Z PRVNÍ RUKY: 25. – 31. ledna 2021

Z PRVNÍ RUKY: 25. – 31. ledna 2021

 

 

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE: Výsledky mimořádných kontrol na horách

Česká obchodní inspekce se dnes v rámci společné kontrolní akce na horách zaměřila na kontroly zákona o ochraně spotřebitele. Jednalo se zejména o kontroly na Šumavě, v Krušných horách a Jizerských horách. Žádné porušení v dozorové kompetenci ČOI nebylo zjištěno. Akce probíhala ve spolupráci s Policií ČR, která má kompetence postihovat porušení opatření proti šíření nemoci COVID-19.

Inspektoři ČOI se ve společné kontrolní akci zaměřili především na dodržování zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jednalo se o kontroly v lokalitách Churáňov, Kvilda, Ještěd, Nové město, Boží Dar, Klínovec a okolí. Česká obchodní inspekce během dnešních 65 kontrol na horách nezjistila porušení zákonů v dozorové kompetenci ČOI.

Akce probíhala ve spolupráci s Policií ČR, neboť kontrola dodržování opatření přijatých na základě krizového zákona nebo zákona o ochraně veřejného zdraví není v pravomoci ČOI, ale Policie České republiky a obecní policie, která je oprávněna uložit za takové porušení příkazem na místě pokutu. Dva případy podezření na porušení vládních opatření, kterých si inspektoři při vlastních kontrolách všimli, na místě rovnou řešila Policie ČR.

(tzčoi)


 

Výběr z médií: letní kempy na doplnění znalostí, kastrace fen a příspěvek za sdílené pracovní místo

30. ledna – V sobotním tisku se dočtete, že ministerstvo školství chystá pro žáky intenzivní studijní letní kempy, kde si budou moci doplnit znalosti. Většina nákladů by měla být hrazená z veřejných prostředků, píše Mf Dnes. Regionální Deník se věnuje chovu psů a prospěšnosti kastrace fen. V deníku Právo se dočtete, že zaměstnavatelé by za každé sdílené pracovní místo mohli po určitou dobu od státu dostávat příspěvek až 14 600.

CELÝ ČLÁNEK


 

Jihočeši dostanou od Vysočiny plato vakcíny Pfizer. Použijí ji na přeočkování zdravotníků a klientů a zaměstnanců pobytových zařízení sociálních služeb

Celkem 1170 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech dostane Jihočeský kraj od Kraje Vysočina, aby mohl přeočkovat pracovníky nemocnic, klienty a pracovníky pobytových zařízení sociálních služeb. Jihočeský kraj už očkování naplno rozběhl a potřebuje k přeočkování stejný typ očkovací látky, jakou použil v prvním případě. Plato s očkovací látkou by mělo dorazit v plánovaném závozu v týdnu od 01.02.2021 a ihned bude využito k očkování.

„Musím Kraji Vysočina a jmenovitě panu hejtmanovi Schrekovi moc poděkovat za tento vstřícný krok. V našem kraji je už naočkováno zhruba 15 000 lidí, seniorů a zdravotníků, z čehož třetina dostala i druhou dávku vakcíny. A pokud jsme dali někomu první dávku od Pfizeru, tak druhou nemůže dostat od Moderny. Takto to nefunguje. Obě dávky musí být od stejné firmy,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. „Těch 1170 dávek není samozřejmě dar, ale spíše reciprocita, za kterou jsme vděčni. Vysočině ministerstvo zdravotnictví stav dorovná stejným množstvím vakcín od Moderny,“ dodal Kuba s tím, že o dalším postupu očkování budeme Jihočechy včas informovat.

(tzjč)


 

Česká obchodní inspekce v roce 2020 kontrolovala pohřební služby

Pohřebnictví je specifickou oblastí služeb, kterou Česká obchodní inspekce (ČOI) důsledně kontroluje, jelikož je spotřebiteli využívána v době, kdy se vyrovnávají se ztrátou svých blízkých. V průběhu kontrolní akce uskutečnila ČOI celkem 77 kontrol a porušení zákona o ochraně spotřebitele zjistila více než ve 30 procentech případů.

„Z důvodu provádění kontrol se úroveň poskytovaných pohřebních služeb zlepšila. V procentuálním vyjádření došlo, oproti obdobné akci provedené v roce 2017, ke snížení počtu zjištění o 15,8 procent“ říká k výsledkům kontrol ředitel ČOI Mojmír Bezecný

Česká obchodní inspekce v období od 15. července do 13. listopadu 2020 provedla kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností stanovených právními předpisy při poskytování pohřebních služeb. Jednalo se zejména o zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Celkem uskutečnila 77 kontrol a při 24 kontrolách zjistila porušení právních předpisů, což je 31,2 %.

V porovnání s jinými roky ovlivnil počty kontrol nástup druhé vlny pandemie. Přesto výsledky kontrol – 31,2 % zjištěných nedostatků potvrzují opodstatněnost provedení této kontrolní akce.

Zjištěné nedostatky

Ve 28 případech porušili obchodníci některá ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Jednalo se o tyto případy:

– v 15 případech prodávající neinformoval spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (§ 14 odst. 1)

– ve 4 případech prodávající neinformovali spotřebitele o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb v souladu s cenovými předpisy (§ 12)

Porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele bylo zjištěno v menším počtu. V některých kontrolních případech bylo zjištěno i porušení více zákonů, resp. jednotlivých ustanovení, současně.

Uložená opatření

Česká obchodní inspekce v tomto období pravomocně uložila celkem 20 pokut v hodnotě 32 500 Kč.

Uvedené počty pokut a jejich výše se vztahují i k dalším porušením právních předpisů, která byla v rámci kontrol zjištěna, a mohou se tak projevit i v jiných kontrolních akcích

Rady pro pozůstalé:

(tzčoi)


 

Místo ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje zůstává zatím neobsazeno

Místo ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje (SÚS JčK) zůstává zatím volné. Žádný z osmi přihlášených uchazečů nebyl vybrán. Kraj proto vypíše další kolo výběrového řízení. Potvrdil to náměstek pro dopravu Antonín Krák.

„Výběrová komise se jednomyslně shodla na tom, že ani jeden z uchazečů nebyl vhodným kandidátem na pozici ředitele SÚS JčK a navrhla radě kraje vypsání nového výběrového řízení. A to ve stejném rozsahu a za stejných podmínek,“ uvedl náměstek Krák podle něhož by měl mít budoucí ředitel SÚS JčK vysokoškolské vzdělání, praxi v oboru, zkušenosti s vedením a motivací týmu či znalost odpovídajících  právních předpisů. Samozřejmostí je trestní a občanská bezúhonnost.

