzorky LPG splnily jakostní parametry stanovené technickou normou ČSN EN 589 – Motorová paliva – Zkapalněné ropné plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení v souvislosti s požadavky vyhlášky 516/2020 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách.

Biopaliva v pohonných hmotách

Ve sledovaném období byl kontrolován obsah methylesterů mastných kyselin u 112 vzorků motorové nafty. Laboratorními rozbory bylo zjištěno překročení přípustné horní hranice obsahu biosložky u 2 vzorků motorové nafty. Obsah ethanolu v motorových benzinech byl zkontrolován u 84 vzorků a nebylo zjištěno překročení stanovené hodnoty.

Opatření

Česká obchodní inspekce zakázala v lednu 2021 ve třech případech prodej pohonných hmot, které nesplňovaly požadavky na jakost a složení stanovené prováděcím právním předpisem, zvláštními právními předpisy a českými technickými normami. Opatření bylo vydáno na 16 400,75 l pohonných hmot v hodnotě 372 051,23 Kč.

(tzčoi)


 

Revoluce v komunikaci se státem na obzoru – vyzkoušeli jste si již v praxi svou elektronickou identitu?

Elektronická identita je nutným předpokladem možnosti vyřizování „úředních“ záležitostí se státem online z pohodlí Vašeho obývacího pokoje, nebo dokonce mobilního telefonu. Zatímco dosud bylo třeba elektronickou identitu zřizovat na Czech POINT nebo využívat elektronické občanky se čtečkou, nově lze uplatnit již existující identitu, kterou mnoho občanů používá denně – řeč je o elektronické identitě pro internetové bankovnictví.

Klientům ČSSZ se stále rozšiřují možnosti přihlášení do ePortálu ČSSZ skrze NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz. Kromě Mobilního klíče eGovernmentu, eObčanky, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autority (IIG), certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID se nyní mohou přihlašovat také pomocí bankovní identity. Díky bankovní identitě se přihlásí do ePortálu ČSSZ stejně jednoduše jako do svého internetového bankovnictví.
V současné chvíli tuto možnost zatím oficiálně podporují dvě banky: Česká spořitelna a ČSOB. Testovací provoz bankovní identity nyní zahájila Komerční banka a další banky tuto možnost pro své klienty teprve chystají.

„Rozšiřování možností, jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ a z pohledu klienta tak mít téměř neomezený přístup ke všem důležitým informacím, vítám. Zejména v současné situaci se stal ePortál cenným nástrojem, který našim klientům umožňuje vše potřebné vyřídit online. ePortál ČSSZ stále rozvíjíme  a věřím, že již brzy budeme moci představit jeho novou službu z oblasti důchodového pojištění,“ říká František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Proč se přihlásit do ePortálu ČSSZ?
Přihlášení přináší uživatelům mnoho výhod. Převážnou část tiskopisů lze vyplnit a následně také zaslat online příslušné správě sociálního zabezpečení z pohodlí domova, bez nutnosti chodit osobně na úřad. Služby ePortálu ČSSZ jsou navíc k dispozici 24 hodin denně a veškeré záležitosti si tak klienti mohou vyřídit podle své potřeby. Přihlášeným uživatelům ePortál ČSSZ nabízí mnohem více možností, jako je např. zjištění informací o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku nemocenského pojištění, případně výpočet předběžné výše starobního důchodu prostřednictvím důchodové kalkulačky.

Přihlášený uživatel získává výhodu v automatickém předvyplnění údajů a automatické kontrole, díky níž se předejde případným překlepům.

Co lze přes ePortál ČSSZ vyřídit?
Řešíte žádost o ošetřovné nebo se zajímáte o to, jaké doby důchodového pojištění, resp. Vašeho zaměstnání ČSSZ ve své databázi eviduje, aby Vám při odchodu do důchodu nechyběly doby pojištění? OSVČ mohou nahlédnout do Inventury pohledávek OSVČ za kalendářní rok, což jim pomůže  s vyplněním přehledu o příjmech a výdajích za daný rok, zkontrolovat stav pohledávek nebo podat přehled o příjmech a výdajích. Zaměstnavatelé mohou například zaslat Oznámení o nástupu do zaměstnání (skončení zaměstnání) nebo Evidenční listy důchodového pojištění za své zaměstnance.
Všechny potřebné tiskopisy a služby tak máte přehledně na jednom místě a vždy po ruce.

„Jen během ledna 2021, kdy se uživatelé ePortálu ČSSZ mohli poprvé přihlásit prostřednictvím bankovní identity, Česká správa sociálního zabezpečení evidovala 149 946 přihlášení, z toho 68 097 prostřednictvím NIA. Jedná se o nárůst téměř o 20 procent oproti prosinci minulého roku, kdy se do ePortálu ČSSZ přihlásilo 125 289 uživatelů pomocí NIA,“ dodal František Boháček.

Možnost využití bankovní identity pro přihlášení do státních portálů (včetně ePortálu ČSSZ) chtějí do budoucna svým klientům zpřístupňovat také další banky.

Podrobnější informace o bankovní identitě a o možnostech jejího využití získáte přímo 
u svého poskytovatele bankovních služeb.

Přehled plánovaného spuštění této služby od jednotlivých poskytovatelů bankovních služeb:

(tzčssz)


 

Kraj vypsal veřejné zakázky na stavbu pěti nových mostů za 231 milionů korun

Předpokládané finanční náklady ve výši přes 231 milionů korun poputují na stavbu pěti nových mostů. Vypsání veřejných zakázek na tyto akce schválila Rada Jihočeského kraje. Zároveň jmenovala i členy komisí, kteří budou o výběru dodavatelů staveb rozhodovat. Potvrdil to náměstek hejtmana pro veřejné zakázky Pavel Klíma.

