POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam z 22. zasedání Zastupitelstva města Vimperk...

POSLECHNĚTE SI U NÁS: Zvukový záznam z 22. zasedání Zastupitelstva města Vimperk ze dne 25. ledna 2021

Ilustrační foto: TV studio Epigon

 

Pro přehrávání je potřeba prohlížeč, který podporuje audio příkazy (Firefox, Chrome, Opera atd.). Pokud nemáte odpovídající prohlížeč, nebo chcete záznamy stáhnout, použijte odkazy „ke stažení“.

(Pokud jsou odkazy nefunkční, byly již nahrávky z webových stránek města odstraněny.)


 

Část I.
 1. Zahájení, volba volební a návrhové komise
 2. Kontrola usnesení

ke stažení [OGG, 2MB]


 

Část II.
 1. Majetkoprávní záležitosti
 2. a) Prodej části pozemku parc. č. 2640/26 v k. ú. Vimperk
 3. b) Odkoupení domu čp. 3 a čp. 4 ve Steinbrenerově ulici

ke stažení [OGG, 17MB]


 

Část III.
 1. Návrh rozpočtových opatření
 2. Přehled rozpočtových opatření schválených Radou města Vimperk

ke stažení [OGG, 29MB]


 

Část IV.
 1. Žádost o poskytnutí dotace na personální zajištění provozu muzea Vimperska na Státním zámku Vimperk
 2. Žádost o poskytnutí dotace na zajišťování pečovatelské služby pro město Vimperk
 3. Žádost o poskytnutí dotace na správu sportovních zařízení v majetku města Vimperk

ke stažení [OGG, 26MB]


 

Část V.
 1. Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Vimperk č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

10.Program regenerace MPZ Vimperk – Výzva pro rok 2021 – dotační program města

11.Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet

ke stažení [OGG, 6MB]


 

Část VI.

12.Různé

13.Diskuse

14.Závěr

ke stažení [OGG, 14MB]


 

(Zdroj: oficiální webové stránky města Vimperk)

 

 

 

 

Komentáře

komentářů