Přihlášky všech uchazečů byly výběrové komisi předány 18. ledna, kdy též proběhlo první kolo výběrového řízení. Do druhého kola konaného 25. ledna pak postoupili čtyři přihlášení. Ani jednoho z nich výběrová komise do funkce nedoporučila.

(tzjč)


 

Výběr z médií: vracení covidových podpor, lanýže na Moravě i odstavení kotlů na pevná paliva

29. ledna – V pátečním tisku se dočtete, že příjemci covidových podpor museli loni státu kvůli podvodům v účetnictví nebo administrativním chybám vrátit stovky milionů korun. Finanční správa kvůli tomu podala 103 trestních oznámení, píše deník E15. Pro lanýže se podle Práva brzy nebude jezdit do Itálie, ale na Pálavu. Kvůli klimatickým změnám se oblast vhodná pro jejich růst přesouvá. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Vláda rozhodla – čtvrtek 28. ledna

Od soboty 30. ledna dojde v České republice k dílčím změnám krizových opatření, které mají za cíl omezit šíření epidemie nemoci covid-19. Na mimořádném jednání ve čtvrtek 28. ledna 2021 se na tom shodla vláda.

Změna pravidel pro volný pohyb osob. Od půlnoci z pátku na sobotu začne platit například nová podmínka, že lidé mohou cestovat na své chaty a chalupy, avšak pobývat na nich smějí jen členové jedné domácnosti. Vláda také nařídila, aby lidé omezili kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti na nezbytně nutnou míru a důrazně doporučila, aby se lidé zdržovali v místě bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje, a aby při styku s jinými osobami používali respirátor bez výdechového ventilu třídy FFP2 nebo KN95. Zpřísňují se i pravidla pro pobyt cizinců na území České republiky https://www.vlada.cz/…/aktualne/volny-pohyb-0079.pdf

V oblasti maloobchodu a služeb vláda řešila především problém s obcházením zákazu poskytování ubytovacích služeb zneužíváním výjimky možnosti ubytování v případě služebních cest. Proto bude od soboty možné takové ubytování poskytnout pouze osobám, které se prokáží dokladem od zaměstnavatele nebo objednatele služeb o účelu služební cesty. Z dosud platných výjimek byly nově zcela vyňaty prodeje zboží na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách. Povolen zůstává jen provoz těch mobilních prodejen, které zajišťují prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možné toto zboží zakoupit v jiné provozovně. Zpřísňují se i pravidla pro provoz lanovek a vleků. Nově bude povolen provoz pouze lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a lyžařských vleků a lanových drah výhradně pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury https://www.vlada.cz/…/akt…/maloobchod-a-sluzby-0078.pdf

Od soboty také opět dochází k zákazu návštěv ve zdravotnických zařízeních na odděleních akutní péče. Výjimku budou mít za přísnějších podmínek třetí osoby při porodu, návštěvy pacientů s omezenou svéprávností a návštěvy pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění https://www.vlada.cz/…/navstevy-ve-zdrav–zarizenich...

Změna v pravidlech pro plošné antigenní testování na covid-19. S okamžitou platností se interval mezi testy plně hrazenými ze zdravotního pojištění zkracuje z pěti na tři dny. Kabinet tím chce vyjít vstříc především pendlerům, kteří se nově musí prokazovat dvakrát týdně negativními testy při cestách za prací do Německa https://www.vlada.cz/…/cele-zneni-antigenni-testy-0081.pdf

(fb)


 

Dopis premiéru Babišovi z 27. 1. 2021

Vážený pane premiére,
dnes, na jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR, jsme Vám chtěli v bodě Různé sdělit zásadní informace k aktuální situaci ve zdravotnictví. Vzhledem k časovému omezení a závažnosti projednávaného bodu na osobní předání informací nedošlo, a proto Vám zasíláme naše vyjádření touto formou. Naše následující připomínky jsme původně chtěli projednat osobně s ministrem zdravotnictví Janem Blatným ve slíbeném termínu 13. ledna, ale vzhledem k jeho přeložení na 4. února považujeme za nutné využít této platformy.

Zdůrazňujeme, že celková situace ve zdravotnictví je velmi napjatá, personál je fyzicky i psychicky na pokraji svých sil, a to především v regionálních nemocnicích, kde jsme na hraně kolapsu poskytované zdravotní péče (zvláště Cheb, Slaný, Liberec). Připomínáme, že vedle nemocných s covidem, kteří vyžadují náročnou péči a jejichž počet je stále velmi vysoký, zůstávají pořád v nemocnicích, a často dlouhodobě, také lidé s komplikacemi po covidu. Ti rovněž vyžadují náročnou péči, ale ve statistikách se neobjevují, protože po 20. dni se počítá, že už nejde o covid. Ve skutečnosti je tedy situace v nemocnicích ještě mnohem horší a pro personál náročnější, než naznačují denně zveřejňované údaje.

Za velmi neuspokojivou považujeme také situaci ohledně očkování, kde se neustále mění priority a postupy. Dle našeho názoru je částečně tento stav zaviněn neutěšenou personální situací na Ministerstvu zdravotnictví. Odchody z týmu ministra a změny na úrovni náměstků a dalších odborníků destabilizují řídící a komunikační proces.

Apelujeme na vládu, aby pod dojmem lehce klesajících čísel nakažených a hospitalizovaných nepodlehla rozvolňovacím tendencím, a to zvláště vzhledem ke stoupající četnosti výskytu nových mutací viru (britská, jihoafrická, brazilská).

Upozorňujeme, že informace, které se vyskytují v mediálním prostoru ohledně odměn zdravotníkům za 2. vlnu pandemie COVID-19, které by měly být ve stejné výši jako za 1. vlnu, jsou chybné ve smyslu potřebné finanční částky. Dle našich propočtů původně odhadovaná výše 10 mld. Kč v žádném případě není dostačující. Částka se bude spíše blížit 20 miliardám. Při kvantifikaci částky vycházíme ze statistických dat ÚZIS ČR.

Se současným liknavým postupem ministra zdravotnictví Jana Blatného rozhodně nesouhlasíme, neboť se obáváme, že zaměstnanci zdravotnictví dostanou odměny za 2. vlnu pandemie se stejným ostudným zpožděním jako za 1. vlnu, což si rozhodně nezaslouží. Vzhledem k předcházejícím zkušenostem žádáme, abychom byli zahrnuti do průběžného procesování odměn.

Vzhledem k složitým a stresujícím pracovním podmínkám považujeme za velmi nutné, minimálně z psychologického a motivačního hlediska, aby zaměstnancům zdravotnictví byla podána reálná informace o odměnách a aby poté byla dodržena a splněna.

Žádáme Vás, vážený pane premiére, abyste nad současnou situací ve zdravotnictví, a zvláště nad realizací odměn pro zdravotníky, převzal osobní garanci.