Podle Klímy se konkrétně jedná o stavbu mostu v Zářičí u Mladé Vožice na Táborsku s předpokládanými náklady 16,6 milionu, dvou mostů v Plané nad Lužnicí s předpokládanými náklady 192,6 milionu, mostu na hrázi rybníka u Potočné na Jindřichohradecku s předpokládanými náklady 5 milionů a mostu přes Chotovinský potok u obce Vřesce na Táborsku s předpokládanými náklady 16,9 milionu korun. „Nové stavby nahradí dosavadní nevyhovující mostní konstrukce, které budou odstraněny,“ uzavřel Klíma s tím, že cílem je zvýšit bezpečnost a kvalitu provozu na těchto objektech spadajících pod správu kraje.

(tzjč)


 

Program Antivirus v březnu neskončí! Pracovní místa bude chránit dál

Podpora pracovních míst v březnu neskončí. Program Antivirus se prodlouží do konce dubna. Ministerstvo práce a sociálních věcí našlo cestu, jak dodržet pravidla poskytování veřejné podpory kvůli COVID-19 a zajistit další fungování programu. A to díky schválení prodloužení tzv. Dočasného rámce. Vláda pak dnes mohla podpořit další fungování Antiviru.

„Dokud v Česku nebude fungovat stálý nástroj na podporu pracovních míst, je nutné, abychom ochránili zaměstnance jinak. Podařilo se nám najít řešení, abychom nemuseli končit s programem Antivirus. Až do finálního schválení Kurzarbeitu půjde o nejúčinnější a zároveň jedinou pomoc cílenou na zaměstnance,“ vysvětluje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Díky prodloužení tzv. Dočasného rámce, který určuje pravidla veřejné podpory poskytované kvůli epidemii COVID-19, bylo možné udržet stávající úspěšný program Antivirus. Vláda pak dnes schválila jeho prodloužení do 30. dubna 2021. Zároveň se mění některé parametry tak, aby peníze pomohly více zaměstnavatelům a zamezilo se jejich zneužívání.

Co se změní?

MPSV zohlednilo pravidla Evropské komise pro podporu hospodářství členských států při s šíření koronavirové nákazy. Dojde ke zvýšení limitu čerpání všech státních podpor včetně programu Antivirus jedním zaměstnavatelem z 800 000 EUR na 1,8 mil. EUR, což dle aktuálního kurzu odpovídá navýšení možnosti poskytnout takovéto podpory v souhrnné výši až 46 521 000 Kč. V praxi to znamená, že příspěvek v režimu Antivirus Plus, který je poskytován uzavřeným provozům, bude moci být poskytnut po delší dobu a širšímu okruhu zaměstnanců.

Příspěvek bude nadále poskytován jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr ke dni podání měsíčního vyúčtování vyplacených náhrad mezd trvá alespoň tři měsíce. Tato podmínka zamezí vzniku nových pracovních poměrů vytvořených zaměstnavatelem výhradně za účelem získání příspěvku. V tomto případě se jedná o reakci na praktické poznatky některých pracovišť Úřadu práce České republiky a snahu Ministerstva práce a sociálních věcí ještě více zefektivnit poskytování prostředků státního rozpočtu.

Jak Antivirus pomáhá?

Do programu se zapojila každá 4. firma v soukromé sféře. Nejčastěji šlo o firmy z oblasti velkoobchodu a maloobchodu (23 %), ubytování, stravování a pohostinství (19 %) a zpracovatelského průmyslu (16 %). Z programu byl podpořen každý 4. zaměstnanec. U průměrného příspěvku přispělo MPSV na dvě jeho měsíční výplaty.

Díky Antiviru se míra nezaměstnanosti stále drží v přijatelných mezích. Pouze 3,9 % nově nezaměstnaných osob po 1. březnu přišlo na Úřad práce ČR z podniků, které využívaly Program Antivirus. Riziko ztráty zaměstnání v podnicích zapojených do Antiviru tak bylo mnohem nižší než u podniků, které do programu nevstoupily.

Jednotlivé režimy

Antivirus A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. A+ je určen pro podniky, které byly uzavřené v souvislosti s vládním nařízením (například restaurace, fitness apod.). V režimu B stát přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které koronavirová krize dopadla nepřímo. Například skrze pokles odbytu nebo dodávek vstupů. Přehled čerpání z programu ZDE.

(tzmpsv)


 

MPSV zajistí distribuci 7,5 milionu roušek pro lidi v nouzi

V souvislosti s naléhavou situací způsobenou šířením onemocnění COVID-19 poskytne Česká republika bezplatně 7,5 milionu ochranných roušek osobám ohroženým chudobou či materiální deprivací. Roušky zajistí Správa státních hmotných rezerv, distribuci pak zajistí Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) prostřednictvím potravinových bank a sociálních partnerů. Vláda dnes tento návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) podpořila.

„Vím, že pro lidi s nízkými příjmy nejsou roušky či respirátor samozřejmostí. Na některá místa je teď ale bude nutné nosit. Dnes vláda schválila můj návrh a od zítra začneme posílat 7,5 milionu roušek a také množství respirátorů do potravinových bank. Ty fungují skvěle a zaslouží mé poděkování. Odtamtud půjdou pomůcky do organizací sociálních služeb, a ty je pak předají svým klientům. Vyzvednout je pro své potřebné občany budou moci i obce. Organizace a obce tak přesunou pomoc přesně k těm lidem, kteří ji potřebují,“ komentuje schválený návrh ministryně Maláčová.