V úctě
za OSZSP ČR Bc. Dagmar Žitníková, v. r., předsedkyně

za LOK-SČL MUDr. Martin Engel, v. r., předseda

V Praze 27. ledna 2021

(lok)


 

Rada kraje vzala na vědomí rezignaci ředitele českokrumlovské nemocnice Floriána

Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí rezignaci ředitele českokrumlovské nemocnice Jindřicha Floriána. Ten tak z vedení nemocnice odchází k čtvrtku 28. ledna.

Chod nemocnice však ohrožen nebude, protože představenstvo Nemocnice Český Krumlov je i při třech členech schopno činit všechna důležitá rozhodnutí. Potvrdil to hejtman Martin Kuba.

„Podle zákona má valná hromada společnosti, kterou je Rada Jihočeského kraje, do dvou měsíců od ukončení funkce pana ředitele – předsedy představenstva, zvolit nového člena představenstva. A nové představenstvo si pak ze svého středu zvolí nového předsedu,“ nastínil Kuba další vývoj ve vedení nemocnice.

Svou rezignaci nabídl ředitel Florián v půlce ledna, když se ukázalo, že budoval „očkovací depo“ pro příbuzné a známé zaměstnanců nemocnice a porušil tak očkovací strategii Jihočeského kraje.

(tzjč)


 

Výběr z médií: nevyplacené dividendy, přeplněné odvykací kliniky i problém s emisemi

28. ledna – V českých médiích se ve čtvrtek dočtete, že Česká národní banka zatím nedovolí finančním domům vyplatit větší část dividend ze stomiliardových zisků z posledních dvou let. Podle deníku E15 je důvodem koronavirus. Odvykací kliniky v Česku jsou podle Práva přeplněné a čekací lhůty se někde protáhly z běžného týdne až na dva měsíce. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Výběr z médií: odvolání Šlégra z Rady České televize, dražší vakcíny od Pfizeru i počet úmrtí na covid

27. ledna – V českých médiích se ve středu dočtete, že Jiří Šlégr by mohl skončit v Radě České televize. Podle některých členů sněmovního volebního výboru zpochybnil účastí na party v teplickém hotelu důstojnost televize, píší Hospodářské noviny. Vakcíny od společnosti Pfizer se podle Deníku N prodraží. Firma si totiž nově nechává zaplatit z každé ampulky šest dávek místo pěti. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Ptačí chřipka je potvrzena v dalších dvou lokalitách, SVS přijímá veterinární opatření v celé ČR

Vzhledem k novým případům ptačí chřipky u volně žijících vodních ptáků v různých lokalitách jižních Čech, rozhodla dnes Státní veterinární správa (SVS) o vyhlášení mimořádných veterinárních opatření s celorepublikovou působností. Nařízení se týkají zákazu chovu drůbeže ve volném výběhu v evidovaných chovech, přemísťování a prodeje živé drůbeže chovatelům a pořádání svodů drůbeže a ptactva. Cílem opatření je minimalizovat riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže a zamezení dalšího šíření nákazy.

Vyšetření ve Státním veterinárním ústavu Praha aktuálně potvrdilo aviární influenzu subtypu H5N8 na dalších dvou místech v Jihočeském kraji. Nákaza byla prokázána u pěti divokých kachen a jedné labutě nalezených na Starohaklovském rybníku na okraji Českých Budějovic. Stejný kmen ptačí chřipky byl detekován také u labutě nalezené na řece Otavě v katastrálním území Hradiště u Písku.

 „Vzhledem k tomu že se nákazová situace ohledně ptačí chřipky zhoršuje, rozhodli jsme společně se Státní veterinární správou o několika opatřeních, která budou platná pro chovatele po celé republice. Kvůli dalšímu šíření nákazy omezujeme volný chov drůbeže, prodej a přemísťování živé drůbeže a také svody drůbeže a ptáků. Současně se chovatelům omlouváme za komplikace,“ sdělil ministr zemědělství Miroslav Toman.
Mimořádná veterinární opatření (MVO) zakazují chovatelům, kteří chovají ve svém hospodářství drůbež podléhající evidenci podle plemenářského zákona, chovat drůbež ve volném výběhu.

„Výjimky z tohoto opatření může povolit místně příslušná krajská veterinární správa (KVS). A to za podmínky, že krmivo a voda se ptákům podávají uvnitř nebo pod přístřeškem, které zabraňují kontaktu volně žijících ptáků s tímto krmivem nebo vodou, a v případě, že je drůbeži zabráněno v přístupu na otevřené vodní plochy nebo toky,“ uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

MVO zakazují také přemísťování nebo prodej živé drůbeže chovatelům, kteří ve svém hospodářství chovají drůbež, která nepodléhá evidenci podle plemenářského zákona, (zákaz přemísťování se tak vztahuje jen z evidovaných chovů do neevidovaných chovů). Rovněž se zakazují trhy s drůbeží a ostatním ptactvem, výstavy, přehlídky, výkonnostní zkoušky a chovatelské soutěže i soutěže poštovních holubů.

Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky do chovu, je chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují rizika kontaminace vody, krmiva a podestýlky trusem volně žijících ptáků, například umístit vodu a krmivo pod přístřešek, zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách. Případné podezření na výskyt nákazy, což je zvýšený úhyn drůbeže, náhlý pokles snášky nebo příjmu krmiva, je třeba nahlásit na KVS. Více informací k aktuální nákazové situaci k dispozici na  webu SVS..

(tzsvs)


 

Novela o sociálně-právní ochraně dětí čeká na projednání v Poslanecké sněmovně

Přes 8000 dětí v Česku žije v různých ústavních zařízeních. Počet profesionálních pěstounů, kteří těmto dětem mohou pomoci, se každoročně snižuje. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která by měla být prvním místem, kde dítě najde potřebnou pomoc a zázemí, řeší problémy s financováním. Dětské domovy pro děti do 3 let (býv. kojenecké ústavy) nedokážou těm nejmenším zajistit rodinné prostředí. A ČR je jednou z posledních evropských zemí, kde tato zařízení fungují. Péče o ohrožené děti by měla hrát v Česku prim. MPSV proto považuje za zásadní přijetí novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí vládou schválené v červnu 2020. Materiál se letos konečně dostane na půdu Poslanecké sněmovny.

„Děti by neměly končit v ústavech. Žít v rodinném prostředí je to nejdůležitější, co můžeme dostat do života, a nikdo by o to neměl být připravený. Proto musíme systematicky podporovat primární prevenci a náhradní rodinnou péči. Velmi si vážím chuti, energie, vytrvalosti a času těchto náhradních rodin i zařízení na rodinné bázi. Proto je tak zásadní, aby se novela o sociálněprávní ochraně dětí v Poslanecké sněmovně otevřela,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Pěstounská péče

V Česku je víc než 8 000 dětí, které jsou v ústavní péči. Díky péči přechodných pěstounů téměř 700 dětí ročně nemusí projít ústavními zařízeními a je jim věnována individuální péče v rodině. Počet přechodných pěstounů se ale v posledních letech každoročně snižuje. Zatímco na konci roku 2017 poskytovalo přechodnou pěstounskou péči 651 rodin, předloni to bylo 631 rodin a na konci roku 2020 to bylo již jen 593 rodin. Noví přechodní pěstouni se téměř nehlásí. Jedním z důvodů klesání počtů pěstounů jsou nízké odměny. Přechodní pěstouni tak mají výrazné problémy pokrýt náklady na péči o děti. „Práce pěstouna je opravdu velice náročná, poskytuje nonstop péči dítěti v krizové situaci, a jeho pozornost by měla být zcela zaměřena na dítě. Pokud však musí pěstoun řešit existenční problémy, nebo dokonce shánět přivýdělek, ovlivňuje to i jeho péči a není to dlouhodobě udržitelná situace,“ dodává přechodná pěstounka Radka Švecová.

V rámci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí se proto navrhuje zvýšení odměn přechodných pěstounů z 20 000 Kč na 22 000 Kč. Ti by měli nově navíc dostat jednorázový příspěvek při převzetí dítěte podle věku dítěte od 8 do 10 tisíc. Dále se navrhuje zvýšení odměny dlouhodobých pěstounů, pokud pečují o sourozence nebo dítě se zdravotním postižením. Rovněž jsou v novele podpořeny organizace a úřady pomáhající pěstounským rodinám. Těm se navyšuje státní příspěvek na výkon pěstounské péče ze 48 000 Kč na 54 000 Kč ročně.

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Novela řeší také podporu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Těch je v Česku okolo 50 a ročně jimi projde na 1800 dětí. Tato zařízení jsou rodinnějšího charakteru a poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče. V poslední době se potýkají s problémy s financováním. „Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc se díky nedostatečnému financování dostávají často do finančních problémů až na hranici svého přežití. Valorizace státního příspěvku byla naposledy v roce 2013. Každoroční dotační titul MPSV na dofinancování je pro nás velmi důležitý, ale je z dlouhodobého hlediska nekoncepční. Proto je pro další fungování těchto zařízení důležité, aby se v Poslanecké sněmovně otevřela novela zákona o sociálně právní ochraně dětí.“ říká předsedkyně Fondu ohrožených dětí Hanka Kupková.

MPSV proto navrhlo navýšení příspěvku pro tzv. ZDVOPy. Než začnou změny platit, MPSV dva roky po sobě zařízení dofinancovávalo prostřednictvím dotačního titulu. Více informací ZDE.

Dětské domovy pro děti do 3 let

Výraznou změnou v péči o ohrožené děti je pak zákaz umisťování dětí do dětských domovů pro děti do 3 let (býv. kojeneckých ústavů) ze sociálních důvodů, jelikož jde o zdravotnická zařízení, která nedokáží zajistit rodinné zázemí pro ty nejmenší. V nich by měly být poskytovány pouze služby dětem, jejichž stav vyžaduje nepřetržitou zdravotní péči. „Řada domácích i zahraničních výzkumů prokázala, že umístění malého dítěte v ústavu negativně ovlivňuje jeho další vývoj. I proto se dlouhodobě zasazujeme o stanovení minimální věkové hranice pro umístění dětí do ústavní péče, jako je tomu v zahraničí,“ vysvětluje Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina.

Podpora mladých dospělých opouštějících ústavní či pěstounskou péči

Novela řeší také podporu mladých dospělých, kteří odcházejí z dětských domovů či jiných ústavních zařízení nebo z pěstounské péče. Nově budou dostávat příspěvek při studiu 15 tisíc Kč měsíčně. Kromě toho novela počítá s pomocí těmto mladým lidem při hledání bydlení a zaměstnání.

(tzmpsv)


 

Bavorsko od testování pendlerů neustoupí
Bavorsko prý trvá na testování českých pendlerů na koronavirus každých 48 hodin. Jednání mezi bavorskými a českými politiky doposud nepřinesla posun. Sdělil to karlovarský hejtman Petr Kulhánek po videokonferenci premiéra Andreje Babiše s hejtmany.
(fb)

 

Výběr z médií: Zeman na čínské konferenci, sexuální predátor z dokumentu V síti i pomalé očkování

26. ledna – V českých médiích se v úterý dočtete, že prezident Miloš Zeman se připojí k čínské online konferenci středoevropských a východoevropských zemí. Během konference má usilovat hlavně o to, aby se pro české firmy ještě víc otevřel čínský trh, píší Lidové noviny. Policie se podle regionálního Deníku zajímá o dalšího sexuálního predátora z dokumentu V síti. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR se v oblasti mezinárodních klinických klasifikací zařadil mezi dvacet nejprestižnějších institucí na světě

Světová zdravotnická organizace (WHO) jmenovala 18. ledna 2021 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) spolupracujícím centrem WHO pro oblast mezinárodních klasifikací ve zdravotnictví „WHO Family of International Classifications Collaborating Centre“ (WHO-FIC CC). ÚZIS ČR se tak dostal do mezinárodní sítě dvaceti nejprestižnějších institucí, které mají v této oblasti zásadní vliv. Statut spolupracujícího centra WHO mu zároveň otevírá cestu k intenzivnější výměně informací, k rozsáhlé odborné spolupráci a také k zajímavým finančním zdrojům.

„Tomuto prestižnímu potvrzení spolupráce předcházelo intenzivní zapojení ÚZIS ČR do mezinárodních aktivit WHO. Česká republika se tak stává první zemí v oblasti střední a jihovýchodní Evropy, která se k síti WHO-FIC přidává. Nejbližší spolupracující centrum existuje v Německu,“ říká Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

„Ministerstvo zdravotnictví nesmírně oceňuje tento významný úspěch ÚZIS v mezinárodní spolupráci a v propagaci kvalitní datové základny českého zdravotnictví. Zvláště v dnešní době, kdy je řada často neúplných mezinárodních statistik používána ke srovnávání států, které může mít dalekosáhlé důsledky, vnímáme, jak nezbytná a podstatná je standardizace klasifikací a vykazování dat,“ konstatuje ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Nejznámějším produktem WHO-FIC je Mezinárodní klasifikace nemocí, která umožňuje jednoznačnou identifikaci (kódování) onemocnění ve zdravotnictví. Tyto kódy jsou využívány jednak pro vykazování a statistické zpracování na národní úrovni, ale také pro mezinárodní srovnávání výsledků. Díky nim lze pak vytvářet epidemiologické ukazatele, které umožňují správu, rozvoj a strategické rozhodování v konkrétních oblastech zdravotnictví.