Za účelem zmírnění dalšího rozšiřování výskytu onemocnění COVID-19 poskytne Správa státních hmotných rezerv 7,5 milionů ochranných roušek bezplatně pro občany v sociální tísni, kteří nemají dostatek finančních prostředků na základní potřeby, dále rodinám žijícím v azylových domech či na ubytovnách, rodinám ve vyloučených lokalitách, osobám ve finanční tísni nebo osobám bez domova žijícím na ulici či přespávajícím v noclehárnách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí využije k distribuci roušek již osvědčený model cílené materiální pomoci osobám v nouzi. Distribuci k potřebným občanům zajistí 15 potravinových bank a přibližně 1000 sociálních partnerů jako jsou např. azylové domy, noclehárny, domovy na půl cesty, nízkoprahová denní centra apod. Rozvoz těchto osobních ochranných pomůcek zajistí Hasičský záchranný sbor.

Možnost odběru z potravinových bank budou mít i obce, které mohou zajistit distribuci pro ostatní potřebné občany – např. seniory, osamělé osoby v hmotné nouzi.

Předpokládá se distribuce v rozsahu jedno balení (50 ks roušek) na jednu osobu.

(tzmpsv)


 

Výběr z médií: vězni s koronavirem, soudy o náhrady škod a podezření na jihoafrickou mutaci v Česku

23. února – V úterním tisku se dočtete, že v českých věznicích je 500 vězňů nakažených koronavirem. Mf Dnes píše, že se většinou nakazí v práci. Podle Jana Hamáčka (ČSSD) se ti, kteří požádali o náhradu škody, budou muset o peníze soudit. Stojí to v dopise, který má k dispozici deník E15. Právo informuje, že laboratoře prověřují první podezření jihoafrickou mutaci covidu-19 v Česku. Více ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

E.ON zahájil testování zaměstnanců na COVID-19. První odběry byly v Brně

Od dnešního rána (22. února) mají zaměstnanci skupiny E.ON možnost nechat se otestovat na COVID-19 přímo ve firemním areálu. Pravidelné provádění antigenních testů mezi zaměstnanci je jedno z dalších klíčových preventivních opatření, které společnost přijala, aby zamezila šíření nemoci COVID-19. Pilotní testování probíhá v Brně, brzy se zprovozní i firemní testování v Českých Budějovicích.

První lokalitou, kde bylo možné podstoupit antigenní testování, byl areál na brněnském Cejlu. Hned v pondělí ráno, v první možné datum, toho využilo na devadesát pracovníků včetně členů vedení společnosti. Všichni měli negativní výsledek. „Testování je jediná cesta, jak z této situace ven. A my jsme chtěli možnost nechat se otestovat svým zaměstnancům co nejvíce ulehčit. Nezáleží na tom, zda výsledek testu je pozitivní či negativní, lidé s pozitivním testem rozhodně nemají být okolím ostrakizováni. Všichni to děláme pro ochranu sebe, své rodiny a kolegů. Je potřeba se nechat testovat opakovaně, třeba každý týden, protože tím eliminujeme pravděpodobnost, že jsme pro okolí infekční,“ vysvětluje Zdeněk Bauer, předseda představenstva distribuční společnosti EG.D a předseda Centrálního krizového štábu E.ON.

Testy odebírala Cytogenetická laboratoř Brno. Jedná se o antigenní testy, které pracují se vzorkem z kraje nosu, takže jde o bezbolestnou metodu. Zaměstnanci firmy se nejprve registrují v systému, nachají se otestovat a výsledky jim do 15 minut přijdou smskou nebo e-mailem. Pokud by byl někdo pozitivní, tak by ten samý odběrový tým udělal na místě PCR test a poslal do laboratoře. Tím odpadá nutnost přejíždění na jiná odběrová místa.

Nechat se otestovat v Brně na Cejlu budou mít zaměstnanci možnost dvakrát týdně po předchozí registraci. Společnost E.ON bude postupně přidávat i další lokality, ve kterých působí. Po Brnu by tuhle možnost měli mít i zaměstnanci v Českých Budějovicích. „Krizový štáb naší firmy zareagoval na nabídku antigenních testů velmi rychle a z prvních reakcí můžeme soudit, že je o tento projekt velký zájem. Je to signál, že všichni máme společný cíl – chceme se vrátit co nejdříve do normálního režimu. Proto usilujeme o to, aby se mohlo pravidelně otestovat co nejvíce našich zaměstnanců,“ říká Lukáš Svoboda, vedoucí oblastního managementu společnosti EG.D, jehož tým má organizaci testů na starost.

Od počátku pandemie COVID-19 zavedla skupina E.ON přísná preventivní a hygienická opatření, aby co nejvíce ochránila zdraví zaměstnanců ve všech svých společnostech v České republice. V nich pak nepolevila ani v prosinci při rozvolňování státních opatření. Patří mezi ně například interní karanténa pro zaměstnance společnosti, který se setkal s nakaženým, nad rámec té státní, omezení pracovních cest mezi regiony na nezbytné minimum, zákaz pouštění externích návštěv do budov společnosti a omezení osobních schůzek s externími obchodními partnery nebo pravidelná dezinfekce společných prostor. Jedním z klíčových opatření je rovněž home office pro všechny zaměstnance, kteří z domova pracovat mohou – tento režim využívá zhruba 75 % zaměstnanců.