„Rozvoj medicínských klasifikací a standardizace nomenklatury tvoří základ dlouhodobé koncepce rozvoje Národního zdravotnického informačního systému (NZIS), který náš ústav buduje a spravuje,“ říká Ladislav Dušek, ředitel ÚZIS ČR a dodává: „Standardizace klasifikačních systémů je také podmínkou úspěšné implementace elektronického zdravotnictví, ke které moderní NZIS přispěje.“

V souladu s politikou a strategií WHO v dané odborné oblasti se spolupracující akreditované centrum podílí na posilování kapacit v jednotlivých zemích, a to zejména pokud se jedná o informace, služby, výzkum a vzdělávání. Od roku 2015 ÚZIS ČR zasedá v pracovních skupinách WHO-FIC CC, aktivně se podílí na správě a vývoji mezinárodních klasifikací, přenosu metodik a znalostí v používání těchto standardů na národní úroveň. Dohlíží také na správnost překladů mezinárodní terminologie, spolupracuje na českých vydáních odborných publikací WHO, např. Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví nebo Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii.

„Zásadním krokem k rozvoji ÚZIS v této oblasti bylo ustavení Národního centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace, pro jehož rozvoj jsme získali projektovou podporu Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Centrum bylo vytvořeno ve spolupráci s Univerzitou Karlovou, spolupracuje s dalšími akademickými institucemi a získává tak silné odborné zázemí. Naším významným cílem je rovněž vstup do výuky klinických a biomedicínských oborů,“ upřesňuje další plány vedoucí centra Miroslav Zvolský.

(tzmz)


 

Konec zbytečných plastových odpadů se blíží. Vláda schválila návrh zákona

Haldy odpadu z jednorázového plastového nádobí nebo plastových kelímků na horké nápoje se začnou tenčit. Vláda posunula směrem do parlamentu návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků, který převádí do českého práva evropskou směrnici o jednorázových plastech (směrnice 2019/904 k omezení plastového odpadu v mořích a oceánech a podpoře cirkulární ekonomiky). Nová legislativa zahrnuje hned několik typů opatření – od úplného zákazu některých výrobků, přes omezení jejich spotřeby až po povinné příspěvky výrobců na úklid obcí a měst.

„Cílem nového zákona je snížit nesmyslné nadužívání mnoha tisíc tun jednorázových plastů ročně, zejména z fastfoodů a hromadných akcí. Pokud se týká zákazu vybraných jednorázových výrobků, již dnes k nim existuje řada opakovaně použitelných alternativ a ročně tak můžeme uspořit milióny kusů plastových výrobků. Kromě toho třeba také pomůže lidem lépe nakládat s plastovými odpady a obce dostanou příspěvek na úklid veřejných prostor,“ přibližuje zákon ministr životního prostředí Richard Brabec.

Přímo zákaz uvádění na trh se týká pouze části vybraných jednorázových výrobků z plastu. Jde o plastové vatové tyčinky, plastové příbory, talíře, brčka, míchátka, tyčky k balonkům, nádoby na potraviny, kelímky a nádoby na nápoje z expando(Viz přiložený soubor: MZP_zakon_o_jednorazovych_plastech.pdf)vaného polystyrénu a výrobky z oxo-rozložitelných plastů. Jen díky němu by se měla ročně snížit spotřeba daných plastových výrobků o zhruba 1,77 mld. kusů.  Předpokládáme, že po schválení zákona parlamentem začne zákaz uvádění na trh platit po 1. červenci 2021, ještě rok ale poté bude možné doprodávat zásoby.

Vedle zmíněného zákazu přináší návrh výrobcům další povinnosti. Z pohledu zákazníků jde především o tu, která výrobcům ukládá informovat o správném zacházení s odpady, zejména bude platit pro odpady z hygienických pomůcek a tabákových výrobků.

Novinkou plynoucí z návrhu zákona bude také povinnost pro výrobce značit výrobky z plastů. Evropská komise již na konci roku 2020 vydala nařízení týkající se jednotné podoby značení. Značení se bude týkat cigaret s filtry, samostatných filtrů, vlhčených ubrousků, hygienických pomůcek a kelímků.

Návrh zákona posiluje rovněž tzv. rozšířenou odpovědnost výrobců vybraných plastových odpadů. Výrobci například cigaret s filtrem se budou podílet na úklidu odpadů z jejich výrobků v obcích. Mělo by docházet ke spolupráci výrobců s obcemi prostřednictvím kolektivních systémů, obce tak získají  finanční příspěvky na úklid.

Plnění nového zákona budou kontrolovat, vzhledem k jeho široké působnosti, různé kontrolní instituce – Česká obchodní inspekce, Státní potravinářská a zemědělská inspekce a krajské hygienické stanice.

MŽP považuje za důležité rovněž finančně podporovat přechod na alternativy jednorázových plastových výrobků. Naposledy takové projekty podpořilo dotacemi ve výši 60 milionů korun. https://www.mzp.cz/cz/news_20210113-dost-bylo-plastu-na-jedno-pouziti-MZP-posila-60-milionu-na-alternativy-fastfoodoveho-nadobi

Detailní přehled všech opatření, které zákon zavádí, viz tabulka (v pdf).

(tzmžp)


 

Česko kráčí k čistší energetice. Vláda schválila program pro Modernizační fond

Česká energetika projde v následujících deseti letech zásadní přeměnou směrem k většímu využívání čistých ekologických zdrojů, snižování spotřeby energie a decentralizaci. Mezi opatření, která by se měla touto cestou vydat, budou patřit investice v oblasti teplárenství, budování nových obnovitelných zdrojů, ale také dopravy či modernizace průmyslu a podnikání. Výsledkem bude významné snížení emisí skleníkových plynů a pozitivní dopad na klima i životní prostředí. Využívat k tomu bude 9 programů podpory a peníze ze 150 miliardového Modernizačního fondu, jehož základní strategický dokument dnes schválila vláda. Česká republika tak pokračuje v plnění slíbených závazků o ochraně klimatu a snižování emisí CO2.

„Modernizačnímu fondu se od loňského roku velmi intenzivně věnujeme a v porovnání s ostatními evropskými státy jsme v přípravách napřed. Schválení programového dokumentu vládou je důležitým krokem, na který nyní navazuje příprava prvních ostrých dotačních výzev, aby žadatelé mohli čerpat peníze co nejrychleji. Pokud se podaří Evropské investiční bance a Evropské komisi finalizovat všechny prováděcí předpisy tohoto nového finančního nástroje, příjem žádostí by v některých programech mohl odstartovat už během letošního března. Bude to obrovská příležitost ke změně naší energetiky směrem k její nízkoemisní budoucnosti a my jsme připraveni ji účinně a rychle podpořit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Vedle základních cílů a strategií v oblasti energetiky a klimatu programový dokument stanovuje 9 oblastí, tzv. programů podpory (kompletní přehled níže) a předpokládaný objem financí, které by na ně mělo být v nadcházejících letech vyčleněno. Nejvíce peněz by mělo jít do nových obnovitelných zdrojů v energetice, na modernizaci soustav zásobování tepelnou energií a zlepšení energetické účinnosti a snížení emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS.

„Rozdělení prostředků může být upřesňováno s ohledem na další vývoj a cíle těchto oblastí, včetně zohlednění zájmu v každé z nich. Každé tři roky budeme vládu informovat o stavu implementace a na základě vyhodnocení míry využití prostředků a příspěvku dané oblasti k dosažení cíle případně navrhneme úpravu alokací jednotlivých prováděcích programů či úpravu jejich věcného zaměření,“ vysvětluje náměstek pro řízení EU fondů MŽP a předseda Platformy pro přípravu Modernizačního fondu Jan Kříž.

Pro žadatele z České republiky je připravena částka ve výši přibližně 150 miliard korun, při současné ceně emisních povolenek. Ta se může v průběhu času měnit i s ohledem na revizi klimatických cílů EU. Tyto peníze bude možné čerpat následujících deset let. Modernizační fond je otevřený pro širokou škálu žadatelů, jak pro zástupce veřejného sektoru, tak i pro malé a velké podnikatele.

Předregistrační výzvy jedou, ostré se otevřou možná už v březnu

Už na podzim loňského roku Státní fond životního prostředí ČR spustil tzv. předregistrační výzvy pro první tři programy. „Dosud evidujeme na 220 projektových záměrů v objemu 160 miliard korun, nejedná se ale o požadavek na dotaci, nýbrž o celkové předpokládané investiční výdaje projektů. Vzhledem k velkému zájmu žadatelů, kteří se na nás obrací, předpokládáme, že další záměry ještě dorazí,“ popisuje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, který má Modernizační fond na starosti. Předregistrační výzvy jsou pro zájemce otevřené do 1. února 2021.

„Smyslem předregistračních výzev je aktivovat investory a získat přehled o jimi plánovaných projektech. Tyto informace následně využijeme pro co nejefektivnější nastavení ostrých výzev tak, abychom podporu zpřístupnili co největšímu okruhu žadatelů a různým technologiím. Zároveň jsme tímto krokem investorům umožnili dopředu jejich projektové záměry konzultovat,“ zdůvodňuje Petr Valdman a dodává, že rozhodně neplatí, že kdo se do února do předregistračních výzev nepřihlásí, nebude mít v dalších letech nárok na předložení žádostí do ostrých dotačních výzev. Předregistrace v nyní otevřených výzvách je povinná jen pro projekty podávané v roce 2021. V druhé polovině roku 2021 je v plánu vypsání dalších předregistračních výzev pro následující roky.

Cílem je odklon od uhlí a snížení emisí CO2

Fond má především pomoci ekonomicky slabším zemím Evropské unie k hospodářskému rozvoji prostřednictvím podpory nízkouhlíkových technologií a energetiky, zejména skrze  financování projektů přispívajících k výstavbě nových obnovitelných zdrojů energie, dále na dekarbonizaci teplárenství, zvyšování energetické účinnosti a dekarbonizaci průmyslu, dekarbonizaci a modernizaci dopravy. Významnou oblastí podpory jsou také energetické úspory v budovách a veřejném osvětlení a rozvoj komunitní energetiky. Příjemcem a zároveň poskytovatelem finančních prostředků z Modernizačního fondu byl pověřen Státní fond životního prostředí ČR.

Programy podpory Modernizačního fondu (rozdělení alokace v procentech)
1. Modernizace soustav zásobování tepelnou energií (26 %)
2. Nové obnovitelné zdroje v energetice (38,7 %)
3. Zlepšení energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů v průmyslu v EU ETS (13,3 %)
4. Zlepšení energetické účinnosti v podnikání (6 %)
5. Modernizace dopravy v podnikatelském sektoru (3,5 %)
6. Modernizace veřejné dopravy (5 %)
7. Energetická účinnost ve veřejných budovách a infrastruktuře (4 %)
8. Komunitní energetika (1,5 %)
9. Modernizace soustav veřejného osvětlení (2 %)

Programový dokument Modernizačního fondu schválený vládou.

Podrobnější informace na www.modernizacni-fond.cz 

(tzmžp)


 

Vláda prosadila výraznou pomoc pro osoby s poruchou autistického spektra a osoby s demencí

Vláda na svém jednání v pondělí 25. ledna 2020 schválila návrh Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se rozšíří nároky na pořízení motorového vozidla pro osoby s poruchou autistického spektra (PAS) a příspěvek na zvláštní pomůcku pro osoby s demencí. Návrh směřuje rovněž ke zjednodušení administrativy příspěvku na mobilitu i příspěvku na zvláštní pomůcku.

„Jsem ráda, že jsme se na dnešní vládě dohodli na rozšíření nároků na příspěvek až 200 tisíc na pořízení auta pro osoby s poruchou autistického spektra a na příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi s demencí. Těžce zkoušeným pečujícím rodinám tak hodně ulevíme,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pro osoby s PAS

Nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla až do výše 200 tisíc Kč nově vznikne i lidem se závažným funkčním dopadem poruch autistického spektra, aniž je u nich přítomno mentální postižení určité hloubky.

Současná právní úprava umožňuje poskytnout osobám s PAS příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla a speciální zádržní systém pouze, pokud mají rovněž mentální retardaci určité závažnosti. Nově nárok získají i osoby s PAS, u nichž se i přes zavedenou léčbu vyskytují závažné projevy agrese, kvůli kterým např. nemohou využívat prostředky hromadné dopravy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí touto změnou podmínek nároku na příspěvek může každoročně pomoci zhruba 500 osobám se závažnými dopady PAS a jejich rodinám.

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku i pro osoby s demencí

Příspěvek až do výše 350 tisíc Kč určený např. na bezbariérovou úpravu bytu, schodolez apod., popřípadě až do výše 400 tisíc Kč v případě schodišťové plošiny, budou nově moci získat lidé s poruchami mobility a s vážným duševním postižením bez ohledu na to, v jaké době vzniklo. Tedy nejen osoby s mentální retardací, ale i s demencí.

Demence je závažný zdravotní a sociální problém a je jednou z nejčastějších postižení nejenom u seniorů. MPSV považuje za nutné tyto osoby a jejich rodiny touto formou podpořit, a to mimo jiné s ohledem na předpokládaný demografický a očekávaný nárůst počtu osob s demencí.