(tze.on)


 

Všechny registrované vakcíny proti COVID-19 jsou účinné a bezpečné, stejně tak vakcína od společnosti AstraZeneca

Vakcinace je nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Všechny registrované vakcíny jsou stejně účinné, pokud jde o jejich schopnost ochránit očkovaného před těžkým a smrtelným průběhem COVID-19. Očkovací látka od společnosti AstraZeneca je stejně bezpečná jako ostatní vakcíny a nabízí dobrou úroveň ochrany proti onemocnění COVID-19, což je v situaci současné pandemie zásadní.

„Tato vakcína u všech věkových kategorií, tedy včetně seniorů 65i 70+, je 100 % účinná proti závažnému průběhu covidu, proti hospitalizacím a proti úmrtím. Člověk, kterému bude tato vakcína aplikována, má jistotu, že po onemocnění covidem nebude mít těžký průběh a neumře,“ uvedl Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti a vedoucí Epidemiologické skupiny při Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Vakcíny proti COVID-19 jsou léčiva, která brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Každý, kdo se naočkuje, pomáhá navíc ochránit i ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit nemohou.

Jaká je účinnost vakcíny AstraZeneca?

Všechny vakcíny jsou 100 % účinné proti závažnému průběhu, hospitalizacím a úmrtím. Mezi 1. a 2. dávkou je jejich účinnost 78 %. Proti onemocnění Covid-19 je její účinnost 81 %.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými druhy vakcín?

Všechny tři schválené vakcíny, tedy vakcíny od společnosti Pfizer/BionTech, Moderna a AstraZeneca, dostupné na českém trhu jsou stejně bezpečné. Jsou srovnatelně imunogenní, tedy srovnatelně stimulují imunitní systém napříč věkovými kategoriemi.

Jak vakcína COVID-19 od AstraZeneca účinkuje?

Vakcína od společnosti AstraZeneca účinkuje tak, že organismus připraví na to, aby se dokázal bránit proti infekci COVID-19. Vakcínu tvoří další virus (adenovirus), který byl modifikován takovým způsobem, že se nemůže nijak množit a obsahuje gen pro tvorbu spike proteinu viru SARS-CoV-2. Spike (hrotový) protein je protein nacházející se na povrchu viru SARS-CoV-2, který virus potřebuje k tomu, aby mohl vstupovat do buněk organismu. Po podání vakcína dopraví gen viru SARS-CoV-2 do buněk v organismu. Buňky pomocí tohoto genu vytvoří spike protein. Imunitní systém dané osoby poté rozpozná tento protein jako cizorodý, vytvoří proti němu protilátky a aktivuje T buňky (bílé krvinky), aby jej napadly. Jestliže se daná osoba později setká s virem SARS-CoV-2, její imunitní systém jej rozpozná a organismus bude připraven se proti němu bránit. Adenovirus ve vakcíně se nemůže množit a nevyvolává onemocnění.

Kdy se vytvoří první protilátky po aplikaci této vakcíny?

Po 14 dnech po aplikaci první dávky se vytváří vysoká hladina protilátek. Ta se velmi zvyšuje po druhé dávce.

Pro koho je určená vakcína od společnosti AstraZeneca?

Očkovací látka od společnosti AstraZeneca je určena pro všechny dospělé osoby ve věku od 18 let. Toto vychází z tzv. SPC (Souhrn údajů o přípravku). V SPC vakcíny od AstraZeneca není stanovena horní věková hranice a ani Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nevydala v tomto smyslu žádné zvláštní doporučení. Věkový limit pro její užití proto není z odborného hlediska nijak omezen. Omezení, která přijala některé státy, byla vždy spíše doporučením z hlediska národních očkovacích strategií.

Kolik dávek vakcíny AstraZeneca se dotyčnému podává a jak?

Vakcína COVID-19 AstraZeneca se podává ve dvou dávkách, obvykle do svalu v horní části paže, a to s odstupem 12 týdnů.

Mohou se vakcínou očkovat děti?

Vakcína COVID-19 AstraZeneca se v současné době nedoporučuje pro použití u dětí. Evropská léková agentura (EMA) se se společností dohodla na plánu provádění dalších klinických hodnocení v pozdějším stádiu.

Mohou se vakcínou očkovat osoby s oslabenou imunitou?

Údaje o osobách s oslabenou imunitou (imunokompromitovaných osobách) jsou omezené. Přestože osoby s oslabenou imunitou nemusí vykázat dostatečnou odpověď na vakcínu, z dosud dostupných údajů nevyplývají žádné zvláštní obavy ohledně její bezpečnosti. Osoby s oslabenou imunitou lze i tak očkovat, neboť u nich může být vyšší riziko vzniku závažné formy onemocnění COVID-19.

Mohou se vakcínou očkovat těhotné nebo kojící ženy?

Předběžné studie neprokázaly žádné škodlivé účinky během těhotenství, nicméně údaje o používání vakcíny COVID-19 AstraZeneca během těhotenství jsou velmi omezené. Přestože neproběhly žádné studie zaměřené na kojení, v souvislosti s kojením se žádné riziko nepředpokládá. Rozhodnutí o tom, zda vakcínu podat těhotným ženám, je třeba učinit po důkladné konzultaci s lékařem, který zváží možné přínosy a rizika

Mohou se vakcínou očkovat alergici?

Osobám se známou alergií na některou ze složek vakcíny, uvedených v příbalové informaci, nemá být vakcína podána. U osob očkovaných vakcínou byly pozorovány alergické reakce (reakce z přecitlivělosti). Tak jako všechny vakcíny proti onemocnění COVID-19 je zapotřebí i vakcínu COVID-19 AstraZeneca podávat pod bedlivým lékařským dohledem a zajistit dostupnost vhodné lékařské péče pro případ vzniku alergických reakcí. Osoby, u nichž dojde po podání první dávky vakcíny k závažné alergické reakci, nemají dostat druhou dávku vakcíny

Jak se tato vakcína skladuje?

Právě tato vakcína je vhodnější k použití v ordinacích u praktických lékařů, neboť nevyžaduje tak náročné požadavky na skladování, než je například vakcína od firmy Pfizer. Jako jediná se skladuje v chladničkové teplotě 2 – 8 °C po celou dobu. Výhodou také je, že jakmile se lahvička načne, je možné skladovat tuto načatou lahvičku ještě 2 dny v chladničkové teplotě. Není tedy nutné v ten den vyočkovat celou lahvičku s vakcínou. Při pokojové teplotě může být skladována až 6 hodin po otevření.

Jaká rizika se s vakcínou pojí?

Nejčastější nežádoucí účinky vakcíny COVID-19 AstraZeneca byly obvykle mírné nebo středně závažné intenzity a odezněly během několika dnů po vakcinaci. Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou bolest a citlivost v místě vpichu, bolest hlavy, únava, bolest svalů, celkový pocit nepohody, zimnice, horečka, bolesti kloubů a pocit na zvracení. Postihovaly více než 1 osobu z 10.

Je tato vakcína vhodná ro seniory?
V současné době panuje celosvětový nedostatek vakcín, a proto jsou to právě zranitelné skupiny obyvatel, které je třeba chránit prioritně. Je tedy více než vhodné chránit je dostupnou a samozřejmě schválenou vakcínou. Aplikace jakékoliv vakcíny je cestou k prevenci vážného či dokonce smrtelného průběhu COVID-19. A toto jednoznačně splňuje i vakcína od AstraZeneca, a to bez ohledu na věk.

Může senior vakcínu odmítnout?

Samozřejmě platí, že pokud má nejen senior, ale kdokoliv pochybnosti, zda se právě s ohledem na svůj zdravotní stav nechat očkovat, jistě je vhodné se o tomto poradit se svým praktickým lékařem, resp. příslušným specialistou, který zná nejlépe celkový zdravotní stav svého pacienta a umí dané vyhodnotit.  

Je tato vakcína účinná proti britské mutaci?

Ano, tato vakcína chrání i před tzv. britskou mutací COVID-19.

(tzmz)


 

Nový rozpočet Hluboké cílí na restart města po covidu

Optimistický a sebevědomý. Zřejmě tak by se dal nejlépe charakterizovat letošní rozpočet Hluboké nad Vltavou, který na svém posledním zasedání schválilo zastupitelstvo města. Cílem prorůstově koncipovaného rozpočtu pro rok 2021 je zřetelná snaha podpořit co nejrychlejší restart města po zkrocení koronavirové pandemie a návratu do běžného života.

„Jsme si velice dobře vědomi obrovského potenciálu, kterým naše město disponuje a který dlouhodobě systematicky budujeme. Cestovním ruchem počínaje, podnikatelských prostředím, školstvím, službami, sportem a kulturou konče. To vše se s covidem prakticky zcela zastavilo. Už dlouho sčítáme ztráty. Veškeré naše úsilí tak nyní směřuje k co nejrychlejšímu znovunastartování života na Hluboké. A to hned, jak to bude možné. Nevíme, kdy to bude, víme ale, jak to uděláme,“ konstatoval starosta Hluboké nad Vltavou a senátor Tomáš Jirsa.

Podle něho by se úspory v těchto oblastech mohly městu do budoucna vymstít. „Jde vesměs o rezorty, které si vlastními silami nemohou pomoci a pokud je nyní necháme ve štychu, můžeme nenávratně přijít o řadu důležitých aktivit, které dělají Hlubokou tím, čím je. Účinná pomoc místním organizacím, podnikatelům, spolkům a dalším subjektům, čili rychlý a úspěšný restart jejich aktivit, přinese efekt, který pocítí nejen návštěvníci, ale především místní obyvatelé v podobě dalšího zkvalitnění služeb ve městě,“ zdůraznil Jirsa.

Klíčovými slovy rozpočtu jsou příspěvky a investice

Městský rozpočet, jehož příjmovou část opticky vylepšují dlouhodobě plánované investice s podílem státu, počítá s celkovými příjmy ve výši přibližně 219,1 miliónu korun a výdaji zhruba 280,8 miliónu. Schodek cirka 61,7 miliónu korun pokryjí Hlubočtí z přebytku hospodaření z minulých let. Jinými slovy z vlastních zdrojů bez úvěrů.

Počet obyvatel Hluboké stále roste. Před třiceti lety zde žilo okolo čtyř tisíc lidí, dnes 5200. To samozřejmě vyžaduje investice do rozvoje městské infrastruktury. Sem patří například rozšiřování mateřské školy. Loni otevřela radnice na Hluboké novou třídu mateřinky a její letošní přístavba umožní další navýšení její stávající kapacity 170 míst o dalších 40. V plánu má město i dostavbu základní školy. Rozpracovaný má mimo jiné také projekt rozšíření domova seniorů. Po loňské komplexní sedmnáctimiliónové rekonstrukci Fügnerovy ulice se letos nového kabátu dočká ulice Ruská. Plánovaná investice dosáhne zhruba 14 miliónů korun. „Mezi největší letošní investice bude patřit sanace a rozšíření skládky komunálních odpadů, které zajistí možnost jejich ukládání pro dvě budoucí generace Hlubočáků,“ uvedl starosta.