Zefektivní se řízení v oblasti obou příspěvků

V případě příspěvku na pořízení motorového vozidla bude upraven postup v případě, kdy je cena vozidla známa již před rozhodnutím o nároku. Odpadnou tak např. situace, kdy se nesnižuje výše příspěvku dle ceny vozidla a rozdíl v případě nižší ceny vozidla musí lidé vracet.

U příspěvku na mobilitu se zjednodušuje řízení o zastavení a obnovení výplaty příspěvku.

Změny obsažené v zákoně by měly platit od 1. ledna 2022. Úpravy ještě musí schválit Parlament ČR a podepsat prezident republiky.

(tzmpsv)


 

Jaké hlavní změny přináší novela zákona na ochranu zvířat pro chovatele hospodářských zvířat, šelem či lidoopů?

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, která vstoupí v účinnost od 1. února 2021 (některá ustanovení však později) obsahuje také celou řadu bodů s dopadem na chovatele hospodářských zvířat. Mezi hlavní změny patří například zákaz celoročního vazného ustájení, či zákaz klecového chovu nosnic, k němuž dojde od roku 2027. Novela rovněž zpřísňuje podmínky pro chov takzvaných druhů vyžadujících zvláštní péči, mezi něž se řadí například šelmy či primáti.

Ve všech stájích pro zvířata postavených, rekonstruovaných či poprvé do provozu uvedených po 1. únoru 2021 bude zakázáno chovat zvířata celoročně ve vazném ustájení. Tyto podmínky budou do roku 2030 muset splnit také všechny starší stavby sloužící k chovu skotu. Výjimku ze zákona i po roce 2030 budou mít například památkově chráněné historické hřebčíny (Kladruby nad Labem, Písek, atd.), kde je jiné než vazné ustájení koní bez rekonstrukce objektů nemožné.

Nově bude zakázáno provádět kastrace samců zvířat metodou zaškrcení varlat nebo zkracování ocasu zaškrcením jeho části. Dosud byly tyto metody legální a byly používány především u ovcí či koz. Z veterinárního hlediska i z pohledu ochrany zvířat existují jiné, vhodnější metody.

Novela rovněž s odkladem k 1. lednu 2027 na základě přijatého poslaneckého návrhu zakazuje chov nosnic v klecích včetně obohacených klecových systémů.

Související vyhláška o minimálních standardech pro hospodářská zvířata bude na základě změny definice v zákoně platit nově též pro koně chované jako zájmová zvířata, až dosud se vztahovala na koně chované pouze coby zvířata hospodářská. Toto zjednodušení a vyjasnění legislativních požadavků by mělo vést ke zlepšení vymahatelnosti zákona. Dobré životní podmínky je třeba zajistit všem koním, bez ohledu na jejich využití.

„Zejména v reakci na některé excesy, které se u některých chovatelů těchto druhů zvířat v uplynulých letech vyskytly a také proto, že předpisy v této oblasti nebyly dlouho novelizovány, dochází ke zpřísnění pravidel, za nichž je možné v ČR chovat tzv. druhy vyžadující zvláštní péči, zejména některé druhy šelem a lidoopů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.  Každá žádost o nové schválení zájmového chovu šelem či lidoopů bude nově muset obsahovat osvědčení o kolaudaci objektu určeného pro chov. Chovatelé budou navíc muset před započetím chovu absolvovat speciální kurz. Novela v tomto ohledu rozšiřuje okruh případů, kdy může obec s rozšířenou působností nařídit propadnutí zvířete.

Novela navíc zakazuje předčasné odebírání mláďat vybraných druhů primátů a šelem od matky, jejich venčení mimo chovné prostory či jejich rozmnožování a přesun na území ČR. Jedinci patřící k těmto vybraným druhům budou muset být označeni čipem. O každém zvířeti bude muset chovatel vést evidenci s danými náležitostmi (například doklady o původu zvířete). Přesné podmínky, chovů vybraných druhů stanoví navazující vyhláška, kterou v současné době ministerstvo zemědělství připravuje.

Součástí novely je rovněž zákaz drezúry nově narozených jedinců všech druhů volně žijících zvířat. Tento zákaz začne platit od 1. ledna 2022. Zákon v neposlední řadě zpřísňuje pravidla pro pořádání veřejných akcí se zvířaty, které bude třeba hlásit minimálně týden dopředu příslušné KVS.

(tzsvs)


 

Výběr z médií: Karviná mezi městy s nejvíc znečištěným ovzduším, zpeněžení hypoték i oprava hodin

25. ledna – V českých médiích se v pondělí dočtete, že třetí nejznečištěnější ovzduší v celé Evropě mají podle španělských vědců v Karviné. Mezi deset měst s nejhorším ovzduším se dostaly i Havířov a Ostrava, píší Hospodářské noviny. Komerční banka našla podle deníku E15 způsob, jak vydělat desítky milionů tím, že si půjčí peníze. Více se dočtete ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál.

CELÝ ČLÁNEK


 

Právě jsme přišli na svět. Prohlédněte si fotky novorozenců

Díky vstřícnosti novorozeneckých oddělení jihočeských nemocnic vám každou neděli na stránkách Deníku přinášíme fotky nejmladších dětí, které se narodily v Jihočeském kraji.

ČTĚTE ZDE


 

Naposledy jsme se rozloučili

Ve spolupráci s pohřebními službami na Prachaticku, přinášíme jména zemřelých, s nimiž se jejich příbuzní a přátelé v uplynulém týdnu rozloučili.

ČTĚTE ZDE


 

Kontrola SZPI potvrdila, že výrobci nechybovali u potravin ošetřovaných ionizujícím zářením

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem detekovat u potravin použití tzv. ionizujícího záření. Inspektoři zjišťovali, zda výrobci na obalu uvádí informace o použití ionizujícího záření, jak vyžadují národní i evropské právní předpisy, resp. zda lze detekovat ionizující záření i u potravin, kde tato informace na obalu uvedena není. Neuvedením informace u ozářené potraviny by výrobce porušil příslušné právní normy. Potravinářská inspekce zároveň ověřovala, zda nejsou ošetřeny ionizujícím zářením i potraviny, u kterých není technologie povolena.

V rámci kontrolní akce inspektoři odebrali celkem 30 vzorků, z nichž laboratorní analýzu bylo možné provést u 24 vzorků. Všechny vzorky byly vyhodnoceny jako vyhovující, ani u jednoho z nich laboratorní rozbor neprokázal ozáření.

Inspektoři SZPI se při odběru vzorků zaměřili mj. na komodity, u nichž výsledky dřívějších kontrol prokázaly ošetření ionizujícím zářením. Šlo zejména o koření, bylinné čaje, instantní polévky obsahující sáček s kořením, sušený česnek, sušené houby a doplňky stravy.