Hluboká nad Vltavou = cestovní ruch

Radní Hluboké nad Vltavou David Šťastný v této souvislosti připomněl další významné investice do restartu a následného dalšího rozvoje cestovního ruchu, kultury a sportu ve městě. „Hlavní zdroje rozvoje Infrastruktury Hluboké generuje cestovní ruch. Díky zámku jsme destinací známou po celém světě, díky cyklostezce, řece Vltavě, rybníkům a sportovištím, významnou odpočinkovou lokalitou pro obyvatele z celého širokého okolí, samozřejmě především z Českých Budějovic. Ti všichni využívají služeb našich hotelů, restaurací, sportovišť či kulturních organizací. V rozpočtu jsou tedy vyčleněny prostředky na restart těchto služeb,“ řekl Šťastný.

Město například plánuje vyčlenit až 800 tisíc na 30% slevové ubytovací vouchery, které bude po vzoru krajské Jihočeské centrály cestovního ruchu nabízet prostřednictvím destinačního managementu Budějovicko-Hlubocko. Dokončí rozšíření Ferraty Hluboké u Vltavy ve směru na Purkarec, kterým vznikne nejdelší přírodní lezecká trasa v ČR. Pod mostem přes Vltavu vznikne deset novým mol, které významně rozšíří možnosti kotvení lodí v této části řeky. Kapacita zdejšího veřejného přístavu je už totiž prakticky naplněná.

Podle radního Hluboké Jindřicha Soukala v rozpočtu nechybí významná podpora sportu a kultury. „Na přímou podporu místních sportovních a kulturních aktivit město vyčlenilo šest miliónů korun. Tyto prostředky budou rozděleny jak na podporu činnosti jednotlivých organizací, klubů a spolků, které už delší dobu neměly šanci si cokoli vydělat, tak na podporu konkrétních akcí. Cílem je restartovat město se vším všudy a celém rozsahu tak, jako by žádný covid nikdy neexistoval. Otázkou pouze je, kdy to bude fakticky možné. My jsme na to připraveni,“ sdělil Soukal.

Město v rozpočtu nezapomnělo ani na pokračující znovuoživení Karlova hrádku u Purkarce, zříceniny gotického loveckého hrádku z druhé poloviny 14. století založeného Karlem IV. jako správního centra království v této oblasti. „Pokračovat budou další konzervační práce na zdech hrádku a v plánu je také rekonstrukce vstupního mostku. Pokud nám v tom covid nezabrání, tak dění na hrádku doplní i bohatý kulturní program,“ dodal Soukal.

(tzhlub)


 

ElementΔSklo – Matérie fantazie/Historie za sklem

Element sklo. Pod tímto názvem připravilo Muzeum Vysočiny Třebíč ve spolupráci s partnery v jižních Čechách a Dolním Rakousku unikátní projekt věnovaný historii i současnosti místní sklářské výroby. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě bude od 18. 2. 2021 do 16. 5. 2021 hostit výstavu Matérie fantazie, která představí instalaci autorské tvorby sklářských výtvarníků, design a výrobu, ale také práce studentů specializovaných středních škol. Instalované objekty zahrnou jak čiré, tak broušené duté sklo, osvětlovací tělesa, nebo jedinečné tavené plastiky.

Pod názvem Historie za sklem, přivítá od 1. 4. 2021 do 31. 8. 2021 zájemce o historické sklo Hrad Ledeč nad Sázavou. Přímá sklářská tradice je totiž v tomto regionu dlouhá už 400 let. Návštěvník se zde dozví nejen o technice výrobě skla, ale také o módních vlivech a oblíbených výrobcích v různých obdobích až do současnosti. Součástí výstavy jsou také osudy několika sklářských rodů pohybujících se mezi Čechami a Rakouskem. Vystavené předměty jsou ukázkou vývoje od gotické číšky až po průmyslově vyráběné lustry. Zajímavostí jsou mimo jiné třeba skleněné páteříky oblasti Pacovska. Zejména mladší návštěvníci ocení dioramatické ukázky z prostředí sklářských hutí a brusíren.

Výstavní projekt je realizován v rámci projektu ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT, který je spolufinancován v rámci programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko – Česká republika.

Vzhledem k současné epidemiologické situaci je možné omezení vstupu do výstav. Aktuální informace naleznete na webu www.sklonavysocine.cz

(tz)


 

Kraj věnuje Královské kanonii premonstrátů 90 tisíc na konzervaci Milevského relikviáře, který skrýval hřeb použitý při ukřižování Krista

Devadesát tisíc korun. Touto částkou se krajští radní ve čtvrtek 18. února rozhodli podpořit Královskou kanonii premonstrátů na Strahově v Praze. Konkrétně na I. etapu konzervace Milevského relikviáře, který skrýval hřeb použitý při ukřižování Ježíše Krista. Informoval o tom náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Pavel Hroch.

Podle Hrocha tím kraj vyhověl Královské kanonii premonstrátů na Strahově, která o dotaci v uvedené výši požádala. „V roce 2020 se podařilo ze středověkého trezoru ve zdi kostela sv. Jiljí v Milevsku vyzvednout zbytky dřevěného relikviáře zdobeného zlatem a obsahujícího část hřebu. Podrobnosti nálezu ukazují, že byl uctíván jako hřeb použitý při ukřižování Ježíše Krista – hřeb z Pravého kříže, tedy jedna z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě. Všechny části relikviáře byly převezeny do specializovaných laboratoří Archeologického ústavu AV Č v Brně a v prosinci 2020 byly zahájeny práce na konzervování jednotlivých částí a záchraně tohoto významného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí kulturní památky Milevského kláštera. Vedle vlastní konzervace je potřeba udělat celou řadu doplňkových analýz, které zajistí naplánování správného konzervačního procesu i řadu indicií ke správné interpretaci nálezu,“ popsal náměstek hejtmana.

První etapa spočívá ve vlastní konzervaci železného materiálu, rentgenové snímkování pro zjištění míry degradace železa a radiokarbonová datace dřevěných částí relikviáře. Ve druhé části bude následovat ověření prvních výsledků u dalších nezávislých laboratoří, zkoumání zbytku biologických materiálů na hřebu i dřevěných částech relikviáře, jejich datace pomocí radiokarbonové metody či osteologické a antropologické zkoumání zbytků ostatků nalezených při výzkumu.

Hroch pak připomněl, že vzhledem k unikátnosti celého projektu je připravena velkolepá medializace a projekt se již v této chvíli stává mezinárodním. „Podílejí se na něm Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Milevský klášter, organizace Naše historie, Správa jeskyní ČR, Národní památkový ústav ČR, Archeologický ústav Akademie věd ČR Brno, Národní muzeum v Praze, Řád rytířů sv. Lazara Jeruzalémského a University of Cambridge a Jihočeský kraj. „Celkový rozpočet na projekt činí 120 tisíc korun,“ uzavřel náměstek hejtmana.

(tzjč)


 

Virtuální realita přiblíží práci montérů EG.D a zvýší bezpečnost práce

Výměna nízkonapěťových pojistek je pro montéry distribuční energetické společnosti EG.D téměř každodenní činností. Přesto při ní může dojít k fatálním následkům, zejména nevhodnou manipulací nebo špatným použitím ochranných pomůcek. Správný postup si mohou nově vyzkoušet zájemci ve virtuálním prostředí. Inovativní projekt, který by do budoucna mohl rozšířit možnosti školení bezpečnosti práce, připravila společnost EG.D ve spolupráci s českou firmou VRgineers, která dodává brýle pro virtuální realitu i do NASA.

„Bezpečnost práce a její zvyšování je jedním ze základních pilířů elektroenergetiky a virtuální realita má potenciál téma bezpečnosti ještě více akcentovat. Věděli jsme, že hlavní výzvou bude přijít s jednoduchým a intuitivním řešením, se kterým budou chtít lidé pracovat. S tím nám pomohla firma VRgineers, jejichž virtuální brýle platí za nejvyspělejší VR technologii na trhu. Snímají ruce bez nutnosti použití ovladačů, což byl pro nás hlavní důvod, proč jsme se rozhodli je vyzkoušet,“ říká Petr Lang, vedoucí oddělení Strategického Asset Managementu společnosti EG.D.

EG.D zpracovala ve virtuální realitě několik variant výměn nízkonapěťových pojistek, při kterých může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Po nasazení speciálních brýlí se člověk na chvíli stane montérem distribuční společnosti. Virtuální realita ho provází předepsaným postupem výměny pojistek. Začíná nasazením správných ochranných pomůcek ve správném pořadí a končí manipulací samotné pojistky vhodným nářadím. Zjistit může také to, co se stane, když udělá při práci pod napětím chybu.

Prostředí testovali samotní montéři

„Projekt jsme vyvíjeli a testovali v úzké spolupráci s techniky bezpečnosti práce, psychology a samotnými montéry. Všechny jejich připomínky jsme zpracovali, aby bylo prostředí maximálně reálné. Zaměřovali jsme se i na nejmenší detaily. Ve virtuální realitě musí montér například virtuálně fouknout do gumových rukavic, které bývají po vyjmutí ze sáčku slepené k sobě, a v realitě běžného provozu je montér tímto způsobem skutečně připravuje na nasazení,“ dodává Ondřej Plojhar z oddělení Strategického Asset Managementu společnosti EG.D. „Fakt, že jde vývoj technologicky správnou cestou, potvrdilo i jeho dobré přijetí u montérů a techniků,“ přibližuje také Lukáš Petýrek ze stejného oddělení.

Projekt výměny pojistek ve virtuální realitě začala společnost EG.D připravovat ve spolupráci s úspěšnou českou firmou VRgineers, která vymyslela a sama vyrábí unikátní VR brýle XTAL a dodává je například i do NASA, Boeingu nebo Letectva Spojených států. „Díky kvalitě virtuálního prostředí a použití XTAL headsetu, se nám společně podařilo vytvořit unikátní řešení, jehož realističnost je dechberoucí. Osobně si myslím, že virtuální realita je ideálním médiem pro simulace bezpečnosti práce,“ míní Marek Polčák, výkonný ředitel VRgineers.

Virtuální realita bude k vyzkoušení na veletrzích

Vyzkoušet si výměnu pojistek zatím budou moci hlavně studenti vysokých škol a zájemci o studium na středních školách na různých pracovních a studijních veletrzích, kterých se společnosti ze skupiny E.ON v České republice zúčastní. „Zájemci o středoškolské studium si vyzkouší přímo to, co by u nás dělali jako montéři. Těm ostatním přiblížíme moderní formou, co dělají někteří kolegové v naší společnosti,“ pochvaluje si Karolína Stoklasová z oddělení lidských zdrojů společnosti E.ON.

Už teď EG.D připravuje další scénář ve virtuálním prostředí. Jedná se o kontrolu a údržbu sítě, která bude simulovat montéra během pochůzky řádu preventivní údržby a hledání závad na distribučních zařízeních. Do budoucna EG.D plánuje ve virtuální realitě rozšířit i školení montérů a techniků na školicích polygonech v Sokolnicích u Brna a v Hluboké nad Vltavou. Tam si studenti i montéři mohou vyzkoušet různé činnosti nanečisto a virtuální realita nabízí další možnost prohloubit si v dané oblasti zkušenosti.