Ošetření potravin ionizujícím zářením je podle odborných autorit v zájmu ochrany veřejného zdraví, protože může účinně nahradit např. použití fumigantů, a tím zamezit vzniku kontaminace potravin škodlivými organismy převážně u sušených bylin a koření.

V některých členských státech Evropské unie je ale ošetření potravin ionizujícím zářením stále otevřeným tématem a někteří spotřebitelé mají z této jinak přínosné technologie obavy. Proto vznikl požadavek na označování takto ošetřených potravin včetně složek potravin, aby se mohli spotřebitelé informovaně rozhodovat na základě svých preferencí. Na potravinách ošetřených ionizujícím zářením má výrobce povinnost uvést jeden z těchto údajů: „ozářeno“ nebo „ošetřeno ionizujícím zářením“.

(tzszpi)


 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) chystá na výstavbu zelených střech miliardy korun

Jen v programu Nová zelená úsporám se o toto adaptační opatření pro budovy zvedl zájem mezi roky 2019 a 2020 trojnásobně. Střechy porostlé vegetací dokážou účinně zadržovat dešťovou vodou a díky jejímu odpařování ochlazují své okolí. Kromě toho nabízejí útočiště řadě druhů živočichů, zejména hmyzu, a v neposlední řadě pomáhají snížit množství vody, které končí v kanalizaci. To jsou hlavní důvody, proč vláda podporuje výstavbu zelených střech jako součást opatření na zmírnění dopadů změny klimatu. Na období 2021–2027 chystá širokou nabídku finanční podpory i legislativní změny.

„Zelené střechy se osvědčily, což ukazuje i rostoucí zájem o dotace na jejich výstavbu z našich programů. Proto je i nadále budeme podporovat z EU fondů, programu Nová zelená úsporám, počítáme s nimi i v nově vznikajícím Modernizačním fondu. Jen v novém Operačním programu Životní prostředí budeme mít na projekty hospodaření s dešťovou vodou, kam spadají i zelené střechy, připraveny minimálně 2 miliardy korun,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Aktuálně je v Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) otevřena výzva č. 144, ve které obce, kraje a další veřejné subjekty, jako jsou například školy nebo domovy pro seniory mohou získat na zelenou střechu dotaci ve výši až 85 % z celkových způsobilých výdajů. Podporu poskytuje Státní fond životního prostředí ČR na samostatnou výstavbu zelené střechy a se spuštěním nového programového období bude možné výstavbu zelené střechy řešit i jako součást komplexní rekonstrukce budovy zaměřené na energetické úspory a obnovitelné zdroje energie, nebo při výstavbě zcela nové pasivní nebo tzv. plusové budovy.

„Pro zájemce, kteří nestihli projet připravit do aktuálně běžící výzvy, nově nabízíme dotaci až 5 milionů na kompletní projektovou přípravu v Národním programu Životní prostředí. Obce tak mají možnost využít čas, než se spustí výzvy v novém programovém období OPŽP a nachystat si projekty týkající se nejen výstavby zelených střech, ale obecné hospodaření s dešťovou vodou a zadržování vody v krajině,“ informuje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.Kromě toho výzva nabízí veřejným subjektům podporu i na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné, akumulační podzemní nádrže na zachytávání srážkových vod a jejich opětovné využití i další varianty zachycování vody jako jsou dešťové zahrady nebo povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení. Všechna tato opatření se nazývají souhrnně Velká Dešťovka a jejich smyslem je zajistit co nejlepší zadržování vody v zástavbě.

Domácnostem, společenstvím vlastníků jednotek či dalším majitelům rodinných a bytových domů je určený program Nová zelená úsporám (NZÚ). Z něj je možné získat podporu na zelenou střechu opět buď při rekonstrukci zaměřené na energetické úspory, nebo při výstavbě nových úsporných budov. Vloni program navýšil podporu z 500 na 800 Kč/m2 střechy. V průběhu roku 2021 dojde k rozšíření podpory rekonstrukce bytových domů na území celého Česka, čímž dojde ke zpřehlednění systému podpory (nyní je podpora rekonstrukce bytových domů zaměřená jen na Prahu, pro ostatní regiony je podpora poskytována z Integrovaného regionálního operačního programu, který řídí Ministerstvo pro místní rozvoj).

Zkrátka nepřijdou ani podnikatelé, kterým se nově otevře Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK – pokračování Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), který řídí Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podpora bude poskytována jak na samostatnou výstavbu zelených střech, tak i například na výsadbu funkční vegetace v rámci revitalizace podnikových areálů a okolí komerčních budov. Podobně jako u OPŽP, budou podporovány i další systémy na zachycování a využití srážkové vody.Hlavní město Praha má omezenější přístup k evropským penězům z operačních programů, proto se veřejným subjektům i podnikatelům v Praze otevře možnost podpory z nově vznikajícího Modernizačního fondu. Z něj bude možné financovat komplexní rekonstrukce budov, které mohou zahrnovat i zelené střechy a další technologie na využití srážkové vody.

Kromě finanční podpory Ministerstvo životního prostředí připravilo řadu legislativních změn, které podpoří výstavbu zelených střech. V rámci vládní novely vodního zákona je z podnětu Ministerstva životního prostředí mimo jiné i lépe ošetřeno využívání srážkových vod u staveb. Stavebníci podle ní musí od 1. 21. 2021 u novostaveb i u větších renovací stávajících budov počítat s využíváním dešťovky, to znamená budovat retenční nádrže pro další využití jako například užitkovou vodu na zalévání, či srážkovou vodu vsakovat nebo ji postupně nechat vypařovat, například prostřednictvím jezírek nebo ji zachytávat na zelených střechách.

To znamená, pokud nemá být voda využívána, pak má být zasakována nebo vypařována na místě soustředěného odtoku. Díky tomu se voda bude vracet zpět do přírody, což sníží dopady změny klimatu na půdu i teplotu vzduchu. Teprve pokud není využívání, zasakování či odpařování z objektivních důvodů možné (musí být doloženo v rámci stavebního řízení), připouští se odvádění srážkových vod pomocí oddílné (dešťové) kanalizace do povrchových vod a pokud ani toto není možné, pak je jako poslední možnost (opět po objektivním zdůvodnění) odvádět regulovaně srážkovou vodu do jednotné (splaškové) kanalizace. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena žádná stavba.Dalším z podstatných opatření na podporu rozvoje zelených střech je návrh Ministerstva životního prostředí na snížení odvodů za srážkovou vodu pro komerční a městskou výstavbu v případě vybudování zelených střech, a to díky úpravě vyhlášky Ministerstva zemědělství k zákonu o vodovodech a kanalizacích. Tento krok by byl dalším motivačním opatřením, které snižuje náklady na odvod srážkové vody ze zelené střechy a tím stavebníky pobízí k jeho využívání.

(tzmžp)


 

 

 

Komentáře

komentářů