„Zkušenosti získané z projektu Virtuální reality využíváme již dnes ve spolupráci s našimi kolegy ze zahraničních jednotek E.ON. Věřím, že naše technologie bude napříč firmou výrazně rezonovat, a že bude mít na poli bezpečnosti práce významný úspěch,“ uzavírá Petr Lang.

Virtuální realita má tak potenciál zařadit se po bok úspěšných inovativních projektů, které se povedlo zavést do běžné provozní praxe, podobně jako tablety pro sběr závad během řádu preventivní údržby nebo použití dronů pro kontroly stožárů velmi vysokého napětí.

(tze.on)


 

V roce 2020 zajistila ČOI padělky za téměř 32,5 milionu korun

Česká obchodní inspekceˇ(ČOI) pravidelně monitoruje, zda se na tuzemském trhu nenabízí a neprodává padělané zboží. Minulý rok v této oblasti uskutečnila 811 kontrol a u 213 z nich zaznamenala porušení zákazu nabízení, prodeje a skladování výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví. Celkem zajistila 18 845 kusů padělků v cenách originálů 32 492 870,80 Kč. Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k padělání textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple a Tommy Hilfiger.

Česká obchodní inspekce v období od 1. ledna do 31. prosince 2020 kontrolovala dodržování ustanovení § 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podle tohoto ustanovení se zakazuje nabízet za účelem prodeje, prodávat a skladovat výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví nebo neoprávněné užívání označení chráněného podle zvláštního právního předpisu. ČOI provedla celkem 811 kontrol a porušení tohoto paragrafu zjistila u 213 kontrol. Porušení všech právních předpisů pak zaznamenala v 557 případech.

Z hlediska sortimentu docházelo nejčastěji k porušení práv duševního vlastnictví u textilních výrobků a hraček. Z celkového počtu zajištěných výrobků převažovaly značky Pokémon, Apple, Tommy Hilfiger, Volkswagen, BMW, Nike, Adidas, Hyundai, Calvin Klein, Myl little pony a Gucci.

Kontroly dodržování zákazu nabízení, prodeje a skladování padělaných výrobků probíhala ve 21 případech v součinnosti s Policii ČR, Celní správou ČR a živnostenskými úřady.

Česká obchodní inspekce zajistila a uložila ve sledovaném období mimo dosah kontrolovaných osob celkem 18 845 kusů padělků, v hodnotě vyčíslené v cenách originálů ve výši 32 492 870,80 Kč. Zajištěné výrobky byly v souladu s ustanovením § 7b zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, uloženy mimo dosah kontrolovaných osob. Výrobky, které neodpovídají zvláštním právním předpisům, o nichž bude pravomocně rozhodnuto o jejich propadnutí nebo zabrání, budou následně zničeny nebo využity k humanitárním účelům.

(tzčoi)


 

VYHRAJTE S PENNY OCTAVII COMBI

PENNY pro své zákazníky spouští největší soutěž se stíracími losy ve své historii u nás. Během následujících tří týdnů si tři šťastlivci odvezou nákup z PENNY v novém modelu ŠKODA Octavia Combi s hybridním pohonem. Celkem je připraveno přes 2 milióny cen v celkové hodnotě téměř 500 milionů korun. Vyhrává každý, kdo nakoupí minimálně za 500 korun.

Všichni, kdo v PENNY od 18. února do 10. března nakoupí nad 500 korun, získávají jako odměnu los, přičemž každý los vyhrává. Hlavní cenou jsou tři vozy ŠKODA Octavia Combi iV 1.4 TSI. „Vyhrávejte hezky česky – zvolili jsme přirozeně českou značku, a protože jednou z našich priorit je odpovědné chování k naší planetě, nemohla být naše volba jiná než hybridní verze nejprodávanějšího auta u nás,“ říká k volbě hlavní ceny Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu PENNY.

Plug-in hybridní varianta nového vozu ŠKODA Octavia kombinuje zážehovou čtrnáctistovku o výkonu 115 kW a elektromotor o výkonu 75 kW. Celkový systémový výkon pak je 150 kW (204 koní). Všechny tři vozy v rámci soutěže jsou v nejvyšší výbavě Style, vybavené šestistupňovou automatickou převodovkou DSG. Pořizovací cena jednoho vozu je v tomto provedení více než 900 tisíc korun.

Jelikož vyhrává skutečně každý nákup nad 500 Kč, 1 milión zákazníků získá zadarmo některý z produktů prodávaných v PENNY, další milión zákazníků vyhraje slevu na PENNY dovolenou a 11 000 zákazníků bude moci vyhrát přednabité dárkové karty na nákup v PENNY.

(tzpenny)


 

Výběr z médií: zvýšený zájem o práci u policie, finanční podvody a necestující ministerstva

22. února – Policie České republiky hlásí v posledních měsících více zájemců o práci, podmínky splní přibližně třetina. Informuje o tom Moravskoslezský deník. Některé banky zaznamenaly více pokusů vylákat finance nebo citlivé údaje z jejich klientů. Téma pro deník Mf Dnes. A snížené množství zahraničních cest státních úředníků ušetřilo českým ministerstvům přes 180 milionů korun, píše deník E15. Více ve výběru z médií, který připravil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

CELÝ ČLÁNEK


 

Rozloučili jsme se

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

CELÝ ČLÁNEK


 

 

 

 

 

 

 

Komentáře

komentářů